Азбучен списък на преподавателитестраница13/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Публикация в Китай
Media Social Responsibility and Gender in the Bulgarian Press (1989- 2005). // First Beijing International Forum. UNESCO – CUC Chair Media and Gender at the Beijing Communication University of China, Beijing, January 12-14, 2006. Пекин: Комуникационен университет на Китай в Пекин, 2007, с. 88-84, 175-178.

Доклади на национални форуми
Национална научна конференция на тема “Владимир Сис и България”, организирана от Института по история на Българската академия на науките, Чешкия център и Регионалния исторически музей в Хасково, на 20 и 21 ноември 2003 в Хасково. Доклад на тема “Разследващият репортер Владимир Сис”, 12 с.
Научна конференция на тема “160 години българска журналистика - минало, настояще, перспективи”, организирана от катедрата “История и теория на журналистиката на ФЖМК на СУ на 29 и 30 октомври 2004 г. Доклад на тема “Европа - между мечтата и неверието. Еврооптимизъм и евроскептицизъм в централния български печат”.
Българо-съветски академични връзки в развитието на висшето образование по журналистика в България (1952-1989): Доклад на Юбилейната българо-руска научна сесия на тема “България - Русия: 125 години от установяване на дипломатически отношения. София, Дипломатически институт към Министъра на външните работи на Република България, Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД, Национална асоциация за международни отношения, фондация “Славяни”, Атлантически клуб и Дипломатическо дружество в България, 26-27 май 2004 г., 8 с.
Ролята на професионалните журналистически организации в доакадемичното журналистическо образование: Доклад на Научната конференция на тема “Професионализъм и традиции”, посветена на 160-годишнината на българската журналистика и 110-годишнината на организираното журналистическо движение в България. София. Съюз на българските журналисти и Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, 30 април 2004 г., 10 с.
Еврооптимизъм и евроскептицизъм в централния български печат: Доклад на Научната конференция“ 160 години българска журналистика – минало, настояще, бъдеще”. София, Факултет по журналистика и масова комуникация на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, 29 и 30 окт. 2004 г., 8 с.
Интеркултурни аспекти на евроинтеграцията (Комуникационни варинанти): Доклад на Шестата лятна школа на Нов български университет на тема “Образът на България в процеса на присъединяването ни към ЕС”. София, 16-23 юли 2004, 8 с.
Медийната педагогика: състояние и перспективи: доклад на медийния панаир на ФЖМК на СУ “Св. Кл. Охридски”, София, 11-15.12.2006, 12 с.

Доклади на международни форуми
Симпозиум “Журналистика и пъблик рилейшънс - едно паразитно взаимоотношение?”, организиран от Института по публицистика и комуникационни науки на Виенския университет, 21.01.2000 г. Доклад на тема “Случаят с натовската ракета в София”, 12 с.
Международен колоквиум на тема “Да взривим границите на комуникацията”, организиран на 14.01.2001 от Университета в Юваскюла, Финландия. Доклад на тема “Етика в комуникацията: случаи от България”.
Колоквиум на тема “Медиите в Югоизточна Европа: създатели на своя собствен авторитет: пресата”, организиран от ЮНЕСКО и Международната асоциация за изследване на Югоизточна Европа в Париж, 6 май 2000 г. Доклад на тема “Българската преса: етика, професионализъм, отговорност”, публикуван.
VI Световен конгрес за изследване на Централна и Източна Европа, организиран от Международния съвет за Централна и Източна Европа, Финландската асоциация за руски и източноевропейски изследвания, Финландския институт за руски и източноевропейски изследвания и Университета в Тампере в Тампере, 29.7- 3.8.2000 г. Доклад на тема “Еврорепортерът в пресата на Изтока и Запада - неговото висше образование, професионални умения /езици, нови информационни технологии/ и етика”.
Четвърта международна научна конференция на тема “Пъблик рилейшънс и новите медии”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ, Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа - офис София и Българското дружество за връзки с обществеността на 22-23 май 2001 г. в София. Доклад на тема “ПР- конструиране на социалната реалност чрез новите медии”.
Симпозиум на тема “Пъблик рилейшънс и журналистика - въпросът за качеството”, организиран от Института по публицистика и комуникационни науки на Виенския университет на 22.6.2001 във Виена. Доклад на тема “Предпоставки за качеството при ПР конструиране на социалната реалност – случаят с България”, обем 8 с.
Международна конференция по проблемите на опазване на културното наследство в Либлице (до Прага) - 17-23 септември 2001, организирана в рамките на европейската програма АРИАНА 5. Доклад на тема “Българското културно наследство, неговата интерпретация и презентация: проблеми и перспективи" (съвместно с А. Златева).
Международна среща на експерти на тема “Европейски пазари на пресата: основи на статистиката на пресата”, организирана от Института по журналистика и комуникационни изследвания на Висшето училище по музика и театър в Хановер, Германия, 1.02. - 2.02.2002. Доклад на тема “Българският пазар на пресата: статистика и проблеми на категоризирането с оглед системата на пресата в Бълтария “ (съвместно с П. Филева).
Кръгла маса на тема “150 години - българо-австрийски връзки в областта на публичната комуникация”, организирана от ФЖМК на СУ, Института по публицистика и комуникационни науки на Виенския университет и Българския изследователски институт в Австрия на 12 април 2002 г. в Дом Витгенщайн във Виена. Доклад на тема “Академичното журналистическо образование в България: Приносът на виенски възпитаници”, публикуван на български в Годешника на ФЖМК, под печат на немски във Виена.
Научно-практическа конференция на тема “Средствата за масова информация в съвременния свят”, организирана от Факултета по журналистика на Санкт Петербургския държавен университет на 24-25 април 2002 в Санкт Петербург. Доклад на тема “ПР специалистът - слуга на двама господари?”, публикуван в резюме.
Пета международна научна конференция на тема “Медии и пъблик рилейшънс: проблеми на образованието и практиката”, организирана от катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ, Австрийския институт за Източна и Югоизточна Европа - офис София, фондация “Фридрих Еберт” - бюро София и Българското дружество за връзки с обществеността на 17 и 18 май 2002 г. Доклад на тема “Медии и връзки с обществеността - мостове към обществения консенсус?”, публикуван.
Втора международна конференция на тема “Балтийски ПР-уикенд”, организирана от Европейската конфедерация на асоциациите по ПР (CERP) и Северо-Западното отделение на Руската асоциация за връзки с обществеността в Санкт Петербург на 28-29 юни 2002г. Пленарен доклад на тема “Развитието на ПР в Източна Европа и глобализацията”, обем 10 с.
Юбилейна международна научна сесия на тема “Руско-турската война (1877-1878) и възстановяването на българската държавност”, организирана от Националния инициативен комитет за честване 125-годишнината от Освобождението на България, БАН, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД и фондация “Славяни” на 13-14.02.2003. Доклад на тема “Руско-турската Освободителна война 1877/1878 в европейската преса”, обем 12 с.
Международна конференция на тема “Олимпийските игри в Атина 2004 и отзвукът им в гръцките и международните медии”, организирана от Департамента по журналистика и масмедийни изследвания на Университета “Аристотел” – Солун, и Информационната агенция на Западна Македония, Солун, 7 и 8 май 2004. Доклад на тема “Олимпийските игри в Атина 2004 и отразяването им в българските медии”, 14 с.

VI-та международна научна конференция на тема “Европейска интеграция и социална промяна: проблеми на интеркултурната комуникация”, организирана от Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ, фондация “Фридрих Еберт” и Българското дружество за връзки с обществеността на 16 и 17 май 2003 г. в София. Доклад на тема “ПР комуникация за обединена Европа”.


Международна конференция на тема “Пъблик рилейшънс - инструмент за трансформация и развитие на висшето образование в Централна и Източна Европа”, организирана от ЮНЕСКО-CEPES и катедрата по икономическа журналистика и ПР на Икономическия университет в Познан, Полша, на 23-24.05.2003 г. Доклад на тема "Образованието по ПР - инструмент за трансформация и развитие на човешния потенциал", публикуван в списание “ Higher Education in Europe”, December 2004.
Олимпийските игри в Атина 2004 и отразяването им в българските медии: Доклад на Международната конференция на тема “Олимпийските игри в Атина 2004 и отзвукът им в гръцките и международните медии”. Солун ( Гърция), Департамент по журналистика и масмедийни изследвания на Университета “Аристотел” – Солун и Информационна агенция на Западна Македония,7 и 8 май 2004, 14 с.

Еврооптимизъм и евроскептицизъм в българския централен печат: Доклад на IX-тия международоден конгрес по изследвания на Югоизточна Европа, организиран от Международната асоциация по балканистика,Тирана (Албания), 30 авг.- 3.септ. 2004, 8 с.


Използване на метода “Open Windows” при ПР и медийно конструиране на социалната реалност: Доклад на VI-тия годишен конгрес на Европейската асоциация за образование и изследвания по пъблик рилрейшънс (EUPRERA), Лайпциг (Германия), организирана съвместно с EUPRERA и Немското дружество за публицистика и комуникационни науки, 24-25 септ. 2004, 14 с.
Бъдещето на ПР в обединена Европа - български поглед: Доклад за Експертната среща “Бъдещето на ПР в обединена Европа”. Виена (Австрия), Министерство на образованието, науката и културата на Република Австрия и Австрийско дружество за пъблик рилейшънс, 30.09.04, 6 с.
Олимпийската идея, социално време и “медийно време”. Олимпийските игри в Атина през 2004 г.: отразяване в българската преса. Доклад на Международната научна конференция “Олимпийските игри в Атина 2004 и международните медии”, Атина (Гърция), Департамент по журналистика и масмедийни изследвания на Университета “Аристотел” в Солун и Университет “Пантеон - Атина, 12 и 13 май 2005 г., 12 с.
Развитие на професията пъблик рилейшънс в България: Доклад на Международния симпозиум “Профили на професиите пъблик рилейшънс и журналистика”, Виена ( Австрия), Институт по публицистика и комуникационни науки на Виенския университет, 17 юни 2005 г., 10 с.

Преподавателска и студентска мобилност (София-Виена) в областта на академичното образование по комуникация: Доклад на второто заседание на Комуникационния форум София-Виена, Виена (Австрия), 22 юни 2005 г, 6 с.


Социална отговорност на висшето образование по пъблик рилейшънс в условията на преход към демокрация – българска перспектива: Доклад пред Първия есенен конгрес на APERPEC-Aсоциация на студентите по пъблик рилейшънс, Лисабон (Португалия), 9 ноември 2005, 15 с.
Промени в ПР образованието в Европа, свързани с Болонския процес: Доклад на годишната конференция на Европейската асоциация по обучение и изследвания на пъблик рилейшънс (EUPRERA), Лисабон (Португалия), 10-13 ноември 2005, 8 с.
Социална отговорност на медиите и джендър в българската преса (1989-2005): Доклад на Пекинския международен форум “Медии и джендър”, Пекин (Китай), Катедра на ЮНЕСКО “Медии и джендър” в Китайския университет по комуникация, 12-14 януари 2006, 12 с.
Дженюариъс Макгахан - основоположник на разследващата журналистика: Доклад на семинара “Другите за нас - живот и дело на Джеймс Баучър“, София, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” и Посолство на Република Ирландия, 12 май 2006 г., 14 с.
Дженюариъс Макгахан – основоположник на разследващата журналистика: Доклад на третото заседание на Комуникационния форум София – Виена, Виена, 14 юни 2006 г., 16 с.

Балканите - сложният комуникационен пъзел за Европа: Доклад на Деветата международна научна конференция на тема “Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни преспективи”. София, Катедра на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК, Институт по балканистика на БАН, 19-20 май 2006 г., 8 с.


Образование, изследвания и практика на пъблик рилейшънс в България: Доклад на Международния симпозиум “Пъблик рилейшънс като поле за изследвания“, Виена (Австрия), Институт по публицистика и комуникационни науки на Виенския университет, 15 юни 2006, 12 с.
Eurooptimismus und Euroskeptizismus in der Bulgarischen Presse. // IX-th International Congress of South-East European Studies. Tirana, 30 August - 3 September 2004.
Open Windows Method by PR – and Media Creation of Social Reality. // Public Relation and the Public Spheare. (New) Theoretical Approaches and Empirical Studies, 6th Annual Congress of EUPRERA and DG PuK, Leipzig, 23.09-26.09.2004.
Olimpic Idea, Social Time and “Media Time”. // Olympic Games and International Media, Papers of International conference, Athens, 12-13 of May 2005.

Десета юбилейна международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ на тема “Културни различия и комуникация между културите” съвместно с ПРООН- България и БДВО, 18 и 19 май 2007 г. , София. Доклад на тема “Медийно образование за комуникация между културите”. 8 с.


Единадесета международна научна конференция на тема “Диалогът с другия: балкански измерения на европейската идентичност”. 14 и 15 ноември 2008, София. Доклад на тема “Диалогът с другия като мост към консенсуса“, 8 с.
Дванадесета международна научна конференция на Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ на тема “Комуникация и цивилизации”, 16 и 17 май 2009 , София.Доклад на тема “Ражда ли се нова дигитална цивилизация?”, 8 с.
Citizen journalism and the (g)lobal social framework. Paper to Second International Communication Conference Glocal 2.0.Blogging: Evolution Treated as Revolution. New York University, Skopje, May 8-10, 2008.
Public Relations, Journlism and Media in the polyphony of social times. Paper presented on EUPRERA CONGRESS, 2008, Milan. 10 p.
UNESCO Chiar “Communication and Public Reltions” at the Sofia university: achievements and activities in the conditions of globalizastion. Paper to 2nd International Forum of UNESCO Chairs on communication, Nanjing(China), 15-10.09.2009.
Доклад на тема „ПР специалистите в България: развитие и перспективи” на международен уъркшоп за резултатите от Европейския проект “ PROFCOM” с ръководителr проф. д-р Роланд Буркарт и проф. Юрген Грим от Виенския университет - изследване на професионалистите в журналистиката и пъблик рилейшънс в 6 европейски страни , 2-3 април 2011, Истанбул.
Доклад на тема “THREE LEVELS OF WORK FOR EDUCATION FOR ALL & WOMEN”S DEVELOPMENT“ ( «Три равнища за действие за Образование за всички и за развитие на жените”) на UNESCO Chair on Media & Gender International Forum 2011 в рамките на China Imаge Future International Summit & MLeague 2011 Education Forum ,Шанхай, 19-20 май 2011 г. (под печат).
Пленарен доклад на тема „Коррупция как социальная болезнь : case studies из Болгарии « на Втората международна научно-практическа конференция на тема «Борбата с корупцията в системата на държавното и местното управление : уроци на реформата», организирана от Сибирската академия на държавните служители на 2-4 юни 2011 г., Новосибирск (под печат)
Пленарен доклад на тема «Комуникацията в дигиталния свят и диалогът между цивилизациите» на X-та годишната конференция на Международната асоциация по кроскултурна компетентност и мениджмънт(AIACC), организирана от Университета «Ангел Кънчев « в Русе , 29.06-1.07.2011, Русе .

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Eкспертна дейност в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
Ръководител на Експертната група на НАОА по процедурата за програмна акредитация на обучението в професионалното направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки” в УНСС, 17-19 ноември 2010 г., гр. София.
Член на Експертната група на НАОА за програмната акредитация на професионалното направление 3.”Обществени комуникации и информацонни науки със специалности „Журналистика” и „Връзки с обществеността” на Бургаския свободен университет, 1 и 2 декември 2010, Бургас.
Ръководител на Експертната група на НАОА по процедурата „Проект за откриване на основни звена - Факултет по информационни науки (ФИН) в Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София”, 15 и 16 декември 2010.
Рецензент
Рецензия за докторската дисертация на Милена Димитрова на тема "Парламентарната журналистика" за СНС по литературознание, 2003 г.
Рецензия за хабилитационния труд на д-р Соня Алексиева "Връзки с обществеността на кутурния туризъм" за НБУ, 2004 г.
Рецензент на монографията на Венцеслав Бондиков ”Манипулация и социална комуникация”, София: Ciela, 2009.
Рецензия за докторската дисертация на Габриела Руменова Цъцарова на тема „Събития и псевдосъбития: ПР-кампаниите на електорнните медии” ,защитена пред Специализирание научен съвет по литературознание на ВАК на 3.11.2010 в София.
Рецензия за научния проект №21.03-7/2008. Тема „Образователен модел и конкруентни предмиства на обучението по медии и обществени комуникации в УНСС” на колектив с ръководител доц. д-р Петко Тодоров пред Съвета по НИД на УНСС на 10 февруари 2011 г.
Редактор
Златева, Ана. Австрийските дарители за България (1912-1918). Български традиции и чужд опит. – София: МИГпринт, 2004. - 197 с.

Проекти на ФНИ и НИС
Ръководител на Студентски модул в Националното проучване на НЦИОМ на тема “Децата в Интернет” – дълбочинни интервюта с родители за опасностите в мрежата, осъществени със студентите магистри по публична комуникация през май 2009 г.
Проект за създаване на рубриката “Кафе Алианс” в рамките на предаването “Добър ден” на програма “Христо Ботев” на Българското национално радио, посветена на глобалната иницатива на ООН “Алианс на цивилизациите”.Излъчени досега над 250 минути в националния ефир. Начало 28 март 2009 г. , рубриката продължава и до днес.
Проект “Студентите на Софийския университет – някога и сега”, посветен на 120-годишнината на СУ. 2008. Ръководител на проекта
Проект „Информационното общество двадесет години по-късно”. 2010. Ръководител на проекта.
Проекти по международни програми
Европейски проект по програмата “Коменски” на ЕС с участието на 10 страни- партньори COMENIUS 2.1. EMECE – 226242-CP-1-FR-C2.1 “Медийно образование за европейско гражданство”. Ръководител на проекта за България. 2008 -2009.
Европейски проект “Академичното образование по журналистика в Европа”. Подготовка на главата “The Bulgarian Journalism Education Lanscape“ съвместно с Теодора Петрова и Мануела Манлихерова. 2008- 2009.
Европейски проект “PROFCOM” с ръководител проф. д-р Роланд Буркарт от Виенския университет. Изследване на професионалистите в журналистиката и пъблик рилейшънс в 6 европейски страни – отговорник за България в екип с доц. д-р Орлин Спасов. 2008-2009
Проект за Десета юбилейна международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО на ФЖМК на СУ на тема “Културни различия и комуникация между културите” съвместно с ПРООН - България и БДВО. Проведена на 18 и 19 май 2007 г. в София.
Проект за Първа работна среща за създаване на мрежа от катдери и експерти по комуникация в балканските страни БАЛКАНКОМ в рамките на световната мрежа от катедри на ЮНЕСКО по комуникация и пъблик рилейшънс ОРБИКОМ, проведена на 18 май 2007.
Четвърто заседание на Комуникационния форум София- Виена, организиран съвместно с Института по публицистика на Виенския университет, Българския изследователски институт в Австрия и Дружеството “Приятели на Дом Витгенщайн” във Виена, юни 2007.
Проект за първа онлайн среща на студентите от ФЖМК и Държавния университет на щата Айова в САЩ. Осъществена през май 2008.
Проект за Единадесета международна научна конференция на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК на СУ на тема “Диалогът с другия : балкански измерения на европейската идентичност”. Проведена на 14 и 15 ноември 2008 в София. Проектът е одобрен от Националната комисия за ЮНЕСКО на Република България през 2008 и субсидиран от ЮНЕСКО
Проект за Втора работна среща за създаване на мрежа от катдери по комуникация в балканските страни БАЛКАНКОМ в рамките на световната мрежа от катедри на ЮНЕСКО по комуникация и пъблик рилейшънс ОРБИКОМ. Проведена на 15 ноември 2008 г. в София.
Проект за втора онлайн среща на студентите от ФЖМК и Държавния университет на щата Айова в САЩ. Осъществена през май 2009.
Проект за Дванадесета международна научна конференция на Катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” на тема “Комуникация и цивилизации”. Проведена на 16 и 17 май 2009 съвместно с Европейската асоциация за обучение по журналистика (EJTA) и ПРООН - България със съдействието на Министерството на външните работи на Република България и с медийното партньорство на програма “Христо Ботев” на Българското национално радио.
Проект за Трета работна среща за създаване на мрежа от катдери по комуникация в балканските страни БАЛКАНКОМ в рамките на световната мрежа от катедри на ЮНЕСКО по комуникация и пъблик рилейшънс ОРБИКОМ. Проведена на 16 май 2009 г. в София и завършила с учредяването на регионалната мрежа БАЛКАНКОМ, обединила катедри и експерти по публична комуникация от Албания, България, Гърция, Македония, Сърбия, Хърватия и Турция.
Проект за Трета онлайн среща между студентите от ФЖМК и от Държавния университет на щата Айова в САЩ. 2009.

ПРОФ. ДФН МИНЧО ДРАГАНОВ

Студии и статии
Нова историческа разновидност на общественото мнение. // Пъблик рилейшънс и реклама. Състав. и научен ред. Георги Калагларски. София: Атлантис – ГК, 2000, с. 9-18.
Драганов, Минчо. Бизнескомуникации и обществено мнение. // Пъблик рилейшънс и реклама. Състав. и научен ред. Георги Калагларски. София: Атлантис – ГК, 2000.
Приносът на връзките с обществеността за утвърждаване на постмодерното отношение към конфликта. // Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество. Състав. и научна ред. Тодор Петев и Минка Златева. София: Никс Принт, 2000, с. 13-22.
Кризата и частният бизнес у нас: от икономика към социална психика и обратно. // Българският частен бизнес и кризата: Социално-психологически аспекти. Състав. и научна редакция Минчо Драганов. София: Издателство на Института по социология при БАН, 2001, с. 5-23.
Бюрокрацията и частният бизнес у нас в условията на криза. // Българският частен бизнес и кризата - социално-психологически аспекти. Състав. и научна ред. М. Драганов. София: Издателство на Института по социология при БАН, 2001, с. 110-135.
Алтернативи в разбирането на националната идентичност. // България – национална и европейска идентичност. Състав. и отговорен ред. П. Ганчев. Варна: ВСУ “Ч. Храбър” – Университетско издателство, 2001, с. 29–37.
Балканският манталитет като мит и реалност. // Етнокултурен диалог на Балканите. Състав. и научен ред. Донка Александрова. София: Брайлова печатница при ССБ, 2001, с. 37-52.
Социално-психологически аспекти на ПР дейността в условията на новите медии. // Пъблик рилейшънс и новите медии. Състав. и научни ред. Минка Златева и Тодор Петев. София: ФЖМК при СУ “Св. Кл. Охридски”, 2002, с. 52-59.
Иван Хаджийски: Народ, съсловия и личности в Априлското въстание. // Българско възраждане: Идеи – личности – събития. Годишник на Общобългарския комитет “Васил Левски”. Т. 4. София: Издателска къща “Витал”, 2002, с. 232-237.
Възможни структури на еднополюсния свят. // Научен алманах на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Серия “Общество и личност”, 2002, №4, с. 51 – 58.
Trends That Characterize the Students at the Faculty of Journalism and Mass Communications. // “Media and Public Relations: Issues of Education and Practice. Eds. Todor Petev, Minka Zlateva. Sofia: FJMC, 2002, pp. 73-79.
Едно тълкуване на категорията “личност”. // Социологически перспективи. Съст. Н. Тилкиджиев и Ст. Дончев. София: Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 63-73.
Тенденции в развитието на студентската аудитория във ФЖМК на СУ. // Медии и пъблик рилейшънс: Проблеми на образованието и практиката. Състав. и научна ред. Т. Петев и М. Златева. София: НИКС-ПРИНТ, 2003, с. 81-87.
Етническа принадлежност и възможности за трудова реализация. // Т. Неделчева, Н. Пехливанова, М. Драганов. Етнокултурна идентичност и поведенчески модели. – София: Faber, 2003, с. 123-140.
Евроинтеграцията и националната държава: теоретичното предизвикателство на разноликата действителност. // Глобализация, евроинтеграция, национална държава. Състав. М. Мизов. София: Полимона ООД, 2003, с. 89-100.
Регионални проблеми на връзката “етническа принадлежност – шанс за образование”. // Равен шанс за образование и социална интеграция. Деца с различен етнически произход. Отг. ред. Д. Левтерова. – Пловдив: ИМН – Пловдив, 2003, с. 137-141.
За моделите на мирно съвместно съществуване между християнството и исляма. // Ислямска заплаха или заплаха за исляма? Състав. Т. Кондаков. София: Национален консервативен форум, 2003, с. 92-98.
Проф. Минчо Драганов за българския характер и модерните измерения на националната идея. // Ние, 2004, №1, с. 37.
Нива на интеркултурен контакт и техните проекции в социалното прстранство. // Европейска интеграция и интеркултурна комуникация. Състав. М. Златева, Т. Петев, О. Спасов. София: СУ “Св. Климент Охридски” – ФЖМК, 2004, с. 140-149.
Отлив от левицата или прилив към нея у нас. // Модерната социалдемокрация и глобализацията. Състав. Нора Ананиева. София: Графимакс ООД, 2004, с. 284-298.
Моделите на мирно съвместно съществуване между християнството и исляма. // Геополитика, 2004, №2, с. 162-167.
Елегантно проучване на подценяван прооблем в нашето средно образование. // Миленкова, В. Отпадането от училище. София: АИ “Марин Дринов”, 2004, с. 7-10.

ГЛ. АС. Д-Р МИРОСЛАВА ЦЕНКОВА
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница