Автобиография Георги Стоянов Тренчев лична информацияДата26.10.2018
Размер97.28 Kb.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Георги Стоянов Тренчев


БЪЛГАРИЯ, ГР. СОФИЯ, Ж.К. ХИПОДРУМА, БЛ. 142, ВХ. А, ЕТ. 5, АП. 20

+359 2 8185858 +359 885 477 175; +359 887 477 175

georgi.trenchev@ecovis.bg; g.trenchev@atlasconsultingbg.com;

Пол Мъж | Дата на раждане 25/03/1972 | Националност българскаТРУДОВ СТАЖ

2009 – до момента

Одитор

Атлас Одитинг ООД

 • Извършване на одити

Вид на дейността или сферата на работа Одит06.2001 г. – 04.2007 г.

Главен счетоводител

Орел Инвест Холдинг АД

 • Водене на цялото счетоводство на дружеството

Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство06.2004 г.–03.2006 г.

Финансов директор

ПОК СЪГЛАСИЕ АД

 • Цялостно организиране на счетоводството на фирмата. Изготвяне на годишни финансови отчети. Връзка с държавните регулативни органи /Комисия за финансов надзор, данъчна администрация/ и защита пред тях.

Вид на дейността или сферата на работа Финанси и Счетоводство06.2002 г.–03.2003 г.

Главен счетоводител

БЗОК ЗАКРИЛА АД

 • Цялостно организиране на счетоводството на фирмата. Изготвяне на годишни финансови отчети. Връзка с държавните регулативни органи /Комисия за финансов надзор, данъчна администрация/ и защита пред тях.

Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство04.2002 г.–06.2002 г.

Счетоводител

БЗОК ЗАКРИЛА АД

 • Водене на счетоводството на дружеството

Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство05.2000 г. – 08.2003 г.

Помощник одитор

Клеон консулт ЕООД

 • Участие в одита на дружества

Вид на дейността или сферата на работа Одит07.2000 г.–06.2001 г.

Главен счетоводител

ЕТ Георги Тренчев 98

 • Водене на счетоводство на клиенти, поемане на данъчна защита и защита пред НОИ. Осъществяване на контакти с държавната администрация.

Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство11.1999 г. – 06.2000 г.

Главен счетоводител

Ловато Аутогаз България ООД

 • Отговаря за цялостната счетоводна система на фирмата, обработка на счетоводната документация и защита пред данъчната администрация и НОИ.

Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство07.1998 г. – 10.1999 г.

Главен счетоводител

Развитие Индустрия Холдинг АД

 • Отговаря за цялостната информационно счетоводна система на фирмите в холдинга. Цялостна обработка на счетоводната документация и защита пред данъчната администрация и НОИ.

Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство03.1998 г. – 06.1998 г.

Счетоводител

Развитие Холдинг КДА

 • Отговаря за цялостното функциониране на счетоводната система на фирмата.

Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство12.1996 г. – 03.1998 г.

Счетоводител

Бест Консулт ЕООД

 • Отговаря за счетоводството на фирми, обслужвани от Бест Консулт ЕООД. Цялостна обработка на счетоводната документация и защита пред данъчната администрация и НОИ.

Вид на дейността или сферата на работа Счетоводство02.1996 г. – 11.1996 г.

Счетоводител

Елтекс Холдинг АД

 • Отговаря за счетоводството на фирми от структурата на холдинга. Цялостна обработка на счетоводната документация и защита пред данъчната администрация и НОИ.

Вид на дейността или сферата на работа СчетоводствоОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

12.01.2009 г.

Дипломиран експерт-счетоводител/ дипломиран одитор - Диплома № 0647
Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България01.2003 г. – 04.2003 г.

Сертификат по Международни счетоводни стандарти
Висше училище по застраховане и финанси, гр. София06.2002 г. – 06.2002 г.

Сертификат по Международни счетоводни стандарти
Институт за следдипломна квалификация към УНСС, гр. София

1993 г. - 1997 г.

Магистър по икономика – специалност Счетоводство и контрол ( Диплома за завършено висше образование)
Университет за национално и световно стопанство, София09.1987 г. – 06.1991 г.

Специалност Електронна техника (Диплома за средно образование)
Техникум по електротехника Г. Димитров, гр. БанскоЛИЧНИ УМЕНИЯ

Майчин език

Български езикДруги езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Английски език

C1

C1

C1

C1

C1
Комуникационни умения

 • добри комуникационни умения, , придобити работейки на ръководни позиции
Организационни / управленски умения

 • лидерство, придобито работейки на ръководни позиции и в екип при осъществяване на проекти и изпълнение на бюджети;

 • Отлични умения за управление и координация на хора, придобито работейки на ръководни позиции и в екип при осъществяване на проекти и изпълнение на бюджети;
Професионални умения

 • 4 години опит в областта на финансовия одит;

 • 4 години опит в одитиране на инфраструктурни проекти;

 • извършването на одитни ангажименти по международно признатите одиторски стандарти;
Дигитална Компетенция

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на информацията

Комуникация

Създаване на съдържание

Сигурност

Решаване на проблеми
Свободно ниво на владеене

Свободно ниво на владеене

Свободно ниво на владеене

Свободно ниво на владеене

Свободно ниво на владеене


Въведете име на ИКТ сертификат/ите
 • добро владеене на MS Windows, MS Office, счетоводни софтуерни продукти - Бизнес навигатор, Конто, Ажур, Прециз, Странд, Профит, Микроинвест –Делта;


Свидетелство за управление на МПС

Категория BДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Проекти


Участие като експерт – одитор в следните проекти:


 • Договор № ЗМС-02-126/01.06.2011 „Повишаване конкурентноспособността на „МАРЦ Хил клиник” АД чрез въвеждане на системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008”

 • Договор № BG161PO003-2.1.06/2 ТММ-02-159/18.02.2011 г. „Разширяване на производствения капацитет на „Йотов Стоун” ЕООД чрез въвеждане на три нови високотехнологични продукта”

 • Договор № DIR51011119/08.03.2011 г. „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ), реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежа в гр. Чирпан”

 • Договор № 58-131-СО15 „Осигуряване на пълна проекто-готовност за изграждане на нова ГПСОВ - Ботевград и довеждащи коректори към нея”

 • Договор № ЗМС-02-104/01.06.2011 г. „Въвеждане и сертифициране на система за управление на сигурността на информацията съгласно стандарт БДС EN ISO 27001:2005 в дейността на Профит ООД”

 • Договор № BG161PO003-2.1.03-0292-C0001 „Устойчиво развитие и инвестиционна политика в хармония с природата”

 • Договор № BG161PO003-2.1.03-0184-C0001 „Сигурност на информацията – ново измерение на качеството в Ноубъл Графикс ООД”

 • Договор № ЗМС–02–103/ 01.06.2011 „Инвестиции в нови хоризонти – внедряване на Интегрирана система за управление и закупуване на специализиран софтуер за оптимизиране на процесите в предприятието”

 • Проект № BG051PO002/09/1.5-02, Договор № К09-15-4-С/23.07.2009 „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”

 • Проект № BG051PO001-5.1.01-0055 „С нови умения отново на работа”

 • Договор № BG161PO003-2.1.03-0252-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността и качеството на продукта на Нетком комплект 2000 ООД”

 • Договор № BG161PO003-2.1.03-0158-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността и качеството на продукта на Метромедиа ООД чрез внедряване на система за качеството и подобряване на технологията по управление на процесите”

 • Договор № BG161PO003-2.1.03-0270-C0001 „Повишаване на конкурентоспособността на Синемак ООД чрез технологична модернизация и покриване на изискванията на международно признат стандарт ISO 9001:2008”

 • Договор № BG161PO003-2.1.03-0288-C0001 „Внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управление на процесите”

 • Договор № BG161PO001/4.1-03/2010/022 „Създаване на европейски облик на образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие на община Ракитово”;

 • Договор № BG161PO001/3.1-02/2009/012 „Създаване и популяризиране на културно-исторически продукт в община Ракитово чрез адаптация на „Палеонтологично находище – с.Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост „Цепина”

© Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Страница /Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница