Анализ на съдържанието на учебници за 5-ти и 6-ти клас за наличие на стереотипи и предразсъдъци по етнически признак Окончателен доклад Аналитичният доклад естраница4/6
Дата13.09.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

2.4Естествени науки – математика, човекът и природата


Математика за пети клас. Автори: Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Анна Калчева. Изд. „Анубис”, 2011

Математика за пети клас. Автори: Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежина Матакиева. Изд. „Просвета”, 2006

Математика за 6-ти клас. Автори: Чавдар Лозанов, Теодоси Витанов, Анна Калчева. Изд. „Анубис”, 2011

Математика за шести клас. Автори: Станислава Петкова, Юлия Нинова, Таня Тонова, Снежина Матакиева. Изд. „Просвета”, 2007

Извод: Предметът математика по обективни причини не предполага рефериране към темите за етническите общности и/или раси. В прегледаните учебници по математика изобщо не се използват примери, в които да се посочват народности или етноси (освен пояснения за някои „видни древногръцки математици”), няма никакви елементи, които да информират или да провокират предразсъдъци по етнически признак.

Единствено като бележка може да се отбележи, че без изключение в различните задачи или примери са използвани български и християнски имена (напр., Иван, Борис, Евгени, Чалдар, Ирина, Таня, Стефан и пр.), както и някои чужди имена (като Моника и пр.), възприети сред българи – християни през последните години.Човекът и природата за 5 клас. Автори: Максим Максимов, Свобода Бенева, Стефка Китанова, Изд. „Булвест 2000”, 2011

 • Като цяло в изображенията, с които се самоидентифицират учениците, извън илюстрациите на учебния материал, липсват картинки на деца, хора от различни раси/различен етнически произход - например, (на с. 41, 43, 44, 53, 62, 89, 115 и др.), където са нарисувани ученици (бели и руси деца), които правят опити/експерименти. И тук важи същата бележка, както за учебника по география на изд. „Булвест 2000”.

 • Неутрално информативно отношение: Урок „Температура и енергия” (стр. 26-27). Даден пример за различията между хората при усещането за топло и студено: „Защо ескимосът и африканчето от рисунката имат различни представи за топло и студено време?” Според мен, въпреки че няма категорично дискриминативно внушение, е за предпочитаве да са уеднаквени нивата – да се каже напр. „ескимосчето” или „африканецът”.

Извод: Като цяло няма негативно отношение към различни раси или етнически малцинства - няма конкретни примери, съдържанието на предмета не е пряко свързано с темата за отношенията между раси, етнически общности.

Човекът и природата за 5 клас. Автори: М.Шишиньова, М.Градинарова, С. Александров, Е.Илиева, Л.Банчева, И.Враджалиева. Изд. „Анубис”, 2011

В този учебник няма нищо конкретно, което да се отнася до темата за етническите общности. Тук има малко повече разнообразие в илюстрациите, които показват учениците – руси момичета и чернокоси момчета (напр. на с. 21, 36).Човекът и природата за 5 клас. Автори: Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Лена Недялкова, Йорданка Димова, Елена Гергова, Величка Димитрова. Изд. „Просвета”, 2011

В учебника е включена информация, формираща чувствителност към бедността и неравнопоставеността между регионите. • Пример: Урок „Водни разтвори” (с. 91) Текст към снимка на деца в Африка, които се мият в легени с вода: „За милиони деца по света питейната вода е най-голямата ценност”. Текст в рубрика: „По данни на ООН повече от 1 милиард души на планетата изпитват недостиг на питейна вода... Около 2 милиарда души живеят при лоши хигиенни условия поради недостиг на вода и страдат от болести, пренесени чрез замърсената вода.”

Човекът и природата за 6 клас. Автори: Максим Максимов, Огнян Димитров, Свобода Бенева, Лени Николова, Мира Спасова. Изд. „Булвест 2000”, 2011

Тук може да се отбележи само друг пример за формиране на негативни стереотипи извън етническия признак: • Урок: Скорост. стр. 6, текст към фигура 2 – снимка на моторист: „Този моторист изминава 180 км за един час. Неговата скорост е 180 km/h или 50 m/s.” Казус – задачата внушава предразсъдък към мотористите, че нарушават правилника по приницип, примерът с автобус е за 72 km/h; в същия урок има примери и снимки на полицейски радар за измерване на скоростта и пояснение, че полицаите глобяват нарушителите, които превишават допустимата скорост.

Човекът и природата за 6 клас. Автори: М.Шишиньова, М.Градинарова, Ст. Цаковски, Е.Илиева, Л.Банчева, И.Враджалиева, Н Йоргова. Изд. „Анубис”, 2011

Човекът и природата за 6 клас. Автори: Мария Кабасанова, Христо Попов, Виктор Иванов, Лена Недялкова, Йорданка Димова, Елена Гергова, Гергана Комитска. Изд. „Просвета”, 2011

Извод: Поради спецификата на учебния материал по предмета „Човекът и природата” няма място за споменаване на съвременните етнокултурни и етнически различия в България. В учебниците за 5-ти и 6-ти клас не са установени примери за негативни стереотипи и предразсъдъци по етнически признак.

2.5Изкуства – музика и изобразително изкуство


Музика за 5 клас. Автори: Галина Стоянова, Венера Динкова-Мирчева, Юлиана Близнакова. Изд. „Анубис”, 2011

В учебника са включени раздели за фолклора: наречени са много коректно „Музикален фолклор в България”, вместо напр. „български музикален фолклор”, което се срещаше доскоро, и се вижда и в някои от самите обяснителни текстове (напр., с.49)

В учебника се обяснява, че във фолклора има принос на различни етнически групи:


 • Пример: „България е една от малкото европейски страни, която е съхранила, записала и изследвала най-ценното си богатство – музикалния си фолклор. Той е уникален и различен във всяка диалектна област – тракийска (заедно със Странджа), Родопска, Пиринска, Шопска, Северняшка и Добруджанска. (с. 24)

 • Позитивен пример: В България живеят и следват своите традиции и много различни етноси като роми, турци, арменци, евреи, власи, армъни, гагаузи, каракачани и други, които обогатяват фолклорната палитра.” (с. 24)

 • Включена е легенда за песента „Бела съм, бела, юначе”, разказана от баба Алтъна (с. 37), в която разказът се свързва с „еничарското време, кърваво време” в Османската империя, без етнически определения и референции към турската етническа група.

 • Пак в уроците за фолклора: „В богатата палитра на българския фолклор се срещат и други, по-малко известни, самобитни музикални образци, които принадлежат на по-малко известни етнически общности. Те имат специфично звучене и особен диалект.” (с. 49)

Конкретни примери за етнически общности и малцинства в България са дадени с:

 • банатски българи (в с. Бърдарски геран), които са донесли унгарски и влашки мотиви (с. 49);

 • армъните (с.50) – с песен, бележка за произхода, къде живеят сега и снимка на армънска девойка в носия;

 • мимоходом се споменават ромите (с. 50) в допълнителна задача към учениците: „Чуйте химна на ромите в България, песента „Джелем, джелем” (Вървял съм). Мажорен или минорен лад е използван в песента?”

Музика за 5 клас. Автори: Вяра Сотирова, Росица Драганова, Здравка Матеева. Изд. „Просвета”, 2006, 2011

Фолклорните области и спецификите им са представени, различни диалекти също.

Изобщо не се споменава за етнически малцинства и за техния фолклор.

Музика за 5 клас. Автори: Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова. Изд. „Рива”, 2006, 2011

Няма дискриминиращи текстове, няма послания, които да създават предразсъдъци, но в сщото време липсва дори споменаване за етнически малцинства в България.Музика за 6 клас. Автори: Галина Стоянова, Валентина Манолова, Юлиана Близнакова, Венера Динкова-Мирчева. Изд. „Анубис”, 2008

В шести клас се изучават и различни танци, не само фолклорни от България, но и от света, и от различни исторически епохи. • Урок: „Богатство на метроритмите в музиката на Балканите” (стр. 24-25). След информацията за Сърбия, Румъния, в частта „Въпроси и задачи” се говори в 7-8 изречения за турския фолклор – ориенталски мотиви, ... „Много популярен е т.нар. бели денс (кючек)”, обяснение за характерни инструменти като саз (има и снимка на саз и на „танцьорка бели денс”). Коментар: тук се визират турците като държава на Балканите, а не като част от гражданите на България.

 • В урока за Гергьовден (с. 57) се описват само българските традиции, легенди и песни, без да се споменава, че този празник се празнува и от ромската общност.

 • Урок „Фолклорът на различни етнически общности в страната” (с. 58-59). „Различните етнически общности в България създават многолика фолклорна палитра.”

Извод: Тук е представен музикалният фолклор на три етнически групи – арменска и еврейска, каракачани, които са сред най-малобройните етнически малцинства в България. За останалите дори не се споменава (като роми, турци и др.)

Музика за 6 клас. Автори: Вяра Сотирова, Здравка Матеева. Изд. „Просвета”, 2007, 2011

Тук има информация за музикални произведения и танци от цял свят, вкл. за „фолклор от различни краища на света” – от Мексико до Япония (с. 28-29). В урока „Богатството на метроритмите в музиката на Балканите” (с. 30-31) са включени румънска, българска, сръбска, гръцка, турска музика, без да се споменават ромите и тяхната музика.Позитивни примери за включване на темата за етническите малцинства:

 • Урок Новогодишен концерт (с. 36-37) има въпрос – задача: „Има ли в класа ви деца от други етноси и националности? Нека разкажат за зимните празници, които се отбелязват в техните семейства.” (с. 37)

 • Урок „Фолклорът на различни етнически общности в страната” (с. 74-75) – „От векове в българските земи живеят заедно българи, евреи, роми, турци, арменци, карачакани, власи, татари... Всяка от тези общности съхранява във времето своите традиции, като наред с това се повлиява и от културата на другите.”

 • Сравнително подробен разказ за празника Гергьовден при турците, и за Ердерлезе при ромите, по-малко за Би Шеват при евреите. Включена е информация, че Джелем, Джелем е песента химн на ромите от всички страни (с.75).

Музика за 6 клас. Автори: Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Светла Христова, Красимира Филева. Изд. „Азбуки - Просвета”, 2007, 2011

Музики, танци и фолклор от различни страни и народи, вкл. от България • Урок „Фолклорният обреден календар” – включени са описания за турски празници, цигански празници (а не ромски), еврейски и арменски (с. 67).

 • В урока „Фолклорът на различните етнически общности в страната” (с. 68-69) има ромска и турска песен (коментар: тук вече се използва политически коректният термин ромски).

Изобразително изкуство за 5 клас. Автори: Огнян Занков, Бисер Дамянов, Олга Христова, Бойка Доневска, изд. „Анубис”, 2011

Основните теми в учебника е запознаването с видове изобразителни изкуства (пейзаж, портрет, декоративни изкуства и др.); историята на изкуството – обхваща Двуречието, древна Гърция, абстрактно изкуство, древен Рим и др.Изобразително изкуство за 5 клас. Автори: Мариана Войнова, Свилен Стефанов, Румянка Йорданова, Изд.Азбуки – Просвета”, 2006, 2011

Въвеждащ раздел „За света около нас” – откривателството и художественото виждане за света, музеи и галерии, и др., вкл. за изкуството в интернет.Изобразително изкуство за 5 клас. Автори: Петер Цанев, Ралица Карпантиева, Димитър Г. Димитров, Галя Страшилова, Изд.Просвета”, 2006, 2011

Извод: В учебниците за 5-ти клас няма нито едно споменаване за наличие и на други етнически общности в България, включително в текстовете, които реферират към връзката със съвремието, приложните изкуства, традициите в изкуството, техниките на рисуване, илюстрациите, съвременния дизайн.

Изобразително изкуство за 6 клас. Автори: Огнян Занков, Бисер Дамянов, Олга Христова, Бойка Доневска. Изд.Анубис”, 2011

В учебника са включени теми като архитектурна среда, абстрактно изкуство, видове композиции, стилизация и декоративен проект и др., пейзажи, натюрморт и светлосянка; синтетични изкуства – сценография, печатни издания, графичен дизайн и пр.. Историята на изкуството обхваща Византия, романско и готическо изкуство, средновековна Русия, българско средновековно изкуство.

Национална, народностна идентичност се споменава в няколко урока, но в тях се говори само за мнозинството – българите:


 • В урока за Народно творчество (с. 10-11) са включени само примери с изработване на великденски яйца и картички.

 • Уроци №38 и 39 - Народни обичаи и празници (с. 88-93) е показан и „Български национален костюм” – само видове български носии, сватба, кукери и пр.

Извод: Прегледът показва, че в учебниците по изобразително изкуство за пети и шести клас на издателство „Анубис” няма никаква информация или споменаване на малцинствата, но и тематиката на учебниците ограничава възможностите за споменаване на съвременните етнокултурни и етнически различия в България.

Изобразително изкуство за 6 клас. Автори: Мариана Войнова, Свилен Стефанов, Румянка Йорданова, Изд. „Азбуки – Просвета”, 2006, 2011

Извод: В темата „Синтезът в българското народно творчество” (уроци 2-5 поздравителни картички, сурвачки, мартеници, великденски яйца, с. 10-13) са показани само български традиции, но поради ограничения обем е трудно, ако не и невъзможно разширяването с материал за етническите малцинства. Същата ситуация е и в останалите раздели в учебника, където се споменават само български народни традиции.

1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница