Асоциация ПолимериДата25.06.2017
Размер64.05 Kb.
Българска

Асоциация

Полимери

Информационен бюлетин

Свиване на доставките доведе до повишаване на цените

В статия, публикувана в списание „European Plastics News” от 22 март 2010 бяха изнесени резултати с тенденцията в цените на полимерите за период от1 година (1 март 2009 – 1 март 2010) и таблица с цените на пазара през месеците февруари и март 2010.
Европейските купувачи на стандартни термопластмаси още веднъж се изправят пред повишаване на цените през март месец, но ръстът на цените е по-малък отколкото в предишни месеци, поради по - умерените разходи на суровини.

През март 2010 цената на етилена остана без промяна, докато тази на пропилена нарасна до 35 €/тон. За същият период цената на мономера стирен нарасна до 42 €/тон.

Доставките на етилен и пропилен намаляха поради неочаквани прекъсвания на рафинериите. Междувременно, търсенето се раздвижи за всички полимерни класове.

Най-големите повишения на цените са за L/LDPE и полипропилен за двата сектора с около 50 €/тон през март месец. HDPE регистрира печалби от 20-30 €/тон.

Цените на полистирен също се покачиха до 45 €/тон. Търговците на PVC се бориха да изпълнят своите цели с цената на печалби от 20-30 €/тон. Цените на PET продължиха да зависят от разходите за суровия материал.

Цените на POM най-накрая започнаха да се движат нагоре през първите два месеца на годината. Цените на POM най-вероятно ще продължат да нарастват и през април месец. Производителите се опитват да се възползват максимално от ограничената наличност за внос и повишеното търсене. Един производител вече обяви увеличение с повече от 200 € /тон през март месец.
Полиолефиновият гигант Borealis със спад на печалбите от 85% през 2009
Кризата предизвика значително намаляване на търсенето, от което продажбите на Borealis през 2009 падат с 29.6%. Borealis затвори някои от производствата си, за да намали разходите си, в това число техния завод за PE висока плътност в Беринген, Белгия ще бъде затворен този месец.

Въздействието на това решение ще се отрази най-тежко на Европейската индустрия за ротационно леене под налягане. Borealis твърди, че има „много ограничени” продажби за Северна Америка и Азия, докато неговото смесено дружество Borouge заяви, че е развило малък бизнес в сферата на ротационното леене под налягане в Средния изток.

В Европа, Borealis изгради нов завод за LDPE в Швеция, и разшири своите иновационни центрове в Австрия.

Компанията очаква да извлече изгода от следващата генерация автомобили, където се предвижда олекотяването на важни части от цялостния дизайн. Ще се заместват метални части с части от пластмаси. Това ще спомогне за намаляване на емисиите от C02 и ще намали консумацията на гориво.


Белгийската федерация на пластмасопреработвателната и каучуковата индустрия е с предпазлив оптимизъм за бъдещето и развитие през 2010


Белгийската федерация на пластмасопреработвателната и каучуковата индустрия Federplast очаква нови възможности за напредък чрез повишаване на енергийната ефективност и в алтернативните енергийни и нововъзникващи технологии на производство и съхранение. Поради това, че са леки материали и отличните им изолационни свойства продуктите от пластмаса до този момент се явяват най-доброто енергийно ефективно решение. Това най-ефективно е илюстрирано от фирмата Solar Impulse, които разработват първия самолет летящ изцяло на соларна енергия.

EuPC с очакване за повишаване на оборота на фирмите през първата четвърт на 2010


Според EuPC всички сектори от пластмасопреработвателната индустрия, вкл. автомобилната индустрия очакват повишаване на оборота през първата четвърт на 2010. За съжаление безработицата и държавния дълг ще продължат да растат и през 2011. Компаниите очакват да продължат с намаляване на работните часове и съкращения в близко бъдеще. Безработицата в сектора се очаква да достигне над 10% през 2011. Допълнително младите хора, ниско-квалифицираните работници, мигрантите и временно заетите до момента са най-застрашени от повишаващата се безработица. Брутният вътрешен продукт се очаква да нарастне в средата на 2010 г., като по този ще се отбележи краят на рецесията в сектора.


Великобритания настоява за повишено внимание върху 'зелените' оксоразградими пластмаси


Правителството на Великобритания възложи на университета в Лоубъроу провеждането на изследване за въздействието на оксоразградимите пластмаси върху околната среда. След приключване на изследването то изнесе доклад, в който се казва, че оксоразградимите пластмаси са безопасни. Този доклад бе посрещнат с остра критика от експерти в областта, които настояха да се изясни на обществеността, че ефекта от разграждането на оксоразградимите торбички не е ясно как ще засегне растенията, животните или моретата. Попаднали заедно с останалите пластмаси в рециклиращия поток също не е изяснено как ще повлияят на рециклирането.
Законодателство
REACH и новият регламент CLP за класификация, етикетиране и опаковане

2010: Ключова година за регистриране и уведомяване за химични вещества

30 ноември 2010 г. е крайният срок по REACH за регистриране на най-опасните вещества (например, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията (КМР)) над 1 тон годишно, за вещества, силно токсични за водни организми, над 100 тона годишно, или за вещества, произведени или внесени в количества над 1 000 тона годишно.

Преработвателите на пластмаси трябва да обърнат специално внимание на член 33 от регламента REACH за задължението за предоставяне на информация за вещества в изделия. Всеки доставчик на изделие, съдържащо вещество предизвикващо сериозно безпокойство и включено в „Списъка за кандидат вещества за разрешаване” над 1 тон годишно и 0.1 тегл. % е длъжен да предостави на получателя на изделието информация, гарантираща безопасността на употреба. Съответната информация се предоставя до 45 дни след поискване от крайния потребител.

Рециклаторите са най-засегнати от регламента REACH, тъй като всички дейности водещи до възобновяване се разглеждат като производство и се освобождават от същинска регистрация при определени условия. Те имат задължение да изготвят информационни листове за безопасност.


Новият регламент CLP за класификация, етикетиране и опаковане изисква изготвянето на нови информационни листове за безопасност до 1 декември 2010 г., а за смесите до 1 юни 2015 г., включващи новите изисквания за класификация на веществата.

Производителите и вносителите на вещества и смеси (в това число и рециклаторите) трябва да уведомят ECHA до 3 януари 2011 г. относно класифицирането на веществата.

Потребителите надолу по веригата са освободени от нотификацията за класификацията на веществата, но имат задължение за етикетирането им.

Българска Асоциация Полимери предвижда провеждането на семинар по горните теми в средата на месец април, на който подробно ще бъдат разяснени настоящите задължения на всички по веригата на доставка работещи в сферата на пластмасопреработвателната индустрия. На семинара ще бъдат представени всички текущи проекти на EuPC свързани с регламента REACH.


До дни тръгва първата процедура по ОП "Конкурентоспособност"

1 млн. евро ще получат закъсали заради кризата фирми. Парите са за предприятия, изпаднали в затруднение след 1 юли 2008 г., за да получат консултантски услуги за измъкване от тежката ситуация. Това е допълнителна, седма процедура, която ще стартира Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в рамките на Оперативна програма "Конкурентоспособност". Шест други вече бяха обявени за първото полугодие на годината, като стартът на първата се очаква още тази седмица. Тя е свързана със стартиращи иновативни предприятия, на които ще бъде предоставена подкрепа за внедряване на иновативни процеси, продукти и услуги. Това разказа за "Стандарт" Грета Добрева, началник отдел "Търгове и договаряне" в дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност в МИЕТ.


Първата процедура е на стойност 10 млн. евро. Има ограничения за размера на финансирането на всеки отделен проект, но то ще бъде обявено при публикуването на насоките за кандидатстване. До края на месеца предстои да бъдат обявени още две процедури по програмата - за технологична модернизация на големи предприятия на стойност 30 млн. евро и за технологична модернизация на малки и средни предприятия на стойност 50 млн. евро. Това са най-търсените процедури от бизнеса, очаква се по тях да бъдат подадени най-много проекти, коментира Добрева. Срокът за подаване на документите ще бъде 90 дни след публикуване на обявата. Максималният срок за оценка на проектите е 3 месеца. Още месец се изисква за изчистване на детайли и сключване на договори. Във всеки договор са дадени три варианта за плащане - авансово, междинно и финално. В момента на сключване на контракта фирмата може да поиска авансово плащане в размер до 20% от сумата на гранта. Така първите европари по конкурентоспособност за процедурите, които стартират сега, ще дойдат през ноември, пресмята Добрева. Седемте процедури са на обща стойност 134 млн. евро, или 262 млн. лв. За цялата 2009 г. са предвидени общо 13 процедури на обща стойност 260 млн. евро. От тях 85% от финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са от националния бюджет.

Българска асоциация Полимери Тел. 943 05 00

1504 София, ул. Велико Търново 22 Факс 943 05 01

www.bap-bg.org


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница