Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница20/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Член 6, параграф 1, първа алинея, девето тире


Член 13, параграф 1, буква й)


Член 6, параграф 1, първа алинея, десето тире


Член 13, параграф 1, буква к)


Член 6, параграф 1, втора алинея


Член 13, параграф 1, втора алинея


Член 6, параграф 2


Член 13, параграф 2

---

---

---

---

---

---

---

Член 14


Член 7


Член 6, параграф 2


Член 8, първи параграф
Член 4, параграф 3
Член 6, параграф 1


Член 8, втори параграф


---


Член 9, параграф 1, първата част от изречението


Член 15, параграф 1, първа алинея


Член 9, параграф 1, втората част от изречението


---


Член 9, параграф 2


Член 6, параграф 3


Член 9, параграф 3, първа алинея, първо и второ изречение


Член 15, параграф 1, втора алинея, уводен текст и букви а) и б)


Член 9, параграф 3, първа алинея, трето изречение


Член 15, параграф 2

---

---

---

---

---

---

---

Член 15, параграфи 3, 4 и 5


Член 9, параграф 3, втора алинея


---


Член 9, параграф 3, трета алинея


Член 10, параграф 1


Член 9, параграф 3, четвърта алинея


Член 10, параграф 2


Член 9, параграф 3, пета алинея


Член 10, параграф 3


Член 9, параграф 3, шеста алинея


Член 10, параграф 4


Член 9, параграф 4, първата част от първото изречение


Член 16, параграф 2, първа алинея


Член 9, параграф 4, втората част от първото изречение


Член 16, параграф 3, първа алинея


Член 9, параграф 4, второ изречение


Член 15, параграф 1, втора алинея, буква е)

---

---

---

---

---

---

---

Член 16, параграф 2, втора алинея

---

---

---

---

---

---

---

Член 16, параграф 3, втора алинея и параграфи 4 и 5

---

---

---

---

---

---

---

Член 17


Член 9, параграф 5, първа алинея


Член 15, параграф 1, втора алинея, буква в)

---

---

---

---

---

---

---

Член 15, параграф 1, втора алинея, буква г)


Член 9, параграф 5, втора алинея


---


Член 9, параграф 6, първа алинея


Член 15, параграф 1, втора алинея, буква д)


Член 9, параграф 6, втора алинея


---


Член 9, параграф 7


---


Член 9, параграф 8


Член 7 и член 18, параграф 1

---

---

---

---

---

---

---

Член 18, параграфи 2, 3 и 4


Член 10


Член 19


Член 11


Член 20


Член 12, параграф 1


Член 21, параграф 1


Член 12, параграф 2, първо изречение


Член 21, параграф 2, първа алинея


Член 12, параграф 2, второ изречение


Член 21, параграф 2, втора алинея


Член 12, параграф 2, трето изречение


---


Член 13, параграф 1


Член 22, параграф 1

---

---

---

---

---

---

---

Член 22, параграфи 2 и 3


Член 13, параграф 2, уводен текст


Член 22, параграф 4, уводен текст


Член 13, параграф 2, първо тире


Член 22, параграф 4, буква а)


Член 13, параграф 2, второ тире


Член 22, параграф 4, буква б)


Член 13, параграф 2, трето тире


Член 22, параграф 4, буква в)


Член 13, параграф 2, четвърто тире


---

---

---

---

---

---

---

---

Член 22, параграф 4, буква г)

---

---

---

---

---

---

---

Член 23

---

---

---

---

---

---

---

Член 24

---

---

---

---

---

---

---

Член 25, параграф 1, първа и втора алинея


Член 14, уводен текст


Член 9, параграф 1, първата част от изречението и член 25, параграф 1, трета алинея, уводен текст


Член 14, първо тире


Член 9, параграф 1, втората част от изречението


Член 14, второ тире


Член 8, точка 2) и член 15, параграф 1, буква в)


Член 14, трето тире


Член 25, параграф 1, трета алинея

---

---

---

---

---

---

---

Член 25, параграфи 2—7


Член 15, параграф 1, уводен текст и първо и второ тире

Член 12, параграф 1, първа алинеяЧлен 26, параграф 1, първа алинея и букви а) и б)


Член 15, параграф 1, трето тире


Член 26, параграф 1, първа алинея, буква в)

---

---

---

---

---

---

---

Член 26, параграф 1, буква г)


Член 15, параграф 1, втора алинея


Член 26, параграф 1, втора алинея

---

---

---

---

---

---

---

Член 26, параграф 2


Член 15, параграф 2


Член 26, параграф 3, буква з)


Член 15, параграф 4


Член 26, параграф 4


Член 15, параграф 5


Член 26, параграф 3, уводен текст и букви а) и б)

---

---

---

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница