Безценни съкровищаДата02.05.2017
Размер80.26 Kb.

  1. БЕЗЦЕННИ СЪКРОВИЩА

Представете си вълнението на господин Хауърд Картър, когато съзрял затулена в мрака гробницата на един фараон. Той открил, че под натрошените камъчета, натрупани през вековете, стълба от шестнадесет стъпала води до една запечатана врата. След като бил разчупен печата, недокосван от векове, и входната врата се отворила, той станал първият съвременен човек, който видял съкровището на фараона. Божествата, оръжията, дрехите, домашната посуда и дори направеният от злато трон на фараона доказвали, че са излезли изпод ръката на най-изкусни майстори.

Всички те лежали под праха, натрупван в продължение на три хиляди години. За да бъде направен саркофага, бил използван най-малко един тон злато. Тутанкамон бил неизвестен фараон. Царуването му траяло кратко и той умрял на деветнадесет години. Поради това, че в горната част на гробницата му била изсечена от скален камък гробницата на друг фараон и тези каменни късове препречили входа й, неговата гробница потънала в забрава. Но името му фигурирало в списъка на царете, а съкровищата му, тъй като били забравени, се спасили от грабители и останали непокътнати до наши дни.

Това наистина било голямо откритие. През 1947 г. арабин открил една потънала в забрава пещера. Нейното съкровище, макар и да не се състояло от злато и сребро, имало много по-голяма стойност за ценителите на истината. Откриването на тези пещера пък станало в резултат на едно произшествие. Овчар на име Мохамед Адх Дхиб като търсел загубената си коза в планините близо до Мъртво море, намиращо се в долината на р. Йордан, стигнал до една пещера. Отворът й се бил разкрил в резултат на свличане на почвата. Мохамед хвърлил камък през отвора на пещерата и отвътре дошъл звук от счупена паница или гърне. Овчарят, който влязъл вътре, намерил там немалко гърнета със затворени устия и когато ги отворил, видял много древни ръкописи. Тези писания били толкова стари, че дори дошлите от околните села образовани люде не могли да ги разчетат.

Намерили се учени, способни да разгадаят тези стари ръкописи, които установили каква е възрастта им. В резултат на химически и други научни изследвания те установили, че ръкописите имат 1800 годишна история. Били изпратени археолози в тази област, изследвани били пещерата и района около нея и били разкрити още ръкописи на възраст 2000 години. Изгубени и забравени от хората, написани от пророците, тези ръкописи се били съхранили поради сухия климат. Сред тях се намирали Свещените писания на пророк Мойсей, пророк Давид и пророк Соломон. Вижда се, че Бог е целял нещо като е съхранил до наши дни Свещените Книги. Някои хора казват, че Свещените Книги били изгубени или променени. Но човек, който има вяра в Бога, вярва във всичките Негови Свещени Книги и е убеден, че Той ще съхрани Своето Слово. В сурата Ел-Хиджра от Корана четем следното:

"Наистина, Корана Ние го спуснахме и пак Ние ще го съхраним" С 15:9

Старият завет бе изпратен за човеците, за да напомня. "Наистина дали бяхме Ние на Муса и Харун Книгата като светлина и наставление за благочестивите" С 21:48

Бог запази дадения от Него Стар Завет на Своя раб Мойсей в тези древни ръкописи, които бяха намерени. Необходимо е хората да бъдат убедени и да вярват, че опазените от Бог всички Свещени Книги са били съхранени в техния първоначален вид и език. Един от пророците на Бога пише така: "Тревата съхне, цветът вехне; Но словото на нашия Бог ще остане до века." - Исая 40:8

Коранът потвърждава това със следните думи: "Завършено е Словото на твоя Господар с истина и справедливост. Не може никой да променя словата Негови и да знае всичко" С 6:115.

Истината, съдържаща се в Божието Слово, никога не губи своята сила. Вярата на Авраам, приятелят на Бога, беше религията на Мойсей, Давид и Исус.

По времето на пророк Мохамед Старият Завет не бил преведен на арабски език. В сурата Ел-Акав се казва следното: "Но преди Него като благоволение и водител по правия път спусната беше Книгата на Муса. И тази Книга, спусната бе на арабски език и потвърждаваше Истината, за да бъдат предупредени неправедните чрез Нея и за да донесе Тя добрата вест на онези, които вършат добри дела" С 46:12.

Така по времето на Арабския Вестител са съществували писанията на Мойсей и е било възможно те да бъдат потвърдени. Разбира се, промените не са могли да бъдат потвърдени. Така че Свещеният Коран не е могъл да потвърди променените Свещени писания или едно несъществуващо писание. Да бъдат потвърдени или признати означава те да бъдат счетени за валидни, а не да се поставя нещо друго на тяхно място или да бъдат унищожени. Истинският вярващ има убеждението, че Бог притежава силата да направи всичко. "Безпределно способен на всичко е Аллах" С 5:40. Всеки вярващ е убеден, че Бог води човечеството чрез всичките Свещени Книги и е Пазител на Своето Слово.

А, всъщност, какво пише в Новия завет, той също ли бе съхранен като останалите Писания? Благодарни сме на Бога за това, че Той е всемогъщ и е Пазач на Своето Слово. Има много стари ръкописи на Свещената Библия, за чието съществуване до скоро не знаехме. Но днес много ръкописи са пристигнали от различни страни и хора. Някои от тях са преводи на Библията, направени през I век. Тези преводи потвърждават първоначалния им език и призовават хората да се покланят на Истинския Бог.

В Джебел Муса - пустинна територия от Синайския полуостров - са намерени ръкописи не само на Стария Завет и Псалмите на Давид, но и тези на Библията. Тези ръкописи са от IV в. от новата ера и потвърждават другите стари ръкописи.

"На тебе Той ти спусна постепенно Книгата и утвърждаваща Истината и всички предишни Книги. Преди това пък беше проводил Теврата и Инджила, за да посочи на хората Правия път. Беше ти проводил Той също и Фуркана, който различава истината от заблудата. Нека да са знае, че най-тежко наказание очаква онези, които отричат Словата - аети на Аллах. Аллах без съмнение има сили да ги накаже всички тях" С 3:3,4.

Исус Христос потвърди със следните думи, че и във времето на Мойсей това е вярно. "Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците; не съм дошъл да разруша, но за да изпълня. Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне." - Мат.5:17,18

Истината е справедлива. Новият Завет не унищожава Стария Завет, който също е слово Божие и е изпратен преди него, както и Псалмите на Давид или писанията на пророците. Ако Словото Божие бъде преиначено от човек, достойнството на Бог ще бъде разклатено. Човек може да смени религията си, но не и Бог. Коранът утвърждава, че Бог не е променил своята религия: "Превърна в закон за вас Той онова, което като вяра препоръчал беше Нух,това, което изпращаме ви Ние на вас чрез Откровение, и това, което препоръчахме Ние на Ибрахим, Муса и Иса, казвайки: "Следвайте точно вие вярата своя и разделени в нея не бъдете!" Обаче видя им се тежък на онези, които приписват равни и подобни на Аллах, този ред, към който призоваваш ги ти самите тях. Но приближава Аллах към Себе си когото пожелае и повежда Той по Правия път онзи, който обърнал се е към Него" С 42:13.

Вярващите биват направлявани обратно към вярата на старите Пророци. Към вярата на Авраам, Ной, Мойсей, Исус Христос.

Тези големи Пророци вярваха в ангелите Му. Вярваха в Светите Му Писания. Вярваха в неговите вестоносци и в Последния ден. Те бяха водени по правия път. Бог, който знае тайните на вселената, ни показва чрез тях Пътя.

Благодарни сме, че учени, които са имали тази вяра, са съпоставили тези ръкописи и са ги превели на турски език. Можем да ви дадем за пример стихове от тези преводи. Те учат, че съществува един единствен Бог. В Евангелието четем следните думи на Исус Христос: "На Господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш." - Мат.4:10

Нека прочетем първите две от Десетте Заповеди, дадени от Бога, които се намират в Стария Завет:"1.Да нямаш други богове освен мене.

2.Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е във водата под земята." - Изх.20:3,4

От Псалмите на Давид четем така:"Защото кой е Бог освен Господа?" - Пс.18:31

Отново в Библията четем: "...знаем, че никакъв бог, изобразен от идол, няма на света и че няма друг Бог, освен един" - IКор.8:4

Тези Свещени Книги ни учат кой е правия път и забраняват употребата на алкохолни напитки:

"Нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство" - I Кор.6:10

"Кому горко? Кому скръб? Кому каране? Кому оплакване? Кому удари без причина? Кому подпухнали очи? - На ония, които се бавят около виното, които отиват да вкусят подправено вино. Не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, че се поглъща гладко. Защото после то хапе като змия, и жили като ехидна." Притчите на Соломон 23:29-32.

Не поглеждай към виното, съветва горният стих, защото погледнем ли го, приисква ни се да пием. Не само в това, което пием, според Бог трябва да бъдем чисти, но и в ястията, които ядем:"И свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживя; тя е нечиста за вас. От тяхното месо да не ядете и до мършата да не се допирате; те са нечисти за вас." - Левит 11:7,8

Божиите ангели регистрират всяка наша постъпка. Тъй като ходът на живота ни е записан в тези Книги, ние се замисляме за Съдния Ден. Пророк Соломон описва това събитие така:"Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, Било то добро или зло." - Екл.12:14

В мислите ни изниква следният въпрос: Книгата, която проповядва това, има ли свой народ? Да, има и Свещеният Коран казва за този народ това:"Но не всички от тях са еднакви - има сред удостоените с Книга и такива, които знаят накъде е Правият път и които в среднощните часове коленичат за молитва и изричат на висок глас Словата-аети на Аллах" С3:113

"Те вярват в Аллах и в Съдния ден, повеляват да се върши добро, запрещават да се върши зло и се надпреварват да вършат добри дела. Именно те са сред най-благочестивите" С 3:114

Народите и последователите на Книгата не са едни и същи. В продължение на векове мнозина са се опитвали да унищожат Божието Слово. Но Бог съхрани Своето Слово чрез истинските вярващи.

В сурата Юнус четем така:

"Ако пък съмнение вирее в тебе относно това, което спуснахме Ние за тебе, попитай тези, които са чели Теврата преди тебе. Без съмнение самата Истина изпратил е за тебе твоя Господар, затова недей да се съмняваш ти в Нея" С 10:94.

Според този стих Коранът се съпоставя със Словото, спуснато свише и се потвърждава. Бог е имал своя народ, когото е водил със Своето Слово в продължение на векове. През цялата история до днес Книгата има свой народ. Това са тези, които вярват в Бога, във вестителите Му, в Свещените Му Книги, в ангелите Му, в Последния ден.

В тези Книги няма само послания, отнасящи се до дните, в които са били изпратени, но има предсказания и за бъдещето, които обхващат нашето съвремие и бъдните дни.

"Помнете предишните неща, от древността; Защото Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края, и от древните времена нестаналите още неща, и казвам: намерението Ми ще устои, и ще извърша всичко, що ми е угодно." - Исая 46:9,10

Естествено, човек може да си зададе въпроса: Потвърди ли се някое от пророчествата, направени за бъдещето? Да, Бог чрез Своите пророци преди векове е съобщил за възхода и падението на народите. Някои от тези пророци са се свързали с историята, така че ние да имаме сведения за Този, който държи бъдещето в ръцете си. Дано Бог дари и вас с желанието да споделите с други тези съкровища


1. Безценни съкровища

За всеки поставен въпрос има по три или четири отговора. На означеното място срещу правилния отговор поставете знака (Х). Всеки въпрос може да има повече от един правилен отговор.

1. Думата "форкан" в Корана за чии книги или писания е използвана?

а) за книгите на Гавраил и Михаил

б) за книгите на Мойсей и Аарон

в) за книгите на Буда и Конфуций

2. Кой е пазител на "разпознавача" ("форкан")?

а) юдеите

б) християните

в) мюсюлманите

г) Творецът Бог

3. Кое от посочените по-долу ще пребъдва във вечността?

а) Полската трева

б) Цветето

в) Божието Слово

г) Човешкото Слово

4. Кои от изброените по-долу книги потвърждава Коранът (3:3,4)?

а) Старият Завет

б) Псалмите на Давид

в) Новият Завет)

5. Кои от посочените по-долу според Корана (42:13) имат една и съща религия?

а) Ной


б) Мохамед

в) Авраам

г) Мойсей

д) Исус


6. Коя от изброените по-долу книги забранява яденето на свинско месо и пиенето на алкохолни напитки?

а) Старият Завет

б) Новият Завет

в) КоранътСледващата наша тема ще отговори на въпросите: Как Бог е предсказал бъдещето? Как Бог проявява Своята воля в живота на един предан човек?


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница