Анастасия Венкова Тонкова-ШрьотлеДата03.12.2017
Размер213.39 Kb.АВТОБИОГРАФИЯ
Лична информацияИме
Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле

Адрес
ул.Христо Донев №4 , гр. Велико Търново, 5000, България

Телефон
0886 196 000

Факс
--------------

E-mail
asia.tonkova@abv.bg

Интернет сайт
www.tonkova.com
Националност
българскаДата на раждане
16.12.1983
Трудов стаж• Дати (от-до)
0т септември 2013

• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ул. “ Теодосий Търновски“ 2, гр. Велико Търново 5000

• Вид на дейността или сферата на работа
Асистент в катедра “ Стенопис”,

Факултет “ Изобразителни изкуства”

• Заемана длъжност
Асистент
• Дати (от-до)
2012-2013

• Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

ул. “ Теодосий Търновски“ 2, гр. Велико Търново 5000

• Вид на дейността или сферата на работа
Хонорован преподавател в катедра “ Стенопис”,

Факултет “ Изобразителни изкуства”

• Заемана длъжност
Хоноруван преподавател
• Дати (от-до)
2010-2011

• Име и адрес на работодателя
ДПБ с. Церова Кория,

5047 с. Церова Кория, обл. Велико Търново

• Вид на дейността или сферата на работа
Арт- и спортен терапевт

• Заемана длъжност
АрттерапевтОбразование и обучение
• Дати (от-до)
2012-2013

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Педагогика

• Наименование на придобитата специалност
Магистър по Съвременни образователни технологии

Образователно-квалификационна

степен

Магистър

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Висше образование• Дати (от-до)
2006-2008

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Академия по изящни изкуства Мюнхен, Германия

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Арттерапия, психопатология, психотерапия

• Наименование на придобитата специалност
Художник - арттерапевт

• Образователно-квалификационна

степен

Професионална квалификация за художници и педагози по изобразително изкуство, отговаряща на магистърска степен
• Дати (от-до)
2002-2006

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Стенни техники-стенопис, мозайка и витраж.

• Наименование на придобитата специалност
Художник - стенописец

• Образователно-квалификационна

степен

Бакалавър

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Висше образование
• Дати (от-до)
2002-2006

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Педагогика на изобразителното изкуство

• Наименование на придобитата специалност
Художник - педагог

• Образователно-квалификационна

степен

Бакалавър

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Висше образование
• Дати (от-до)
1997-2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СОУ” Емилиян Станев”, гр. Велико Търново

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Задължителна общообразователна подготовка;

Засилено изучаване на изобразително изкуство• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Средно образование
• Дати (от-до)
1997-2002

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Езикова гимназия „Д-р. Асен Златаров”, гр. Велико Търново

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Засилено изучаване на немски език

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Допълнение / Средно образование
Допълнителна квалификация
• Дати (от-до)
4-6.11.2016

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Национална художествена академия

Лектор: Рейнхилд Герум, Германия• Основни предмети/застъпени професионални умения
Теория и практика на арттерапевтичната работа;

арттерапевтични методи и техники• Ниво на класификация
Квалификационен курс

Сертификат


• Дати (от-до)
2-4.03.2015

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
University of applied sciences Zittau/Görlitz и

Институт ISA Chemnitz, Лектор: Матиас Фрайтаг• Основни предмети/застъпени професионални умения
Въведение в системната работа; Психотерапия; техники за водене на ориентирани към решения консултации

• Ниво на класификация
Квалификационен курс

Сертификат


• Дати (от-до)
11-13.07.2014

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Николсен Кера Глас Арт Студио

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Декоративна обработка на стъкло с техниките фюзинг съгласно стандартите на школи Bullseye, Spectrumglass, Uroboros (САЩ)

• Ниво на класификация
Квалификационен курс

Сертификат


• Дати (от-до)
2011-2013

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Дружество по позитивна психотерапия в България /ДППБ/

Обучение – Майсторско ниво по Позитивна Психотерапия• Основни предмети/застъпени професионални умения
Психотерапия, психосоматика

• Ниво на класификация
Психотерапевт в метода на Позитивната Психотерапия

Сертификат от Световната асоциация по Позитивна Психотерапия /WAPP/

№:019-BG-2013

/признат от Българската психотерапевтична асоциация/• Дати (от-до)
2010-2011

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Дружество по позитивна психотерапия в България /ДППБ/

Обучение – Базово ниво по Позитивна Психотерапия• Основни предмети/застъпени професионални умения
Психотерапия, психосоматика, психотерапевтично поведение

• Ниво на класификация
Сертификат – Базово ниво по Позитивна Психотерапия

№ 36/2011Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Немски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отлично


Английски

• Четене
добро

• Писане
основно

• Разговор
основно


Руски

• Четене
добро

• Писане
основно

• Разговор
основноСоциални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Умения за работа в екип с образователна, социална, художественно-творческа и научна цел.
2012 Член на Съюза на Българските Художници, секция «Живопис»

2013-2016 Член на Управителен съвен на СБХ, секция Велико Търново

2012 Член на Българската Ассоциация по Арттерапия /БААТ/

Член на Дружество по Позитивна психотерапия в България /ДППБ/


Участва в творчески колективи; Семинари и обучения за преквалификация;

Обща и индивидуална работа със студентите от специалност ИИ-стенопис и ПИИ във факултет “ Изобразителни изкуства” на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Контакт с Деканското и Ректорско ръководство, администрация, колеги от ВТУ, както и от други институции от региона, страната и чужбина.
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа със специализиран софтуер за графична обработка

Corel Draw, Photoshop

Добри умения със софтуер MS Power Point, Microsoft Word

Понятие от работа с фотографска и видео-техника.Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Владее следните техники на художествените изразни средства

Стенопис: буон фреско, а секо, мозайка, витражни техники, сграфито, комбинирани стенописни техники

Живопис – маслена, акварелна, темперна, акрилна, маслен и сух пастел, комбинирани техники и технологии

Рисунка – туш, перо, молив, въглен, креда

Скулптура – глина, пластелин, гипс, восък

Колаж и други дигитални форми за изображение

МУЗИКАЛНИ УМЕНИЯ

1993-94г. Музикална школа Читалище „Искра”, гр. В.Търново, Клас акордеон

от 2017г. Музикална школа към Младежки дом, гр.В.Търново, Клас акордеон


Свидетелство за управление на МПС
Категория В и М
Приложения
Творческа биографияТворческа биографияАнастасия Тонкова - Шрьотле

Родена 16. 12.1983, гр. Велико Търново, България

Самостоятелни изложби


  • 2012 „WACHStum im GASTEIG", експозицията съпровожда информационната изложба за градското пчеларство "Gasteig summt...!" ("GASTEIG жужи...")по програмата "München summt.." ("Мюнхен жужи..."), шоурум GASTEIG, Мюнхен, 1-18 Юни 2012

  • 2011 „Хоризонти” Анастасия Тонкова/ живопис/ и Венко Тонков /скулптура/, Изложбени зали „Р.Михайлов”,гр.В.Търново

  • 2010 „4 гледни точки…” Мобилна галерия FrischKunst, Аугсбург, Германия

 • 2009 „Квадратно” Анастасия Тонкова /живопис/ и „Постаменти” Венко Тонков /скулптура/ - Градска галерия Велико Търново, България

 • 2008 „Квадратно”- Музей на Град Скопие, гр. Скопие, Македония

 • 2002 „Експерименти”- Градска галерия Велико Търново, България

 • 1998-1999 Благотворителни изложби-базар Синди’с , гр. Велико Търново, България

 • 1997 Изложба живопис и художвствен текстил Велико Търново


Съвместни изложби


  • 2017 Артрозалиада-живописен пир на виното 2016

  • 2016 Докторантска изложба съпътстваща III. Международна научна конференция „От сетивното към визуалното- В търсене на идентичността”, ФИИ при ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”, гр.В.Търново

  • 2016 Изложба „Есенен салон” на СБХ Представителство, гр. Велико Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2017

  • 2016 Балканско квадринале на живопистта „Митовете и легендите на моя народ, ХГ гр.Стара Загора

  • 2016 Осмо биенале на малките форми в изобразителното изкуство, ХГ”Илия Бешков”, гр.Плевен

  • 2016 Представителна изложба на ФИИ, ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”,гр.В.Търново, Клуб на Народния представител- Народно събрание, София

  • 2016 XXII Национална традиционна изложба на художниците-педагози, Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2016 Изложба „Абстракт” –Съвместен проект на ФИИ, ВТУ и Катедра „Изобразително Изкуство”, ФНПП на СУ

10-24.03.2016 Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр.Велико Търново

9-27.05.2016 Галерия „Алма Матер” на СУ”Св.Климент Охридски”

  • 2016 Изложба „Пролетен салон” на СБХ Представителство, гр. Велико Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2016 Артрозалиада-живописен пир на виното 2016

Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

ХГ „Проф.Илия Петров” гр. Разград

ХГ гр.Шумен

  • 2016 Представителна изложба на преподавателите от Факултета по Изобразително изкуство, ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”

7.01.2016 ХГ гр.Стара Загора

3.02.2016 ХГ гр.Казанлък

1.03.2016 Галерия „Сирак Скитник”, гр.Сливен

7.04.2016 ХГ „Жорж Папазов”, гр. Ямбол

20.05.2016 ХГ „Проф. Илия Петров”гр. Разград

1.09. 2016 ХГ гр.Ловеч

6.10.2016 РИМ гр.Враца

29.11.2016 ХГ „Никола Петров”гр.Видин

16.01.2017 Галерия Финес, гр. София


  • 2015 Арт-проект Ябълката, изложба към XXI Национална традиционна изложба на художниците-педагози, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2015 XXI Национална традиционна изложба на художниците-педагози, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2015 Изложба „Национален конкурс Алианс България за живопис, скулптура и графика 2015”, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2015 Изложба „Пролетен салон” на СБХ Представителство Велико Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2015 Изложба „Български витраж”, гр.Варна, гр.Сливен,гр.Ст. Загора, гр. В.Търново

  • 2015 Международно Биенале на Хумора и Сатирата, гр. Габрово, България

  • 2015 Артрозалиада-живописен пир на виното 2015, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново
  • 2014 Künstlerbücher, „Nah-Fern” Изложба в галерията на гарата Щарнберг, Щарнберг, Германия

  • 2014 Изложба „Есенен салон” на СБХ Представителство, гр. Велико Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2014 Изложба „Ателие- 40 години Факултет Изобразително Изкуство”, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2014 Изложба „Български витраж”, Галерия Витра, София

  • 2014 Седмо биенале на малките форми в изобразителното изкуство, ХГ”Илия Бешков”, гр. Плевен

  • 2014 Изложба към международен пленер „Пътища” , Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2014 Offene Atelier, към Ателие на Ursula Steglich-Schaupp с Mail-art проект „Was bleibt“, Пьокинг, Германия

  • 2014 Изложба-конкурс Brain4art-Award 2014, Изложбено пространство Space2be, Аугсбург, Германия

  • 2014 Изложба „Пролетен салон” на представителството на СБХ В.Търново, ХГ ”Христо Цокеров”, гр. Габрово

  • 2014 Изложба „Пролетен салон” на СБХ Представителство, гр. Велико Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2014 Артрозалиада-живописен пир на виното 2014, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2014 Артрозалиада-живописен пир на виното 2014, ХГ „Илия Петров”, гр. Разград
  • 2013 Годишна изложба СБХ секция Велико Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

  • 2013 Изложба Съвременни Великотърновски художници в гр. Твер, 29.Април-27.Май2013, гр.Твер, Русия

  • 2013 Изложба „Рандеву 2”.Съвместна изложба с художнички от дружество GEDOK Германия, 25.05-15.06. Гьоте институт, София, България

  • 2013 Артрозалиада , живописен пир на виното, Изложбени зали „Р.Михайлов”,гр.В.Търново

  • 2013 Пролетен салон на групата на Великотърновските художници , Изложбени зали „Р.Михайлов”,гр.В.Търново
  • 2012 Изложба „Поглед в страни”/Seitenblicke/ на Урсула Щтеглих-Шауп. Участие със съвместен проект „Ich bin, du bist, wir sind. Fremde Körpersprachen“ Участници : Урсула Щтеглицх Шауп, доц.Регина Далкалъчева, Анастасия Тонкова, Галерия на СБХ София Прес, София

  • 2012 Годишната изложба-проект "Randezvous" на GEDOK Мюнхен с художничките стипендианти по програмата Artists in Residence на Културен отдел, община Мюнхен от България , 16-24 Юни 2012, Palmen Haus, Вила Валдберта, Фелдафинг

  • 2012 Изложба-конкурс Brain4art Award 2012 - "A Special Place"/ "Едно специални място", открита под егидата "Нощта на изкуствата в Аугсбург", Пространство за креативен обмен Space2be, гр.Аугсбург, 16 Май- 20 Юни 2012

  • 2012 "Худоxнички от България", стипендианти по програмата Artists in Residence на Културен отдел, община Мюнхен и гости на GEDOK Мюнхен, Галерия GEDOKmuc, Мюнхен, 16-25 Май 2012

  • 2012 Артрозалиада, Градска художествена галерия Пловдив

  • 2012 Пролетен салон на групата на Великотърновските художници , Изложбени зали „Р.Михайлов”,гр.В.Търново
  • 2011 Първа художествена изложба на Исторически музей- гр. Полски Тръмбеш, гр.Полски Тръмбеш

  • 2011 Пролетен салон на групата на Великотърновските художници , Изложбени зали „Р.Михайлов”,гр.В.Търново

  • 2011 „Хоризонти” Анастасия Тонкова/ живопис/ и Венко Тонков /скулптура/, Изложбени зали „Р.Михайлов”,гр.В.Търново

  • 2011 Изложба конкурс, национални награди на банка Алиац България, Изложбени зали „Р.Михайлов”,гр.В.Търново
  • 2010 Годишна Изложба на Групата на Великотърновските художници, Градска галерия Велико Търново, България

  • 2010 “Шотландия не е Италия” /2 години Frischkunst/, Ателие за Изкуство и Арт-терапия Frisсh Kunst, гр. Аугсбург, Германия
 • 2009 „Без рамка” Изложба на Групата на Великотърновските художници, под егидата на Ротари клуб

 • 2009 „...не всички пътища водят към Рим...” Изложба под егидата на „Дългата нощ на изкуствата”, Ателие за Изкуство и Арт-терапия Frisсh Kunst, гр. Аугсбург, Германия

 • 2009 Международно Биенале на Хумора и Сатирата, гр. Габрово, България

 • 2009 „Квадратно” Анастасия Тонкова /живопис/ и „Постаменти” Венко Тонков /скулптура/ - Градска галерия Велико Търново, България
 • 2007 Международно Биенале на Хумора и Сатирата, гр. Габрово, България
 • 2005 Международно Студентско Бианале- Държавен Музей гр. Скопие, Македония

 • 2005 Творби дарение във Фонд на Дом за Хумор и Сатира гр. Габрово, България

 • 1999 „Плюс” Анастасия Тонкова/живопис/, Венко Тонков /скулптура/- частна галерия „Спектър”, гр. Велико Търново, България


Стипендии

 • Април-юни 2012 Artists in Residence престой по покана на Културен отдел, община Мюнхен и GEDOK Мюнхен

 • 2006-2008 Стипендия по изкуствата на DAAD /гр. Бон, Германия/

/За обучение в Академия по изящни изкуства Мюнхен/

 • 2009/2007 стипендия на Lions Club Baden – Helenental, Австрия. за участие в лятна академия при проф. Бернхад Холеманн, Burg Feistritz, Feistritz am Wechsel, АвстрияПленери и летни академии


 • Септември 2014 Международен пленер „Пътища”, гр. Велико Търново

 • Август 2009 Лятна академия при проф. Бернхад Холеманн Burg Feistritz, Feistritz am Wechsel, Австрия

Участието е подпомогнато със стипендия на Lions Club Baden – Helenental, Австрия

 • Август 2007 Лятна академия при проф. Бернхад Холеманн Burg Feistritz, Feistritz am Wechsel, Австрия

Участието е подпомогнато със стипендия на Lions Club Baden – Helenental, Австрия

 • Септември 2006 VI Интернационален Пленер Графика и Живопис – Токмакли, България

 • Септември 2005 Международна Арт-Колония „Св. Йоаким Осоговски”- гр. Крива Паланка, Македония

 • Септември 2004 Първи национален женски пленер – хотел БРИЗ, комплекс Златни Пясъци, България


Творчески проекти


 • Май 2012 Съвместен Арт-проект "Ich bin, Du bist, Wir sind. FREMDE KörperSPRACHEN­"/Аз съм, ти си, ние сме.Чужди езици на тялото" /Транспарентна хартия, яйчна темпера, дисперсионна боя, 4х 270х90 см/ Май 2012

Проектът е реализиран за годишната изложба "Randezvous" на GEDOK Мюнхен,

 • Април/май 2012 Съвместен арт-проект "WACHStum-Zusammen"/"Растеж- заедно"/ /Кошери и рамки за восъчни пити от дърво, восък, хартия и различни художествени техники; формат на единичните творби: 28,5 х 44,5см/

Проектът е реализиран по време на годишната изложба "Randezvous" на GEDOK Мюнхен, с участието на художнички от GEDOK Мюнхен и стипендиантки по програмата Artist in Residence на Културен отдел, община Мюнхен от България, Април-Юни 2012


 • Април 2008 „Was fand ich im grünen Bereich“ Съвместен Творчески Арттерапевтичен проект на студенти от Академия по изящни изкуства гр. Мюнхен и Алексианска психиатрична клиника,

гр. Мюнстер, Германия
Награди


 • 2016 Номинация в Изложба „Пролетен салон” на СБХ Представителство Велико Търново, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

 • 2015 Номинация в XXI Национална традиционна изложба на художниците-педагози, Изложбени зали „Р.Михайлов”, гр.В.Търново

 • 2014 Старопрестолна грамота за успешно реализиране на инициативата по проектиране и изработване на мозаечни пана „Да учим докато играем” в ЦДГ”Първи Юни”, гр. Велико Търново

 • 2014 Награда на Община В.Търново за творчески постижения в изложбата „Артрозалиада – живопсен пир на виното”

 • Май 2007 Награда за млади таланти на Lions Club Baden – Helenental /Австрия/ от Международно Бианале за Хумор и Сатира, гр. Габрово, България

 • 2006 Финансово отличие от японския бизнесмен и меценат Хироши Харада за реализирането на стенопис в училище „Емилиян Станев”, гр. Велико Търново, България

 • Декември 2005 Носител на Годишната Стипендия по Изкуствата учередена от г-н Ичко Лозев и Факултет Изобразително Изкуство, Университет „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново, България

 • Септември 2005 Награда на Факултетет Изобразително изкуство Специалност-Стенопис /Годишна студентска изложба, гр. Велико Търново, България/

 • Декември 2004 Номинация за Годишна Стипендия по Изкуствата присъдена от г-н Ичко Лозев и Факултет Изобразително Изкуство, Университет „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново, България

 • 2002 2. Награда в конкурс за Плакат „Борба срещу СПИН” Община Велико Търново, България

 • 2002 1. Награда за декориране на образователен център, Проект: ”Интегриране на Малцинствата”, Велико Търново, България

 • 2001 Отличие в Юбилеен конкурс на Министерството на Образованието – София, България


Реализирани стенописи


 • Август 2007 „Поглед през прозореца” 3х6,5 м, Стенописен проект в Старчески дом,

гр. Обершлайсхaим , Германия

 • Юни 2006 „ Светът на Емилиян Станев” 3х7 м , Дипломна Работа, училищте „Емилиян Станев” Велико Търново, България

 • 2006 „Пътят на виното” 3х 1/0.60м, частна вила, село Вонеща Вода, България


Художествено-творчески публикации


  • 2016 Илюстрация на корица към изданието „20 Years Positive Psychotherapy in Bulgaria. Science, Training, Practice“, Publisching house “Slavena”, Varna 2016, ISBN 978-619-190-060-2

  • 2013 Илюстрации към стихосбирката „БАСМА и ГАБАРДИН”на Диана Иванова, Издателство Жанет 45, 2013, ISBN 978-954-491-944-3

  • 2013 Илюстрация и текст към сборника „20 години Позитивна психотерапия в България. Наука, Обучение, Практика.”, Издателство Славена, Варна 2013, ISBN 978-954-579-978-5

 • 2006 Илюстрации на детски книжки, Серия МАЛЧУГАН, ISBN 10:954 427678-5;

ISBN 13: 978-954 427678-2, Издателство Абагар АД, Велико Търново, България

 • 2008 CD-Rom „Was fand ich im grünen Bereich“ ISBN 3-930330-18-0

по Съвместения творчески Арттерапевтичен проект на студенти от Академия по изящни изкуства гр. Мюнхен и Алексианска психиатрична клиника,

гр. Мюнстер, Германия • 2010 Творби в книгата Vollmer Koppen „Erkrankungs des Raumes“ ISBN 978-3-8316-0922-2

По проекта „Erkrankungs des Raumes“ осъществен в периода 2006-2007, по време на обучение в Академия по изящни изкуства Мюнхен .

Автобиография

Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле
За повече информация:

www.tonkova.com


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница