Анализ на капиталовата структурастраница2/2
Дата10.08.2017
Размер332.31 Kb.
1   2
Глава ІV. Финансово-счетоводни показатели, обвързани с

печалбата и нейното разпределение.
І. Доход на акция (Earnings per Share - EpS):

1. Основен доход на акция (Basic Earnings per Share):

Чиста печалба (Net income)

Basic EpS =Средно претеглен брой акции

(Weighted average shares basic outstanding)

Basic EpS 2006 = 12.599/10.438 = 1.21 $

Basic EpS 2005 = 12.254/10.839 = 1.13 $

Както се вижда основният доход на акция към 30.Юни.2006 г. се е увеличил с 3.42 % спрямо същия период на 2005 г. Това увеличение се дължи на нарастването размера на чистата печалба и на увеличения средно претеглен брой акции.2. Доход на акция с намалена стойност (Diluted Earnings per Share):

Чиста печалба ( Net income)

Diluted EpS =Средно претеглен брой акции + опции и варанти (Weighted average shares diluted outstanding)

Diluted EpS 2006 = 12.599/10.531 = 1.20 $

Diluted EpS 2005 = 12.254/10.906 = 1.12 $

От изчисленията е видно, че дохода на акция с намалена стойност се е увеличил с 3.44 % към 30.Юни.2006 г. спрямо 30.Юни.2005 г.

Показателите „основен доход на акция” и „доход на акция с намалена стойност” са представени в Отчета за дохода на Microsoft Corporation.

ІІ. Дивидент на една акция (Dividend per Share - DpS):

Обща сума на обикновените и привилегированите дивиденти

DpS =Брой на акциите в обръщение, формиращи дивидентната база

DpS 2006 = 3.545/10.062 = 0.35 $

DpS 2005 = 36.112 /10.710 = 3.40 $

Дивидентът на една акция е намалял значително към 30.Юни.2006 г. спрямо същия период на 2005 г. с 81.34 %, което се дължи на значително по-малката сума на изплатените дивиденти за последния отчетен период.ІІІ. Коефициент на превишение на печалбата над дивидента на една акция:

Доход (печалба) на една акция

Коефициент =на превишение Дивидент на една акция

Коеф. на превишение 2006 = 1.21/0.35 = 3.46 $

Коеф. на превишение 2005 = 1.13/3.40 = 0.33 $

Както се вижда коефициентът на превишение на печалбата над дивидента на една акция към 30.Юни.2006 г. е нараснал с 3.13 $ спрямо 30.Юни.2005 г.ІV. Норма на дивидент (Divident payout rate - DPR) – този показател е основополагащ за дивидентната политика. Той показва какъв процент от печалбата, падаща се на една акция, се изплаща на акционера под формата на дивидент.

Дивидент на една акция

DPR =

Доход (печалба) на една акция

DPR 2006 = 0.35/1.21*100 = 28.93 %

DPR 2005 = 3.40/1.12 = 3 $

През втората половина на 2005 г. и първата половина на 2006 г. от 1.21 $ доход на акция на акционерите са изплатени 28.93 % от нея – 0.35 $, а през втората половина на 2005 г. и първата половина на 2004 г. от 1.12 $ доход на акция на акционерите е изплатен троен размер от нея – 3.40 $.V. Коефициент на изплащане:

Обща сума на паричните дивиденти и тантиеми

Коефициент =на изплащане Обща величина на чистата балансова печалба

Коеф. на изплащане 2006 = 3.545/12.599*100 = 28.14 %

Коеф. на изплащане 2005 = 36.112/12.254 = 2.95 $

През втората половина на 2005 г. и първата половина на 2006 г. 28.14 % от печалбата се изплаща под формата на дивиденти, а през втората половина на 2005 г. и първата половина на 2004 г. близо тройният размер на печалбата се изплаща под формата на дивиденти.VІ. Коефициент на резервиране (задържане) на печалбата:

Остатък от неразпределената печалба

след дивидентите + печалбови резерви

Коефициент = = 1- Коеф. нана резервиране Обща величина на чистата балансова печалба изплащане

Коеф. на резервиране 2006 = 100 - 28.14 = 71.86 %

Коеф. на резервиране 2005 = 1 - 2.95 = -1.95 $

През втората половина на 2005 г. и първата половина на 2006 г. 71.86 % от печалбата са обърнати в резерви, а през втората половина на 2005 г. и първата половина на 2004 г. не са заделени никакви резерви.VІІ. Счетоводен имуществен еквивалент на една акция (Book value, Equity per Share - BV) – чрез този показател се изчислява реалния имуществен дял на всеки акционер в нетните активи на компанията:
Собствен капитал (Stockholders’ equity)

BV =Брой акции в обръщение (Shares outstanding)
BV 2006 = 40.104/10.062 = 3.99 $

BV 2005 = 48.115/10.710 = 4.49 $

През втората половина на 2005 г. и първата половина на 2006 г. 3.99 $ от собствения капитал се пада на една акция в обръщение , а през втората половина на 2005 г. и първата половина на 2004 г. - 4.49 $, което показва намаление през текущия отчетен период с 0.5 $.VІІІ. Цена върху печалба (Price-Earnings Ratio – P/E):

Пазарна цена на една акция

P/E =Доход (печалба) на една акция

P/E 2006 = 23.78/1.21= 19.65 $

P/E 2005 = 26.54/1.13 = 23.49 $

ІХ. Норма на дивидент (Divident Yield):

Годишен дивидент на една акция

Норма =на дивидент Пазарна цена на една акция към края на годината

Divident Yield 2006 = 0.35/23.78*100= 1.47 $Divident Yield 2005 = 3.40/26.54*100 = 12.81 $

1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница