Багрина кларк новата земя – обител на радосттастраница8/16
Дата22.07.2016
Размер3.15 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

КАРЛОС БАРИОС ЗА 2012
Карлос Бариос е жрец на Маите, мъдрец, це­ре­мониален свещеник и духовен водач на клана „Орел“. Член е на Съвета на старейшините от Гва­темала. Автор е на Книга на съдбата.

Той е започнал разследване на различните ка­лендари на маите, които са в обращение. Заедно с брат си Херардо са проучили много учители и са анкетирали близо 600 традиционни мъдреци на маите, за да разширят познанията си. Карлос бързо е установил, че има няколко противоречиви тълкувания на йероглифите на маите, на петроглифите, на Свещените Книги на „Чилам Балам“ и на различни древни текстове. Той отправи остри думи към тези, които вероятно са допринесли за объркването: Антрополозите посещават храмовете и четат над­писите и съчиняват истории за Маите, но те не разчитат знаците правилно. Това е прос­то тяхното въображение. Други хора пишат за пророчеството от името на Маите. Казват, че светът ще свърши през декември 2012 година. Старейшините на маите са възмутени от това. Светът няма да свърши. Той ще бъде пре­образуван.Ние вече не сме в света на четвъртото Слън­це, но ние все още не сме в света на Пето­то Слънце. Това е времето между тях, времето на прехода. Докато минаваме през прехода са налице колосално, глобално разрушаване на околната среда, социален хаос, война и промени със Земята. Човечеството ще продължи да съществува, но по различен начин. Материалните структури ще се променят. От това ще получим възможност да бъдем по-хуманни. Ние живеем в най-важната епоха от Календара на Маите и Пророчествата. Всичките пророчества, всички традиции на света се сливат сега. Духовният идеал за тази ера е действието. Потомците на маите притежават календарите и те знаят как точно да ги тълкуват – не някой друг. Изразеното разбиране на кален­дарите на маите за времената, сезоните и за циклите е доказало, че е всеобхватно и задълбочено. Маите разчитат 17 различни кален­­дара, такива като Цолк'ин или Чолк'иж – някои от тях очертават акуратно времето за период от над десет милиона години.

Всичко беше предсказано от математическите цикли в календарите на Маите. Това, което е, ще се промени – всичко ще се промени. Пазителите на дните на Маите гледат на 21-ви декември 2012 г. като дата на прераждането – начало на света на Петото Слънце. Това ще бъде началото на нова ера като резултат и израз от преминаването на слънчевия меридиан през галактическия екватор и израв­нява­нето на Земята с центъра на Галактиката.
При изгрев слънце на 21 декември 2012 г. за първи път от 26 хиляди години Слънцето ще изгрее, за да се съедини с пресечната точка на Млечния път и равнината на еклиптиката. То
­зи космически кръст се смята за въплъщение на свещеното дърво, Дървото на живота, което се споменава от всичките духовни традиции в света.

Според някои наблюдатели това сливане със сърцето на Галактиката през 2012 г. ще от­вори канал за протичане на космическа енергия през Земята, за нейното прочистване и за прочистването на всичко, което живее на нея; за издигането на всички в по-високо ниво на вибрациите.

Този процес вече е започнал. Сега промените се ускоряват и ще продължат да се ускоряват. Ако хората на Земята успеят да стигнат до датата 21.12.2012 г. в добро състояние, без да унищожат твърде много от Земята, ние ще се издигнем до ново, по-високо ниво. Но за да стигнем там, трябва да трансформираме изключително мощни сили, които се опитват да блокират пътя ни.

Датата, посочена в календара, Зимното слън­­цестоене през 2012 г., не отбелязва края на света. Много хора извън маите, пишещи за календара на Маите, търсят сензация с тази дата, но те не са наясно. Тези, които знаят, са местните старейшини (мъдреци), които са натоварени със запазването на традицията.
Икономиката вече е измислица. Първите пет години от прехода от август 1987 до август 1992 г. бяха началото на унищожаването на материалния свят. Напреднали сме с десет години в преходния период досега и много от така наречените „източници на финансова стабилност“ в действителност са кухи. Банки­те са слаби. Това е деликатен момент за тях. Те могат да се сринат в световен мащаб, ако ние не обърнем внимание. Сега хората започнаха да обръщат внимание.


Северният и Южният полюс се разместват. Нивото на водата в океаните ще се вдига. Но в същото време земята под океана, особено в близост до Куба, ще се издига.

На последната церемония на маите за Нова година в Гватемала един многоуважаван Мам, мъдрец, който живее през цялата година сам в пещера в планината, дойде в Чичикастенанго, за да говори с хората по време на церемонията. Мъдрецът направи просто, директно обръщение. Той ги призова да се обединят в подкрепа на Живота и на Светлината.

В момента всеки човек и всяка група вървят по свой собствен път. Мъдрецът от плани­ните каза, че има надежда, ако хората на Светлината се съберат и се обединят по някакъв начин. Ние живеем в един свят на полярности – ден и нощ, мъж – жена, положител­но и отрицателно. Светлината и мракът се нуждаят един от друг. Те са в баланс.

Точно сега тъмната страна е много силна и е съвсем ясно какво искат нейните представители. Те държат на своето виждане и на своите приоритети, както и на йерархията си. Действат по много пътища, за да ви възпрепятстват да се свържете със спиралата на Петия свят през 2012 година.

От страна на Светлината всеки смята, че той е най-важен, че собствените му разбирания или тези на групата му са от ключово зна­чение. Има разнообразие от култури и становища, така че има конкуренция, разпиляване и липсва единен фокус.

Тъмната страна работи за блокиране на един­ството чрез отричане и материализъм. Тя се стреми към унищожаване на тези, които работят със Светлината, за да издигнат Земята на по-високо ниво. Тъмнината предпочита енергията на стария, западащ Четвърти свят на материализма и не иска той да се про­мени, не иска обединение. Тя иска да остане в това измерение и се страхува от следващото.

Тъмната сила на западащия Четвърти свят не може да бъде унищожена или победена. Тя е твърде силна и това е очевидно, това е грешна стратегия. Тъмната страна може да бъде трансформирана само като се посреща единствено с простота и открито сърце. Това е, което води до единство, до ключовата концепция за Света на Петото Слънце. Възниква­щата епоха на Петото Слънце ще акцентира върху един много пренебрегван елемент. Докато четирите традиционни елемента – Земя, Въздух, Огън и Вода – са доминирали на Плане­та­та в различни епохи в миналото, сега ще има пети елемент, с който ще е необходимо да се съобразяваме по време на Петото Слънце – то­зи елемент е ЕТЕР. Пърпл Кроу отбелязва, че този елемент е известен още като Силата – Силата на ума и волята в хармония със сърцето.
Речникът определя Етера като „хипотетично вещество“, което би трябвало да заема ця­лото пространство. Предполага се, че той е отговорен за разпространението на електромагнитните излъчвания. Може би трябва да се определи като „пространство между пространството“. Кроу предполага, че Етерът може да се прояви като изравняване на заредени частици от нашата Слънчева система и от нашия галактически източник – Млечния път. Елементът Етер представлява духовна енергия.


Елементът на Петото Слънце е небесен. Етерът може да предизвика обединяване на полярностите. Няма повече мрак или Светлина сред хората, а извисяващо единство. Но точ­но сега царството на мрака не се интересува от това. То се организира, за да блокира прехода. Неговите представители се стремят да нарушат баланса на Земята и нейната околна среда, така че да не бъдем готови за изравняването през 2012 година.

Ние трябва да работим заедно за мир и рав­новесие с другата страна. Трябва да се погрижим за Земята, която ни храни и подслонява. Трябва да вложим целия си ум и сърце в създаването на единство, единство сега; да се изправим срещу другата страна и да съхраним живота.

Ние сме обезпокоени – не можем да си играем повече. Нашата Планета ще бъде или обновена, или опустошена. Сега е моментът да се събудим и да предприемем действия.

Всеки човек е необходим. Вие не сте тук без причина. Всеки, който е тук в момента, има важна цел. Това е трудно, но специално време. В момента има възможност за растеж, но трябва да сме готови за този момент в историята.

Пророкуваните промени ще се случат, но нашето отношение и нашите действия ще определят тежки или леки ще бъдат те. Ние тряб­ва да действаме, да правим промени, и да изберем хора, които да ни представляват, които разбират и които ще предприемат политически действия за опазване на Земята.

Медитацията и духовните практики са добри, но са нужни и действия. Много важно е да бъдеш наясно кой си и че си във връзка със Земята. Развивай себе си според собствената си традиция и според зова на сърцето си. Не забравяй обаче да отчиташ различията и се стреми към единство. Яж разумно – много от храната е едва доловимо или очевидно увредена. Обърни внимание на това, което приемаш в тялото си. Научи се да цениш храната, както и да пестиш енергия. Научи някои добри техники за дишане, така че да овладееш дишането си. Бъди ясен. Следвай традиция с дъл­боки корени. Не е важно каква традиция, сърцето ще ти подскаже, но тя трябва да е с дълбоки корени.

Ние живеем в един свят на енергия. Важна задача на този етап е да се научите да усещате или да виждате енергията на всеки и на всичко – хора, растения, животни. Това става все по-важно, тъй като ние се приближаваме до света на Петото Слънце, в който енергията е свързана с елемента етер – областта, къ­­дето енергията живее и се преплита. Идете на свещените места на Земята, за да се молите за мир и уважавайте Земята, която ни дава храна, облекло и подслон. Трябва да активирате енергията на тези свещени места. Това е нашата работа.

Една проста, но ефективна молитвена тех­ника е да запалите бели или светлосини свещи. Помислете за момент на спокойствие. Ка­жете намерението си на пламъка и изпратете светлината му към водачите, които имат правомощията да водят война или мир.

Това е изключително важен момент за човечеството и за Земята. Всеки човек е важен. Старейшините са отворили вратите, така че другите раси да дойдат в света на Маите и да получат традицията. Маите отдавна са открили съществуването и уважават и другите цветове, другите раси и другите духовни системи. Те знаят, че съдбата на света на Маите е свързана със съдбата на целия свят.

Най-голямата мъдрост е в простотата. Любов, уважение, толерантност, споделяне, благодарност, прошка. Няма нищо сложно и пре­тенциозно. Истинското знание е свободно. То е кодирано в ДНК. Всичко, което е нужно, е вътре в теб. Големите учители са казали това в самото начало. Намери сърцето си и ще намериш пътя си.

www.maya-portal.net
ПРЕДСКАЗАНИЯ И РАЗСЪЖДЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА И НА БЪЛГАРИТЕ
В много от Беседите и в частни разговори, особено преди да напусне Земята в 1944 г., Учителят Беинсà Дунò (Петър Дънов) е говорил за бъдещето на човечеството и на българите.

С преминаването на Времената, Съзнанието на човечеството е пропътувало дълъг път на тъмнина. Тази фаза, която индийците наричат Кали Юга, е към своя край. Ние се намираме днес на границата между двете епохи – тази на Кали Юга и тази на Новата ера – Водолея.

Ние сме в преходната епоха. Всички ще минем в новата епоха, ще живеем по нов начин. Старите форми изживяха времето си. Старият живот вече няма материал за работа. Време е всички хора да повдигнат съзнанието си стъпка нагоре и да дадат път на Божествените енергии.

В Шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свободи като него. Казано е: „Ако не се родите изново“. Тези думи подразбират Шестата раса. Новораждането, за което говорят християните, е влизане в Шестата ра­са, а покаянието, обръщението и пр. са приготов­­­ление. Новородените са вече в Шестата раса.

Забелязва се постепенно подобряване на мис­­­лите, чувствата и действията на хората, но скоро всеки ще бъде подложен на Божествен огън, който ще ни изчисти и приготви, съгласно изискванията на Новата ера. Така човекът ще се въздигне на по-високо ниво на съзнание, необходимо за навлизането в Новата ера. Това е, което ние разбираме като „възнесение“.

Ще изминат няколко десетилетия преди идването на Огъня, който ще преобрази Света чрез идването на нов морал. Тази необятна вълна идва от космическото пространство и ще обхване цялата Земя. Всички тези, които се опитват да се противопоставят, ще бъдат взети и транспортирани другаде.

Независимо, че обитателите на Планетата не се намират на еднакво ниво на еволюция, новата вълна ще бъде почувствана от всички и тази трансформация ще докосне не само Земята, но ще обхване и целия Космос.

Най-доброто и единствено нещо, което човек може да направи, е да се обърне към Господ и да изчисти съзнанието си, да издигне своето вибрационно ниво, така че когато влезе в хармония с мощната вълна, тя да го обземе.

Огънят, за който говоря, който придружава новите състояния на нашата Планета, ще подмлади, изчисти, обнови всичко – Материята ще се пречисти, вашите сърца ще се освободят от болката, проблемите, несигурността и ще станат озарени, всичко ще се подобри и въздигне; мислите, чувствата и негативните действия ще приключат и ще бъдат разрушени.

Вашият настоящ живот е робство, тежък затвор. Осъзнайте своето положение и се освободете от него. Ще ви кажа това – излезте от своя затвор. Наистина е жалко да виждаш толкова много лъжи, толкова страдание, толкова невъзможност да разбереш къде се намира истинското щастие.

Всичко, което виждате наоколо, ще се разруши и изчезне. Нищо няма да остане от тази цивилизация и нейната извратеност. Цялата Земя ще се разтресе и нищо няма да остане от тази погрешна култура, която държи хората в игото на невежеството.

Земетресенията не са само механичен феномен, тяхната цел е да пробудят интелекта и сърцата на хората. Така те ще се освободят от своите грешки и своите безумия и ще разберат, че те не са единствените във Вселената.

Нашата Слънчева система сега се насочва в този район на Космоса, където ако бъде разрушено съзвездие, оставя своя знак като прах. Този преход през замърсеното пространство е източник на зараза не само за обитателите на Земята, но и за всички обитатели на другите планети от нашия Млечен път. Само Слънцата не са засегнати от влиянието на тази враждебна среда.

Тази зона се нарича тринадесетата зона“, а също така и зоната на противоречията“. Нашата Планета е била включена в тази зона преди хиляди години, но най-после ние сме близо до изхода от това пространство на мрак и сме на път да се присъединим към по-духовен регион, където живеят по-извисени същества.

Земята сега следва своя път на възход и всеки един от нас трябва да се приспособи към този възходящ поток. Тези, които откажат да се приспособят, ще загубят добрата възможност да се въздигнат в бъдеще. Те ще останат на по-ниско ниво на еволюция и ще трябва да чакат милиони години, докато достигнат нова вълна на възнесение.

Земята, Слънчевата система, Вселената, всички са насочени в нова посока чрез импулса на Любовта. Повечето от вас считат Любовта за подигравателно чувство, но в действителност Любовта е най-великата от всички движещи сили. За в бъдеще всичко ще бъде подчинено на Любовта и всички ще ù служат, но само чрез страдания и трудности съзнанието на Човека може да бъде пробудено.

Ужасните предсказания на пророка Даниил, написани в Библията, са свързани с епохата, която наближава. Ще има наводнения, урагани, гигантски пожари и земетресения, които ще изчистят всичко. Кръв ще тече в изобилие. Ще има революции, страхотни експлозии ще озвучат много региони на Земята. Там, където е земя, ще дойде вода, и където е вода, земя ще порасне. Господ е Любов, но тук ние получаваме сурово наказание, като отговор на Природата срещу прегрешенията на човека под покрова на нощта срещу неговата Майка, Земята.

Вие нямате представа какво грандиозно бъдеще ви очаква. Новата Ера ще настъпи. За няколко десетилетия работата ще бъде по-малко необходима, всеки един ще има необходимото време да се концентрира върху духовни, интелектуални и артистични дейности.

Въпросът за равенство между мъжа и жената ще бъде решен в хармония. Семейните връзки ще бъдат на базата на взаимно уважение и почит.

Хората ще пътуват с различни кораби в пространството и ще направят пробив в междугалактическите пътешествия. Те ще разберат своето предназначение и бързо ще изучат Божествения свят, така че да се слеят с Вожда на Вселената.

Новата ера е тази на Шестата раса. Твоята насоченост е да се приготвиш за това, да го приемеш и да го преживееш. Шестата раса ще се изгради около идеята за БРАТСТВОТО. Тогава няма да има повече конфликти, стремежите на всеки ще бъдат съобразени със Закона на Любовта. Шестата раса ще бъде тази на Любовта.

Нов континент ще бъде организиран за това. Той ще израсне в Тихия океан. Основателите на Новата цивилизация аз ще ги нарека Братя на Хуманността“, а също така Деца на Любовта“. Те ще бъдат твърди защитници на Доброто и ще бъдат нов тип човечество. Хората ще правят семейства като голяма общност и всеки ще бъде част от общото тяло. В новата раса Любовта ще е водеща в такава степен, че днешният човек няма никаква представа за това.

Иде един светъл век. Идеята за братство ще се реализира. Тази Божествена пролет ще дойде постепенно, а не изведнъж. Хората ще се изменят незабелязано. Просто няма да усетят как ще се изменят. Един ден те ще се събудят и ще се намерят в ново положение, както гъсеницата, която е завита в пашкул и вътре се превръща в пеперуда, която вече не може да се храни с листа. Това, което иде, може да се нарече проявление на Божественото начало в човека. Новото поколение, което се ражда, ще обнови света.

В новия живот разменната монета ще бъде Любовта, а не парите. Когато обичаш някого, ти вече си му платил предварително и той ще извърши нещо за теб. Всяка работа, колкото и малка да е, извършена в името на Божията Лю­бов, Мъдрост и Истина, добива голяма ценност.

Новата култура ще се появи. Тя ще се изгражда на три водещи принципа – издигането на жените, смирение и скромност и пазене правата на личността. Светлината, Добротата и Законът ще триумфират – всичко това е въпрос на време.

Религиите ще се изчистят. Всяка носи парченца от Ученията на Учителите на Светлината, но е затъмнена от непрекъснатия напор на човешките грешки. Всички вярващи трябва да се обединят и да поставят един водещ принцип. Любов и Братство е общата база.

Земята скоро ще бъде облъчена от изключително бързи вълни на космическо електричество. Няколко десетилетия от сегашните същества, които са лоши или развалят другите, няма да могат да поддържат своята сила. Те ще бъдат погълнати от Космическия огън и така ще се свърши и с Лошото, което са притежавали. Тогава те ще се покаят, защото е писано, че „всяка плът ще слави Господа“.

Няма място на Земята, което не е замърсено с човешка или животинска кръв, и всяко парче от нея трябва да се пречисти – и затова някои континенти ще потънат, а други ще останат.

Човечеството не предполага какви опасности го очакват. То продължава да гони напразни цели и да търси удоволствия. В противовес, тези от Шестата раса ще имат съзнанието за величието на ролята си и ще уважават взаимната свобода. Те ще се хранят изключително с растителна храна. Техните идеи ще циркулират като въздуха и ще осветляват нашите дни. Думите „ако ти не си отново роден“ ще се отнасят за Шестата раса. Прочетете Глава 60 от Книгата на пророк Исаия – тя се отнася за идването на Шестата раса, Расата на Любовта.

Благодарение на идеята за Братството Земята ще стане благословено място и това няма да закъснее – НО преди това големи страдания ще бъдат изпратени за пробуждане на съзнанието и греховете, натрупани през хилядите години, ще бъдат опростени.

Изгарящият лъч, изпратен от Великия, ще ликвидира кармата на народите. Свободата не може да се отлага повече. Човечеството трябва да се приготви за Върховния съд и неизбежните присъди, които ще доведат до края на егоизма. Под Земята нещо необичайно се приготвя да се случи. Революция толкова грандиозна и напълно невъзприемлива ще покаже своята природа.

Господ е решил да обнови Земята и Той ще го направи. Това е краят на епохата, нов закон ще замени стария, Законът на Любовта ще грее над Земята. И нека така да бъде. Това е времето – времето да се пробудим.

Ще дойде време, когато цялата Земя ще стане една голяма държава с едно общо управление, общ Парламент. Цялото човечество ще има един език, на който всички ще говорят и ще се разбират.

Но преди това трябва да стане Европа на Европейски Съединени Щати, с общ Парламент, общи граници и свобода за всички… Първо трябва да стане Балканска Федерация, после Европейска Федерация и накрая Световна Федерация (разговор в село Марчаево, август 1944 г.).

Ние сме вече в демаркационната линия между две епохи – старата и новата. От 1945 г. встъпваме в една нова епоха. Всички народи са призвани да бъдат служители на Бога, на Великото. ( Беседа, 10.12.1944 г.)

Денят Господен се отлагаше, за да се примирят хората. Но той ще дойде. Идването на Деня Господен е придружено със страдания. Ние сме в началото на Второто Пришествие. То преминава през периоди. Първият период започва през 1945 г. и ще продължи 45 години. Следват втори и трети период от по 45 години.

Какво е решил Бог, който иде в света? Нова Епоха иде, Нова Култура, и Нови условия. Бог иде в света да тури ред и порядък, да отдели смъртните от безсмъртните, грешните от праведните. Досега Божията Воля е била пасивна. Досега Ангелите и Архангелите управля­ваха света. Сега Господ е турил в действие Своя Велик Дух и е вложил Волята Си и горко на оногова, който не слуша Неговата Воля. Волята Божия е Великият Закон, който сега оперира на Земята. Бог е започнал вече преустройството на света. Божият План е турен в действие от 1914 година. Бог първо е говорил чрез Духовете, после чрез Ангелите, след това чрез Сина Си, а най-после и Той сам ще проговори. Когато Бог проговори на хората, цялата Земя ще изгори. Под свършване или изгаряне на света се разбира ликвидиране на всички криви мисли, на всички измами и заблуждения. Ще остане само реалното, Божественото.

Сега трябва да се живее добре, за да можеш да влезеш в Новата Епоха без дълг. Защото, ако не изплатиш всичките си дългове, в Новата Епоха ще влезеш с дълг. И тогава ще се намериш в противоречие.

Ще имаш вяра, за да влезеш в Новата Епоха. Ще имаш Любов, Знание и Свобода, за да влезеш без дълг в Новата Епоха. Та сега през малкото години, които ви остават до 1999 г., как­во ще направите? Защото епохата е изтекла вече.

Онзи и този свят са едно, когато съзнанието не е прекъснато. Сега са последните дни на света. Всичко старо си заминава… Всички философствания, всички науки, трябва да се видоизменят. Бог е решил това. Вече е изготвен план. Човечеството не може да живее в тези дрипели. Кармата на европейските народи е назряла. Този катаклизъм, който ще дойде, ще бъде социален и природен. Всички религиозни форми ще изгубят смисъла си… Не, материализмът няма да даде нищо в света. Когато културата изгуби своя идеализъм и стане материалистическа, тя е осъдена на смърт. Когато една религия изгуби своя идеализъм и стане материалистическа, тя е осъдена на смърт.

В бъдеще ще дойдат души, които стоят в пространството – в Рая. Вас защо ви извикаха? Вие ще бъдете, ще имате дял в бъдещата кул­тура. В невидимия свят има хиляди и милиони души, които са напреднали. Те ще дойдат на Земята и ще турят ред и порядък. Те ще ви кажат: Ето, това е животът. Един човек, който не иска да работи, да служи, ще бъде задигнат. Ще видите, че хората, които са в управлението, са се изменили, станала е промяна в тях – вселяване е станало в тях. Апостол Павел казва: Аз не живея, но Христос живее в мене. Виждате, че този човек е съвсем друг. Това ще стане скоро. В този век ще станат големи преобразования. Целият двадесети век ще бъде век на преобразования, век на приготовления.

Да знаете, че днес минавате от християнската епоха в Новата Епоха, която е епоха на закона, на братството и сестринството. Иде Нова Култура! Иде Шестата раса! Иде Божественото в света!

Царството Божие е Царството на избраните. Това са хората на Шестата раса, които ще установят Братството на Земята и всички народи ще бъдат едно цяло.

Човешката душа днес е поле, арена и върху тази арена работят лошите и светлите духове. Ние трябва да дадем място на добрите духове, защото те са, които ще ни изведат на добър път. Цялото небе и всички добри и светли духове имат интерес да избавят човечеството. Затова днес всички трябва да се назидават с вяра и да се молят да дойде Духът Святий и да съгради в тях Новия Духовен Човек!

Целият свят е обсаден от милиони войници на невидимия свят. Специално България 500 милиона войници я пазят.

В света идват осем хиляди адепти. Някои ще се родят, някои ще се вселят.

Жизненият елексир идва отдалече, минава през Слънцето и слиза на Земята на всеки две хиляди години и носи нов живот, нова култура, нова епоха. След три години Слънцето влиза в нов знак, в нова епоха, която ще трае 24 хиляди години. Този знак е Водолей. Когато Слънце­то влезе в този знак, в душите на хората ще се вложи нещо ново – нов подтик, нов стремеж. (Казано в 1923 г.)

Днес светът се намира пред наказание и лик­видация, затова будни бъдете. До 1999 годи­на светът ще види това, което никога не е видял.

Животът ще се влошава все повече и повече. Той ще стане непоносим. За лошите хора настъпва черен период. Тъмната епоха изтича. Сега сме в епохата на Водолея, което значи чистота. Астралният свят вече е почистен. Бъдещата култура се отличава с три неща: повдигане на жената, повдигане на бедните и слабите и застъпване на правата на човека.

Стават и ще стават земетресения, ще се разтърсва светът, докато всички хора разберат, че управлява Бог, а не те… В Европа идва едно земетресение, което ще започне от север, ще разтърси цяла Европа така, че ще се помни туй земетресение с хиляди години. Обяснява се и причината за туй земетресение. В Стария Завет се казва: Гледайте да не станат ваши­те дела и мисли толкова лоши, че да не мо­же Зе­мята да ви търпи вече.

Новата култура ще се въздигне от старата… В невидимия свят имат желание да намалят страданията на хората, които са станали непоносими за човешкия дух. След сто години ще намерите Европа съвсем друга. Границите ще бъдат премахнати и ще се създадат други отношения между държавите и човеците.

Русия не послуша Толстой, но духовенството доведе болшевизма. Болшевиките – това са камшикът на Бога. Те са неверници и те действат с оръжие. Аз разглеждам болшевизма като религия на труда. След 1945 година той ще дойде в България. Ще минат 40 години и тогава в българските земи ще дойде религията на Любовта.

София е вторият Ерусалим – Вечният мир ще се сключи в София. В София ще се свика Първият ерусалимски събор. Нова библия ще се напише на български език. Българските земи край няма да имат. Църквата Св. София в Цариград ще бъде християнска.

Аз бих предсказал много работи, но сега не е време. Преди време предсказах, че в 1914 година ще има война и в тази война Германия ще загуби. Предупредих тогава българите да склю­чат мир, но не ме послушаха. Изгубиха вой­на­та. И за сегашната втора световна война пред­сказах, че ще стане, ще пострада София. Бог ми е дал това зрение.

След войната ще се заговори за съединени европейски щати и тази идея ще се осъществи… Съвременният свят е обхванат от една нова идея – болшевизма. Тя е Божествена идея, но опасно е да не се изопачи. Всяко ново движение, всяка нова идея е Божествена, но като се прилага, в нея се вмъкват човешки елементи – користолюбие, егоизъм и др., които я изопачават…Комунизмът подразбира нещо общо, общност. В този смисъл всички трябва да имат равни права. Комунистическата идея е права, но тя не може да се приложи.

7000 напреднали същества, адепти, ще бъдат родени в славянските страни до края на 20-ти век и те образуват една голяма вълна на подем… Всички пророци и мъдреци ще се въплътят в славянството до края на 20 век… В 22 век ще се възстанови царството Христово на Земята.

Великият океан сега се приготовлява за една бъдеща култура. И вие ще се пренесете на новия континент, който ще се издигне във Великия океан. Земята ще се измени климатически и органически. Наближава тя да дойде в съприкосновение с една друга слънчева система, която ще окаже грамадно влияние върху нашата слънчева система.

Същественото е човешкият дух и човешката душа. Бъдещата култура е култура на човешкото сърце.

Българският народ е приготовляван 5400 години. Той е пазен от Бога, за да може на днеш­ния 20-ти век да изпълни волята и задачата, която Бог му възлага.

Българите направиха нещо за света чрез богомилите. Това, което изнесоха българите, е принципът на свободата… Българинът иска лю­бовта да се изрази на дело. Той е добър, умен. Ако управниците слушаха народа, много малко грешки щяха да направят.

Кое е съществено за българина? Той е най- твърдият елемент, който съществува. Всеки човек, който слиза на Земята, трябва да мине през българите, за да добие твърдостта, да му ударят печата на твърдостта. Най-доброто семе, което най-добре расте, това е българинът!

Славяните ще донесат нещо ново. Те идат сега да създадат нова култура. В известен смисъл те сега са духовния Израел… Славяните носят сега силите на душата – Любовта. Те са хора на човеколюбието. Те носят културата на братството. В общославянския организъм България представлява волята.

Чрез славяните трябва да се внесе нещо ново – щедростта. Това е качество на славяните. В славянството работи Духът на жертвата. Ето защо бъдещето е на славянството.

Русия е връзката между Изтока и Запада. Тя е посредница между Европа и Азия. Това е една от нейните задачи… Българите трябва да се свържат с Русия и с другите народи.

Няма друг народ в света, който да е минал през толкова страдания, както славянството. Българите са пионерите между славянството. Който препятства на славянството да се прояви, няма да види добро. В бъдеще всички народи ще работят за славянството. Така е писано в Бо­­жествената книга. Славяните са богати хора.

В Русия се изработват нови форми на живота за бъдещето. Тя е творческото поле на тези нови форми. Русия и славянството са излезли вече от черната зона, от тъмния век… Славяните ще бъдат обединени. Те ще бъдат мост между Европа и Азия. Всички славяни трябва да се приобщят в едно. След обединението на славяните трябва да се обедини цялото човечество. Славяните ще внесат един нов елемент в света – побратимяването. Тяхната мисия е побратимяването.

Българите днес са в златния век, идея Божествена, на която българите, ако не дадат подкрепата си, умът и сърцето си, то те ще пропаднат… Ако Всемирното Братство се от­тегли оттук, то България няма никакво бъде­ще. Силата ни не е в това, че в някои други държави добре се отзовават на Учението, но си­лата ни е в това, дали е във връзка с Божественото, дали имаме подкрепа от Небето.

Днес българинът трябва да стане ученик на Новото Учение. Трите свещени имена на уче­ника: Ил-Рах – принадлежи на Бога; Амриха – душата на сърцето, светът на Любовта; Аве­руни – верният ученик. Българинът трябва да стане ученик и да премине през тези три посвещения.

Защо са се явили българите на Земята? За да станат велик народ ли? Не. Не. Българите са слуги на Бога и трябва да слугуват на Бога с Любов. Всички народи са слуги на Бога и трябва да слугуват на великата идея на Любовта. Всички трябва да бъдат носители на Божествения живот.

Един народ има географски граници. Но има и духовни граници и те не съвпадат с географските граници. Те се определят от идеите, от мисълта, която този народ носи. Един малък народ може да има велики духовни граници.

Българският народ няма да бъде голям по те­ритория. Но той може да бъде велик чрез Бо­жественото Учение, което сега давам.

Българският народ е търпелив. Той издържа турското робство. Издържа на всичко. Издържа на насилието. Ще издържи и в бъдеще. Ще дойде време, когато българският народ ще се разшири отвътре чрез Новото Учение. И на него ще издържи.

Българският народ за мен е еврейският народ. През големи страдания ще минат българите понеже не чуха гласа на Господа. (Казано от Учителя на 25.10.1944 г. в Марчаево.)

Всичко, което става сега, е, за да се изпълнят Писанията. Всичко се плаща сега за неизпълнение на Волята Божия. Защото отбягва човечеството да служи на Бога. Евреите на времето ги наказаха и изгониха, защото не станаха проповедници на Христовото Учение. Сега е скончанието на века, на Стария Завет, на старото учение. Почва векът на приложението на Новото Учение. Христос идва със своите светии, със своето войнство да го приложи или доброволно, или чрез страдание. Господ като дойде на света, всичко ще обърне на добро. И сега започва да слиза.

Моите думи ще се сбъднат. Старото ще изчезне, ново нещо ще се яви на сцената и в науката, и в религията, и в обществения живот. Тогава между Европейските държави ще се създадат нови връзки, които ще почиват на нова, модерна конфедерация. Съобщенията между държавите ще бъдат свободни, без паспорти, без ограничения. Има вече системи, които са извън лошите условия на живота и съществата там живеят и водят ангелски живот. Нашата система обаче не е минала изкуплението си. Скоро и тя ще мине през границите на тринадесетата сфера и ще придобие своето изкупление. За Земята ще стане такова посрещане, каквото светът никога не е видял. Ангелите ще развяват своите знамена, ще слизат и ще възлизат нагоре. Песни ще пеят, ще свирят и навред радост ще цари. Един ден, когато стане това нещо, всички ще казват: казано е било това нещо.

Казвам: Иде страшният ден. В какво отношение този ден е страшен? В това именно, че Бог ще се прояви. Когато Бог – Любовта – дойде в света, тя ще произведе такива страшни сътресения, такива силни страдания, че които я познаят, ще застанат пред дървото на живота и още тук, на Земята, ще разрешат великия въпрос. Този въпрос не се разрешава на Небето, но на Земята. И който го разреши, ще бъде дигнат на Небето…Време е вече хората да се повдигнат, да литнат с крилата си във въздуха. Въздухът е възвишеният свят на Любовта, в който хората трябва да живеят.

Казвам: сега идат важни времена за човечеството, когато хората не трябва да се обезсърчават. По-важни времена от сегашните никога не са ставали на Земята. Времената, които сега преживяваме, са велики по своите идеи. Много същества в Невидимия свят биха дали милиони, за да присъстват в тия времена на Земята, но не ги пущат. Всички билети за представлението, което ще се даде тук на Земята, са продадени. Много ангели хлопат за места на това представление, което ще се разиграе тук на Земята, но няма места. Затова някои хора, които са недоволни от живота си на Земята, нека продадат билетите си на някои от тия ангели, те да слязат на Земята, а недоволните хора да отидат горе. Това, което ви говоря, е велика Истина.

Иде новата култура. Казвате: Какво ще стане със старото? Старото няма изведнъж да се разруши. Всичко старо, което може да се употреби в строежа на новото, ще се използва, а това, което е негодно за новия строеж, ще се изхвърли навън, като непотребно. Не само старото ще се измени, но и новото трябва да се измени. Тъй, както е днес човекът със своето старо мислене, със своите стари разбирания, той не може да припари до новата култура. Тъй както днес е устроен човекът, със своя череп, ръце, крака, лице, мускули и кости, не може да направи крачка към новата култура.

Земята излиза от тринадесетата сфера, в която е била досега – сфера на страдания, изпитания, нещастия и мъчнотии. В бъдеще няма да дохождат лоши хора на Земята, няма условия за тях. Те ще изчезнат така, както са изчезнали големите допотопни животни. Казано е в Писанието: Кротките ще наследят Земята. Които чуят гласа на Бога, ще оживеят, ще станат и ще възкръснат. Когато дойде Любовта в света, Бог ще тури ред и порядък между хората, кръвопролитията и недоразуменията ще престанат, навсякъде ще има изобилие, жито, плодове, храни.

Днешният ред, който съществува, то е идолопоклонство, но ще бъде пометен и ще остане само екс-човекът. От днешния човек ще остане празната му глава, която ще се пази в музеите като остатък от миналата култура.Учениците на Христа и Школата Му ще минат през големи изпитания. Ще се опита тяхната вяра и интелигентност и ще бъде генерално пресяване и генерален изпит. Това наричаме край на една епоха, която завършва и началото на друга, нова, в която сега влизаме. Наближава времето, когато праведните хора ще дойдат на Земята и ще вземат властта в ръцете си и ще поставят разумна програма и в училищата, и в църквите, и в обществения строй навсякъде. Тогава всички въпроси ще се решат по един магически начин. В Новата Епоха няма да има болници, затвори, от всички наши институти ще останат само образци за новото поколение в музеите, за да видят как са съдили едновремешните съдии, как са проповядвали свещениците, как са учели тогаваш­ните учители, как майките са възпитавали децата си и пр. И всичко това ще представлява останки от културата на 20-ти век.

Старият строй си отива, той е дреха, която се замества с нова, която е приготвена вече. Бъдещата култура е на човешкото сърце. Всички негативни форми и вярвания ще отстъпят на Новото… Нямам време да ви опиша какво носи бъдещата култура. Тогава хората няма да се съобщават с влакове, автомобили, параходи, както сега. Например, искаш да изпратиш писмо до свой приятел. Писмото ще бъде написано на фина материя, което чрез силата на своя ум и воля, ще изпратим точно дето трябва. То ще се пренесе през пространството и ще стигне направо до твоя приятел. Ако приятелят ти е далеч от тебе на 1000 км., в една минута писмото ти ще бъде на неговата маса…Искаш да видиш приятеля си да си поговорите. Насочваш мисълта си към своя дом и веднага се намираш в пространството и стигаш до вратата на дома си; ако е заключена, ти минаваш през нея и влизаш. В бъдеще ключовете няма да имат сила. Всеки ще влиза и излиза през затворена врата. Тогава отношенията между мъжа и жената ще бъдат правилни, ще работят с Любов. Малко ще работят, много ще придобиват. И тогава ще имат градини за обработване, но работата ще дава добри плодове.

Хората на Шестата раса ще се разхождат не само по Земята, но по другите планети. Свободно ще пътуват до Слънцето и Луната и ще изучават живота на планетите. Какъв свят ще бъде този? Какъвто не сте си помислили. Както сега има хора от Шестата раса на Земята, така и ще има хора в Шестата раса, в новата култура. Тя е готова вече, но постепенно слиза на Земята. Този живот иде вече, но и от вас се иска да направите едно малко усилие. За да не се съмнявате в Новото, трябва да правите опити. Всички трябва да се подмладите – да станете млади по ум със светли идеи, млади по сърце с възвишени и благородни чувства и млади по воля с добри и правилни постъпки. Христос казва: На такива е царството Божие (за децата). Всички трябва да бъдем Божествени деца. Много работа предстои на човечеството. Тогава хората ще придобиват храната си по нов начин. Те ще се отопляват и ще осветляват къщите си по нов начин. Това са задачи за Шестата раса. Тя иде с нова програма и който я реализира, ще остави нещо ново на човечеството. Тя носи братство между хората и народите. Съзнателният живот иде чрез закона на Любовта, интелигентността, иде чрез закона на Мъдростта и Свободата, чрез закона на Истината. Това са задачи, които ще се реализират от Шестата раса. Тя има методи за изпълнение на своята програма и за себе си тя е реализирала всичко. Ние ще приемем нейните задачи и ще ги осъществим.

По какво се познава идването на Шестата раса на Земята: по особеното лазурно сияние, което се забелязва на небето по целия Балкански полуостров. Това сияние е резултат на особени жизнени влияния, които действат в пространството и променят даже атмосферата. Това показва, че всички Разумни Същества усилено работят и пречистват както физическата, така и Духовната атмосфера. Те създават добри условия за растене, за развитие и работа на хората. Той им дава добри условия да растат и да се развиват, като им казва: Не се страхувайте, още малко и всичко ще се нареди, ще тръгне по нов път. Новата култура ще се ползва от придобивките на старата култура и ще създаде нова наука за ума, за сърцето и за волята.23
Каталог: 01-Bulgarian -> 15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Слънце след буря Георги Томалевски Есета същност на изкуството
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Изис и озирис
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Орфей и европа (София – 2000, издателство хрикер) Познай себе си и ти ще познаеш Вселената и Боговете! Орфей легенда ли е орфей?
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Omraam mikhael aivanhow
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Никол Данева
15.Knigi,%20statii,%20video%20-%20Ezoterika%20bulgarska -> Лекция: Енигма за чашата. Ііир: Пътят на Христос. Свещената река идеята е от Боян Мага, ръководител на


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница