Анализ и оценка на здравословното състояниестраница1/6
Дата30.10.2017
Размер463.65 Kb.
  1   2   3   4   5   6РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ДЕТСКИ И
УЧЕНИЧЕСКИ КОЛЕКТИВИ
В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН - 2014
Плевен, 2015

І.ОБОСНОВКА

Настоящият анализ има за цел да представи състоянието на основните показатели за физическо развитие на децата от 0 до 18 години и регистрираните заболявания при проведените през 2014 година профилактични прегледи. В анализа е включена информация за деца, които имат извършен преглед и посещават детско или учебно заведение. Данните са обобщени съгласно унифицираните схеми на Наредба №39/2004 година на МЗ, въз основа на получената информация от медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети.
ІІ.АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ

По данни, предоставени от общинските администрации, в област Плевен има 94 детски и 108 учебни заведения, 157 здравни кабинета и 126 медицински специалисти, които работят в тях /Таблица №1/. За детските и учебни заведения, за които не може да бъде осигурен медицински специалист съгласно чл.5 на Наредба №3/2000 година, дейността се осигурява от АПМП в населеното място.


Таблица №1

Община

Детски заведения

Учебни заведения

брой

брой ЗК

брой МС

брой

брой ЗК

брой МС

Белене

3

3

3

3

3

3

Гулянци

8

8

4

4

4

1

Долни Дъбник

7

3

4

9

3

3

Долна Митрополия

8

8

4

8

8

4

Искър

2

2

1

3

1

1

Кнежа

6

6

6

8

6

8

Левски

5

4

4

9

5

5

Никопол

9

9

3

2

2

2

Плевен

35

27

37

45

34

17

Пордим

5

4

2

4

5

2

Червен бряг

6

6

6

13

6

6

Област Плевен

94

80

74

108

77

52

До 30.03.2015 година в РЗИ - Плевен са постъпили 161 анализа от 79 детски и 82 учебни заведения в област Плевен /Графика №1/.


Графика №1

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2014 година децата от 0 до 19 години в областта са 45 687 /с 1 375 по-малко от 2013 година/. Съгласно информацията, с която разполага инспекцията, 28 049 посещават детско или учебно заведение /61.40%/ и за 27 803 /99,12%/ има данни, че са обхванати с профилактични прегледи. През 2013 година прегледаните деца и ученици са били 97,42% /Графика №2/.


Графика №21.Антропометрични измервания

1.1.Измерване на ръст

Ръстът е най-стабилният показател за физическото развитие. При извършване на индивидуална оценка на ръста, децата се разпределят в три групи:

І група – “норма” – деца, с нормален за възрастта си ръст /х -+ 1s/;

ІІ група – “разширена норма” - в нея са включени деца, при които антропометричните показатели са между /х -+ 1s/ и /х -+ 2s/, където “х” е средната стойност на ръста за съответната възраст и пол по таблица “Ръст и телесна маса”, а “s” е стандартно отклонение, посочено в същата таблица.

ІІІ група – “извън норма” – под /х-2s/ и над /х+2s/.

Данните показват, че в група “норма” са 78,47% /21 817/ от прегледаните деца и ученици. В група “разширена норма” са 13,98% /3 888/. В група “извън норма” по отношение на ръста са 7,55% /2 098/ от децата, като 3,73% /1 038/ са под /х-2s/, а 3,81% /1 060/ са над /х+2s/ /Приложение № 2/. В сравнение с 2013 година процентите на децата в група “норма” са намалели, в група “разширена норма” са се запазили на същото ниво и в група “извън норма” са се увеличили /Графика №3/.

Графика №3


1.2.Измерване на тегло

Теглото е другият основен показател за физическо развитие и здравословно състояние на децата и учениците. Той се разглежда винаги съпоставен с ръста. Съобразно стойностите на показателя, децата се разпределят също в три групи. От обхванатите с профилактичен преглед деца и ученици 78,28% /21 764/ са в група “норма”, 14,62% /4 064/ - в група “разширена норма” и 7,10% /1 975/ са в група “извън норма” по отношение на теглото, като 2,20% /611/ са под /х-2s/, а 4,90% /1364/ са над /х+2s/ /Приложение №3/. В сравнение с 2013 година процентите в група “норма” са намалели за сметка на процентите за останалите две групи /Графика №4/.


Графика №4


2.Физическа дееспособност

Физическата дееспособност се измерва по следните показатели: мускулна сила на лява и дясна ръка, гладко бягане, скок на дължина, хвърляне на малка топка, максимален брой клякания. През 2014 година 5 663 от децата на възраст от 3 до 7 години или 93,85 % покриват нормативите за физическа дееспособност. През 2013 година 98,07% от децата са покривали нормативите за физическа дееспособност. В училищна възраст, критерий за покриване нормите за физическа дееспособност, е оценка над среден /3/ по физическо възпитание. През анализирания период 97,57% /20 519/, при 94,26% за 2013, от учениците са имали добри показатели за физическа дееспособност. От часовете по физическо възпитание и спорт са били освободени 1,60% от учениците. От тях момичетата са 0,84%, а момчетата - 0,76%. В групи по лечебна физкултура са включени 0,52% /110/ от учениците /Приложение №4/. При сравняване на данните с 2013 година се вижда, че през 2014 година процентът на физическата дееспособност при децата е намалял, а при учениците се е увеличил /Графика №5/.

Графика №5


3.Заболявания, при които децата от 0 до 18 години подлежат на диспансерно наблюдение

Обобщените данни от профилактичните прегледи показват, че 9,77% /1 065/ от прегледаните деца и ученици са със заболявания, подлежащи на диспансерно наблюдение. На първо място са заболяванията от астма – 343 /относителен дял - 32,20%/, следвани от намалено зрение – 279 случая /26,20%/ и на трето място – от епилепсия – 111 /10,42%/ /Приложения №5,6/. Спрямо предходната година процентът на диспансерно наблюдаваните деца и ученици се е увеличил 5,5 пъти.


4. Регистрирани заболявания и аномалии при профилактичните прегледи на децата и учениците

При профилактичните прегледи на децата и учениците от област Плевен са регистрирани 2 456 /11,26% от прегледаните деца/ случаи на заболявания и аномалии. През 2013 година този брой е бил 2 170 /9,96%/. Данните показват, че през 2014 година са регистрирани повече заболявания сред децата от 0 до 18 години.

Най-голям относителен дял сред всички болести /146/ при децата до 6 години имат: бронхиалната астма – 67,81%, смущения в зрението и хронични заболявания на тонзилите и аденоидните вегетации – 36,30% и алергични ринити – 34,93%. При учениците на първо място сред регистрираните заболявания са нарушенията в рефракцията и акомодацията – 18,82%, затлъстяването – 17,36%, групата „други“ –12,22% и астмата – 9,46% /Приложения № 7,8/.
ІІ.ИЗВОДИ

1. РЗИ-Плевен получава информация за проведен профилактичен преглед за 60,85% от общия брой деца в област Плевен.

2. В група “норма” по показател ръст са 78,47% %, а в група “норма” по показател телесна маса – 78,28% % от обхванатите с профилактичен преглед.

3. Показателите за физическа дееспособност се покриват от 93,85 % от децата от 3 до 6 години и от 97,57% от учениците.

4. На диспансерно наблюдение подлежат 9,77% % от прегледаните деца и ученици.

5. При 11,26% от децата и учениците са регистрирани нови заболявания и аномалии.

Приложение №1


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница