Асарел – медет” ад – гр. Панагюрище техническо заданиеДата25.10.2018
Размер214.95 Kb.
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/4-1АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА КОМПЛЕКСНИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД – МОБИЛНА И ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОНИЯ И ИНТЕРНЕТ


 1. Изисквания за същността, съдържанието, особеностите и изискуемата крайна цел на услугата.


1.1.Съществуващо положение.

 • Бизнес корпоративна група от 340 абонати, разпределени в различни тарифни планове. Изцяло безплатни разговори в рамките на групата и диференцирани спрямо различните тарифни планове безплатни минути за разговори към всички мобилни оператори и фиксирани мрежи. Безплатни разговори към юридически и физически лица, абонати на същия Оператор, преференциални цени за разговори в роуминг, международни разговори и мобилен интернет. Преференциални абонаментни пакети и цени за служители на компанията и свързани юридически лица по отношение на мобилни комуникационни услуги, мобилен интернет, закупуване на мобилни апарати, допълнителни и нови услуги и продукти на Оператора. Ползване на мобилен интернет, в т.ч. и в роуминг. Ползване на СИМ карти на всички мобилни оператори в гейтуей устройства. Ползване на СИМ карти с реални статични IP.

 • Ползване на GPS услуги

 • Фиксирана телефония по меден кабел. Ползва се основно ISDN услуга, PRI интерфейс, на входа на телефонна система от хибриден тип Siemens HiPath 3000. Входната точка на свързване се намира в комуникационното помещение в сграда АБК „Обогатителна фабрика“. Телефонната система е изградена от 6 отделни телефонни централи на Siemens HiPath, инсталирани в основните административни сгради на компанията, интегрирани в обща телефонна система, с общ номерационен план. Вътрешните комуникации между телефонните централи са по оптика. Комуникациите с телефонните абонати са по мед, оптика, кабел UTP Cat5e или безжични. Общ брой абонати на ISDN поста – 700, от които 300 абонати са с директен достъп към националната комуникационна мрежа, връзката с останалите е през вътрешен оператор или автоматичен вход. Има възможност за 30 едновременни разговори в реално време.

 • Ползва се услуга тип „гореща телефонна линия“, извън ISDN поста.

 • Освен ISDN пост се ползват обикновени телефонни постове – до 30 броя, намиращи се на територията на площадка „Асарел“, с. Баня, с. Панагюрски колонии, гр. Пирдоп, гр. Панагюрище.

 • Втори ISDN пост – 2 броя BRI, е инсталиран в офис в гр. София. Брой абонати – 30.

 • Ползва се услугата „Зелен телефон“

 • Интернет доставката е от национален Интернет доставчик, по два независими канала – основен (оптичен) и резервен, до комуникационна точка с сграда АБК „Управление Блок 2”, намираща се на територията на площадка „Асарел“. Конфигурирана е така, че при отпадане на комуникацията през основния канал автоматично се включва резервния.

 • Услугите, ползвани от Асарел Медет АД са валидни за всички свързани с дружеството юридически лица.


1.2.Особености.

„Асарел-Медет“ АД е разположено на площ от около 22 х. дка, в планински район, в условията на планински пресечен хълмист релеф. На територията на „Асарел-Медет” АД функционират 6 основни административни сгради, 7 големи и над 10 по-малки обекта (производствени цехове и помещения), разположени по цялата площ.

Най-близко населено място – гр. Панагюрище, на 12 км.

Площадка „Люляковица“ – няколко административни сгради, хвостохранилище. Отдалеченост от площадка „Асарел“ – около 7 км. по въздух

Площадка „Медет“ – няколко административни сгради. Отдалеченост от площадка „Асарел“ – около 12 км. по въздух.

Помпени станции, калета, кули, мини ВЕЦ и др. отдалечени обекти. Средни разстояния – между 15км. и 20 км., основно по посока гр. Панагюрище, с. Панагюрски колонии, гр. Златица.

Работен режим – непрекъснат 24 часов, целогодишен. Сменност на работа – основна схема – трисменен режим на работа (в основното производство, редовна смяна – 8 часа, двусменен режим (по 8 или 12 часа) за някои от отдалечените обекти.

1.3.Цел.

Да се предложи на клиента най-добро техническо и ценово решение по отношение предоставяне на пакет от:

А. Мобилни комуникационни услуги с национално покритие по стандарт GSM 4G за абонати от „Асарел-Медет” АД и всички свързани юридически лица.

Б. Високоскоростни, качествени и надеждни Интернет услуги

В. Качествена и надеждна фиксирана телефония

Г. Допълнителни комуникационни услуги, в т.ч. GPS услуги


Всички предоставяни услуги да са валидни за всички свързани дружества от групата Асарел, както и за техните служители.
Основна цел е при оптимални разходи да се осигури 100% наличност и непрекъснатост на услугите, при съответстващи високо качество и надеждност. Услугите да отговарят на посочените в настоящето техническо задание изисквания и параметри, както на последните световни тенденции, добри практики и стандарти в областта на мобилните и фиксирани комуникации, и интернет.

Водещо изискване е да се осигури 100% наличност и непрекъснатост на услугите по схема 24х7х365, независимо от времето и мястото.Интернет услугите следва да се предоставят по оптика до входна точка на клиента – сървърно помещение в сграда АБК „Управление-блок 2“, площадка „Асарел“. Задължително е да има резервираност на интернет услугата по два независими канала с автоматично превключване между тях. 1. Обем на услугата и срокове.


При оформяне на предложението се описват подробно, а там където е приложимо само се потвърждават, поотделно изискванията по всички точки


  1. Мобилни услуги.

   1. Предоставянето на диференцирани пакети от гласови и негласови услуги за 340 абонати, организирани в Корпоративна бизнес група, в рамките на групата и към други мобилни и фиксирани мрежи на територията на Р България и извън нея, както и за присъединени абонати, които не са членове на Корпоративната група, но ползват преференции по специални програми на оператора за служители и свързани лица.

 • Месечна абонаментна такса по тарифни планове/пакети

 • 100% безплатни разговори в Корпоративната група за всички тарифни планове/пакети

 • 100% безплатни разговори както към бизнес абонати на Оператора за всички тарифни планове, така и към физически лица, абонати на Оператора.

 • Безплатни минути в мрежите на другите оператори, в т.ч. фиксирани, по тарифни планове/пакети:

 • Управление на безплатните минути – прехвърляне на неизползваните минути в следващ месец

 • Цена за минута разговор извън Корпоративната група, диференцирано по тарифни планове/пакети - в мрежата на същия оператор и в мрежите на другите оператори, в т.ч. и фиксирани мрежи

 • Задължително се предлагат един „нисък“, един „среден“ и един „висок“ абонаментен план

 • Предимство е предлагането на неограничени безплатни минути, неограничени безплатни MB и неограничени безплатни SMS за СИМ картите от „среден“ и “висок“ абонаментен план

 • Цена на SMS и MMS по тарифни планове/пакети:

 • Безплатни пакети за SMS и MMS към СИМ картите от корпоративната група – поотделно за всяка карта или общо за Корпоративната група.

 • В мрежата на Оператора

 • В останалите национални мрежи

 • Допълнителни пакети за SMS и MMS

 • Безплатни мегабайти за мобилен интернет към гласовите СИМ карти от корпоративната група, по тарифни планове/пакети.

 • Управление на безплатните мегабайти - прехвърляне на неизползваните мегабайти в следващ месец.

 • Допълнителни пакетни планове за мобилен интернет към гласовите СИМ карти.

 • Мобилен интернет, в т.ч.:

 • СИМ карти за данни. Тарифни планове/пакети – обеми и цени.

 • Тарифни планове за мобилен интернет за лаптоп, таблет, компютър – обеми и цени

 • Пакетни планове за ползване на мобилен интернет.

 • Задължително се предлагат един „нисък“, един „среден“ и един „висок“ абонаментен план

 • Международни разговори по тарифни планове/пакети, в т.ч.:

 • Цена на минута за изходящ/входящ международен разговор по зони/групи

 • Цени на допълнителни пакети за международни разговори по зони, в т.ч. продължителност на действие

 • Роуминг – съгласно последните актуални условия за роуминг в ЕС, както и:

 • Цена на минута за разговори в роуминг по зони – входящи и изходящи.

 • Безплатни пакети за разговори в роуминг

 • Допълнителни пакети за разговори в роуминг, в т.ч. продължителност на действие

 • Цена за SMS и MMS в роуминг. Безплатни пакети за SMS и MMS

 • Цени на мобилен интернет в роуминг.

 • Пакетни планове за мобилен интернет в роуминг.

 • Безплатни мегабайти за мобилен интернет в роуминг към гласовата СИМ карта.

2.1.2. Предоставяне на пакети от услуги за ползване на СИМ карти на Оператора в гейтуей устройства.

2.1.3. Предоставяне на СИМ карти с реални статични IP адреси.

2.1.4. Безплатно предоставяне на нови СИМ карти

2.1.5. 100% свързаност между абонатите независимо от времето и мястото.

2.1.6. 100% свързаност към други мрежи в страната и чужбина – мобилни, фиксирани, интернет.

2.1.7. Приоритетни области и направления, в които се изисква 100% наличност и непрекъснатост на услугите, независимо от времето и мястото са: • Територията на площадка „Асарел“ и прилежащите обекти, в т.ч. открит рудник – по периметъра и в дълбочина, отдалечени обекти „Открит склад“, района на циклично-поточните линии за извоз на минна маса, Административни сгради, производствени цехове и халета, контролно пропускателни пунктове на входа на площадката и др.

 • Площадка „Медет“ и прилежащи обекти, в т.ч. Централна разпределителна подстанция, контролно пропускателни пунктове на входа на площадката.

 • Площадка „Люляковица“ и прилежащите обекти

 • Историческа местност „Оборище“

 • Панагюрски колонии и района около селището

 • Служебен път от площадка „Асарел“ до гр. Панагюрище, в т.ч. отклоненията до обекти „Пречиствателни станции“ и „Сорбция“ - - по протежение на целия път, без изключения.

 • Промишлени площадки на обекти „Пречиствателни станции“, „Сорбция“ и районите около тях.

 • Служебен път от площадка „Асарел“ до площадка „Люляковица“ - по протежение на целия път, без изключения.

 • Служебен път между площадка „Асарел“ и площадка „Медет“, в т.ч. районите около вила „Асарел“ и х. „Пряслопа” - по протежение на целия път, без изключения.

 • Направление гр. София – гр. Панагюрище – площадка „Асарел“ /през магистрала „Тракия“/ - по протежение на целия път, без изключения.

 • Направление гр. София – гр. Панагюрище – площадка „Асарел“ /през с. Вакарел/ - по протежение на целия път, без изключения.

 • Направление площадка „Асарел“ – гр. Пирдоп, през гр. Златица - по протежение на целия път, без изключения.

 • Обект „Ханчето“, в т.ч. района на мини ВЕЦ „Калето“ и административните съоръжения на мини ВЕЦ-а.

 • Обект бунгала в местността „Поленето” на яз. Тополница

 • Населените места в община Панагюрище

 • Територията на обособено Ловно стопанство.

 • Гр. Брезник и община Брезник


За всички територии, площадки, обекти и пътища се изисква 100% обезпеченост на услугата, без прекъсвания, независимо от времето и мястото.
2.1.8. Задължително е наличието на 4G услуга на териториите и обектите на компанията, в т.ч. областите и направленията, посочени по-горе в т.ч. 2.1.7.

2.1.9. В предложението се посочват всички поддържани комуникационни стандарти, в т.ч. по области и направления от т.2.1.7.

2.1.10. Безплатни разговори към всички абонати на същия мобилен оператор, физически и юридически лица, в мобилни и фиксирани мрежи

2.1.11. Минимални цени на разговори към други мобилни оператори, в т.ч. и във фиксираните им мрежи.

2.1.12. Възможно най-голяма общност от роуминг партньори – да се посочат.

2.1.13. Максимални отстъпки при роуминг и международни разговори.

2.1.14. Преференциални условия за цялата продуктова листа при закупуване на мобилни телефони, мобилни устройства и аксесоари за всички служители на клиента.

2.1.15. GPS контрол и управление на автопарк. Предоставяне на GPS услуги за автопарк от 130 автомобили – леки и лекотоварни. • Оперативно управление и проследяване на автомобили. Основни контролирани параметри: Местоположение, Спиране и Престои, Скорост и Посока, Маршрут, Пробег, Гориво, Капачка на резервоар, Идентификация на водача

 • Охрана на автомобил. В реално време. Дистанционно изключване на двигателя при опит за кражба. При инцидент - незабавно изпращане на информация за местоположение на превозното средство на собственика и на НС Полиция

 • Месечен абонамент по видове услуги

 • Цена на GPS устройство за 1 автомобил. Предоставяне на безплатно устройство.

 • Безплатна инсталация.

 • Безплатни услуги по демонтаж/монтаж на устройство

 • Включен трансфер на данни и SMS

 • Обучение на оператори на място

 • Допълнителни опции:

 • Контрол на горивото чрез връзка с фабричния нивомер на МПС (оборудване за 1 автомобил)

 • Идентификация на водача (оборудване за 1 автомобил)

 • Контрол на капачката на резервоара (оборудване за 1 автомобил)

 • Допълнително: Технически контрол върху използването на горивото в автопарка

 • Контрол върху ефективността на използване на автомобила с опция за идентификация на водача

 • Отдалечен стоп на двигателя

 • Известяване при сблъсък

 • Контрол чрез: зониране, по време, по маршрут

 • Генериране на аларми

 • WEB система за мониторинг, без допълнителни абонаментни и други такси, с персонален достъп и необходимото високо ниво на сигурност, денонощно. Достъп през персонален компютър или мобилно устройство с Android или iOS. Възможност за работа със стандартни карти от Google Maps или карти, предоставени от клиента

2.1.16. Срокове - за обекти, територии и направления, за които към момента на подаване на офертата изискваните услуги не са налични се посочват срокове за изпълнение, които следва да бъдат максимално кратки.

2.1.17. Операторът да посочи неустойки - като % от месечната фактура, които Оператора изплаща на клиента при влошаване параметрите на предоставяните услуги, в т.ч. липса на покритие или невъзможност от комуникация по вина на Оператора.


2.2.Фиксирана телефония.

2.2.1.Предоставяне на фиксирана телефония за абонатите, намиращи се на територията на площадка „Асарел“ и свързаните обекти – площадка „Люляковица“, площадка „Медет“, гр. Панагюрище, гр. Пирдоп, с. Баня, с. Панагюрски колонии и т.н. • Услугата следва да се достави до входната точка, намираща се в комуникационното помещение в АБК „Обогатителна фабрика“ във вид на ISDN PRI интерфейс.

 • Да се запази съществуващата функционалност на услугата и номерационния план.

2.2.2.Да се опише подробно технологията, по която ще се предоставя фиксиран сигнал.

2.2.3.При необходимост да се ползват декодери и комуникационни устройства същите се предоставят от кандидата за негова сметка, в т.ч. и поддръжката им.

2.2.4.При оформяне на предложението се описват отделно:


 • Месечна абонаментна такса по бизнес планове /пакети/

 • Цена за минута разговор по направления

Цените да са разбити на:

   • Първоначална такса - без първоначална такса.

   • Цена за селищни разговори,

   • Цена за междуселищни разговори

 • Цена на минута за международни разговори по зони

 • Безплатни и Допълнителни пакети за национални и международни разговори2.2.5.Идентификация на входящите и изходящите обаждания.

2.2.6.Всички изходящи обаждания да се идентифицират в мрежата с географски код.

2.2.7.Минимален набор от допълнителни услуги :


 • представяне идентификацията на викания/викащия абонат

 • ограничаване идентификацията на викащия абонат

 • чакащо повикване

 • Многостранна конферентна връзка – да се опише подробно.

2.2.8.Други допълнителни услуги – да се опишат

2.2.9.Факс съобщения – възможност за изпращане и получаване на факс съобщения от наличните факс апарати на клиента без да е необходимо да заплаща допълнително за устройства и инсталация, необходими за ползване на услугата.

2.2.10.Осигуряване на безплатни разговори към всички национални номера за спешни повиквания и единен европейски номер 112.

2.2.11.Осигуряване на възможност за повиквания към негеографски номера

2.2.12.Услуга „Зелен телефон“. Месечен абонамент. Цени за разговори.
2.3.Интернет

2.3.1.Доставка на Интернет свързаност за Асарел Медет АД по основен канал със следните параметри:

А. Международен неограничен симетричен Интернет трафик с гарантирана скорост – 100 Мбит/сек.

Б. Български неограничен, симетричен Интернет трафик с гарантирана скорост – 100 Мбит/сек.


Доставката да се осъществява по оптика, осигурена от доставчика за негова сметка до входната точка на клиента - сървърно помещение в сграда АБК „Управление-блок 2“, площадка „Асарел“.

Клиентът има изградена оптична свързаност от площадка Асарел до комуникационна точка, намираща се на разклона на ведомствения път към площадката с път от републиканската пътна мрежа – Панагюрище – с. Оборище.
2.3.2.Осигуряване на резервен канал за Асарел Медет АД по трасе, физически независимо от трасето на основния канал. Резервния канал да се терминира в различно от основния канал устройство (маршрутизатор) в техническия център на доставчика. Параметри на резервния канал:

A. 10 Мбит/сек. гарантирана скорост за доставка на международен симетричен Интернет трафик.

Б. 30 Мбит/сек. гарантирана скорост за доставка на български неограничен, симетричен Интернет трафик.

Допуска се резервната свързаност да не е по оптика.

2.3.4.Основният и резервният канали трябва да бъдат доставени до сървърното помещение на Възложителя в сграда АБК „Управление Блок 2”.

2.3.5.Осъществяване на автоматично превключване на трафика през резервния канал при отпадане на основния, като за целта на клиента да се предостави маршрутизатор, който да бъде монтиран в сървърното помещение на Възложителя.

2.3.6.Безплатно IP пространство – минимум 8 реални IP адреса.

2.3.7.Поддръжка на първични и вторични DNS и MX сървъри.

2.3.8.Да е налична и да се потвърди от кандидата техническа възможност за минимум 30% увеличаване на капацитета на доставката без допълнителни технически средства и при запазване цената на услугата.

2.3.9.Изисквания към доставчика: • Да е регистриран от RIPE LIR.

 • Да е клас национален доставчик.

 • Да поддържа динамична маршрутизация.

 • Да оперира MPLS Core мрежа.

 • Да гарантира минимум 99,9 % от договорения трафик.

 • Да гарантира време за възстановяване на услугата при възникване на повреда в мрежата на доставчика и невъзможност за обмен на трафик с хостове в Интернет.

 • Да осигури висока надеждност на мрежата и поддръжка при:

 • uptime >= 99,95 %

 • загуба на пакети < 3%

 • закъснения < 50 ms за български сайтове и <150 ms за международни сайтове в Европа и САЩ;

   1. Качествени изисквания към Интернет услугата .

    1. Гарантирана доставка с максималния договорен капацитет на основния канал по схема 24/7/365 при достъп без ограничения.

    2. Време за реакция при регистриране на проблем до ... минути/часове – посочва се точно.

    3. Време за отстраняване на възникнал проблем до ... минути/часове – посочва се точно.

    4. Наличие на „гореща линия” и Trouble Ticket система.

    5. Да има работоспособна система за мониторинг на мрежата и предоставянето на услугата – описание на системата.

    6. Да има работоспособна система за обслужване на клиентите ( helpdesk ) – да се опише подробно

    7. Да притежава функционираща IDS ( Intrusion Detection System ) за защита от DoS атаки - да се опише подробно.

    8. Да се предложи споразумение за ниво на техническо обслужване Service Level Agreement (SLA) за параметрите (throughput, availability, round trip delay, packet lost) и гаранции за спазването му.

    9. Доставчикът да разполага със сертифицирани специалисти по мрежови и интернет технологии, които са негови служители – да се приложат сертификати и доказателства за квалификация и компетентност.

    10. Крайните устройства, необходими за изграждане на комуникацията /за основния и за резервния канал/ са за сметка на доставчика на услугите.

    11. Да се използва апаратура само от водещи производители и лицензиран системен софтуер - да се приложат сертификати и/или лицензи за право на ползване и/или разпространение

    12. При невъзможност от страна на доставчика да възстанови услугата за гарантираното от него време се дължат компенсации - посочват се диференцирано в зависимост от времето на престои.

    13. Пускането на услугата като цяло не трябва да пречи на останалата работа в “Асарел-Медет” АД.

    14. Да се осигури необходимата апаратура и/или методика за измерване и тестване на параметрите на услугата. Инсталацията, настройката и тестването се извършва от специализиран екип на изпълнителя при пълно спазване на определената от изпълнителя технология. След окончателното завършване на инсталацията се извършват замервания, след което се издава сертификат за гаранция на услугата.

    15. При оформяне на предложението се описват отделно:

 • Месечна абонаментна такса за основен канал

 • Месечна абонаментна такса за резервен канал

 • Без инсталационна такса
   1. Интернет услуги за МБАЛ Уни хоспитал, гр. Панагюрище.

    1. Основен канал - 100/100 Mbps.

Международен неограничен симетричен Интернет трафик: Гарантирана скорост – 100 Мбит/сек.

Български неограничен симетричен Интернет трафик (BGPeering): Гарантирана скорост – 100 Мбит/сек.    1. Основният канал трябва да бъде доставен по оптика до сървърното помещение на Възложителя в сградата на МБАЛ Уни хоспитал, гр. Панагюрище, ул. Георги Бенковски №100 – сървърно помещение на партер.

    2. Всички останали изисквания са съгласно т.2.3.6 до т.2.3.10 включително
   1. Интернет услуги за офис Брезник, гр. Брезник

    1. Основен канал - 30/50 Mbps.

Международен неограничен симетричен Интернет трафик: Гарантирана скорост – 30 Мбит/сек.

Български неограничен симетричен Интернет трафик (BGPeering): Гарантирана скорост – 50 Мбит/сек.

Доставката да се осъществява по оптика, осигурена от доставчика за негова сметка до входната точка на клиента.


    1. Резервен канал – 5/15 Mbps.

Международен неограничен симетричен Интернет трафик: Гарантирана скорост – 5 Мбит/сек.

Български неограничен симетричен Интернет трафик (BGPeering): Гарантирана скорост – 15 Мбит/сек.    1. Резервният канал трябва да се достави по трасе, физически независимо от трасето на основния канал. Резервния канал да се терминира в различно от основния канал устройство (маршрутизатор) в техническия център на доставчика.

Допуска се резервната свързаност да не е по оптика.

    1. Основният и резервният канали трябва да бъдат доставени до сървърното помещение на клиента – офис сграда, гр. Брезник, ул. Андрей Михайлов №99.

    2. Всички останали изисквания са съгласно т.2.3.5 до т.2.3.10 включително
   1. Интернет услуги за офис Белисимо, гр. София

    1. Основен канал - 100/100 Mbps.

Международен неограничен симетричен Интернет трафик: Гарантирана скорост – 100 Мбит/сек.

Български неограничен симетричен Интернет трафик (BGPeering): Гарантирана скорост – 100 Мбит/сек.

Доставката да се осъществява по оптика, осигурена от доставчика за негова сметка до входната точка на клиента


    1. Резервен канал – 10/30 Mbps.

Международен неограничен симетричен Интернет трафик: Гарантирана скорост – 10 Мбит/сек.

Български неограничен симетричен Интернет трафик (BGPeering): Гарантирана скорост – 30 Мбит/сек.    1. Резервният канал трябва да се достави по трасе, физически независимо от трасето на основния канал. Резервния канал да се терминира в различно от основния канал устройство (маршрутизатор) в техническия център на доставчика.

Допуска се резервната свързаност да не е по оптика.

    1. Основният и резервният канали трябва да бъдат доставени до сървърното помещение на клиента на 6 етаж в офис сграда Белисимо, гр. София, бул. България №102

2.3.11.4. Всички останали изисквания са съгласно т.2.3.5 до т.2.3.10 включително
3.Качествени изисквания към услугите  1. Адекватна реакция в максимално кратки срокове при аварийни и проблемни ситуации (да се посочат конкретни срокове за дистанционна или реакция „на място“), в т.ч. обезпечаване на наличие на комуникации в аварийни ситуации.

  2. Да се потвърди възможност за гъвкаво договаряне по отношение срока на действие на договора, ценовите условия по време на действие на договора и неговото прекратяване без неустойки.

  3. Преносимост на мобилни и фиксирани номера към други оператори без такси и неустойки, в рамките на 24 часа.

  4. On-line достъп за проверка на фактури, възможност за електронна фактура

  5. Служители на „Асарел-Медет” АД да могат да се включват/преминават самостоятелно към Оператор при условията за Корпоративната група.

  6. Оператора да посочи гаранции по отношение качество и надеждност на предоставяните услуги в пълния им обем и качество 24 часа в денонощието, без прекъсване.

  7. Да се осигурява адекватна възможност за разширение и развитие на услугите в минимални срокове.

  8. Да се предостави пълна информация за условията за отчитане на стойността на разговора: период и стойност на начално тарифиране на разговора, отчитане на продължителността на разговора и т.н. по отношение на техническите и ценови условия на услугите.

  9. Договор без клауза за автоматично продължаване.

  10. В предложението да са включени и:

  1. всички възможни опции

  2. преференции

  3. специализирани бизнес услуги

  4. допълнителни услуги

  5. промоции за служители и свързани лица на клиента

  6. други предложения за услуги, които кандидатът може да предостави на корпоративната група и свързаните дружества

  1. Всяко от свързаните лица/дружества подписва индивидуален договор с Оператора и заплаща услугите по индивидуален клиентски номер.


Забележка: В процеса на провеждане на офертното проучване всеки кандидат е длъжен да извърши оглед на място и да уточни с клиента районите и обектите на компанията с изисквания за пълно покритие, както и други технически въпроси по техническото задание. В тази връзка към офертното предложение се прилагат:

-Декларация, че кандидатът е извършил необходимите проучвания и е напълно запознат с изискванията и условията по предоставяне на услугите

-Декларация за конфиденциалност
4.Офертни изисквания към услугата:

Кандидатът за предоставяне на услугата да бъде действащ на телекомуникационния пазар обществен телекомуникационен оператор на мобилна мрежа по стандарт GSM, фиксирана телефония и интернет доставчик клас „национален“, притежаващ съответните валидни лицензии от КРС за осъществяване на изискваните услуги и други удостоверяващи сертификати.

 1. Фирмата-оферент трябва задължително да направи оглед на обектите и добре да прецени обхвата на изискванията и възможностите за тяхната реална реализация.

 2. Доказателства за технически опит, квалификация и възможности на кандидата.

 3. Срок на валидност на офертата – минимум 120 дни.

 4. Представяне на писмени препоръки от минимум 3 клиенти на Оператора, както и Референтен списък на клиенти с адреси, телефони и лице за контакти за изпълнявани аналогични услуги за последните 18 месеца. Препоръки с по-голяма давност няма да бъдат взети под внимание.

 5. При подготовка на офертата е необходимо да се отговори на всички поставени в запитването изисквания.

 6. Предимство при оценка на кандидатите е обезпечаване на пълно покритие на изискваната територия и обекти, което се удостоверява със заверени в КРС карти и/или протоколи от измервания.

Като част от комплекта документи при представянето на офертата се изисква и:

 1. Регистрация по ЕИК

 2. Точен адрес, имената на лицата за контакти, телефон, факс и Е-mail

 3. Съдебна регистрация на изпълнителя, съобразно българското законодателство

 4. Удостоверение за актуалното състояние на фирмата. Финансов отчет одитиран от експерт счетоводител за изминалата финансова година.

 5. Изисквания за съдействие от страна на клиента за изпълнение на услугата.

 6. Декларация, подписана от едноличния търговец, съответно членовете на управителния орган на участника, че участникът:

 • не е лишен от правото да упражнява търговска дейност;

 • не е в процес на ликвидация;

 • не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност;

 • няма регистрирани данъчни нарушения;

 • не е осъден за банкрут;

 • няма неплатени данъци и такси към държавата;

 • ще спазва общо фирмените изисквания на “Асарел-Медет” АД по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп;


5.Начин и критерии за приемане.

Принцип за избор на изпълнител е пълно съответствие на техническото предложение с изискванията на техническото задание при икономически най-изгодната оферта.

След оценка на предложенията на база получените оферти, преди да се вземе окончателно решение за избор на доставчик, по преценка на клиента се извършват полеви тестове на покритието на мобилните услуги, в посочените в техническото задание приоритетни райони, с участието на представители на кандидата и клиента, които приключват с подписване на протокол.
6.Други условия

1.Срок на договора – 1 година.Всички изисквани услуги да се предложат и при срок на договора – 2 години – в отделно приложение към част „Търговски условия“.

2.Да се спазват изискванията за дейности, изпълнявани от външни партньори в контролираните от „Асарел Медет” АД територии, относно безопасни и здравословни условия на труд, пожарна безопасност, опазване околната среда, пропускателен режим и сигурност и кадрово осигуряване, с които избраният изпълнител ще бъде запознат при сключване на договора.

3.Задължително е спазването на предписанията на отдели „БЗР”, ”Екология” и „Фирмена сигурност” и от контролните органи.

4.На кандидатите ще бъде осигурен достъп до обекта в рамките на работното време на Дружеството.

5.От кандидата, спечелил търга ще се изисква предоставяне на клиента на протоколи, издадени от външна независима лаборатория за извършени измервания на електромагнитните излъчвания от антените на мобилния оператор, разположени на територията и в близост до административни обекти на клиента,

ОФЕРТИТЕ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ДО 16.00 ЧАСА НА 20.04.2018 Г. ПО ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

- На ръка в Деловодството на “Асарел-Медет” АД, запечатани в плик, адресирани до Изпълнителен директор на “Асарел – Медет” АД, 4500 гр. Панагюрище с надпис: “ОФЕРТА ЗА ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА КОМПЛЕКСНИ КОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“ АД - МОБИЛНА И ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОНИЯ И ИНТЕРНЕТ“ със забележка: „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия!

- По обикновена или куриерска поща, запечатани в плик, адресирани до (както в предишната точка) /валидно е и пощенско клеймо/.

- На e-mail: pbox@asarel.com , лично на вниманието на Изпълнителния Директор.


Офертата следва да бъде подадена в голям плик съдържащ запечатани два отделни плика, със следното съдържание:

Запечатан плик №1 с надпис “ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ И ДОКУМЕНТИ”, съдържащ всички необходими документи, отнасящи се до технически характеристики, техническите изисквания и спецификации, референции, баланс и отчет за приходи и разходи за последната финансова година и т.н., без ценови условия

Запечатан плик №2 с надпис „ТЪРГОВСКИ УСЛОВИЯ”, съдържащ ценовите условия по предложението на доставчика и начина на плащане.

Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия .

Резултатите се оповестяват с приключване на работата на комисията, като подбора на подадените оферти се извършва в един кръг.

Обръщаме внимание, че създадения ред в Дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват.

VІІ. За контакти

Лица за контакти:

1.Ана Финджикова, директор „Човешки ресурси“.

Телефон: 0357/60281; 0357/60404

2.Цветан Раков, р-л отдел Информационни технологии.

Телефон: 0357 60448; GSM: 0888911012|База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница