Багрина кларк новата земя – обител на радосттастраница12/16
Дата22.07.2016
Размер3.15 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

МНОГОИЗМЕРНИ СТЕ
Навлизането в четвъртото измерение от­ключ­ва вашето съзнание. И досега много хора смятат, че са само физически същества. Чрез разширението на съзнанието започват да разбират, че физическото тяло е само носителят на ду­ховната същност във физическия свят. Ако вече сте знаели, че съществуват и други тела, които изразяват вашата духовна същност, сте го знаели само с мисълта си. С повечето хора е така. Не сте били в истинска осъзнатост за останала част от себе си. Били сте ръководени от петте сетива, защото те са ви давали усещането, че сте човешки същества. Новите енергии пос­тепенно изместват това усещане. Вие все по­вече осъзнавате и останалите си тела и (етерно, емоционално, ментално) започвате да усеща­те състоянието им. Първоначално подсъзнателно, а след време и съзнателно, търсите контакт с тях. Това е част от привилегията да вибрирате с повишени честоти и да сте в зоната на четвъртото измерение.

Започвате съзнателно да контролирате емоционалното си тяло и постепенно го освобождавате от страданието и тревогата. Когато сложите под контрол менталното тяло, контролирате мислите и страха. Контактът с причинното тяло ви дава яснота за причините, поради които сте в тази програма и в това измерение. Действията ви стават по-координирани и съобразени със състоянието на всички тела. Опитвате се да ги хармонизирате и да уеднаквите честотите им. Когато това стане, постигате хар­­мония с цялата си същност. Постигате цялостност, за която подсъзнателно сте мечтали, но не сте разбирали причините за дискомфорта, който сте изпитвали.

Вашата Божественост обуславя да сте многоизмерни могъщи същества. Извън функционирането на физическото тяло до този момент не сте разбирали, че съществувате на много ни­ва, а не само на физическото поле. Сега е настъ­пил моментът да осъзнаете ясно, че сте в кон­такт с много други измерения – това става ка­то интегрирате новите енергии, които текат към Планетата ви. Смисълът на това отваряне е да преустановите старите модели на чувстване, на мислене и на действане. Новите енергии на­хлуват във вашите клетки и изместват старите модели. Не можете да напредвате в четвъртото измерение със старото мислене, с догмите, които са ви били внушени от различни институции и масовото съзнание. Разчупването на старите модели в началото може би ще ви тревожи и ще се чувствате едва ли не като разголени. С течение на времето ще осъзнаете, че не носите вече старите товари, с които сте били натоварени в много животи. Щастливи сте, че осъзнавате лекотата, осъзнавате свободата! Това освобождение ви изпълва с радост и ви импулсира към действие СЕГА. Действието се изразява в окончателното изгонване на страха и несъобразяване със старото статукво.

Има още много структури, които искат да ви задържат на старите ви позиции. Опитват се да ви убедят, че настъпват страшни времена. Карат ви да се свиете отново в старата си черупка и отново да сте като едни уплашени деца, които се боят от тъмнината. Всъщност вие досега сте били в тъмнината и така сте свикнали с нея, че някои от вас ще потърсят сигурност в стария познат килер. Това е голямата опасност на границата между третото и четвъртото измерение – тъкмо сте отворили прозореца и сте започнали да схващате кои сте, и бързате да го затворите, за да не полагате усилия за осъзнаване на новите реалности.

Представете си какво би станало, ако пъпките на дърветата откажат да се разцъфтят – няма да има пролет и няма да има плодове. Ако хората не разцъфтят, няма да има духовна пролет и няма да се усвоят новите енергии, които са изпратени специално за вашата Планета и за земното човечество. Една част от хората ще постъпят по този начин – няма да интегрират новите енергии и ще останат в старото статукво. Друга част, за щастие, ще се разтворят напълно за тези нови Божествени енергии. Пър­вите, ще се снижат максимално и ще се върнат назад в развитието си. Вторите, ще поемат към разширението и осъзнатостта.

Мислете за себе си като за могъщи многоизмерни същества, които вече не могат да се поберат в старата черупка. В това много ще ви помогнат новите разкрития, които ще ви отворят очите за лъжите и манипулациите, в които сте живели дълго без особена съпротива. Много вярвания ще се срутят и ще се чудите как сте могли да се приобщите към такъв род мислене. Новите енергии, които разширяват съзнанието ви, ще ви помогнат да се освободите от тези пагубни вярвания, които са държали в клетка умовете и сърцата ви.

Вашата съвършена същност винаги е била с вас, но вие отхвърляхте нейното съществуване, защото не ви позволяваха да знаете за нея. Поискайте да научите повече за Душата си. Пожелайте да установите пряк контакт с нея.

Единственото желание на Душата е човекът да осъзнае, че тя съществува вътре в него и винаги е на негова страна. Независимо от неговите грешки Душата не го напуска, а още по-настойчиво се опитва да му помага. Душата е щастлива, ако човекът разбере, че е получил помощ от нея и започне да търси начини за установяване на контакт. Тя винаги е на отворена линия и търси връзка, но човекът не избира „номера“ ù – прави всичко друго, само не се обажда на Душата си. Човекът търси помощ за своите беди по човешки начин, но не се сеща да призове Душата си. Един от основните проблеми, за да липсва двустранна връзка, е човешкото неверие. Много хора се молят на Бога, без да знаят, че техните молитви се пре­предават от Душата им. Тя е връзката между човека и Бога. Нали всъщност тя е посланицата на Създателя в човешкия свят? Когато отправи молбите към Душата си, човек се свързва с Бога. Сега отвсякъде се чуват въпросите: „Какво да направим? Как да го направим, за да се осъществи връзката?“ Главното е да повярвате, че Душата е нещо реално, което е с Божествен произход и присъства във физическия свят. Нейното седалище е във вашето физическо сърце. Там се намира Свещеното пространство.

Енергията, която излъчва Душата, е фина и неуловима чрез физическите сетива. Душата няма физически образ. Контактът с Душа­та се установява чрез чувствата. Ако повярвате в реалното съществуване на Душата (а защо не?), си мислете често за нея, говорете си мислено с нея. Разказвайте ù всичко за живота си, за чувствата си и за желанията си. Тя е истинска пазителка на тайни – каквото и да споделите, ще си остане между вас.

За да се получи диалог, оставайте в самота в приятна обстановка и се вслушвайте в себе си, следете чувствата си. Не говорете на глас и освободете ума си от земните грижи – просто останете в размишление по интересуващия ви въпрос, без вътрешно напрежение. Стойте със затворени очи. Душата може да ви говори чрез образи, мисли и чувства. Тя ще избере подходящия начин според вашата отвореност към нея и според състоянието ви в момента. Дори може да чуете тиха музика, която не идва от земен източник. (Цит. от Лотос бял е твоята Душа, 30-31 с.)

Вглъбете се в себе си и улавяйте собствените си трепети и желания. Те идват от вашата Душа. Забравете за догмите – те искат отново да пре­кършат крилете ви.

Утрото настъпи. Не се връщайте отново под завивките. Застанете на прага и осъзнайте, че е дошъл новият ден. Вече имате свободата да бъдете себе си. Употребете тази възможност. Хармонизирайте се с новите енергии – не отказвай­те този драгоценен подарък. Вашият пашкул се разпука и е невъзможно да стане отново цял. Вие вече не можете да се наместите там.

Много страхове са ви били внушавани съзнателно, за да бъдете лесноподчиними и послушни. Вече може да сте господари на себе си, ако го пожелаете. За пръв път към Земята е дос­тигнала енергия от Първоизточника – това е балансираната енергия на Бога и на Богинята – МАХАТМА и РА МЕНОРА.

Религиите ви внушаваха, че ще има второ при­шествие и страшен съд – и спасени щяха да бъдат пак послушните, „добродетелните християни“. Жестокият бог нямаше да пощади никой непокорен. А този Бог, Чиято същност е Лю­бов, къде е Той?! Вашата действителна реалност е у вас самите, защото носите частицата на Балансирания Любещ Бог, който е съвършена и завършена цялост от Бог и Богиня.

Осъзнатите хора вече знаят, че през 1993 годи­на е настъпило преобразуване – установена е здрава връзка между Земята и астралните нива. Ударът по тъмните сили е нанесен на 07.10.1993 година. С подкрепата на Светлите Сили в същото време е вкоренено в Земята Космическото Сър­це – то отвори възможността на Планетата ви да се внедрява Безусловната Любов.Новите енергии дават възможност на вашия Висш Аз да възроди своите възможности и да ги употреби. Вие ставате една осъзната Цялост, която може вече да функционира с цялата си сила, вложена от Първоизточника.
НОВИТЕ ЕНЕРГИИ
Към Земята текат нови енергии – тя не позна­ва този вид енергии, защото през цялото си съществуване ги получава за пръв път. Източникът чрез своите соларни ретранслатори сега изпраща на Планетата много специфични енергии. Те трябва да я изведат от третото измерение. През всеки свой нов етап на изразяване Източникът отваря нов вид енергии, които до този момент не са били вливани в Мирозданието. Идеите, които са внедрени в новите енергии, носят обновление специално за физическите светове. Цялото Мироздание се преустройва, но този път това преустройство засяга нисковибрационните зони. Смисълът е в Мирозданието повече да не съществуват ниски светове – ця­лата мирозданна същност да влезе в нова ево­люционна октава. За да може това да се осъществи, първо трябва да бъдат повдигнати физическите светове. Такива светове има много и те са в различен еволюционен етап. Всеки от тях трябва да се включи в следващата по-висока зона.

Досега на Земята са работили само седемте Лъча. Най-великото събитие, което се случи през 20-ти век, беше достигането на Енергията на Първоизточника до Земята. То предизвика появата на нови пет Лъча – от 8-ми до 12-ти. Те са били приети от 7-ми Лъч и идват до Планетата чрез Санат Кумара и Шамбала. Като директен израз на Махатма-Източника новите Лъчи проявяват Божествения План.


Осми Лъч Той обединява 4-ти, 5-ти и 7-ми Лъч. Осми Лъч е силно проникващ в областите, които имат нужда от пречистване и одухотворяване. Разрушава старите енергийни модели и навици. Цвят зелено-виолетов. Лого: Аз Съм Проявлението и Аз Съм отвъд Проявлението.

Девети Лъч Той обединява енергията и ка­чествата на Първи и Втори Лъч. Помага да се прекъсне връзката с физическия план и да се установи контакт с Плана на Душата и Хрис­товия аспект на Аз-а. Основната характеристика на Девети Лъч е Радостта Радост от Творението, от изразяването на Светлината и от връзката с Духа. Цвят синьо-зелен. Лого: Аз Съм Христовата Светлина.

Десети Лъч Комбинира Първи, Втори и Трети Лъч. Изразен е чрез Бялата Светлина на Източника и е Светлинното тяло, кодирано от Махатма-Източника. Десети Лъч прави виб­рациите по-фини. Той съдържа Духовния Микро­трон. Лого: Божествеността сияе в мен.

Единадесети Лъч Той е еманация на енер­гията на Новата епоха, на Божествената Майка следващото ниво за човечеството и Пла­нетата. Обединява Първи, Втори и Пети Лъч. Виждан е като оранжево-розова енергия. Премахва последните бариери по пътя към Новото време. Лого: Аз Съм Просветлението и Истината.

Дванадесети Лъч Включва в себе си всички Лъчи, цветове и честоти. Той е всепроникващата Любов на Създателя, въплъщението на Махатма-енергията, най-висшата енергия, съществуваща на Земята. Цвят златен, брилянтен. Лого: Аз Съм Източникът.
Съзнанията на човешките формации се раз­ширяват и те ускоряват вибрациите си. Тези ин­дивиди, които нямат импулс за промяна, ще бъдат интегрирани към други зони, в които ще бъдат събрани от физическите светове с такъв статус. Там те ще останат до следващата еволю­ционна вълна, в която биха могли да се включат.

Хората, които вибрират в синхрон с новата еволюционна вълна, ще усетят прилива на новите енергии. Топлите вълни, които ви заливат от време на време, не са болестни симптоми. Те са част от процеса за повишаване на честотите. Глобалното затопляне е планиран процес – повишената температура е необходима за интегрирането на новите енергии в Планетата и в хората. Вече ви казахме, че може да усещате из­вестен дискомфорт. Той ще премине, когато приключи интеграцията на енергиите в дадения човек. Ако повече хора интегрират новите енергии, процесът ще се ускори и енергиите трайно ще се вкоренят в Планетата.

Настоящите земни хора ще бъдат свидетели на гигантски промени в живота си. Вече ви споменахме, че сега промените настават много по-бързо отколкото в отминалите времена. Хората, които повишават вибрациите си, с лекота ще се приспособяват към тези промени. Нещата се решават в крачка. Готовите хора бързо се учат, бързо приемат иновациите и те стават част от тяхното всекидневие – сякаш винаги са присъствали в живота им. Вашата многоизмерност започва да излиза на светло, да ви дава знаци и да ви възхищава. Технологиите рязко ще се променят и няма да замърсяват Планетата ви. Дишате много по-леко, уморявате се по-малко, наспивате се по-бързо и нямате нужда от големи количества храна. Имате чувството, че са настъпили промени в гравитацията и сте по-леки. Освободени сте от доста предишни тревоги. Всичко това се дължи на новите енергии, които изпълват вашите клетки. Промените в ДНК ви защитават от болестите.

Знаете ли какво е това? Вие сте в новото из­мерение със същите тела, които постепенно се променят и се адаптират към ускорените честоти. Следете внимателно мислите и чувствата си – гледните ви точки по разни житейски въпроси се променят. Мислите и чувствате по различен начин за нещата от живота. Имате по-го­ляма яснота за предишни събития, които трудно сте разбирали. Промените са факт. Не ги отричайте и не се дистанцирайте от тях. Вашият свят вече е друг – забележете това. Новите ви раз­бирания ще отключат знания и събития, за които по-рано не бяхте готови. Историята ще бъде пренаписана и няма да има почти нищо общо с това, в което досега сте вярвали, че е истината за изминалите събития.

Мислите вече за себе си като за многоизмерни същества и не се учудвате, че ви се разкриват неща, които доскоро определяхте като чудеса. Те са естествени за четвъртото измерение, в което вече много хора съществуват. Не се учудвайте, че нещата, които по-рано много са ви вълнували, сега ви се струват като от детския свят. Техните стойности са спаднали и вече са ви безинтересни. Вашите мисли са заети от други, много по-стойностни неща. Случките, които са ви огорчавали, сега ви разсмиват или поне не предизвикват негативни емоции у вас. Осъзнайте колко много сте се променили!

Колкото до смъртта – тя вече почти не ви плаши. Разбирате, че става дума за естествен преход и животът продължава вечно. Вие сте едни блажени същества – признайте го поне пред себе си. Христовото Съзнание и Махатма-Енергията завладяват земното човечество и това го преобразява. Всичко, което сега научавате за себе си, винаги е съществувало и е било ваша същност, но бяхте забравили за него. Новите енергии ви отключват, за да познаете себе си. „Човеко, познай себе си! Тогава ще познаеш цялата Вселена.“ Това е древен призив и той е звучал безброй пъти чрез Словото на Посветените. Вие не им вярвахте – отричахте, че това мо­же да е истинният процес, който със сигурност ви връща към древните знания и ви дава Просветлението.

Казвайте си: Аз съм Светлина; аз съм Любов; аз съм Добро; аз съм Истина. Бог и аз едно сме!

Какво е Махатма-Енергията? Тя е Енергията на Всичко, Което Е. Тя е нещо изцяло ново и не­познато за вашата Планета. От самия Извор, от Създателя на този Космически Ден за пръв път Земята директно получава енергии! Това не се е случило с други триизмерни планети. Досега ниската вибрация на гъстата материя препятстваше достигането на тази Енергия до Земя­та. Вашите човешки тела преди не можеха да издържат вибрацията ù. След Хармоничното Сли­ване Енергията на Първоизточника се свърза с човешките души, както и с планетарното съзнание. Планетата ви се разделя с миналото и се изпълва с по-силна Светлина, вибрира с ускорена честота. Вашето съзнание също се разширя­ва и вашата вибрация също се ускорява.Разбирате ли? До вас достига от Първичната Светлина! Онази чиста, начална, неописуема Светлина, която е носител на Идеите на Първоизточника! До вас достигат Енергиите на Любовта от самия Извор! Земята и вие заедно с нея сте докоснати от най-великата Енергия! Тя ви променя с всеки изминал миг и ви води към Възнесението! Дали ще я приемете зависи само от вас. Тази Благодат ви е поднесена и единственото, което се иска от вас, земните хора, е да я приемете!

ТИ ПРАВИШ СВЕТА НЕПРЕДСКАЗУЕМ
Винаги сте имали свободна воля, но и винаги сте имали кармична програма и ограничения. Сега светът е променен – Земята е в четвърто измерение. Еволюционният план, който е бил предвиден, е приключил и в ход е САМО ВАШАТА СВОБОДНА ВОЛЯ! Звучи невероятно, но това са новите обстоятелства. Всички хора, които приемат новите енергии и ускорят честотите си, вече са свободни от кармичните си раз­плащания. Няма определена програма за оне­зи групи от хора, които съзнателно приемат новите по-високи честоти и заедно с Планетата са в четириизмерната зона. Това досега не беше се случвало с планети в третото измерение.

Интересът към планетата Земя е изключителен (казвали сме го много пъти в другите книги), защото събитията са непредвидими. Всичко, което е било предсказано и се е случило, е било до тези велики времена, в които вие живеете сега. Оттук нататък са в ход събития, които се сътворяват в глобалното съзнание. Разбирате ли какво ви казваме? Вие държите собственото си бъдеще и това на Земята във вашето съзнание, създавате го във вашето съзнание. Повече отвсякога сте отговорни за мислите, чувствата и действията си. Те творят времето, което се определя като СЕГА. Вие живеете постоянно във ВЕЧНОТО СЕГА. Не можехте да го осъзнаете, защото сте в плен на линейното време. Все повече хора ще се освобождават от този плен чрез учестената си вибрация и ще разбират смисъла на Вечното Сега.

Във всеки един момент вие сътворявате това СЕГА и то е непредсказуемо. Идеите, които ще назряват в глобалното човешко съзнание и ще вземат превес, ще се внедряват в настоящия живот. Колкото повече хора започнат да разбират важността на новите енергии и на промените и съзнателно участват в тях, толкова по-осезаемо ще се променя животът. Начинът, по който участват хората в промените, ще определя накъде ще върви животът на Планетата.

Тъй като Земята е вече в четириизмерието и вибрира с по-високи честоти, в синхрон с нея могат да бъдат само хората, осъзнаващи новите процеси, които са в ход в момента. Новите енергии обединяват хората, които са в резонанс с тях. Те се намират едни други без усилие и споделят новите си разбирания и усещания. Те обединяват новото си мислене и разширените си съзнания. Единомислието на човечеството може да сътвори чудеса.

Разбира се, има много хора, които не могат да излязат от третото материално измерение и не разбират какво се случва. Съзнателно или не, те искат да спрат новите процеси. Това е невъзможно, защото Планетата е в друга вибрация и съюзена с хората, които резонират с нея, необратимо се е придвижила напред. Тъй като новите енергии са в земното пространство, те преминават през човешкото съзнанието и го разширяват. Увеличават се хората, които са придобили и в момента придобиват ново съзнание.

Земята и земният живот се възраждат и са във възход. Той отключва великите заложби, които винаги са имали и хората, и Планетата. Не се изискват някакви специални усилия. Много отдавна сме ви казали, че в основата на добрия живот стоят позитивните мисли и чувства, стои Всеобщата Любов и култивирането на радост от живота. В четвъртото измерение е много по-лесно да се постигне това. Разширено­то съзнание много по-ясно разбира, че всичко е ЕДНО. Вие всички сте част от това ЕДНО. Обединението съществува чрез Всеобщата Любов. Тя е БЕЗУСЛОВНА. В новото измерение по-ясно се разбира, че отделност не съществува. Егоизмът остава за онези, които ще останат в старата вибрация. Егоизмът, който безброй епохи вла­дееше човешкото съзнание и беше причина за конфронтация, омраза и войни, в новото измерение просто се разпада. Това е една от най-значимите и радостни промени, които настъпват с новите енергии и чрез разширяването на съзнанието на все повече хора. Другата изключителна промяна е, че догмите и вероизповеданията, които бяха пречка за обединението и всеобщата радост, също остават в третото изме­­рение. Страхът, гневът, властниците, псевдо­моралът, нуждата да се трупа материя, постоянната тревога за бъдещето, включително и болестите, остават в онзи тъмен килер, препълнен с ненужни стари вещи и разбирания.

Всичко това е в ход и се случва СЕГА! Ако изобщо вече се обърнете назад, ще се видите като едни деца, които се страхуват от тъмното и го изпълват с несъществуващи зли сили. Можете да предотвратите изчезването на старите неща без катаклизми, ако заживеете в РА­ДОСТ­ТА. Култивирайте тази опитност да забелязвате радостните неща, красивите неща, позитивните случки. Не спирайте погледа и мисълта си върху грозното и върху отрицателните събития. Така ще влезете в резонанс с новите енергии и те все по-плътно ще изпълват живота ви. Да се живее в РАДОСТТА е изкуство. Това донася нов живот не само на отделния човек, но и създава ОБЩА ЕНЕРГИЙНА АУРА НА РАДОСТТА. Това променя живота, отключва Всеобщата Любов и разбирането за единство. Самонаблюдавайте се. Ако усетите, че в по-голямата част от времето сте в добро настроение, леко ви е на душата и в ума ви не стоят постоянно всекидневните гри­жи, значи вибрацията ви се учестява и се при­движвате към четвъртото измерение.

Промените се извършват в съзнанието – в ин­дивидуалното и в глобалното. Не очаквайте стра­ховити събития в живота си. Промяната не е във физическия план. Колкото повече хора заживеят във всекидневна тиха радост, толкова по-безболезнена ще е промяната. Може да имате дискомфортни състояния на физическото равнище – те се дължат на навлизането на новите енергии в клетките, които още не са се адаптирали напълно към новите вибрации. Това са преходни състояния. Не се тревожете. Почивайте си повече и бъдете сред природата по-често. Позволявайте си удоволствия и се обграждайте с красота.

Аскетизмът също остава в третото измерение. Сега се стремете към обединението, към все­общото Добро. Не се изискват някакви прекомерни усилия – просто го пожелайте мислено, вижте Планетата си в Светлина, заспивайте с красив пейзаж в представите си. Приемете, че наистина светът се променя и животът е по-добър. Това е приносът, който се иска от вас. Забравете за прекомерните усилия и за насилието, което още съществува на Земята. Събраните негативни енергии се отключват чрез войни и насилие, но идва краят на жестокостта и на разправата чрез насилие и смърт. Животът вече е отворен за едно различно бъдеще. Мечтаният мир не е химера и ще бъде реалност. Дръжте тази надежда в съзнанието си.

Казахме го преди и пак ще го кажем, че интересът към живота на Земята е огромен. Много Учители, много Работници на Светлината са на Земята и около нея, за да подпомогнат прехода и да станат свидетели на една непозната досега промяна на планета от такъв тип, каквато е Земята.


ПРИЕМЕТЕ РАДОСТТА!


СКАЧАЙТЕ В НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ
В триизмерния свят тревогата е преобладаващото чувство. От събуждането до заспиването (ако можете да заспите) и по време на сън постоянно ви владее тревогата. В живота се чувствате като в тъмна непозната гора – няма светлинка и не се знае какво има в тъмнината. Тревожите се за всичко неизвестно, но и за всичко известно. В това постоянно състояние на безпокойство, земният човек не може да се докосне до своите дълбини, в които има яснота за всичко, има знание за всичко, има стари опитности и има връзка с Ангелите, Духовните водачи и собствената си Душа.

С тревогата не разрешавате нито един от проблемите си – задълбочавате ги и се разболявате. Постоянната тревога силно снижава вибрациите ви и още по-дълбоко навлизате в триизмерния свят. Това е най-нежелателният ефект в тези нови времена на ускорена вибрация и на преход от третото в четвъртото измерение. Опит­вате се да контролирате всичко около себе си и това още повече усложнява нещата. В новите условия на ускорена вибрация вие противодей­ствате на процеса и вървите срещу течението. Кажете си: Спирам да контролирам нещата. Знам, че има Висш добър план и той ще се случи. Моето противодействие унищожава мен са­­мия, но не може да унищожи Висшия план! И е така. Осъзнаете ли тази очевидна истина, опитайте се да спрете собственото си съпротивление. Във Висшия добър план е включен всеки зе­мен човек, стига той да се съгласи с него и да спре да се съпротивлява. Съпротивлението ви връ­ща назад. Желанието да проумеете какво се случва в момента на Земята и несъпротивлението ви дават тласък към по-високото измерение.

Все едно, че сте в долината и не искате да тръг­нете по склона на планината, за да получите по-голяма видимост. По-нагоре хоризонтът ви се разширява и разбирате смисъла на Висшия план. Изведнъж не можете да проумеете цялостния План, но вече започвате да разбирате отчасти смисъла и тревогата ви става неуместна. Безсмислено сте се „закопчали“ здраво за третото измерение и не искате да се откачите оттам. Преди да се решите на някаква промяна, колебанието ви разкъсва между вече до болка познатото ограничение и неизвестността в разширението. Пак ви завладява онази силна тревога и не ви дава да прекрачите прага на новото измерение.

Не знаете ли, че където и да сте, вие сте в Бо­жието Творение. От него няма как да изпаднете. Ако според Божия план вече ви трябва по-ярка Светлина, приемете я. Ще разширите взо­ра си и ще се убедите, че когато е по-светло, не­щата са различни – те са много по-хубави, от­кол­кото ви изглеждаха на по-слабата Светлина. Ако приемете новата Светлина, ще проумеете, че тревогите ви са излишни и са вашите най-сил­ни спирачки, те са ваши врагове, които ви дърпат назад, за да останете в стария свят.

Светът вече се е променил. Трябва да забеле­жите това. Невъзможно е старият свят да се завърне – той е като вода, която вече е изтекла през даден участък на реката и няма как да се върне назад. Разсъждавайте за себе си. Кой сте вие – онзи, който е изпълнен с желание да се движи, или онзи, който все повече затъва в тинята на едно старо блато?! Вие сте част от този променящ се свят. Ако искате да останете в него, и вие трябва да се промените.

За пръв път от историята на Земята енергията на Първоизточника достига до Планетата ви. За пръв път Истинската Божествена енергия вли­за в триизмерен свят и е избрана вашата Зе­мя! Това е смайващо като майска утрин, изпълнена с уханието на разцъфтели рози. Те не ухаят самоцелно – тяхното ухание е предназначено да направи вашия свят по-хубав. Енергията на Съз­дателя, която тече към Земята, има същата цел. Осъзнайте това и дайте подкрепата си тази енергия да се вкорени трайно в Планетата ви. Ако прекрачите прага, все едно влизате в нов дом, който няма нужда от ремонт и ви предоста­вя много повече удобства от стария.

Тревогите ви, които изпълват триизмерния свят, не могат да резонират с вибрациите на че­твъртото измерение. Те могат да съществуват само в старата вибрация и остават там. Събличате старата дреха и микробите остават в нея. Вашите триизмерни тревоги са микроби. Ако не се разделите със старата дреха, те ще ви разболеят. Грубата материя ще ви държи дълго в плен, ако сега не използвате времето на промяната.

За да сте в синхрон с промените, са необходими няколко неща. Първо, осъзнайте, че светът се променя. Второ, осъзнайте, че тази промяна е добра и е във ваша полза – тя ви въвежда в един много по-добър свят. Трето, обърнете гръб на миналото и повече не се обръщайте назад. Четвърто, позволете на душата и на сърцето си да се радват и освободете ума си от старите тревоги. Ако се усмихнете на НОВИЯ СВЯТ, и той ще ви се усмихне. Ще ви приветства с Добре дошли! Ако искате да сте в живота на променящата се Планета, приобщете се към промяната. Осъзнайте, че отделността и дуалността са атрибути на отминаващото време. Противопоставянето е губещ ход; негативните чувства към другите са губещ ход; отрицателните мисли са губещ ход.

Да се отворите за радостта – толкова ли е ло­шо и страшно?! Не сте дошли случайно на Земя­та по това време. Дошли сте, за да участвате в генералната промяна. Вие сте Работници на Светлината. Иначе какво правите на тази Планета точно в този времеви отрязък? Избрали сте го, защото това е най-невероятният шанс, който е бил даван някога на триизмерен свят да направи квантов скок. Какво чакате?
СКАЧАЙТЕ В НОВОТО ИЗМЕРЕНИЕ!

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница