Aвтобиография Лична информацияДата07.08.2018
Размер212.35 Kb.Aвтобиография


Лична информация
Име

Христо Стоянов Васков

Адрес

жк. Борово, гр.София

Телефон

Vivacom: 02-856-63-46

Мобилен телефон:

+359 887-29-00-72

E-mail

xristovas@mail.bg

Националност

Българин

Дата на раждане

27.04.1970 г., гр. София


Трудов стаж
Дати

07.2014 и в момента / по Трудов договор на 4 (четири) часа

Заемана длъжност или позиция

Инспектор Здраве и безопасност при работа

Основни дейности и отговорности

Организира, разработва и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Представлява фирмата пред инспекциите по труда по населените места. Обменя информация с фирмата по трудова медицина за изготвяне на Оценка на риска за съответният обект. Изготвяне на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд. Отговаря за ежемесечните проверки на електрооборудването на „ПБЛ„ ООД по обектите. Спазване изискванията по Интегрираната система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност при работа на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001/2007.

Име и адрес на работодателя

„ПБЛ” ООД, гр.София - част от „Прима Билд” ООД.

Вид на дейността или сферата на работа

Строителна компания, специализирана в обществено и жилищно строителство, промишлени и инфраструктурни обекти, ваканционни и инвестиционни проекти.
Обекти:

- „Ремонт на Градска минерална баня и изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс. Изграждане на нов покрит басейн“. гр. Стрелча.

-„Изграждане и рехабилитация на В и К мрежа“, гр. Раднево.

-Основен ремонт на административна сграда и складово стопанство на СБАЛББ „Св. София” ЕАД, за болнично заведение, „бул. България” кв. 387, гр. София.

-„Реконструкция трибуна сектор „Г” на стадион Българска армия”, гр. София.Трудов стаж
Дати

05.2011г.- 05.2014 г. Трудов договор на 8 (осем) часа

06.2014 и в момента / по Трудов договор на 4 (четири) часаЗаемана длъжност или позиция

Инспектор Здраве и безопасност при работа / Координатор по безопасност и здраве (от страна на фирмата по обектите).


Основни дейности и отговорности

Организира, разработва и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Представлява фирмата пред инспекциите по труда по населените места. Обменя информация с фирмата по трудова медицина за изготвяне на Оценка на риска за съответният обект.

Изготвяне на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд. Координира безопасните условия на труд с фирмите подизпълнители на „Маркан Сервиз” ООД (43 фирми). Отговаря за ежемесечните проверки на електрооборудването на „Маркан„ ООД по обектите. Общ максимален брой на работещите с подипълнителите до 310 души / а по електробезопасността с работещите от „Маркан” ООД до 550 души (310+240).

05.2011.- и до момента Участие в комисия за провеждане на обучение за придобиване на квалификационни групи по ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА ПО ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕТО С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V на неелектрически персонал от „Маркан” ООД и „Маркан Сервиз” ООД (220 работници).

Спазване изискванията на „Маркан” ООД по Интегрираната система за управление на качество, околна среда, здраве и безопасност при работа на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001/2007.Име и адрес на работодателя

„Маркан Сервиз” ООД, гр.София - част от „Маркан” ООД.

Вид на дейността или сферата на работа

В и К, Електро инсталации и Слаботокови Системи & BMS (СУС).

Обекти:


- „България МОЛ и Кула А(Infinity Tower), гр. София, с възложител „Мъркюри“ ЕАД

 • - „Литекс Тауър”, гр. София

 • - „Завод за автомобили Great Wall ” гр. Ловеч

 • - „Novotel”, гр. София, проект на Френската компания Accor

 • - „Склад“, с. Казичене, подизпълнител на „Тал Инженеринг“ ЕООД

 • - Шоу рум и автосалон на Автокъща „Бавария ауто“

 • - Американски колеж, София Област

 • - Строителството на инсталацията за хидрокрекинг (В и К) - "Лукойл Нефтохим" гр. Бургас


Трудов стаж
Дати

10.2012г.- 09.2013г. / по Граждански договор

Заемана длъжност или позиция

Консултант по здраве и безопасност при работа

Основни дейности и отговорности

Организира, разработва и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Изготвя документи на фирмата необходими за представяне пред инспекциите по труда по населените места. Изработва актуални инструкции за безопасна работа с машини за обработка на стъкло, стъклопакети и метални конструкции. Изготвяне на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд за представяне на фирмите възложители.


Име и адрес на работодателя

„Кристиан Нейко - 90” ЕООД / „Комбо – 1“ ООД. Гр. София.

Вид на дейността или сферата на работа

Обработка на стъкло, фасадни облицовки/ метални конструкции.

Обекти:


 • - „България МОЛ- Кула А”, подизпълнител на „Кордеел България“ ЕАД

 • - „Автосалон и автосервиз на КИА Моторс България и Субару Моторс“ кв. Горубляне, подизпълнител на “Аргогруп Екзакт” ООД.


Трудов стаж
Дати

01.2009г.- 09.2011г. ; 08.2012 г. и в момента / по Трудов договор на 2 (два) часа

Заемана длъжност или позиция

Строителен инженер по Промишлено и гражданско строителство / Експерт „Морфологични анализи на ТБО”/ от 08. 2012 г.- Експерт Здраве и безопасност при работа.

Основни дейности и отговорности

Инженеринг,управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти. Доставка и монтаж на парогенератори CLAYTON (единствен доставчик за България). Организира, разработва и контролира правилата за здравословни и безопасни условия на труд. Представлява фирмата пред инспекциите по труда по населените места. Обменя информация с фирмата по трудова медицина за изготвяне на Оценка на риска за съответният обект.

Име и адрес на работодателя

ЕНЕРСИСТ ООД, гр.София/ ЕНЕРСИСТ БЪЛГАРИЯ ООД, гр.София

Вид на дейността или сферата на работа

Инженерингова компания, работеща в областта на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Изготвяне на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд. Координиране на безопасните условия на труд с фирмите подизпълнители.
Обекти:

- Изграждане на локално парно отопление на газ. Еднофамилна къща кв. Бояна, гр.София.

- Изготвяне на проект/оферта за изпълнение на енергоефективни пет етажни жилищни сгради (изграждани по система EUROMAC 2) за Министерство на отбраната.

- Изготвяне на инвестиционен проект за участие в Европейски програми за субсидия на енергоефективни мерки на сгради (Община, училище и детска градина) Община Чавдар.

- Изготвяне на инвестиционен проект: "Подобряване на инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Бяла Слатина".

- 2012 г. Подмяна на съществуващ парен котел 2,5 t/h, с нов – 4,0 t/h парогенератор на фирмата „Clayton” Белгия – на Производствен Център „Костинброд” с инвеститор „Кока Кола – ХБК“ АД.
Трудов стаж
Дати

10.2009г.- 03.2010г.

Заемана длъжност или позиция

Строителен инженер по Промишлено и гражданско строителство

Основни дейности и отговорности

Техническо ръководство на строителен обект, приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, Координатор по безопасност и здраве в строителството.

Име и адрес на работодателя

„БАК СТРОЙ 2009” ООД, гр.София- клон на SogancIoĞlu InŞaat (Турция)

Вид на дейността или сферата на работа

Преградни стени, окачени тавани с гипсокартон, гипсови мазилки и шпакловки / Сертификат за качество от KNAUF България
Обекти:

- МОЛ „СЕРДИКА” – преградни стени, окачени тавани с гипсокартон, гипсови мазилки и шпакловки. Изпълнени количества 10 000м² преградни стени и окачени тавани.

Координатор по безопасност и здраве в строителството на обект МОЛ „СЕРДИКА”- от страна на „БАК СТРОЙ 2009” ООД гр.София с ТУРСКАТА ФИРМА „КАYI”.Трудов стаж
Дати

09.2007г.- 05.2009г.

Заемана длъжност или позиция

Строителен инженер Промишлено и Гражданско Строителство / Обследвания за енергийна ефективност /

Основни дейности и отговорности


Проучване, измервания, изчисления и анализи на елементите  на сградите, оценка и сравнение с еталонните технически норми, технико-икономически обосновано предложение за енергоспестяващи мерки, изработване на план за въвеждане на избраните мерки в експлоатация, разработване на показатели и процедура за мониторинг на ефекта от въвеждане на мерките в експлоатация.

Подготвяне и представяне на доклад и резюме за резултатите от обследването. Издаване на съответния сертификат (категория А или Б) след извършване на детайлно енергийно обследване в съответствие с изискванията за техническите правила и норми. Изготвяне на енергиен паспорт.
Име и адрес на работодателя

“Сезони” ООД, гр.София, регистрирана в Агенцията по енергийна ефективност


Вид на дейността или сферата на работа

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. Изготвяне на енергиен паспорт.
Обследвани сгради:

- „Балканфарма” („Actavis”) гр.Дупница и гр.Разград

- Общински сгради гр.Бургас, гр.Варна, Община Чавдар, Община Ябланица (училища, болници, детски градини, администативни сгради и други).

- гр.София, кафе Марсилия, вили, еднофамилни къщи.

Общо обследвани сгради с разгъната застроена площ 130 000 м² , брой доклади 35.Трудов стаж
Дати

09.2002г.-08.2007г.

Заемана длъжност или позиция

Технически ръководител, Специалист безопасност и здраве при работа ПАБ и ЗСР, Координатор по безопасност и здраве в строителството на обекти, Ръководител Орган за контрол / лаборатория за изпитване на строителни продукти /. Акредитирана от ИА”БСА” за периода 11.2006 – 11.2010г.

Основни дейности и отговорности

Техническо ръководство на строителен обект. Ръководител на Орган за контрол. Изготвяне на инструкции за безопасна работа, Актуализиране на план по безопасност и здраве на строителни обекти.

Име и адрес на работодателя

“Заводски строежи- Козлодуй” АД гр.Козлодуй

Вид на дейността или сферата на работа

Изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени и други сгради и на строителни съоръжения. Производство на стоманобетонови, метални и други конструкции, изделия и полуфабрикати.

Обекти:


-Ремонт пешеходни естакад , АЕЦ – Козлодуй;

- Захранване с ел. напрежение 200 тонен кран пристанище – складове на Дирекция

„Инвеститорски Контрол“ /земни работи/ , АЕЦ – Козлодуй;

- Оформяне пространството около паметника на Христо Ботев, гр.Козлодуй.

- Изграждане на “Хотелски комплекс Веника Палас”,с.Чифлик,гр.Троян

- Изграждане на 5MW ВЕЦ работеща с отработена вода от АЕЦ Козлодуй.
Трудов стаж
Дати

2001-2002г.

Заемана длъжност или позиция

Технически ръководител

Основни дейности и отговорности

Техническо ръководство на стр. обект.

Име и адрес на работодателя

“ГБС – Енергостроймонтаж” АД гр.Козлодуй.


Вид на дейността или сферата на работа

Изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени и други сгради и на строителни съоръжения.

Обекти:


 • - Подмяна настилка на ОРУ-110кV, АЕЦ – Козлодуй;

- Изграждане на помещения за датчици СИАЗ във вентилационните тръби 1-4 енергоблок,АЕЦ–Козлодуй;

 • - Обмазване на кабелни трасета с огнезащетна боя и подмяна на кабелни лавици ОРУ – 220кV 1-4енергоблок АЕЦ – Козлодуй;


Трудов стаж
Дати

2001г.

Заемана длъжност или позиция

Технически ръководител на строителен обект.

Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя

“Монтажи” ЕАД гр.Козлодуй

Вид на дейността или сферата на работа

Монтаж на метални конструкции.
Обект:

- Антисеизмично укрепване на Дизел- Генераторна Станция – 2, АЕЦ – Козлодуй.Трудов стаж
Дати

2000-2001г.

Заемана длъжност или позиция

Технически ръководител на строителен обект

Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя

“Региана -ВК” ЕАД гр.Козлодуй.


Вид на дейността или сферата на работа

Изпълнение и ремонт на жилищни, промишлени и други сгради и на строителни съоръжения.

Обекти:


- Изграждане на спортна площадка в СОУ “Христо Ботев” гр.Козлодуй.

- Изграждане пристройка и надстройка на Спец Корпус –2 / за течни и твърди радиоактивни отпадъци /, АЕЦ – Козлодуй.Трудов стаж
Дати

1999-2000г.

Заемана длъжност или позиция

Брокер по покупко-продажба на жилища

Основни дейности и отговорности
Име и адрес на работодателя

Агенция за недвижими имоти “Аристо” ЕАД гр.София

Вид на дейността или сферата на работа
Трудов стаж
Дати

1993-1999г.

Заемана длъжност или позиция

Командир на строителен взвод.

Зам.командир на строителна рота.Основни дейности и отговорности

Техническо ръководство на строителен обект.

Име и адрес на работодателя

Поделения в гр. Пловдив и гр. Етрополе.

Вид на дейността или сферата на работа

Ниско строителство /Секретно строителство / – подчинен на Генералния Щаб –Минстерство на отбраната.
Основен обект и подобекти – груб строеж.


Образование и обучение
Дати

1988-1993г.

Наименование на придобитата квалификация

Специалност: Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство- Технолог.


Основни предмети/застъпени професионални умения
Име и вид на обучаващата или образователната организация

ВВИСУ "Любен Каравелов" гр.София

Ниво по националната класификация

Висше – МагистърОбразование и обучение
Дати

1985-1988г.

Наименование на придобитата квалификация

Автомонтьор на МПС - 4 разряд.

Шофьор кат.С.Основни предмети/застъпени професионални умения
Име и вид на обучаващата или образователната организация

СПТУ по автотранспорт,кв.Редута гр.София


Ниво по националната класификация

Средно професионално образование


Лични умения и компетенции


Майчин език

Български

Организационни умения и компетенции

Съблюдаване на актуалните технически норми и изисквания:

Съобразяване с особеностите на конкретния обект- условия на договора, срокове, изисквания на ръководството и др.

Мотивиране за качествена и бърза работа на строителните работници с различни квалификации и компетентности.
Технически умения и компетенции

2005-2013г.
1.Към “Бизнес център Бяла слатина”- по граждански договор

Лектор /теория и практика/ на 12 души обучаеми от “АЕЦ” Козлодуй.Курс “Дограма и стъклопоставяне” –230 часа.
2.Към “ДНТ” гр.Враца- по граждански договор

Лектор /теория / на 10 души обучаеми от бюрото по труда гр.Козлодуй.Курс “Армировка и бетон” –182 часа.Назначени в “Заводски строежи-Козлодуй” АД след курса /364ч.-теория и практика/.
3.Лектор /теория / на 10 души обучаеми от бюрото по труда гр.Козлодуй.

Курс “Кофражи” –182 часа. /364ч.-теория и практика/.
4.Лектор /теория / на 10 души обучаеми от бюрото по труда гр.Козлодуй.

Курс “Зидарии” –182 часа. /364ч.-теория и практика/.
5.Към “СТРОЙЕКСПЕРТ - СЕК” ЕООД гр.София- по граждански договор

Лектор /теория / на обучаеми от фирма „Едем Д2” ЕООДКурс “Армировка и бетон” –33 часа.
6.Лектор /теория / на обучаеми от фирми „Билд Макс Къмпани” ООД и „Стреза” ЕООД.

Курс “Зидария” –14 часа.
7. Лектор /теория / на обучаеми от фирма „Кавек” ООД.

Курс “Сухо строителство” –14 часа.
8.Лектор /теория / на обучаеми от фирма „Стреза” ЕООД.

Курс “Полагане на външни топлоизолационни системи” –14 часа.
9.Към “ЦПО, ЗНАНИЕ И ПРОГРЕС” гр.София/гр.Смолян- по граждански договорЛектор /теория и практика/ на 18 души обучаеми от бюрото по труда гр.Сливница.

Курс “Помощник пътен строител” (първа степен) – 300 часа (16.11.2010г.-11.01.2011г.).
10.Към “ЦПО, ЗНАНИЕ” ЕООД гр.София/ - по граждански договор Лектор /теория и практика/ на 9 души обучаеми от бюрота по труда гр.София.

Курс “ Вътрешни облицовки и настилки – теоретична подготовка” – 200 часа (01.10.2013г.- 10.12.2013г.).Компютърни умения и компетенции

Microsoft Word, Excel

Microsoft Internet Explorer

AutoCAD-разчитане на чертежи


Други умения и компетенции
1999г.

2003г.


2004г.

2005г.

2005г.

2005г.


2005г.

2006г.


2006г.

2006г.


2006г.
2006г.

2006г.

2013г.
2013г.

2014г.


УНСС гр.София, Институт за следдипломна квалификация:

Брокер на недвижими имоти.
Сертификат за завършен курс на тема:

"Практическо приложение на изискванията на IS0 9000:2000" от "Кю Ей Си" ООД гр. София.


Удостоверение за проведено обучение по:

“Прилагане на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти” от “Български съюз на стандартизаторите” гр.София.


Удостоверение за професионална квалификация:

“Обследване за енергийна ефективност и Сертифициране на сгради” от “Технически Университет “ гр. София.


Сертификат за участие в Обучение:

”Координатор по безопасност и здраве в строителството” от “Китов център” гр. София.


Удостоверение за завършен учебен семинар:

Здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

Нормативни изисквания. Организация и управление. Практически модели.” от “Национален консултантски център Решение” гр.София.
Сертификат за завършен курс на тема: ”Вътрешни одити – изисквания и практики – БДС EN ISO 19011”

Издържан тест за: “Вътрешен одитор на системи за управление на качеството” от “Съюз на метролозите в България” гр.София и Сдружение “Клуб 9000” гр. София.


Сертификат за обучение и положен изпит за:

Вътрешен одитор на Интегрирани Системи за Управление съобразно изискванията на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002 “ от “MOODY INTERNATIONAL”.


Сертификат за участие в обучение на тема:

“Управление на Система за производствен контрол на строителни продукти” от “Българо – Германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт“ - ООД гр. Габрово.


Сертификат за участие в обучение на тема:

“БДС EN ISO/IEC 17020:2005 Система по качество и Вътрешни одити” от “Българо – Германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт“ ООД гр. Габрово.


Удостоверение за професионална квалификация:

”Ръководители и отговорници (мениджъри) по качеството на лаборатории за изпитване и/или калибриране, на органи за контрол и на лаборатории за проверка на средства за измерване” ( БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и БДС EN ISO/IEC 17020:2005 ) от “Технически Университет” гр. Габрово.


Удостоверение за придобита 5 /пета/ квалификационна група по безопасност при работа в неелектричаски уредби и мрежи.
Удостоверение за придобита 5 /пета/ квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи по до 1000 V.
Удостоверение за обучение по оказване на първа долекарска помощ и взаимопомощ.
Удостоверение за придобита 4 /четвърта/ квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V.
Удостоверение за обучение за инструктаж на работниците и служителите.


2014г.
2005-2007г.

2006-2007г.


09.2005-09.2006г.

Удостоверение за обучение за представителите в Комитета по условия на труд в предприятието.

Във Ф-ма “Заводски строежи- Козлодуй” АД гр.Козлодуй
Координатор по безопасност и здраве в строителството на обект:

Изграждане на “Хотелски комплекс Веника Палас”, гр.Троян.


Координатор по безопасност и здраве в строителството на обект:

”Използване на остатъчния енергиен ресурс на отработената вода на АЕЦ “Козлодуй” - ВЕЦ на топъл канал 1”.


Като Специалист безопасност и здраве при работа на 315 човека персонал:
Участие в комисия за провеждане на обучение за придобиване на квалификационни групи по електробезопасност.
Участие в Съвет по Качеството /относно IS0 9001:2000/ Отговорник на лицата отговарящи за средствата за измерване в “Заводски строежи - Козлодуй” АД /съгласно IS0 9001:2000/.
Участие по разработване на Интегрирана система за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и 18001:2002.
Отговорник по ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2002 и вътрешен одитор по интегрирана система на управление.Свидетелство за управление на МПС

Карегория “С”’
Cтр / - Europass aвтобиография

Фамилно, лично и бащино имеЗа повече информация: http://europass.cedefop.europa.eu

© Европейските общности, 2003 20060628
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница