Басейнова дирекция източнобеломорски районДата19.07.2018
Размер30.77 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕЗа издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект


Проектни параметри на използването
Предмет на инвестиционното предложение е малък земно-насипен рибарник за екстензивно отглеждане на риба в имот №203, участващ в УПИ I – за стопанска дейност, кв.41 по плана на село Буйново, община Борино, област Смолян. За изпълнението на предвидените дейности в инвестиционното предложение възложителят е получил одобрение да ползва част от горецитираният имот, съгласно сключен договор за ползване със собствениците. Малкият рибарник е пригоден за сезонно отглеждане на ограничен брой пъстърва( около 250бр.), при естествени условия и естествена хранителна среда. Така описаният обект (водоем) по-скоро ще има ролята на туристическа атракция – водно огледало. Предвиденият рибарник е с водна площ 144 кв.м при максимално водно ниво, със средна дълбочина 0,70м. Стените на басейна са изцяло от уплътнен земен насип, скосени с наклон 1:0,75. Дъното на водоема е с площ около 75 кв.м и също е от уплътнена земна почва. Водоснабдяването на рибарника ще се извършва от река Буйновска, чрез изградени водовземни съоръжения.

Географски координати на съоръженията:
  • Географски координати на водовземането - река Буйновска:

N 41°33'25.22" Е 24°18'56.72" Н = 1297,78м

  • Географски координати на рибарника – обект на водоснабдяване:

N 41°33' 30.78" Е 24°18'52.00" Н = 1296,80м

  • Географски координати на заустването в река Буйновска:

N 41°33' 32.25" Е 24°18'51.09" Н = 1296,66м

Специфични условия за издаване на разрешително за предвидените дейности по отглеждане на аквакултури.

  • При установяване наличието на южен гребенест тритон във водоема да не се зарибява с хищни видове риба.

  • Да не се извършват земно-изкопни работи, удълбаване и разширяване на рибарника
Цел на водовземането

Водоснабдяване за аквакултуриВодно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА600R142 – „река Въча и притоци от извори до вливане на река Широколъшка”.

Воден обект - Рибарник, имот №203, в УПИ I, кв.41, в землището на село Буйново, община Борино, област Смолян
Местност, административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище село Буйново, , ЕКАТТЕ 06879

община Борино, област Смолян
Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лицаГр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – ПловдивИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.еаrbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bg
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница