Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница19/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Член 2, параграф 2

---Член 3

Член 62Член 4

Член 62Член 5

---Член 6, първи параграф, уводен текст

Член 63, параграф 1Член 6, първи параграф, буква а)

Приложение VІІІ, част 1, точка 1Член 6, първи параграф, буква б)

Приложение VІІІ, част 1, точка 2Член 6, втори параграф

Приложение VІІІ, част 1, точка 3Член 7

---Член 8

---Член 9, параграф 1, уводен текст

Член 64, параграф 2Член 9, параграф 1, буква а), уводен текст

---Член 9, параграф 1, буква а), i)

Приложение VІІІ, част 3, точка 2Член 9, параграф 1, буква а, ii)

Приложение VІІІ, част 3, точка 3, уводен текст и точка 3, буква а)Член 9, параграф 1, буква а), iii)

Член 64, параграф 1Член 9, параграф 1, буква а), iv)

Приложение VІІІ, част 3, точка 3, буква б)Член 9, параграф 1, буква а), v)

---Член 9, параграф 1, буква б)

Приложение VІІІ, част 3, точка 4Член 9, параграфи 2 и 3

---Член 10

Член 65Член 11

Член 12, точки 4 и 5.Приложение

---


Член 2, уводен текст


Член 3, уводен текст


Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 14Член 3, параграф 1


Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 1Член 3, параграф 3


Член 2, параграф 4


---


Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 9

Член 3, параграф 8

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 4


Член 2, параграф 6

Член 2, параграф 13

Член 3, параграф 9

Член 2, параграф 3, първа част

Член 3, параграф 5


Член 2, параграф 7


Член 3, параграф 6


Член 2, параграф 8

Член 2, параграф 5Член 66


Член 2, параграф 9, първо изречение

Член 2, параграф 7

Член 3, параграф 12
Член 3, параграф 7


Член 2, параграф 9, второ изречение


Член 4, параграф 2, първа алинея

---

---

---

---

---

---

---

Член 4, параграф 2, втора алинея


Член 2, параграф 10, буква а)


---


Член 2, параграф 10, буква б), първа алинея


Член 3, параграф 8


Член 2, параграф 10, буква б), втора алинея


Член 21, параграф 3


Член 2, параграф 11, първа алинея и първо, второ и трето тире


Член 3, параграф 9


Член 2, параграф 11, втора алинея


Член 14, параграф 2 и член 15, параграф 4


Член 2, параграф 12

Член 2, параграф 6

Член 3, параграф 11

Член 2, параграф 5

Член 3, параграф 10


Член 2, параграф 13


Член 3, параграф 11


Член 2, параграф 14


Член 3, параграф 12

---

---

---

---

---

---

---

Член 3, параграфи 13, 14, 15, 16 и 17


Член 3, първа алинея, уводен текст


Член 12, уводен текст


Член 3, първа алинея, буква а)


Член 12, параграфи 1 и 2


Член 3, първа алинея, буква б)


Член 12, параграф 3


Член 3, първа алинея, буква в)


Член 12, параграфи 4 и 5


Член 3, първа алинея, буква г)


Член 12, параграф 6


Член 3, първа алинея, буква д)


Член 12, параграф 7


Член 3, първа алинея, буква е)


Член 12, параграф 8


Член 3, втора алинея


---


Член 5, параграф 1


Член 73, параграфи 1 и 2

---

---

---

---

---

---

---

Член 73, параграфи 3 и 4


Член 5, параграф 2


Член 71, параграф 1, втора алинея


Член 6, параграф 1, уводен текст


Член 13, параграф 1, уводен текст


Член 6, параграф 1, първа алинея, първо тире


Член 13, параграф 1, буква а)


Член 6, параграф 1, първа алинея, второ тире


Член 13, параграф 1, буква б)


Член 6, параграф 1, първа алинея, трето тире


Член 13, параграф 1, буква в)


Член 6, параграф 1, първа алинея, четвърто тире


Член 13, параграф 1, буква г)

---

---

---

---

---

---

---

Член 13, параграф 1, буква д)


Член 6, параграф 1, първа алинея, пето тире


Член 13, параграф 1, буква е)


Член 6, параграф 1, първа алинея, шесто тире


Член 13, параграф 1, буква ж)


Член 6, параграф 1, първа алинея, седмо тире


Член 13, параграф 1, буква з)


Член 6, параграф 1, първа алинея, осмо тире


Член 13, параграф 1, буква и)

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница