Базовата онтология на проекта синус sinusbasicOntology Класове на онтологичната конструкция подредени по азбучен ред и представени на български езикДата24.04.2017
Размер175.38 Kb.
Оперативна документация на

Базовата онтология на проекта СИНУС

SINUSBasicOntology

Класове на онтологичната конструкция подредени по азбучен ред и представени на български език
Class_Apostle: Апостол

Надклас

Каноничен персонаж

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

character_has_CharacterName (име на персонажа ) ->

{“Св. Петър”, “Св. Павел”, “Св. Йоан Богослов”,

“Св. Евангелист Матей”, “Св. Евангелист Лука”,

“Св. Евангелист Марко”, “Св. Андрей Първозвани”,

“Св. Яков”, “Св. Вартоломей”, “Св. Тома”, “Св. Филип”,

“Св. Симон”}

Class_Author: Автор

Подкласове

Обектни свойства

author_has_clan (е от род) -> Иконографски род

chain! author_belongs_to_ISchool (е представител на иконописна школа)

-> Иконографска школа

chain! is_Author_of_IObject (е автор на) -> Иконографски обект

Свойства на данните

author_has_biography (има биография) -> "string"

author_has_Name (нарича се) -> "string"

author_has_Name (нарича се) -> {“неизвестен”, “Викентий”,

“папа Витан Стари”, “Кою Цонюв”, “Симеон Цонюв”,

“Георги Димитров”, “Йоаникий папа Витанов”,

“папа Витан Коюв Млади”, “Досю Коюв”, “Цоню Симеонов”,

“иконограф Кръстьо”, “Захария Цанюв”, “Кръстю Захариев”,

“Иванчо Захариев”, “Цаню Захариев Стари”, “Генко Захариев”

“Петър Захариев”, “Васил Захариев”, “Иван Захариев”,

“Тодор Захариев”, “Михаил Тодоров”, “Минчо Тодоров”,

“Тодор Тодоров”, “Димитър Тодоров”, “Генчо Тодоров”,

“Калчо Венков”, “Кънчо Венков”, “Димитър Венков”,

“Иван Венков”, “Симеон Венков”, “Тотю Венков”, “Георгий Венков”, “Венко Венков”, “Минчо Венков”, “Атанас Венков”,

“Миню Петров”, “Петър Минюв”, “Цаню Минюв”,

“Генчо Минюв”, “Димитър Петров”, “Димитър Цанюв”,

“Генко Петров”, “Никола Генчов”, “Витан Генчов”,

“Георги Генчов”, “Христо Димитров”, “Захари Зограф”,

“Димитър Зограф”, “Станислав (Зафир) Доспевски”,

“Йоан Иконописец”, “Никола Образописов”, “Коста Вальов”,

“Сотир Вальов”, “Иван Вальов”, “Никола Вальов”,

“Димитър Вальов”, “Петър Вальов”, “Христо Мишев”,

“Атанас Карастоянов”, “Захари Попрадойков”,

“Васил Попрадойков”, “Коста Геров”, “Михаил Белстойнев”,

“Тома Вишанов-Молера”, “Димитър Молеров”,

“Симеон Молеров”, “Георги Молеров”, “Михалко Голев”,

“Димитър Сирлещов (Зографов)”, “Минчо Сирлещов”,

“Стефан Стаматов”, “Иван Костов Терзиев”,

“Георги Веселинов Бобошевски”, “Иван Димитров”,

“Константин Марунчев”, “Дичо Зограф”, “Петър Пачаров”

“Петър Филипов”, “Марко Филипов”, “Йован Филипов”}

Class_Base: ОсноваПодкласове

Обектни свойства

base_has_BaseMaterial (е с материал на основата) -> Материал на основатаСвойства на данните

base_has_Description (има описание) -> "string"

Class_BaseMaterial: Материал на основата

Подкласове

Твърд материал

Мек материал

Обектни свойства

Свойства на данните

baseMaterial_has_Name (е ) -> {„дърво”, ”камък”, „стъкло”, „стена”, „метал”,

„кост”, „кожа”, „текстил”, „хартия”}

Class_CanonicalTypeCharacter: Каноничен персонажНадклас

Персонаж

Подкласове

Апостол


Дякон

Праотец


Свещеномъченик- Йерарх

Исус Христос

Мъченик- мъж

Мъченица


Праведен

Прамайка


Пророк

Света БогородицаОбектни свойства

Свойства на данните

Class_Century: ВекПодкласове

Начало на век

Среда на век

Край на век

Първа половина на

Втора половина наОбектни свойства

Свойства на данните

century_has_ValueCentury (е по ред) -> "integer"

Class_Chapel: Параклис

Надклас

Място на обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Character: ПерсонажПодкласове

Каноничен персонажОбектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

Class_Church: Църква

Надклас

Място на обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Collection: КолекцияПодкласове

Обектни свойства

collection_has_IconographicalObjects (съдържа иконографски обекти)

-> Иконографски обект

Свойства на данните

collection_has_name (е наречена ) -> "string"

Class_ConditionState: Текущо състояние

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

conditionState_has_Name (е в състояние) -> “string”

Class_Country: Държава

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

country_has_Name (е с име) -> “string”

Class_Deacon: Дякон

Надклас

Каноничен персонажПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> “string”

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Св. Сефан”}

Class_Description: ОписаниеПодкласове

Обектни свойства

description_has_Characters (съдържа персонажи) -> Персонаж

description_has_IconogrScenes (съдържа иконографски сцени)

-> Иконографска сценаСвойства на данните

description_has_ValueDescription (има описание )-> “ string”

Class_Dimensions: Измерения

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

dimension_Width_in_cm (е с ширина в см.) -> “double”

dimension_Thickness_in_cm (е с дебелина в см.) -> “double”

dimension_Hieght_in_cm (е с височина в см.) -> “double”

Class_Files: Файлове

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

URL_of_Small_Image (URL на малко изображение) -> “string”

URL_of_Large_Image (URL на голямо изображение) -> “string”

Class_Forefather: ПраотецНадклас

Каноничен персонажПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> “string”

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Адам”, „Св. Авраам”}

Class_Gallery: ГалерияНадклас

Class_Място на обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Hierarch: Свещеномъченик- ЙерархНадклас

Каноничен персонажПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> “string”

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Св. Василий Велики”,

“Св. Кирил”, “Св. Методий”,

“Св. Григорий Теолог”, “Св. Никола”, “Св. Сава”,

“Св. Спиридон”, “Св. Харалампи”}
Class_Icon: Икона

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_IconographicalClan: Иконографски родПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

iconographicalClan_has_Name (е с име ) -> „string”

iconographicalClan_has_Name (е с име ) -> {“неизвестен”, “Витанов род”,

“Захариев род”,

“Род поп Димитровци”, “Род Минчовци”, “Род Венковци”,

“Род Минювци”, “Доспевски род”, “Образописов род”,

“Вальов род”, “Молеров род”, “Род Фръчковци”,

“Род Гиновски”, “Род Филиповци”}Class_IconographicalObject: Иконографски обект

Подкласове

Икона


Стенопис

Миниатюра

Витраж

Мозайка


Пластичен иконографски обект

Обектни свойства

iObject_has_Identification (има идентификация)-> Идентификация

iObject _has_Description (има описание) -> Описание

iObject _has_Technology (има технология) -> Технология

iObject _has_Files (има файлове) -> Файлове

chain! iObject_belongs_to_ISchool (принадлежи към иконописна школа)

-> Иконографска школа

chain! iObject_has_Author (има автор) -> Автор

chain! iObject_has_ BaseMaterial (има материал на основата)

-> Материал на основата

chain! iObject_has_Characters (представя персонаж)

-> Персонаж

chain! iObject_has_Iscenes (представя сцена) -> Иконографска сцена

chain! iObject_has_Itechnique (е създаден чрез иконографска техника)

-> Иконографска техника

chain! iObject_has_Location (се намира в ) -> Място на обект

chain! iObject_has_Source (е създаден в) -> Място на обект

chain! iObject_has_ObjectDate (е създаден през) -> Датировка на обект

Свойства на данните

iconographicalObject_has_URI (URI ) -> „string”

Class_IconographicalScene: Иконографска сцена

Подкласове

Обектни свойства

iconogrScene_has_CharactersBeingInScene (съдържа персонажи) -> ПерсонажСвойства на данните

iconographicalScene_has_Name (е с име) -> “string”

Class_IconographicalSchool: Иконографска школа

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

iconographicalSchool_has_Name (е наречена) -> “string”

iconographicalSchool_has_Name (е наречена) -> {“неизвестна”,

“Тревненска иконописна школа”,

“Самоковска иконописна школа”, “Банска иконописна школа”,

“Дебърска иконописна школа”, “Странджанска иконописна

школа”, “Търновска художествена школа”, “Итало-критска

иконописна школа”, “Атонска иконописна школа”}

Class_IconographicalTechnique: Иконографска техника

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

iconographicalTechnique_has_Name (е от тип) -> "string"

iconographicalTechnique_has_Description (има описание) -> "string"

Class_Iconostasis: ИконостасНадклас

Пластичен иконографски обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Identification: ИдентификацияПодкласове

Обектни свойства

ident_has_Author (има автор ) -> Автор

ident_has_Dimension (има размери) -> Измерения

ident_has_ISchool (e от иконописна школа) -> Иконографска школа

ident_has_Location (се намира в) -> Място на обект

ident_has_ObjectDate (се датира) -> Датировка на обект

ident_has_Source (е създаден в) -> Място на обект

Свойства на данните

ident_has_IDNotes (има идентификационни бележки) -> "string"

ident_has_Title (има заглавие) -> "string"

Class_JesusChrist: Исус ХристосНадклас

Каноничен персонаж

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> “Христос Вседържител”,

“Благославящ Христос”,

“Христос Велик Архиерей”, “Свети Уброс”, “Христос на трон”,

“Иисус Христос-Младенец”, “Христос Животодавец”,

“Христос Спасител на света”, “Христос Вестител на велик съвет”, “Христос Многомилостивият”, “Христос Животодавец”,

“Христос Човеколюбив”, “Христос Благодетел”,”Христос Емануил”,

“Христос Дарител на изобилие”,

“Христос Безпристрастен и страшен съдия”,

“Христос Цар на царете и господар на господарите”,

“Христос Цар на славата”}

Class_Martyr-Man: Мъченик- мъж

Надклас

Каноничен персонаж

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Св. Георги”, “Св. Димитър”,

“Св. Теодор Стратилат”, “Св. Мина”,

“Св. Теодор Тирон”, “Св. Атанасий”,

“Св. Пантелеймон”}

Class_Martyr-Woman: Мъченица

Надклас

Каноничен персонаж

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Св. Неделя”,

“Св. Екатерина”, “Св. София”}

Class_Miniature: Миниатюра

Надклас

Иконографски обект

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Monastery: МанастирНадклас

Място на обект

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Mosaic: МозайкаНадклас

Иконографски обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Museum: МузейНадклас

Място на обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_ObjectDate: Датировка на обектПодкласове

Времеви интервал

Период

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_ObjectDating: ПериодНадклас

Датировка на обект

Подкласове

Обектни свойства

objectDating_has_Century (се датира с век) -> ВекСвойства на данните

objectDating_has_Year (се датира с година) -> "integer"

Class_ObjectLocation: Място на обект

Подкласове

Манастир


Църква

Параклис


Частна колекция

Музей


Галерия

Обектни свойства

objectLocation_has_Address (има адрес) -> Адрес на мястото на обектаСвойства на данните

objectLocation_has_Name (е с име) -> "string"

Class_ObjectLocationAddress: Адрес на мястото на обекта

Подкласове

Обектни свойства

address_has_Country (елемент на адреса: държава) -> Държава

address_has_Province (елемент на адреса: област) -> Област

address_has_Town (елемент на адреса: град) -> Град

address_has_Village (елемент на адреса: село) -> Село

Свойства на данните

Class_ObjectPeriodDate: Времеви интервалНадклас

Датировка на обектПодкласове

Обектни свойства

objectPeriodDate_has_periodBeginning (има начало ) -> Период

objectPeriodDate _has_periodEnd (има край ) -> Период

Свойства на данните

Class_Pious: ПраведенНадклас

Каноничен персонаж

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Св. Константин”,

“Св. Елена”, “Св. Елисавета”,

“Св. Йоаким”, “Св. Ана”, ”Св. Йосиф”}

Class_PlasticIconographicalObject: Пластичен иконографски обектНадклас

Иконографски обектПодкласове

Иконостас

Престол

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_PrivateCollection: Частна колекцияНадклас

Място на обект

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Progenitor-Woman: ПрамайкаНадклас

Каноничен персонаж

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Ева”, „Св. Ана”}

Class_Prophet: ПророкНадклас

Каноничен персонаж

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Св. Илия”, “Св. Захария”,

“Св. Иезекиил”,

“Св. Авакум”, “Св. Елисей”, “Св. Моисей”, “Св. Аарон”

“Св. Давид”, “Св. Исаия”, “Св. Гедеон”, “Св. Соломон”,

“Св. Иеремия”}

Class_Province: ОбластПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

province_has_name (е с име) -> "string"

Class_SoftMaterial: Мек материал

Надклас

Материал на основатаПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

baseMaterial_has_Name (е ) -> {„кожа”, „текстил”, „хартия”}

Class_SolidMaterial: Твърд материал

Надклас

Материал на основатаПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

baseMaterial_has_Name (е ) -> {„дърво”, ”камък”, „стъкло”,

„стена”, „метал”, „кост”}

Class_Technology: ТехнологияПодкласове

Обектни свойства

technology_has_Base (има основа) -> Основа

technology_has_ConditionState (е с текущо състояние) -> Текущо състояние

technology_has_IconographicalTechnique (използвана е иконографска техника)

-> Иконографска техника

Свойства на данните

Class_TheBeginningOf: Начало на векНадклас

Век

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_TheEndOf: Край на векНадклас

Век

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_TheFirstHalf: Първа половина наНадклас

Век

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_TheMiddleOf: Среда на векНадклас

Век

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_TheSecondHalf: Втора половина наНадклас

Век

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_TheVerginMary: Света БогородицаНадклас

Каноничен персонаж

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> "string"

character_has_CharacterName (име на персонажа ) -> {“Богородица на трон”,

“Богородица Умиление”,

“Богородица Пътеводителка”,

“Богородица Царуваща над всичко”,

“Богородица Ширшая небес”, “Богородица Милостива”,

“Богородица Утешителка”, “Богородица Неувяхваща Роза”,

“Богородица Всевъзпявана”, “Богородица Живоносен извор”,

“Богородица Убежище (Катафиги)”, “Богородица Заклана”,

“Богородица Играеща”, “Богородица Скърбяща”,

“Богородица Майка божия”, “Богородителница”, “Богоневеста”,

“Дева”, “Богородица Неискусабрачна майка”,

“Богородица Всенепорочна дева”,

“Богородица Царица на ангелите”,

“Богородица надежда на обезнадеждените”,

“Богородица утешителка на скърбящите”,

“Богородица благолюбива”, “Богородица височайша”,

“Богородица Скоропослушница”}

Class_Throne: ПрестолНадклас

Пластичен иконографски обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_Town: ГрадПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

town_has_name (е с име) -> "string"

Class_Village: Село

Подкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

village_has_name (е с име) -> "string"

Class_Vitrage: Витраж

Надклас

Иконографски обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните

Class_WallPainting: СтенописНадклас

Иконографски обектПодкласове

Обектни свойства

Свойства на данните


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница