Азбучен списък на преподавателитестраница17/17
Дата22.07.2016
Размер3.34 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Публикации в чужбина (и на чужди езици)
Потребители и маркетинговая сегментация. // M.A.DE, 2002, №5, с. 41-50.

Доклади на международни форуми
Complex System of Financial Architecture and its Semiotic Reliability or why Financial Virgin Architecture will Never Surrender to any Sign Rapists (at Least in Marketing Communications). 7th World Congress of Semiotics, Dresden, Germany, 2000.
The Absolut Report - The Different Alcohol Evil and their Sign Actualizations in Advertising. Baltic Summer Institute for Semiotic and Structural Studies, Imatra, Finland, 2000. В съавт. с Lehtonen, Jaakko
Mission (Im)possible - The Accelerated East European Transition from Modern and Communist to Post Modern and Feminist Marketing Communications. Media Meeting, Golden Drum, Slovenia, 2001.
Semiotic and Communicative Aspects of Trans(lation)s and Inter(pretaion)s – The Texts on the Cross(Road)s of Trans(iconation)s. Baltic Summer Institute for Semiotic and Structural Studies, Imatra, Finland, 2001. В съавт. с Sauli Takala.
The Relationships - The Old/New Marketing Communication Odysseys (from the Phoenician First Trade Speech and Alphabet to the Postmodern, Intercultural, and Integrated Marketing Communications), The IAA 38th World Congress, Beirut, Lebanon, 2002.
Semiotic Analysis of Media Advertising (on the Basis of Central, East, Western and American Perspective). Media Meeting, Golden Drum, Slovenia, 2002. В съавт. с Janez Damjan.
Institutional Advertising and E Marketing. Business Forum, Sofia, 2002.
No Limit in Visual Strategies in Advertising. First Advertising Festival, Sarajevo, B&H, 2003.
Marketing Communications of Beverages. International Ad Festival, Kiev, 2003.
Marketing Communications of Pharmaceutical Products. PharmTech Expo, Prague, 2005.
Communicative Excellence in Bulgaria. Euroforum, Vienna, 2005.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Рецензент на книги
Цветкова, Милена. Книгата като медия. Рец. Христо Кафтанджиев, Орлин Спасов. – София: Enthusiast Libris, 2012. – 600 с.
Рецензии
Америка – предизвикателствата пред горещата журналистика. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 28.02.2011. http://www.newmedia21.eu/kritika/amerika-predizvikatelstvata-pred-go
“Сценарийният сюжет” – полезна книга за специалистите по масова комуникация. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 29.03.2011. Available from:
http://www.newmedia21.eu/kritika/stsenariyniyat-syuzhet-polezna-kniga-z

ДОЦ. Д-Р ЧАВДАР ХРИСТОВ

Книги – монографии
Христов, Чавдар. Как да победим кризата. [Предг. Здравко Райков]. – София: Ciela, 2002. – 124 с.
Христов, Чавдар. Секретните служби и преходът. – София: Ciela, 2004. – 152 с.
Христов, Чавдар. Убеждаване и влияние: Кой? Защо? Как?. – София: Ciela, 2008. – 204 с.

Студии и статии
Христов, Чавдар. Убеждаващата сила на социалната реклама. // Социална медицина, 2008, №1-2.
Христов, Чавдар. Медийно влияние и социални ценности. // Панорама на труда, 2008, №5-6.
Христов, Чавдар. Убеждаващото въздействие на връзките с обществеността. // Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация. Т. 15. София, 2008.
Христов, Чавдар. Убеждаващото въздействие при продажбите. // Икономически изследвания, ХVІІ, 2009, №2.
Христов, Чавдар. Модел на конструиране на стратегическа идея и трансформирането й в идеология (система от вярвания). // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 28.12.2011.
http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/model-na-konstruirane-na-strategicheska-ideya-i-transformiraneto-y-v-ideologiya-sistema-ot-vyarvaniya/

Доклади на национални и международни форуми
Христов, Чавдар. Евроинтеграцията и свободата на убеждаване: Доклад на Международна научна конференция „Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от балканските страни”, 29.09.2007, УНСС.
Христов, Чавдар. Силата на авторитета и новите хора: Доклад на Национална научна конференция „Уроците на Хаджийски – 100 години от рождението му”, 09.11.2007, УНСС.
Христов, Чавдар. Ние и другите: балкански националистически форуми в интернет: Доклад на Международна конференция на ФЖМК, ноември`2009.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни трудове, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Член на редколегии на научни списания
Член на международната редколегия на научното електронно списаниеNewmedia21.eu (Медиите на 21 век. Онлайн издание за изследвания, анализи, критика) (от 2011 г.) - www.newmedia21.eu

Научнопопулярни интервюта
Христов, Чавдар. Олимпиада или вътрешна сигурност – изборът на медиите: Разговор с Ирен Филева. // БНР: Програма Христо Ботев, 06 август 2012 16:46. http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Society/JournalistsClub/Pages/120804_Klubat_na_jurnalistite.aspx

Художественотворческа дейност
Книги
Христов, Чавдар. Магията на рибната кухня. – София: Колхида, 2007. – 216 с.
Христов, Чавдар. Класиката на ловната кухня. – София: Колхида, 2010. – 296 с.

ГЛ. АС. Д-Р ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА-ПАНЧЕВА

Студии и статии
Отечества любезни… (Етюд върху един поетически диалог между Елин Пелин и Иван Вазов). // Език и литература, 2000, №1, с. 107-115.
Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка. // Литературна мисъл, 2000, №1, с. 113-120; Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.). София, 2001, с. 76-86.
Националната участ. // Разковниче, 2000, №5, с. 5-7.
Боян Магьосника – медийният му образ между историята и литературата. // Краят на хилядолетието: носталгии, раздели и надежди. София, 2000, с. 268-284.
Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов). // Коментар. Интерпретация. Възможности за четене. София, 2001, с. 186-209.
Хуманитарният интелект на своя и чужда земя (Бележки върху Цветан Тодоров). // Демократически преглед, 2002, №50, с. 323-335.
Вампирът в криво огледало: зомби. // Българска етнология, 2002, №1, с. 100-113; Inter Angelos Daemonesque. Между ангели и демони. София, 2005, с. 269-282.
Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков). // Литературна мисъл. 2003, № 1-2, с. 122-135; Българистични студии. Международна българистика. Т. 2. София, 2004, с. 275-287.
“През чумавото” от Йордан Йовков – енигмата на греха. // Йовков. Съвременни интерпретации. В. Търново, 2003, с. 154-160.
Раждането на бащата (Размишление върху “Дъщерята на Йефтая” от Емануил Попдимитров). // Литературна мисъл, 2004, № 2, с. 117-126.
Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов). // Българска етнология, 2005, №1, с. 66-79.
Алтернативният герой (Поглед върху “Странник” от Христо Ботев). // Ботев. Съвременни интерпретации. В. Търново, 2005, с. 332-349.
Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов). // Български фолклор, 2006, №1, с. 5-21.
Господари на книжния ефир. // Култура, 2006, №36, с. 8.
Житие на етнографа. Принос към опознаването на Димитър Маринов. // Български фолклор, 2006, №1, с. 5-21.
Съпрузи и любовници в българската литература: Чавдар Мутафов и Фани Попова-Мутафова. // Книгите днес, 2007, №1, с. 50-51.
Съпрузи и любовници в българската литература: Пенчо Славейков и Мара Белчева. // Книгите днес, 2007, №2, с. 53-55.
Еспонираният Яворов. // Култура, 2008, №7, с. 6.
Семиотика на кафето. // Литературен вестник, 2008, №20, с. 7, 14.
Седемте смъртни гряха на книголюбието. // Книга и комуникация – от Идеята до Интерпретацията. В. Търново, 2008, с. 98-101.
Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание „Нация и политика” от 30-те години на ХХ век. // Исторически преглед, 2009, №1-2, с. 200-214; Българите от Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование. София, 2009, с. 114-120.
Образът на Балканите в българското документално кино. // Литературен вестник, 2009, №25, с. 6-7.
Одиозна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски). // Електронен вестник за музеология и военна история (НВИМ), 2012, № 1. Available from: http://www.militarymuseum.bg/Elektronen%20vestnik/Elektronen_vestnik_br_1.pdf.
Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство. // Книгата във виртуалния свят. София, 2012, с. 118-143.

Публикации в чужбина
Хуманитарният интелект на своя и чужда земя (Бележки върху Цветан Тодоров). // Iноземна фiлологiя. Украïнський науковий збiрник. Вип. 114, Львiв, 2003, с. 31-39.
Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков). // Слово i текст. Збiрник наукових статей. Вип. 2, Чернiвцi, 2005, с. 241-258.

Доклади на национални научни форуми
Херменевтика на националното (Опит върху “Документален разказ на воеводката Беца” от Константин Павлов)”: Доклад на V Ежегодна майска конференция “Коментар, интерпретация, възможности за четене”, организирана от Факултет по славянски филологии при СУ “Св. Климент Охридски”, 2000 г.
Полемични полета (Михаил Арнаудов – Димитър Маринов): Доклад на Юбилейна научна конференция по повод 125-годишнината от рождението на акад. Михаил Арнаудов, организирана от Институт по фолклор и Институт по литература при БАН, 2003 г.
Учителският хабитус тук и сега (BG’03): Доклад на Ежегоден колегиум по възрожденска литература към секция “Литература на Българското възраждане” при Институт за литература – БАН, организирана в памет на Дочо Леков, 2003 г.
Седемте смъртни гряха на книголюбието: Доклад на Национална кръгла маса “Книга и комуникация – от идеята до интерпретацията” по повод 15 год. на Университетско издателство “Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2007 г.
Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание “Нация и политика” от 30-те години на ХХ век: Доклад на Международна научно-практическа конференция “Българите в Молдова и Украйна – език, литература, история, култура, образование”, организирана от СУ „Св. Климент Охридски” – ДИУУ, София, 2008 г.
Веселите чудовища на Балканите: Доклад на Кръгла маса „Образът на Балканите в българското документално кино”, организирана от ЮЗУ „Неофит Рилски” – Факултет по изкуства, Благоевград, 2009 г.
Публикуване и публичност на литературата във виртуалното пространство: Доклад на Национален научен семинар „Книгата във виртуалния свят”, организиран от СУ „Св. Кл. Охридски” – ФЖМК, 2010 г.
Проф. д-р Иван Шишманов – литерарпедагогът: Доклад на Национална юбилейна конференция по повод 150 години от рождението на проф. Иван Д. Шишманов (Шишманови четения 2012 – „Към обнова”), организирана от Институт за литература и Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, 2012 г.

Доклади на международни научни форуми
Rhapsody in Blue: Българският литературен проект на Америка: Доклад на Международна научна конференция “Да мислим Другото – образи, стереотипи, кризи (ХVІІІ-ХХ в.)”, организирано от Факултет по славянски филологии при СУ “Св. Климент Охридски”, 2000 г.
Вампирът в криво огледало: зомби: Доклад на Международна научна конференция “Да живееш с демони (Между ангели и демони)”, организирана от Катедра по кирилометодиевистика при СУ “Св. Климент Охридски”, 2001 г.
Литературни легенди – втори стазим (Текст за Петър Динеков): Доклад на Международен научен колоквиум, посветен на 40 г. от създаването на Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти при СУ “Св. Климент Охридски”, 2002 г.
Хуманитарният интелект на “своя и “чужда” земя (Бележки върху Цветан Тодоров): Докла на Международен интердисциплинарен научно-методологически семинар-обединение “Проблеми на художественото време, пространство, ритъм”, организиран от Лвовски национален университет “Иван Франко”, Донецки национален университет, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, ПУ “Паисий Хилендарски”, 2002 г.
Житие на етнографа (Принос към опознаването на Димитър Маринов): Доклад на Международна научна конференция “Малката Света гора”, организирана от Катедра по кирилометодиевистика при СУ “Св. Климент Охридски”, 2004 г.
Изгубените: бесарабските българи през погледа на списание “Нация и политика” от 30-те години на ХХ век: Доклад на Международна научно-практическа конференция “Българите в Молдова и Украйна – език, литература, история, култура и образование”, организирана от ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски”, 2008 г.
Одиозна военна лирика в българския периодичен печат от края на Втората световна война (Върху примера на поезията за кап. Димитър Списаревски): Доклад на Международна научна конференция „Езиците на културата” по повод 35-годишнина на Университета и юбилей на проф. дфн Надежда Драгова, организирана от катедра „Етнология и балканистика” при ЮЗУ „Неофит Рилски”, 2011 г.

Експертна дейност (рецензии на научни публикации, хабилитационни, дисертационни трудове), научен редактор, участие в редколегии, консултантски услуги и др.
Научни рецензии
Фотографология. // Култура, 2001, №23, с. 8.

Рец. за: Барт, Ролан. Camera Lucida. Записка за фотографията. София, 2001.


Литературни кавърверсии. // Литературен форум, 2002, №24, с. 2.

Рец. за: Стоичкова, Ноеми (съст.) Плагиатството – исторично и скандално. София, 2002.


Супата, наречена „Европа”. // Литературен форум, 2002, №27, с. 2.

Рец. за: Бауман, Зигмунд. Живот във фрагменти. София, 2000.


Опит за социологическа геометрия. // Литературен форум, 2002, №29, с. 2.

Рец. за: Фридман, Лорънс. Хоризонталното общество. София, 2002.


Критика с диакритичен знак. // Литературен вестник, 2002, №37, с. 6.

Рец. за: Кирова, Милена. Критика на прелома. Нови явления и посоки в българската литература от края на ХХ век. София, 2002.


Мост между два дома. // Литературен вестник, 2003, №12, с. 4-5.

Рец. за: Пенчева, Анжелина. Двата дома на жанра. Типология на жанровите преходи между фолклора и литературата. София, 2002.

Рец. за: Пенчева, Анжелина. Мост между вселени. Баладите на Карел Яромир Ербен. София, 2002.
Дума, разказ и тъга по Радичков. // Култура, 2004, №42, с. 6.

Рец. за: Пелева, Инна. Йордан Радичков. Дума, разказ и тъга, С., 2004.


Разопаковане на Балканите. // Култура, 2005, №16, с. 6.

Рец. за: Госийо, Жан-Франсоа. Власт и етнос на Балканите. С., 2004.


Записки по балканските литератури. // Литературен вестник, 2005, №19, с. 5.

Рец. за: Танцът в балканските литератури. Студии. С., 2004.


Грамотността: що е то? // Книгите днес. 2006, №3, с. 9-10.

Рец. за: Здравкова, Стойка; Йовева, Румяна; Георгиева, Маргарита. Обучението по български език и литература в началното училище. Шумен, 2005.


Любовният дискурс. // LiterNet. 2006, № 9. Available from: http://liternet.bg/publish5/iuiordanova/bart_2.htm

Рец. за: Барт, Ролан. Фрагменти на любовния дискурс. София, 2005.


В кухнята на Сътворението. Поглед върху Gender-библеистиката на Милена Кирова. // Литературата. 2007, № 1, с. 234-240.

Рец. за: Кирова, Милена. Библейската жена. Механизми на конструиране, политики на изобразяване в Стария Завет. София, 2005.


Великите българки. // Литературен вестник, 2007, № 12, с. 4-5.

Рец. за: Зографова. Катя. Многоликата българка. Забележителни жени от Възраждането до наши дни. София, 2006.


Предизвиканият канон. // Български език и литература. 2010, № 3, с. 62-69.

Рец. за: Кирова, Милена. Критика на прелома. Нови явления и посоки в българската литература от края на ХХ век. С., 2002.

Рец. за: Кирова, Милена. Проблематичният реализъм. София, 2002.

Рец. за: Кирова, Милена. (съст.) Литературният канон. Предизвикателства. София, 2009.


Реформиращото се училищно образование в България – една версия на Прехода. // Public Republic, 07.11.2011. Available from: http://www.public-republic.com/magazine/2011/11/78424.php

Рец. за: Дайнов, Евгений. „Науката е слънце”. Реформата на училищното образование в следкомунистическа България. София, 2010.Литературни рецензии
Сказание за фолклора (Посткомунистическа версия). // Литературен вестник, 2004, №17, с. 4.

Рец. за: Кадаре, Исмаил. Легенда на легендите. София, 2003.


Възнаграденият поет. // Книгите днес. 2006, №2, 8-10.

Рец. за: Петров, Валери. Избрана лирика. София, 2005.


Отраженията на Меконг. // LiterNet, 2006, №3. Available from: http://liternet.bg/publish5/iuiordanova/otrazheniata.htm.

Рец. за: Дюрас, Маргьорит. Любовникът. София, 2005.


Варойката на Биолчев. // Литературен вестник, 2006, №14, с. 6.

Рец. за: Биолчев, Боян. Амазонката на Варое. София, 2005.


Белег – йероглифът на спомена. // Литературен вестник, 2006, №31, с. 7.

Рец. за: Боян Биолчев. Белег. София, 2006.


Ангелогласните. // Книгите днес. 2007, №1, с. 37-38.

Рец. за: Динев, Димитър. Ангелски езици. София, 2006.


Архитектура на тъгата. // Литературен вестник, 2007, №29, с. 14-15.

Рец. за: Орхан Памук. Истанбул. Спомените и градът. София, 2007.


Семиотика на кафето. // Литературен вестник, 2008, №20, с. 7, с. 14.

Рец. за: Дойнов, Пламен. Кафепоеми. София, 2003.Научен редактор
Моята девиза беше – чрез просвета към свобода. Сборник с доклади от Национална конференция на НЕПС „Проф. д-р Иван Шишманов”. София, 2013.
Редактор „Музеология”: е-сп. „LiterNet”, от 2007 г.

Литературен редактор
Главен редактор: online издание “e-Scriptum”, от 2012 г. Available from: http://e-scriptum.com
Редактор „Художествена литература и визуални изкуства”: е-сп. “Public Republic”, от 2008 г.
Главен редактор: сп. „Книгите днес”, 2007 г.
Редактор: сп. „Книгите днес”, 2006 г.

Участие в редколегия
Сп. „Разковниче”: 2000, №5; 2012, № 6.

Консултант
Консултант по архивите„Спаич” (България, 2013, документален, цветен), реж. Адела Пеева.
Консултант по архивите – „Кметът” (България, 2010, 56 мин., документален, цветен), реж. Адела Пеева и Антоний Дончев.

Литературна критика
Национално честване на българската печатна книга. // Книгите днес. 2007, №2, с. 7-9.
Напред в университетското книгоиздаване! // Книгите днес. 2007, №3, с. 38-41.
Електронното списание “Public-Republic”. // Литературен вестник, 2008, №24, с. 7.
Ексклузивно: За обучението по БЕЛ. // Литературен вестник, 2009, №5, с. 4-5.
Големият приятел на Малкия принц. // Public Republic, 24.04.2009. Available from: http://www.public-republic.com/magazine/2009/04/18797.php.
Номинация на е-сп. „Public Republic” за наградата „Христо Г. Данов”. // Public Republic, 30.05.2009. Available from: http://www.public-republic.com/magazine/2009/05/20889.php

Кино критика
Писмото като кино. („Писмо до Америка”, България, 2001, игрален, 88 мин., цветен). // Култура, 2001, №2, с. 7.
Киното: изпитание за демокрацията. (Мохсен Махмалбаф – ретроспектива на VІ “Международен София филм фест”, 2002) // Литературен вестник, 2002, №16, с. 15.
Заложница на историята. („Подгряване на вчерашния обед”, България, 2002, игрален, 98 мин., цветен)// Култура, 2002, №46, с. 7.
Трапезният мир на Балканите. („Чия е тази песен?”, България, 2003, документален, 70 мин., цветен)// Култура, 2003, №16, с. 3.
Синьото на баладата. („Балада за Гунди”, България, 2003, документален, 75 мин., цветен) // Вестникът, 2003, №19, с. 15.
НДК за себе си. (“Спомен подир спомен”, България, 2006, документален, 54 мин., цветен) // Култура, 2006, №19, с. 3.
Самотни сърца за връзване. („Самотни сърца”, България, 2007, игрален, 54 мин., цветен) // Култура, 2007, №26, с. 2.
Страшна приказка за любовта. (“Развод по албански”, България, 2007, документален, 66 мин., цветен) // Култура, 2007, №42, с. 7.
Звезди в очите и снежинки в косите. (“Заради леля Снеже”, България, 2007, документален, 58 мин., цветен) // LiterNet, 19.04.2008, №4. Available from: http://liternet.bg/publish5/iuiordanova/zvezdi.htm
Веселите чудовища на Балканите. // Литературен вестник, 2009, №25, с. 10-11.
Ново на белия екран: документалният филм за живота на последния столичен кмет на царска България. // Public Republic, 27.03.2010. Available from: http://www.public-republic.com/magazine/2010/03/43171.php.

Фото критика
Клопката на фотографията. // Култура, 2003, №42, с. 6.
Фотографска памет на нацията. // Култура, 2003, №46, 2003, с. 3.
С „Canon” отвъд канона. // Култура, 2004, №7-8, с. 7.
Токио в София. // Култура, 2004, №39, с. 6.
В гравитацията на Нютън. // Култура, 2005, №17-18, с. 3.
Фотозографии. // Public Republic, 06.06.2008. Available from: http://www.public-republic.com/magazine/2008/06/1566.php.
По повод фотоконкурса „Усмивката на лятото – 2009”. // Public Republic, 02.10.2009. Available from: http://www.public-republic.com/magazine/2009/10/28509.php
Да разбираш фотографията. // Фотобюлетин. 2010, №4, с. 2-3.
Фотографската камера на Джулия Камерън. // Фотобюлетин. 2012, №2, с. 3-17.
Столичният кмет инж. Иван Иванов в подкрепа на фотографията. // Фотобюлетин. 2012, №4, с. 22-29.

Интервюта, участия в дискусии и анкети:
Отворено писмо за “Писмо до Америка”. (Участие на Юлия Йорданова в дискусия) // Кино. 2001, № 2, с. 9-17.
Чобанов, Георги. Литературна мрежа: Интервю / Водещ Ю. Йорданова. // Книгите днес, 2006, №2, с. 23-24.
Биолчев, Боян Гранична зона на познанието: Интервю / Водещ Ю. Йорданова. // Книгите днес, 2006, №2, с. 54-55.
Желев, Светлозар. Ciela – сред най-популярните брандове на българския книжен пазар: Интервю / Водещ Ю. Йорданова. // Книгите днес. 2007, №2, с. 32-34.
Ванчева, Василка. Не сме всеяди: Интервю / Водещ Ю. Йорданова. // Книгите днес, 2007, №1, с. 22-26.
Ексклузивно: за обучението по БЕЛ Интервю / Водещ Марияна Бакърджиева. // Литературен вестник, 2009, №5, с. 4-5.
Томова, Малина. Три основателни причини за запазването на „Литературен вестник” в културното ни пространство (Участие на Юлия Йорданова-Панчева в анкета). // Литературен вестник, 2011, №5, с. 7.
За учебника с обич и омерзение. Отворен разговор за новия Закон за училищното образование (Участие на Юлия Йорданова-Панчева в дискусия). // Седем, 2011, №12, с. 16.
Спасова, Камелия. Новите медии и новите възможности пред културата (Участие на Юлия Йорданова-Панчева в дискусия). // Литературен вестник, 2011, №39-40, Култура по време на криза, І-ІV.
Захариева, Венета и Арслан Ахмедов. Бутиковият ефект на монохромната фотография: Интервю / Водещ Ю. Йорданова. // Public Republic, 19.07.2011. Available from: http://www.public-republic.com/magazine/2011/07/74296.php
Спасова, Камелия; ВБВ; Калинова, Мария. Литературните събития в периода 2000-2010 г. (Участие на Юлия Йорданова-Панчева в анкета). // Отворена литература. 14.02.2012. Available from: http://openlit.wordpress.com/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b8/%d1%8e%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d0%b9%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

Художественотворческа дейност
Есета
Неиздадената Книга за българските будители. (Есе) // Везни, 2003, № 9, с. 57-60; Неиздадената Книга за българските будители. Есета. София, 2003, с. 66-71.
Геният и неговият наставник: Есе. // Вечното състезание на Ученика с Учителя. София, 2007, с. 50-54.
Оръжието на жената е в жартиера й. // Public Republic, 22.12.2009. Available from: http://www.public-republic.com/magazine/2009/12/34689.php.
Песен за Моя Сид. // etopia, 11.08.2012. Available from: http://juliajordan.wordpress.com/2012/08/11/pesen_za_moja_sid/

Блог
etopia: Блог, 06.02.2012. Available from: http://juliajordan.wordpress.com.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница