Б загуба на информацияДата19.03.2017
Размер41.78 Kb.
Урок №7:

1.Увод


а) съхраняване на данни в компютъра – надеждното съхраняване на данните в един компютър е отговорност и ангажимент на потребителя.

б) загуба на информация • преинсталиране на ОС;

 • възникване на сериозна повреда на твърдия диск.

2.Намаляване на загубите на информация

а) спазване на принципа на разделно съхранение на програми и данни


 • на основния дял на твърдия диск се записват ОС и приложния софтуер

 • на отделни дялове се записват данни, според тяхната специфика.

б) архивиране на данни –има най-голямо значение в превантивната дейност по защита на ценните данни и вложен труд.

3.Значение на архивирането на данни

а) процесът архивиране на данни – създаване на резервни копия на данни(архиви), с цел да се съхранят за продължителен период време.

б) начини за осъществяване – прехвърляне на данни на различни външни носители(дискети, флаш памети, предаване на разстояние чрез интернет )

в) компресиране на данни – прилагат се различни математически методи или алгоритми, чрез които на входните данни се съпоставят кодове по определени правила, премахват се повтарящите се символи, постоянни битове и т.н., в резултат на което се постига намаляване на размера им. В последствие чрез същия алгоритъм трябва да се възстановят до оригиналните размери, за да може да се работи с тях.

3.Програми за управляване процеса по архивиране на данни

а) служебни – съдържат се във всяка операционна система

Backup • след стартирането трябва да се избере устройството, папките или файловете, които ще се архивират;

 • избира се мястото за съхранение на готовия архив;

 • избор на някои разширени настройки за архивиране (ако е необходимо.

б) специално разработени програми за архивиране (АРХИВАТОРИ)  • най-популярни: WinZip, WinRar, Win Ace, Power Archiver, 7-Zipq IZArc;

  • разпространяват се с платен лиценз или са за временно ползване;

  • типове архиви (в зависимост от метода на компресиране): Zip, Rar, 7z, Ace, Arj, Ico;

в) основни дейности при работа с архивиращите програми са създаване и разархивиране на архиви;

г) последователност при създаване на архив:   • избират се файл, папка или група от файлове, които ще се архивират;

   • избира се команда, за да се добавят избраните файлове към архива;

   • задават се име и място на съхранение на архива;

   • задават се допълнителни настройки за архива – формат на архива, ниво и метод на компресия, възможности за разделяне на томове, парола.

д) последователност при разархивиране на архив:

    • избира се архивирания файл;

    • избира се команда за разархивиранe Extract

    • задава се мястото на съхранение на файловете от архива;

    • задават се допълнителни настройки за разархивиране.


1.Стартирайте архивиращата програма 7-Zip

2.Разархивирайте файла Periferia.rar от папка Images

(ИТ 8 клас - приложения) в папка Componenta РС на твърдия диск1 която да се създаде в процеса на разархивиране.

3.Разархивирайте файла postcard.7z от папка ARCH, която е подпапка на РС (ИТ 8 клас - приложения), в папка

My archive_XX на твърдия диск(където XX е запис на вашия клас-8a, 8б, 8в), която да се създаде в процеса на разархивиране.Копирайте таблицата.Отговорете на поставените въпросиКакво е името на файла, който е архивиран?
Какъв е типът на файла, който е архивиран?
Какъв е размерът на архивирания файл?
Какъв е размерът на разархивирания файл?4.Разархивирайте файловете с имена Archive_1 и Archive_2 от папка ARCH (тя е подпапка на РС) в папката My archive_XX на вашия клас, копирайте и попълнете таблицата:


Archive_1

Archive_2

Тип на архиваБрой включени файловеОбщ обем на данните преди разархивиранеОбщ обем на данните след разархивиранеПрограмата 7-Zip изпълнява функциите и файлов браузър.След избор на устройството и папката, в която са разархивирани

архивите, от лентата на състоянието може да се види подробна информация за включваните файлове
5.От папка ARCH (подпапка на РС ) архивирайте файла Italian_europe.pps с максимална компресия в папка My archive на вашия клас, като запазите името на файла като име на архива.

Italian_Europe.pps Add  My Archive Open  Max OK


6.Затворете архивиращата програма
7.Разгледайте съдържанието на папката Configuration, (подпапка на РС).В отделните архиви с имена Input и Output архивирайте файлове с изображения на входни и на изходни периферни устройства.Използвайте възможностите на контекстното меню, като поставите новите архиви в папката Componenta РС(създадена в задача )

8.Изпълнете повторно задачите 2,3,4 и 5 но използвайте инсталираната в урок №4 архивираща програма IZArc .Направете сравнение в размера на получените архиви при използване на различните архивиращи програми.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница