Безплатен софтуер за изчисление на продънване на безгредови конструкцииДата28.01.2018
Размер83.25 Kb.
БЕЗПЛАТЕН СОФТУЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРОДЪНВАНЕ НА БЕЗГРЕДОВИ КОНСТРУКЦИИ

Моделът в Еврокод-2 (EC2) за проверка на областите от плочи, подложени на продънване, включва и проверка на необходимостта от напречна армировка и оразмеряването на същата. Понастоящем за поемането на подобно натоварване конструкторите изчисляват кобилици, правилното нареждане на които създава редица технологични трудности, а при по-големи натоварвания необходимата по изчисление армировка за продънване е практически невъзможно да бъде събрана при съблюдение на максималните коефициенти на армиране. Съществува решение на проблема с продънването с патентовани дюбели с две глави (елементи ancoPLUS®), което е изключително лесно и технологично . Пресмятането им се извършва съобразно модела в ЕС2 и е много удобно. Фирма АНКОТЕК предлага на българските строителни инженери безплатна програма за изчисление на тези елементи, имаща възможността да работи както с няколко различни национални норми (съгласувани с ЕС2), така и с около 10 различни езика, в това число и български. За по-голяма яснота по отношение метода на калкулация на програмата, привеждаме по-долуПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРОДЪНВАНЕ НА ВЪТРЕШНА КОЛОНА ПРИ БЕЗГРЕДОВА ПЛОЧА ПО

DIN 1045-1 /ХАРМОНИЗИРАНИ С ЕС2/

Начални величини

Обозначение

Стойности

Измерение

Забележка

Продънваща сила1500

kN
Коефициент на ексцентричност

β

1,05
Коефициентът на ексцентричност зависи от разположението на колоната в полето. Той се изчислява, а за хоризонтално неотместваеми системи може да се приеме за вътрешни колони 1,05, за ръбови - 1,4, за ъглови - 1,5. Отчита неравномерното разпределение на напреженията в сеченията от нееднаквостите в системата и предаването на огъващи моменти на колоните.

Дебелина на плочата

h

0,4

[m]

Полезна височина

dm

0,36

[m]
Размер на колоната а

a

0,5

[m]
Размер на колоната b

b

0,25

[m]
Коефициент на армиране

ρ

0,35

%

Коефициент на армиране във вътрешността на критичното сечение

Клас на бетона

C25/30

fck =25

[kN/m2]

По DIN 1045-1 норми за конструкции не се разрешава бетон,

по-нисък клас от C20/25.П
4,892920066 [m]
ериметъра на критичното сечение се изчислява при предпоставката, че проекцията на пукнатините не надвишава 1,5 дебелината на плочата, по формулата:

,

Изчислява се коефициентът:
1,745355992

, където е в mm.

Носещата способност на критичното сечение се определя като, където е в m.

Проверява се за необходимостта от армировка по условиетоАко това е изпълнено, напречна армировка за продънване не е необходима.

П
1685,15155 [KN]
роверява се дали е надхвърлена максималната продънваща сила, изчислена по формулата:

Изчислява се коефициента за преминаване от продънване към срязване:Тук разстоянието от колоната до последният анкер , за което е необходима напречна армировка, се изчислява катоПървото събираемо е радиуса на базовото критично сечение, в което се разполагат първите два анкера. Второто събираемо е ширината на армираната зона, изчислена спрямо максималните разстояния между анкерите.

Тогава периметъра на външната зона е . Допълнителното събираемо отразява условието, че радиусът на армираната област може да бъде с до по-малък от радиуса на първото неармирано сечение.

Максималната продънваща сила, която може да издържи възела в този случай, еПо-нататък изчисленията се извършват чрез итерации, като се задава броя на анкерите, до изпълнение на условието .Брой анкери

n2

0,3780

7,2680

0,9050

1192,2511

1575,00
3

0,6480

8,9644

0,8475

1377,0751

1575,00
4

0,9180

10,6609

0,7968

1539,8086

1575,00
5

1,1880

12,3573

0,7519

1684,1887

1575,00

<

6

1,4580

14,0538

0,7140

1818,9022

1575,00

<

7

1,7280

15,7503

0,7140

2038,4652

1575,00

<

Напречната сила, поемана от анкерите, се изчислява по формулата

Където е броят на клоновете (комплектните елементи) анкери ancoPLUS®. Избират се в зависимост от положението на колоната в полето, геометричните и размери и пропорциите и.– броя на анкерите във базовата критична област

 - площта на сечението на избрания анкер

 –изчислителната якост на материала на анкерите (BSt500).

К
1,160


оефициента се приема за и за . За междинни стойности се интерполира линейно.

Нататък се избира подходящия диаметър анкер:kN

1575 [KN]

10

78,54

471,238898
12

113,10

678,5840132
14

153,94

923,6282402
16

201,06

1206,371579
20

314,16

1884,955592

<

25

490,87

2945,243113

<

28

615,75

3694,512961

<

Разполагането на анкерите около колоната се извършва при съблюдаване на следните изисквания:

1.Максималното разстояние между клоновете (комплектните елементи ancoPLUS®) тангенциално на вътрешната зона (базовото критично сечение на разстояние 1,5. от колоната ) е 1,7 , а на външната – 3,5 .

2.Първият ред анкери се разполага на разтояние от 0,35 до 0,5 от колоната.

3.Максималното разстояние между анкерите (радиално) е 0,75. .

4.Прилагането на елементи ancoPLUS®е допустимо за плочи с дебелина h ≥ 180 mm.

От посоченият пример се вижда, че изчисляването на анкерите не е сложно, а при наличието на безплатен софтуер оразмеряването на елементите е изключително улеснено. Разбира се, възможностите на програмата са значително по-големи. Могат да се пресмятат на продънване плочи с налични отвори вблизост до колоната, за различни положения на колоната в полета – ъглови, крайни колони, ъгли, а също и фундаментни плочи и единични фундаменти. От нея директно се извеждат изчислителни и монтажни листове, офорят се поръчки и цели паспорти за обекти. Също така има възможност за експорт във формати за AutoCAD и CUBUS. Една от възможностите е и изчисление за саниране на продънването, засега само по стандарт SIA262(Швейцария).

Като резултати от практически приложения на анкерните елементи ancoPLUS®, както и вследствие на редица специални изпитания, могат да се направят следните изводи:

1.Носимоспособността на продънване на възел, армиран с елементи ancoPLUS® е с около 35-40% по-висока спрямо идентичен, армиран с кобилици. Това идва вследствие много по-добрата работа на бетона и по-рационалното поемане на напрежения. Като резултат това може да доведе до намаляване дебелината на плочата с всички благоприятни последици от това.

2.Използването на двуглави анкерни болтове (дюбели) ancoPLUS® решава проблема с преармирането на възлите. Елементите се разполагат в зоната на продънване около, а не върху колоната.

3.Монтажът на елементите ancoPLUS®е изключително удобен и бърз. Наличието само на вертикални клонове благоприятства безконфликтното им залагане. Това създава редица технологични предимства, а в условията на повишаваща се цена на работната сила – и до икономическа ефективност.Инж.Тодор Стойков

Управител на АНКОТЕК ООД


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница