Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница21/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

---

---

---

---

Член 26, параграф 3, букви в)—ж)


Член 15а, първи параграф


Член 27, параграф 1


Член 15а, втори параграф


Член 27, параграф 2


Член 15а, трети параграф


Член 27, параграф 3


Член 15а, четвърти и пети параграф


Член 27, параграф 4


Член 15а, шести параграф


Член 27, параграф 5


Член 16, параграф 1

Член 11, параграф 1, първо изречение и член 11,параграф 2Член 67, параграф 1, първа алинея

---

---

---

---

---

---

---

Член 67, параграф 1, втора алинея


Член 16, параграф 2, първо изречение


Член 29, уводен текст


Член 16, параграф 2, второ изречение


---


Член 16, параграф 3, първо изречение

Член 11, параграф 1, второ изречениеЧлен 67, параграф 2


Член 16, параграф 3, второ изречение


---


Член 16, параграф 3, трето изречение

Член 11, параграф 3Член 67, параграф 3


Член 16, параграф 4


---

---

---

---

---

---

---

---

Член 68

---

---

---

---

---

---

---

Член 29, букви а) и б)

---

---

---

---

---

---

---

Член 30


Член 17Член 11

Член 28


Член 18, параграф 1


---


Член 18, параграф 2


Член 16, параграф 3, втора алинея


Член 19, параграфи 2 и 3


---


Член 20, параграфи 1 и 2


---


Член 20, параграф 3
Член 18

Член 17

Член 72


Член 22

Член 16

Член 22

Член 19

Член 74

---

---

---

---

---

---

---

Член 2, параграф 1


Приложение І, първи параграф от уводния текст


Член 2, параграф 2


Приложение І, втори параграф от уводния текст


Приложение І, първа алинея от уводния текст

---

---

---

---

---

---

---

Приложение І, втора и трета алинея от уводния текст


Приложение І, точка 1


Приложение І, точка 1


Приложение І, точка 2.1—точка 2.5, буква б)


Приложение І, точка 2.1—точка 2.5, буква б)

---

---

---

---

---

---

---

Приложение І, точка 2.5, буква в)


Приложение І, точка 2.6


Приложение І, точка 2.6


Приложение І, точка 3


Приложение І, точка 3


Приложение І, точки 4.1—4.6


Приложение І, точки 4.1—4.6

---

---

---

---

---

---

---

Приложение І, точка 4.7


Приложение І, точка 5, уводен текст


---


Приложение І, точка 5.1—точка 5.3, буква б)


Приложение І, точка 5.1—точка 5.3, буква б)

---

---

---

---

---

---

---

Приложение І, точка 5.3, букви в)—д)


Приложение І, точка 5.4


Приложение І, точка 5.4


Приложение І, точка 6.1, букви а) и б)


Приложение І, точка 6.1, букви а) и б)

---

---

---

---

---

---

---

Приложение І, точка 6.1, буква в)


Приложение І, точка 6.2—точка 6.4, буква б)


Приложение І, точка 6.2—точка 6.4, буква б), ii)

---

---

---

---

---

---

---

Приложение І, точка 6.4, буква б), iii)


Приложение І, точка 6.4, буква в)—точка 6.6, буква в)


Приложение І, точка 6.4, буква в)—точка 6.6, буква в)

---

---

---

---

---

---

---

Приложение І, точка 6.6, буква в), последното изречение


Приложение І, точки 6.7—6.8


Приложение І, точки 6.7—6.8

---

---

---

---

---

---

---

Приложение І, точки 6.9 и 6.10


Приложение ІІ


---


Приложение ІІІ


Приложение ІІ

---

---

---

---

---

---

---

Приложение ІІ, точка 13


Приложение ІV, уводен текст


Член 3, параграф 9


Приложение ІV, точки 1—11


Приложение ІІІ


Приложение ІV, точка 12


---


Приложение V, точка 1, буква а)


Приложение ІV, точка 1, буква а)

---

---

---

---

---

---

---

Приложение ІV, точка 1, буква б)


Приложение V, точка 1, букви б)—ж)


Приложение ІV, точка 1, букви в)—з)


Приложение V, точки 2—5


Приложение ІV, точки 2—5

Член 2, параграф 2Член 52, параграф 1

Член 2, параграф 3---

Член 2, параграф 4Член 58, параграф 1

Член 2, параграф 8Член 4, параграф 1, трета алинея

Член 2, параграф 10Член 52, параграф 3

Член 2, параграф 11Член 52, параграф 2

Член 2, параграф 12Член 52, параграф 4

Член 2, параграф 15
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница