Биография на доц д-р Багрелия Борисова Професионални квалификацииДата11.01.2018
Размер33.2 Kb.
ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ
на доц. д-р Багрелия Борисова  1. Професионални квалификации

1979 : Завършва Университета в Лайпциг, Германия, специалността Германистика (немски, нидерландски и английски езици) с пълно отличие.

1988 : Защитава докторска дисертация в Университета в Хале, Германия, с най-високата степен “Магна кум лауде”. Тема на дисертацията: “Zum Spannungsverhaeltnis Kuenster – soziale Umwelt in kurzen epischen Werken E.T.A.Hoffmanns” (За динамичното взаимодействие творец – социум в кратките епически произведения на Е.Т.А.Хофман).

1995 : Защитава хабилитационен труд на тема “Zum Phantastischen in den epischen Werken deutscher Spaetromantiker – Chamisso, Fouque, Hauff” (За фантастичното в епическите произведения на късните немски романтици Шамисо, Фуке и Хауф).
  1. Професионално развитие

1980-1984: асистент към катедра “Германистика и нидерландистика”.

1984-1988: старши асистент.

1988-1995: главен асистент.

1991 г.: Основава специалността Нидерландистика в рамките на Приложна лингвистика (немски и нидерландски).

От 1995 – наст. – доцент в катедра “Германистика и нидерландистика” по немска и нидерландска литература. Заглавие на хабилитационния труд – виж по-горе.

От 1996 г.: главен редактор на поредиците “Библиотека Холандия” и “Библиотека Белгия” към изд. ПИК, В. Търново и преводач на художествена литература от нидерландски език.

1999-2003: Заместник-декан на Филологическия Факултет за международната и научна дейност.

2003 г. – 2007 г. - Ръководител на катедра “Германистика и нидерландистика” към ВТУ.

2003 г. – 2007 г. – Декан на Филологическия Факултет на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, първи мандат.

Председател на Факултетския съвет на Филологическия факултет.

Член на Академическия съвет на ВТУ.

Ръководител на кат. „Германистика и нидерландистика“.

2007 г. – 2011 г. - Декан на Филологическия Факултет на ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“, втори мандат.

2007 г. – 2011 г. - Зам.-ректор по Евроинтеграция и международно сътрудничество, първи мандат.

Член на Академическия съвет на ВТУ.

Председател на Факултетския съвет на Филологическия факултет.

Институционален Еразъм координатор.

2011 г. – до сега – Зам.-ректор по Евроинтеграция и международно сътрудничество, втори мандат.

Институционален Еразъм координатор.

Член на Факултетския съвет на Филологическия факултет.

Член на Академическия съвет на ВТУ.

Дисциплини, които преподава:

История на немската литература (Класика и Романтизъм, Прозата на Е.Т.А.Хофман, Естетика на немския Романтизъм), Стилистика на немския език, Превод на поезия,

История на нидерландскоезичната литература, История и култура на нидерландскоезичните страни, Специализиран превод на нидерландски език, Практически курс по нидерландски език.


  1. Специализации, стажове и практики в чужбина

Общо над 25 специализации в Германия, Белгия, Холандия, Австрия, Южна Африка.

Германия – Хале, Тюбинген, Лайпциг

Австрия – Залцбург

Холандия – Амстердам, Лейден, Утрехт

Белгия – Льовен, Хаселт, Антверпен

ЮАР – Блумфонтейн, Претория

4. Гост-лекции, участия в научни форуми и работни групи по европейски програми в чуждестранни университети в:
Белгия, Холандия, Германия, Австрия, ЮАР, Испания, Португалия, Италия, Швеция, Финландия, Естония, Кипър, Гърция, Англия, Турция, Румъния, Унгария, Сърбия, Македония, Бразилия.

5. Основни научни публикации
Около 100 научни публикации на 4 езика (български, нидерландски, немски и английски език) в 13 страни - България, Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Русия, Полша, Естония, Словакия, Чехия, Унгария, Румъния, Южна Африка.

Области на изследване – класическа немска литература, съвременна нидерландскоезична литература, интеркултурна комуникация, специализиран превод, културологични аспекти.


6. Художествен превод
Общо 16 самостоятелни заглавия на преводна художествена литература от нидерландски език на холандски и белгийски автори (проза и поезия).
7. Редакторска и дейност
Главен редактор на поредиците “Библиотека Холандия” и “Библиотека Белгия” към изд. ПИК, В. Търново.

Главен редактор на 4 сборника от международни научни конференции.8. Членство в научни организации, награди
- Член на Световния съюз на нидерландистите със седалище в Хага (Холандия),

- Член на КОМЕНИУС – съюз на нидерландистите от Средна и Източна Европа със седалище във Виена (Австрия),- Член на съюза на германистите в България.

Носител на белгийски кралски орден и званието Офицер на Ордена на Леополд II.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница