Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съвета


Част Б Списък на сроковете за транспониране в националното законодателствостраница18/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

Част Б

Списък на сроковете за транспониране в националното законодателство (съгласно член 72)

Директива

Срок за транспониране

Срок за прилагане

78/176/ЕО

25 февруари 1979 г.
82/883/ЕО

31 декември 1984 г.
92/112/ЕО

15 юни 1993 г.
96/61/ЕО

30 октомври 1999 г.
1999/13/ЕО

1 април 2001 г.
2000/76/ЕО

28 декември 2000 г.

28 декември 2002 г.

28 декември 2005 г.2001/80/ЕО

27 ноември 2002 г.

27 ноември 2004 г.

2003/35/ЕО

25 юни 2005 г.
2003/87/ЕО

31 декември 2003 г.
_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Таблица на съответствията

Директива 78/176/ЕИО

Директива 82/883/ЕИО

Директива 92/112/ЕИО

Директива 96/61/ЕО

Директива 1999/13/ЕО

Директива 2000/76/ЕО

Директива 2001/80/ЕО

Настоящата директива

Член 1, параграф 1

Член 1

Член 1

Член 1

Член 1

Член 1, първи параграф
Член 1

Член 1, параграф 2, буква а)Член 2, параграф 2


Член 3, параграф 2

Член 1, параграф 2, буква б)

Член 3, параграф 1
Член 3, параграф 23

Член 1, параграф 2, букви в), г) и д)---

Член 2Член 62

Член 3Член 12, точки 4) и 5)

Член 4Член 4

Член 3, уводен текст и параграф 1

Член 4, параграф 1
Член 4, параграф 1, първа алинея

---

---

---

---

---

---

---

Член 5

Член 5Член 12, точки 4) и 5)

Член 6Член 12, точки 4) и 5)

Член 7, параграф 1Член 65, параграф 1 и параграф 2, първа алинея

Член 7, параграфи 2 и 3---

---

---

---

---

---

---

---

Член 65, параграф 2, втора алинея

Член 8, параграф 1Член 63, параграф 2

Член 8, параграф 2Член 28, параграф 1, втора алинея

Член 9---

Член 10---

Член 11Член 13

Член 12---

Член 13, параграф 1Член 67

Член 13, параграфи 2, 3 и 4---

Член 14---

Член 15

Член 14

Член 12

Член 21

Член 15

Член 21

Член 18, параграфи 1 и 3

Член 71

Член 16

Член 15

Член 13

Член 23

Член 17

Член 23

Член 20

Член 75

Приложение I---

Приложение ІІА, уводен текст и точка 1---

Приложение ІІА, точка 2Приложение VІІІ, част 2

Приложение ІІБ---
Член 2
---
Член 3
---
Член 4, параграф 1 и параграф 2, първа алинея
Член 65, параграф 3
Член 4, параграф 2, втора алинея
Приложение VІІІ, част 4
Член 4, параграфи 3 и 4---

---

---

---

---

---

---

Член 65, параграф 4
Член 5
---
Член 6
---
Член 7
---
Член 8
---
Член 9
---
Член 10
Член 69
Член 11, параграф 1
Член 19, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 17, параграф 1
Член 69, параграф 1

---

---

---

---

---

---

---

Член 69, параграф 2
Член 11, параграфи 2 и 3
---
Член 12
---
Член 13
---
Приложение I
---
Приложение ІІ
Приложение VІІІ, част 4
Приложение ІІІ
Приложение VІІІ, част 4
Приложение ІV
---
Приложение V
---Член 2, параграф 1, уводен текст

---Член 2, параграф 1, буква а), уводен текст и първо тире

---Член 2, параграф 1, буква а), второ тире

Член 62, параграф 2Член 2, параграф 1, буква а), трето тире и буква б), трето тире

Член 62, параграф 4Член 2, параграф 1, буква а), четвърто, пето, шесто и седмо тире

---Член 2, параграф 1, буква б), уводен текст и първо, четвърто, пето, шесто и седмо тире

---Член 2, параграф 1, буква б), второ тире

Член 62, параграф 3Член 2, параграф 1, буква в)

---Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница