Беанета василева яневаДата14.01.2018
Размер95.41 Kb.Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
БЕАНЕТА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА


Адрес
гр. Варна, 9000, Република България

Телефон
+359 52 383 381

ФаксE-mail
betina_law@hotmail.com
Националност
българска
Дата на раждане
6 мартТрудов стаж• Дати (от-до)
02.04.1999 г. и понастоящем

• Име и адрес на работодателя
Технически университет - Варна


• Заемана длъжност

Главен асистент

Отговорности
Подготовка и провеждане на лекции и семинарни занятия по следните дисциплини:

 1. Въведение в правото.

 2. Търговско право.

 3. Семейно и наследствено право.

 4. Трудово и осигурително право.

 5. Международно социално право.

 6. Вещно право.

 7. Облигационно право.

Чуждоезиково обучение на чуждестранни студенти по гореупоменатите дисциплини, което се води на английски език.

• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя


05.01.1996 г. – 01.04.1999 г.

Централна кооперативна банка АД


• Заемана длъжност
• Отговорности
Валутен счетоводител и специалист международни транзакции
Специалист международни банкови разплащания, национални разплащания в чуждестранна валута, парични преводи, валутни влогове за корпоративни клиенти

• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Заемана длъжност

• Отговорности

• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Заемана длъжност

• Отговорности
12.07.1994 г. - 31.12.1996 гДружба-Стил ЕООД

Специалист маркетинг и международни отношения

Осъществяване на маркетингово проучване, сключване на международни търговски договори, отговорности по заявяване на износни квоти, продажби, спедиционни договори за износ, оформяне на експедиционни документи, товарителници, фактури, митнически декларации, сертификати за произход
28.10.1991 г. – 11.07.1994 г.

Транспортно предприятие - Товарни превози „Тексим” АД

Счетоводител

Оперативно счетоводно отчитане на свързаните с предмета на дейност на предприятието стопански операции
Образование и обучение


• Дати (от-до)
юли 2008 г – юли 2010 г.• Име и вид на обучаващата или образователната организация
БАН – Институт за държавата и правото – гр. София


• Наименование на придобитата квалификация
ДОКТОР ПО ПРАВО

Шифър 05.05.08 „Гражданско и семейно право“

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Наименование на придобитата квалификация
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Наименование на придобитата квалификация
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Наименование на придобитата квалификация

• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Наименование на придобитата квалификация


• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Наименование на придобитата квалификация


10.01.2007 г. – 30.09.2007 г.

East Anglia University, United Kingdom

(Университет на Източна Англия – Великобритания)

Специализация по Европейско търговско и дружествено право

1992 – 1998 г.Юридически факултет на Технически университет – Варна
МАГИСТЪР ПО ПРАВО

Квалификация: ЮРИСТ
1997 г. – 1998 г.

Варненски окръжен съд
Преддипломен стаж


1983 – 1987 г.

Икономически университет – Варна, Финансово – счетоводен факултет
МАГИСТЪР по Счетоводство и финансов контрол

1977 – 1982 г.

Английска езикова гимназия – гр. ПловдивЛични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

Английски

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

• Разговор

Четене

Писане

• Разговор

Четене

Писане

• РазговорОтлично

Руски

Отлично


Отлично

Отлично


Немски

Добро


Основно

Основно

Организационни умения и компетенции

Организация и управление на търговски предприятия, реализация на проекти по чуждоезиково обучение, търговско представителство и посредничество
Технически умения и компетенции

Социални умения и компетенцииMicrosoft Windows, Microsoft Office 2000: MS Word, MS Excel, MS Access, MS Power Point; Internet, E-mail;

Отговорник англо-езиково обучение в катедра „Социални и правни науки, на Факултета по електроника, Технически университет – ВарнаЧлен на комисията по подготовка на изборните процедури във Факултета по електроника, Технически университет - Варна

Свидетелство за управление на МПС
Категория В
Допълнителна информацияСПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИТЕ

на

гл. ас. д-р Беанета Василева Янева 1. Международни сливания на търговски дружества и регламентация на участието на работниците в управителните органи”, доклад представен на “Юбилейна научна сесия с международно участие “125 години Морско училище”, 17-18 May, 2006, публикуван в Том 4, Обществознание, приложна лингвистика и чуждоезиково обучение, с.114-124, ISSN 1310-9278;

 2. Правни последици при трансгранични сливания на търговски дружества”, доклад представен на “Военно-научен форум 2006 с международно участие” 26-27 октомври 2006, Национален военен университет „Васил Левски”, публикуван том 2, 2006 г., с. 74 до 84, ISSN 1313-0390;

 3. Financial and Мanagement Еmployee Involvement in Companies Resulting From a Cross-Border Merger”, доклад представен на XI-th International Conference “Man in the Knowledge Based Organizations”, 23 -25, November, 2006, Sibiu, Romania,  Land Forces Academy Publishing House, p. 13-21, ISBN 973-7809-5-3; 978-973-7809-51-3;

 4. Legal Interactions Between the Merger Regulation and the Merger Directive”, доклад представен на XII-th International Conference, May 2007, Sibiu, Romania,  Land Forces Academy Publishing House, p.36-43, ISSN 978-973-7809-71-1; 978-973-7809-89-6;

 5. Доклад на тема „Деликтна отговорност при дискриминация” в научна конференция с международно участие, В.Търново, 19-20 ноември 2009, публикуван том 7, на Национален военен университет „Васил Левски” гр. Велико Търново, с.140-150, ISBN954-753-035-6;

 6. Правна уредба на презграничните вливания и сливания на търговски дружества в европейското дружествено право и степента на сближаване на уредбата на българския търговски закон с нея”, доклад представен на Международна конференция „Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, 25-26 юни 2010 г., Бургаски свободен университет, пубикуван том Трети, с. 391-399, ISSN 978-954-9370-72-0;

 7. Презгранични вливания и сливания на търговски дружества на територията на Европейския съюз своеобразна форма на реализация на корпоративна мобилност”, доклад представен на Международна конференция „Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза”, 25-26 юни 2010 г., Бургаски свободен унверситет, пубикуван том Трети, с. 400-408, ISSN 978-954-9370-72-0;

 8. Правна защита на интересите на кредиторите при презграничи вливания и сливания на търговски дружества във вторичното законодатлство на Европейския съюз”, доклад на научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, посветена на 65-годишнина на Русенския университет, октомври, 2010 г., секция „Правни науки”- под печат – служебна бележка за доклада и удостоверение;

 9. Правна защита на интересите на кредиторите при презграничи вливания и сливания на търговски дружества в Търговския закон”, доклад на научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе, посветена на 65-годишнина на Русенския университет, 29-31 октомври, 2010 г., секция „Правни науки”- под печат – служебна бележка за доклада и удостоверение;

 10. ВЪПРОСИ ПО имплементацияТА на Директива 2005/56/EO в Търговския закон”, статия за списание „Правна мисъл” – бр. 3/2011 г.

 11. ПРЕЗГРАНИЧНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, доклад представен на “Военно-научен форум 2011 с международно участие” , 30 ноември – 1 декември 2011 г., Национален военен университет „Васил Левски”, под печат.

17.01.2012 г.

гр. Варна Подпис:……………….стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/

Каталог: tu-varnandpspd -> images -> stories
stories -> С п и с ъ к на публикациите на ст ас д-р Николай Петков Буюклиев Книги
stories -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> И ч е с к и у н и в е р с и т е т в а р н а катедра „социални и правни науки" Утвърдил, Декан фд "Докторанти": (Проф дтн инж. Н. Минчев) к о н с п е к т за провеждане на кандидат-докторантски изпит по докторска програма
stories -> Конспект по дисциплината „основи на държавата и правото " Включена в учебния план на специалност „ социален мениджмънт "
stories -> Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър"
stories -> Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър" за учебната 2015/2016 година
stories -> Лични данни: Име: Юлиана Младенова Матеева Дата на раждане
stories -> І. учебници и учебно-методически материали
stories -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница