Bg комисия на европейските общности брюксел, 21. 12. 2007 г. Com(2007) 844 окончателен 2007/0286 (cod) Предложение за директива на европейския парламент и на съветастраница22/24
Дата06.05.2017
Размер4.97 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24Член 52, параграф 5

Член 2, параграф 16Член 3, параграф 31

Член 2, параграф 17Член 3, параграф 32

Член 2, параграф 18Член 3, параграф 33

Член 2, параграф 19---

Член 2, параграф 20Член 3, параграф 34

Член 2, параграф 21Член 52, параграф 6

Член 2, параграф 22Член 52, параграф 7

Член 2, параграф 23Член 52, параграф 8

Член 2, параграф 24Член 52, параграф 9

Член 2, параграф 25Член 52, параграф 10

Член 2, параграф 26Член 52, параграф 11

Член 2, параграф 27---

Член 2, параграф 28Член 58, параграф 1

Член 2, параграф 29---

Член 2, параграф 30Член 52, параграф 12

Член 2, параграф 31Приложение VІІ, част 2, първо изречение

Приложение VІІІ, част 3, точка 1Член 2, параграф 32---

Член 2, параграф 33Член 52, параграф 13

Член 3, параграф 2Член 4, параграф 1, втора алинея

Член 4, параграфи 1—3Член 4, параграф 1, първа и втора алинея

Член 4, параграф 4Член 58, параграф 2

Член 5, параграф 1Член 54, параграф 1, първа алинея

Член 5, параграф 2Член 54, параграф 1, букви а) и б)

Член 5, параграф 3, буква а)Член 54, параграф 2

Член 5, параграф 3, буква б)Член 54, параграф 3

Член 5, параграф 3, трета алинеяЧлен 54, параграф 4

Член 5, параграф 4---

Член 5, параграф 5Член 54, параграф 6

Член 5, параграф 6Член 53

Член 5, параграф 7Приложение VІІ, част 4, точка 1

Член 5, параграф 8, първа алинеяПриложение VІІ, част 4, точка 2

Член 5, параграф 8, втора алинеяЧлен 54, параграф 5

Член 5, параграф 9---

Член 5, параграф 10Член 54, параграф 7

Член 5, параграфи 11, 12 и 13---

Член 6---

Член 7, параграф 1, уводен текст и първо, второ, трето и четвърто тиреЧлен 59

Член 7, параграф 1, втора част---

Член 7, параграф 2---

Член 8, параграф 1Член 8, уводен текст и точка 1

Член 8, параграф 2Приложение VІІ, част 6, точка 1

Член 8, параграф 3Приложение VІІ, част 6, точка 2

Член 8, параграф 4Приложение VІІ, част 6, точка 3

Член 8, параграф 5---

Член 9, параграф 1, уводен текстЧлен 57, параграф 1, уводен текст

Член 9, параграф 1, първа алинея, първо, второ и трето тиреЧлен 57, първа алинея, букви а), б) и в)

Член 9, параграф 1, втора алинеяЧлен 57, втора алинея

Член 9, параграф 1, трета алинеяПриложение VІІ, част 8, точка 4

Член 9, параграф 2Член 58, параграф 3

Член 9, параграф 3Приложение VІІ, част 8, точка 1

Член 9, параграф 4Приложение VІІ, част 8, точка 2

Член 9, параграф 5Приложение VІІ, част 8, точка 3

Член 10

Член 4, параграф 9
Член 9, параграф 2

Член 11, параграф 1, от трето до шесто изречение---

Член 12, параграф 1, втора алинеяЧлен 60, параграф 1, първа алинея

Член 12, параграф 1, трета алинеяЧлен 60, параграф 1, втора алинея

Член 12, параграф 2Член 60, параграф 2

Член 12, параграф 3Член 60, параграф 3

Член 13, параграфи 2 и 3---

Член 14

Член 19

Член 16

Член 70

Приложение І, първо и второ изречение от уводния текстЧлен 51

Приложение І, трето изречение от уводния текст и списък с дейноститеПриложение VІІ, част 1

Приложение ІІА, част ІПриложение VІІ, част 2

Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница