Биография на един йогин Парамаханса Йогананда Предговорстраница26/26
Дата21.07.2016
Размер5.6 Mb.
ТипБиография
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

2 Този, който практикува йога, древна индийска наука за медитация върху Бога.

3 Името ми беше сменено на Йогананда, когато през 1914 г. влязох в древния монашески орден – Ордена Свами. Моят гуру ми даде религиозната титла Парамаханса през 1935 г.

4 Според традициите втората каста на воини и управници.

5 Тези древни епоси са съкровището на индийската история, митология и философия.

6 Тази величествена санскритска поема, която се явява част от епоса Махабхарата, е индуиската Библия.

7 Думата Бабу (господин) се поставя в края на бенгалските имена.

8 Феноменалните сили, които притежават великите учители, са обяснени в глава 30 - „Законът на чудесата".

9 Йогичска техника, посредством която вълнението на сетивата стихва, позволявайки на човек да достигне всевъзрастващо единство с космическото съзнание.

10 Устойчив аз – Бел. ред.

11 Санскритско наименование на Бога като Господар на вселената, от корена ши – ръководя. В индуиските Писания съществуват 108 имена на Бога, като всяко носи различен по отенък философски смисъл.

12 Безкрайните потенции на звука произтичат от Творческото слово АУМ, космическата вибрационна сила надвишаваща всички атомни енергии. Всяка дума, произнесена с ясно осъзнаване и дълбока съсредоточеност, има материализираща сила. В някои системи на психотерапията е открит ефекта от гласното или мислено повтаряне на вдъхновяващи думи; тайната е в увеличаване скоростта на мозъчните вибрации. В своите Спомени поетът Тенисън ни е оставил описание на постоянните си опити да проникне отвъд съзнателния ум в свръхсъзнателното: „Често, от дните на юношеството ми, когато съм съвсем сам, изпитвам – поради липса на по-подходяща дума - някакъв вид буден транс – пише Тенисън. – Това се случва, като си повтарям тихичко собственото си име дотогава, докато изведнъж, тъй като това става без съзнателните усилия на личността, самата личност сякаш се стопява и изчезва в безграничното битие, и това не е объркано състояние, а състояние най-ясно, най-сигурно от сигурните, безусловно отвъд думите – там, където смъртта е почти до смешност невъзможна – загубата на личността (ако е именно това) сякаш е не заглъхване, а единственият истински живот”. По-нататък той пише: „Това не е мъглив екстаз, а състояние на трансцедентно чудо, свързано с абсолютната яснота на ума”.

13 Кали е символ на Бога в аспекта на вечната Майка Природа.

14 На санскритки коренът на думата свамин означава „този, който е едно със своя Аз (Сва)". Използва се за членовете на индийския монашески орден, като титлата е официален израз на уважение: „преподобни" (Свамин - буквално означава собственик - бел. ред.).

15 Индийският обичай, при който родителите избират брачния партньор на своите деца, е устоял на атаките на времето. Процентът на щастливите индийски бракове е много висок.

16 Анахорет, отшелник, човек, който следва садхана или пътя на духовната дисциплина.

17 Когато от тези думи осъзнах, че Майка тайно е знаела за краткия си живот, аз за пръв път разбрах защо тя така настояваше да се ускорят плановете за женитбата на Ананта. Въпреки че умря преди сватбата, естественото й майчинско желание е било да присъства на ритуала.

18 Традиционен знак на уважение към анахоретите.

19 Чхото Махасая е името, с което към мен се обръщаха множество индийско светци. Превежда се като „малки господине”.

20 По свой собствен път физическата наука потвърждава валидността на законите, открити от йогите чрез духовна наука. Например на 26 ноември 1934 г. в Кралския университет в Рим бе дадена нагледна демонстрация на това, че човек притежава силата на телевизионен приемник. „Д-р Джузепе Калигари, професор по невропсихология, натискал определени точки в тялото на пациента, на което той отговарял с моментални описания на лица и предмети, намиращи се от другата страна на стената. Д-р Калигари обяснил на останалите професори, че ако се активират определени участъци по кожата, пациентът получава свръхсетивни впечатления, позволяващи му да види обекти, които не би могъл да възприеме по друг начин. За да даде възможност на пациента да различи нещата от другата страна на стената, проф. Калигари е натискал петнадесет минути точка, разположена в дясната част на гръдния кош. Той твърди, че ако се активират други части на тялото, пациентите биха могли да виждат предмети на всякакво разстояние, независимо дали изобщо някога са ги виждали.

21 Бог в неговия аспект като Творец, от санскритския корен брих - разширявам се. Когато през 1857 г. поемата на Емерсън Брахма се появила в Atlan­ta Monthly, повечето читатели били стъписани. Емерсън се подсмихвал. „Кажете им вместо „Брахма" да четат „Йехова" и няма да изпитват никакво затруднение."

22 При дълбока медитация първото преживяване на Духа е върху олтара на гръбначния стълб, а след това в мозъка. Стремителното блаженство е изу­мително, но йогинът се учи да контролира външните му прояви

23 След пенсионирането си Пранавананда написва един от най-задълбочените коментари върху Бхагаватгита, достъпен на бенгалски и на хинди.

24 Буквално „себеотречен". От корена на санскритския глагол „отхвърлям".

25 Последиците от минали дела в това или предишни съществувания; от санскритското кри „правя"

26 Бхагавадгита, IX, 30-31:

Ако човек, въпреки своето порочно поведение,

служи изключително на Мене,

той трябва да бъде смятан

за действително достоен,

защото правилно е неговото решение


Скоро той става изцяло праведен

и постига вечен мир, о, Каунтея!

Знай със сигурност и разгласявай,

че Моят поклонник никога не загива.

Божествената Йога, С, Евразия, 1996, с. 198


27 Винаги се обръщах към него с „Ананта-да". „Да" е наставка, изразяваща уважение, която в Индия се дава от по-малките братя и сестри на най-големия брат.

28 По време на срещата ни Кевалананда все още не беше се присъединил към Ордена Свами и обикновено го наричаха „Шастри Масая”. За да избегна объркването с името на Лахири Масая и Учителя Масая (гл.9), наричам преподавателя си на санскрит с по-късното му монашеско име Свами Кевалананда. Наскоро излезе биографията му на бенгалски език. Роден е в областта Кхулна в Бенгалия през 1863, напуска тялото си в Бенарес на 68 години. Рожденото му име е Ашутош Чатерджи.

29 Четирите древни Веди обхващат над 100 запазени канонични книги. В своето списание Емерсън по следния начин изразява почитта си към ведическата мисъл” „Тя е грандиозна подобно на топлина, на нощ, на бездиханен океан. Там се съдържа всяко религиозно чувство, цялата велика етика, която поред навестява благородните поетични умове... Безполезно е да оставяте книгата настрана; ако аз имам доверие в самия себе си, когато съм в гората или на лодка в езерото, Природата вече прави от мен Брахман: вечната необходимост, вечното възнаграждение, неизмеримата сила, ненарушимата тишина... Това е нейното кредо. Покоят, казва ми тя, и чистотата, и абсолютното отричане – ето тези панацеи изкупват всеки грях и ни довеждат до блаженството на Осемте Бога”.

30 Мястото на „единното” или духовното око. При настъпване на смъртта съзнанието на човека обикновено се придърпва към това свято място, което обяснява повдигнатите нагоре очи на мъртвите.

31 Централната свещена фигура от санскритския епос Рамаяма.

32 Аханкара, егоизъм, буквално „Аз-фактор”. Главна причина за дуализма или илюзията на мая, чрез която емпиричното Аз се представя за истински субект на съзнателността, творенията си въобразяват, че са творци.

33 Еклисиаст 3:1.

34 Кали изразява вечния принцип в Природата. По традиция тя се изобразява като четириръка жена, стояща върху формата на Бог Шива или Безграничния, защото природата или светът на явленията е вкоренен в ноуменалния. Четирите ръце символизират основните атрибути, два благотворни и два разрушителни, подчертавайки същностната дуалност на материята или творението.

35 Космическата илюзия; буквално - „мистерията". Мая е магичната сила на творението, благодарение на която изглежда, че в Неизмеримото и Неде­лимото наистина съществуват ограничения и разделения.

Емерсън е написал следното стихотворение, което е нарекъл Мая:

Илюзията тайнствено се труди,

плете безбройни мрежи от заблуди.

Примамва ни с картините си пъстри,

воалите натрупва тя изкусно.

Вълшебница! Човекът щом желае,

тя с чудния си чар ще го омае36 Ришите, буквално „пророци”, са били авторите на Ведите в безпаметната древност.

37 Плосък, кръгъл индийски хляб.

38 Лаиците едва напоследък осъзнаха огромните крачки, които направи на­уката на двадесети век. Преобразуването на металите и другите мечти на алхимиците ежедневно се осъществяват в научните изследователски цент­рове по цял свят. Преди научната асамблея във Фонтенбло през 1928 г. видният френски химик Жорж Клод показа „чудеса" благодарение на хи­мическите си познания за кислородните трансформации. „Вълшебната му пръчица" беше прост кислород, бълбукащ в една епруветка на масата. Уче­ният „превърна шепа пясък в скъпоценни камъни, желязото доведе до със­тояние, наподобяващо разтопен шоколад, а след като лиши цветята от баг­ри, ги докара до консистенцията на стъкло.

Г-н Клод обясни как посредством трансформациите на кислорода морето може да се превърне в могъща използваема сила, как не е наложително врящата вода да причинява изгаряне, как чрез едно подухване с кислород­на духалка песъчинката може да се превърне в сапфир, рубин или топаз; той предрече времето, когато човек ще може да ходи по океанското дъно без водолазен костюм. Накрая ученият изуми зрителите си, като направи лицата им черни чрез отнемане на червения цвят от слънчевите лъчи.Споменатият френски физик е създал втечнен въздух чрез метода на раз­ширение, посредством който е могъл да отдели различните газове във въз­духа, и е открил разнообразни средства за механично приложение на тем­пературните разлики на морската вода.


39 „Принц-Принцеса” наречен така, за да посоич, че този звяр притежава едновременно свирепостта и на тигър и на тигрица.

40 Методи за контролиране на жизнената сила чрез регулиране на дишането.

41 Съставителят на Йога-сутра.

42 Френските професори са първите западни учени, пожелали научно да изследват възможностите на свръхсъзнателния ум. Професор Жюл-Боа, член на Школата по психология към Сорбоната, изнасял лекции в Америка през 1928 г. На слушателите си той разказвал, че френските учени са признали свръхсъзнанието, което е точно противоположно на несъзнаваното на Фройд и е способност, която прави човека наистина човек, а не просто свръхживотно”. Г-н Жюл-Боа обяснил, че събуждането на по-висшето съзнание „не трябва да се смесва с хипнотизма. Съществуването на свръхсъзнателния ум отдавна е признато от философията, явявайки се всъщност Свръхдушата, за която говори Емерсъ, но която едва напоследък е призната от науката”. Френският учен посочил, че от свръхсъзнанието идват вдъхновението, надареността, моралните дейности. „Вярата в това не означава мистицизъм, въпреки че признава и оценява качествата, проповядвани от мистиците”

43 Света Тереза Авилска и други християнски светци често са били наблюдавани в състояние на левитация.

44 „Велик мъдрец”

45 Опитно познание на Бога.

46 Пълното име на светеца е Нагендра Натх Бхадури. Мат означава обител или ашрам.

47 „Цялата наука е трансцендентна, иначе тя загива. Сега ботаниката придобива правилната теория – аватарите на Брахма скоро ще станат учебници по естествена история” - Емерсън

48 От латинския корен “crescere” – усилвам За своя крескограф и други изобретения Бос е награден през 1917 г.

49 Лотосовото цвете е древен божествен символ в Индия; неговите разтварящи се листенца намекват за разгръщането на душата; израстването на чистата му красота от калта съдържа блгоприятно духовно обещание.

50 „Понастоящем само чиста случайност открива Индия за очите на американ­ските студенти. Осем университета (в Харвард, Йейл, Колумбия, Принстън, Университета „Джонс Хопкинс", Пенсилвания, Чикаго и Калифорния) имат катедри по индология или санскритски, но Индия фактически не присъства във факултетите по история, философия, изкуства, политология, социоло­гия или която и да е друга сфера от интелектуалния опит, където, както виждаме, тя е допринесла изключително много.... Поради това ние се надя­ваме, че нито една област от обучението, особено хуманитарните дисципли­ни, в който и да е водещ университет не може да бъде напълно обезпечена без подходящи специалисти, изучили индийските етапи на съответната на­ука. Ние също така вярваме, че всеки колеж, който цели да подготви ви­пускниците си за интелектуална работа в света, в който те ще живеят, трябва да има в щата си учен, компетентен по индийската цивилизация." (Извад­ки от статията на професор У. Норман Браун от Пенсилванския универси­тет, публикувана през май 1939 г. в Бюлетина на Американския съвет на научните общества, Washington, D.C. Това издание съдържа над 100 стра­ници „Основна библиография за индийски изследвания".)

51 Атомната структура на материята е била добре известна на древните индуси. Една от шестте системи на индийската философия е Вайшешика, от санскритския корен „вишеша” – „особеност на атома”. Един от най-известните тълкуватели на Вайшешика е Аулука, наричан също така Канада – „този, който яде зърна”, роден преди около 2800 г.

В една статия в списанието Изток-Запад, април, 1934 г. научното знание на Вайшешика се резюмира по следния начин: „Въпреки че съвременната „атомна теория” обикновено се смята за нов напредък на науката, много отдавна тя е била блестящо изложена от Канада. Санскритското „ану” уместно може да се преведе като „атом” в по-късния му буквален гръцки смисъл на „неделим”. Сред другите научни обяснения в трактатите на тази школа, датиращи отпреди новата ера, се включват: (1) движението на игли към магнити, (2) осмозата на растенията, (3) акаша или етер, инертен и безструктурен, като основа за разпространението на физични сили, (4) слънчевият ритъм като причина на всички други форми на топлина (5) топлината като причина на промените в молекулите, (6) законът за гравитацията като следствие от присъщото на земните атоми качество, даващи им сила на привличане или притегляне надолу, (7) кинетичната природа на цялата енергия, чиято причина винаги се корени в изразходването на енергия или преразпределението на движението, (8) всеобщото разпадане чрез разединението на атомите, (9) излъчването на топлинни и светлинни лъчи под формата на безкрайно малки частици, стрелкащи се във всички посоки с невероятна скорост (съвременнта теория за космичните лъчи), (10) относителността на времето и пространството.Вайшешика приписва произхода на света на атомите, вечни по своята природа, т.е. по своите последни качества. Смята се, че тези атоми притежават непрекъснато вибрационно движение... Неотдавнашното откритие, че атомът е миниатюрна слънчева система, не би било новост и за философите от школата на Йога, които освен това свеждат времето до най-далечното му математическо понятие, описвайки най-малката единица за време (кала) като периода, необходим на атома, за да премине пространство, равно на самия него”. (По-подробно за индийския атомизъм вж.: Класическа индийска философия. С. Евразия, 1995г.)

52 Това титла на уважение, с която обикновено се обръщаха към него. Името му е Махендра Натх Гупта. Литературните си таботи той подписва просто с „М”.

53 Дърво от рода на магнолията.

54 Оксфордският речник на английския език дава следното определение на биоскопа: „Поглед върху живота, това, което дава такъв поглед”. Следователно изборът на думата от Учителя Махасая е напълно оправдан.

55 Санскрит – шлифован, завършен. Санскритът е най-голямото дете в семейството на индоевропейските езици. Неговата азбука е деванагари, буквално „божествена обител”. „Този, който познава моята граматика, познава Бога!” Така Панини, велик древноиндийски граматик, е изразил възторга си от математическото и психологическото съвършенство на санскрита. Този, който би могъл да проследи езика до неговите корени, наистина би станал всезнаещ.

56 Това не е Джатинда (Джотин Гхош), който ще се запомни със своевременната си неприязън към тигрите!

57 Път или подготвителна пътека към Бога.

58 Индуиските писания учат, че семейната привързаност е заблуда, ако пречи на вярващия да търси Дарителя на всички блага, включително и на любящите роднини и най-вече – на самия живот. По подобен начин учи и Иисус: „Коя е майка ми? И кои са братята ми?” (Матей 12-48).

59 Джи е обичайната наставка, изразяваща уважение, която се използва най-вече при пряко обръщение; напр. „свамиджи", „гуруджи", „Шри Юктешварджи", „Парамахансаджи".

60 Принадлежащи кък шастрите, буквално „свещени книги”, които включват четри вида Писания: шрути, смрити, пурана и тантра. Тези обширни трактати обхващат всеки аспект от религиозния и социален живот, както и областта на парвото, медицината, архитектурата, изкуството и т.н. Шрутите са „непосредствено чути” или „разкрити” писания, към тях се отнасят Ведите. Смритите или „запомнените” учения са били записани в окончателния си вариант в далечното минало като един от най-дългите епични поеми в света: Махабхарата и Рамаяна. Пураните са буквално „древните” алегории’ тантрите буквално означават „обреди” или „ритуали”. Под воала на подробен символизъм тези трактати съдържат дълбоки истини.

61 „Божествен учител” – обичайният санскритски термин за духовния наставник на човека. На английски я превеждам просто като „Учител”.

62 Вж. гл. 25

63 Световно известен мавзолей

64 Дрехата дхоти се увива около кръста и покрива краката.

65 Бриндаван, намиращ се в област Мазура на Обединените провинции, е индуиския Йерусалим. Тук Господ Кришна е разкрил славата си за благото на човечеството.

66 Крадецът на сърца – Хари: галено име, с което Кришна е известен на поклонниците.

67 Индийски сладки

68 Митологически скъпоценен камък, притежаващ силата да изпълнява желания.

69 Духовно посвещение, от санскритския корен „дикш”, посвещавам, правя способен.

70 „Поклонение на Дурга". Това е основният празник от бенгалския кален­дар. Трае девет дни в края на септември. Непосредствено след него е десетдневния празник Дашахара („Този, който отстрани десетте гряха” – три на тялото, три на ума и четири на речта). И двете пуджи са свещени за Дурга, буквално „Нрдосегаемата”: един аспект на Божествената Майка, Шакти, персонифицираната женска творческа сила

71 Шри Юктешвар е роден на 10 май 1855 г.

72 Юктешвар означава „съединен с Бога”. Гири е класификационно определение на един от десетте древни клона на Ордена Свами. Шри означава „свят”, това не е име, а титла за уважение.

73 Буквално „самоовладяване”. Самадхи е медитативно състояние, при което йогинът възприема тържеството на Брахман и своя Атман.

74 Според физиолозите хъркането е показател за пълно отпускане (разбира се, единствено за този, който го осъществява).

75 Чанна е сирене от прясно пресечено мляко, нарязано на квадрати и подправено с картофи. Дхал е гъста супа от накълцан грах и други варива.

76 Вездесъщата сила на йогина, чрез която той вижда, мирише и усеща единството си с творението, без да използва сетивни органи, е описана по следния начин в Тайттирия-араняка: „Слепият проби перлата, безпръстият прокара през нея нишка, безвратият я носеше, а лишеният от език я възхваляваше”.

77 Кобрата незабавно се хвърля върху всеки движещ се обект, намиращ се в полезрението й. Обикновено единствената надежда за спасение е пълна неподвижност.

78 Всъщност Лахири Махасая е казал „Прия” (първото или рожденното име), а не Юктешвар” (монашеското име, което моят гуру не е бил получил, докато Лахири Махасая е бил жив) Тук и на няколко други места в книгата използвам името „Юктешвар”, за да избегна объркването на читателя от двете имена.

79 „Затова казвам ви: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще го получите, и ще ви бъде дадено” (Марк 11:24). Учителите, които притежават Божественото видение, са напълно в състояние да прехвърлят способностите си върху напреднали ученици, както в този случай е направилЛахири Махасая за Шри Юктешвар.

80 „И един от тях удари слугата на първосвещенника и му отряза дясното ухо. Отговори Иисус и рече: оставете, спрете се! И като се допря до ухото му, изцери го (Лука 22:50-51).

81 „Не давайте светинята на псетата и не хвърляйте бисера си на свинете, за да го не стъпчатс краката си и като се обърнат, да ви разкъсат” (Матей, 7:6)

82 Ученици, последователи, от корена на санскритския глагол „служа”.

83 Веднъж е боледувал в Кашмир, докато ме е нямало.

84 Един решителен медик, Чарлз Робърт Рише, получил Нобелова награда по физиология, пише следното: „Метафизиката все още официално не е приз­ната като наука. Но ще бъде... В Единбург ми се удаде да потвърдя пред 100 физиолози, че нашите пет сетива не са единственото ни средство за познание и че понякога част от действителността достига до интелекта и по други пътища... Това, че един факт е рядък, не означава, че той не съществува. Ако едно учение е трудно, причина ки е това да не го разбираме?... Тези, които ругаят метафизиката като окултна наука, ще се срамуват от себе си също като онези, които са ругали химията поради това, че търсенето на философски камък се е оказало илюзия... Ако става въпрос за принципи, то съществуват само онези на Лавоазие, Клод Бернар и Пастьор – опитът навсякъде и във всичко. Затова да приветстваме новата наука, която ще промени насоката на човешката мисъл”.

85 Самадхи: съвършено единство на индивидуализираната душа и Безпределния Дух (Пуруша).

86 Подсъзнателно ръководения рационализъм на ума е напълно различен от безпогрешното ръководство на истината, което произтича от свръхсъзнанието. Западните мислители, начело с френските учени от Сорбоната, са на път да открият възможността за божествено възприятие у човека.

„През последните двадесет години психолозите, повлияни от Фройд, от­даваха цялото си време в търсене на сферите на несъзнаваното - посоч­ва през 1929 г. равинът Израил X. Левинтал. - Вярно е, че несъзнаваното разкрива много от тайнствата, които могат да обяснят човешките дейс­твия, но не всички наши действия. Психологията в по-ново време, подпо­могната от френската школа, откри нова област в човека, която нарече свръхсъзнание. За разлика от несъзнаваното, което представлява под­водните течения на нашата природа, свръхсъзнанието разкрива най-висшето, което природата ни може да постигне. Човекът е тройна, а не двойна личност: нашето съзнателно и подсъзнателно същества са увен­чани със свръхсъзнанието. Преди много години английският психолог ф. В. X. Майърс предположи, че „в дълбините на нашето същество се крие и купчина боклук, и съкровищница". За разлика от психологията, съсре­доточаваща всичките си търсения към несъзнаваното в човешката при­рода, тази нова психология на свръхсъзнанието насочва вниманието си към съкровищницата - единствената област, която може да обясни ве­ликите, безкористни, героични дела на човека."87 Джняна – мъдрост, бхакти – преданост: двата основни пътя към Бога.

88 „В будно състояние човек полага неизразими усилия, за да изпита сетивно удоволствие; когато цялата група сетивни органи е изтощена, той забравя дори наличното удоволствие и заспива, за да се наслади на покой в душата, своята собствена природа – пише Шанкара, велик веданист. – По този начин свръхсетивното блаженство е крайно лесно постижимо и то е много по-висше от сетивните наслади, които винаги завършват с отвращение”.

89 Марко 2:27

90 Упанишадите или Веданта (буквално – „краят на Ведите”) се появяват в някои части на Ведите като резюме на най-същественото. Упанишадите образуват доктриналната основа на индуистката религия. Шопенхауер им дава следната висока оценка: „Как цялостно дишат Упанишадите от све­щения дух на Ведите! Как всеки, който се е запознал с тази несравнима книга, е развълнуван от този дух до самите дълбини на душата си! От всяко изречение възникват дълбоки, оригинални и възвишени мисли, а цялото е проникнато от висок и свят, и задълбочен дух... Достъпът до Ве­дите посредством Упанишадите е в моите очи най-великата привилегия на този век пред всички изминали векове."

91 Коментари. Шанкара неподражаемо разяснява Упанишадите.

92 Притчи 16:32

93 Барабани, на които удрят с ръце. Използват се само за молитвена музика.

94 Тук човек си припомня наблюдението на Достоевски: „Човек, който не се прекланя пред нищо, никога не може да понесе бремето на самия себе си”.

95 “В началото беше Словотто, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото”. (Йоан 1:1).

96 „Защото Отец и не съди никого, но целия съд предаде на Сина” (Йоан 5:22). „Бога никой никога не е видял. Единородният Син, Който е в недрата на Отца, Той го обясни”. (Йоан 1:18). „Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца си”. (Йоан 14:12). „А Утещителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, що съм ви говорил.” (Йоан 14:26).

Тези библейски текстове се отнасят до троичната природа на Бога като Отец, Син и Свети Дух (Сат, Тат, Аум в индуиските писания). Бог-Отец е Абсолютът, Непроявеният, съществуващ отвъд вибрационното творение. Бог-Син е Христовото Съзнание (Брахма или Кутастха Чайтаня), съществуващ вътре във вибрационото творение. Христовото Съзнание е „единственият породен” или единственото отражение на Несътвореното Безпределно. Неговата външна проява или „свидетелство” е Аум или Светият Дух, божествената, творческа, невидима сила, която структурира цялото творение чрез вибрация. Аум, блаженият Утешител, се чува при медитация и открива на поклонника върховната Истина.97 Пури, отстоящ на около 310 мили от Калкута, е известен поклоннически център за последователите на Кришна. Неговият култ се чества там с два големи ежегодни празника Снанаятра и Ратхаятра.

98 Откритието на радиомикроскопа през 1939 г. разкри нов свят от досега незивестни лъчи. „Самият човек, както и всички видове предполагаемо инертна материя постоянно излъчват лъчите, които „се виждат” с този инструмент”, съобщава Associated Press. „ Онези, които вярват в телепатия, второ зрение и ясновидство, получават по този начин първото научно доказателство за невидимите лъчи, които наистина се разпространяват от едно лице до друго. Радиоапаратът всъщност е честотен радиоспектроскоп. Той извършва същото за студената, ненажежена материя, което прави спректроскопът, когато разкрива атомите, от които се състоят звездите... Учените отдавна подозират съществуването на такива лъчи, излизащи от човека и всички живи същества. Откритията показват, че всеки атом и всяка молекула в природата са постоянна радиостанция... Така дори и след смъртта субстанцията, която е била човек, продължава да изпраща своите фини лъчи. Дължината на вълната на тези лъчи варира от такива, които са по-къси от всичко, използвано сега в радиопредаванията, до най-дългия вид радиовълни. Многообразието от тези вълни е почти невъобразимо. Те са милиони. Една единствена голяма молекула може да излъчи по едно и също време един милион вълни с различна дължина. По-дългите вълни от този вид се разпространяват с лекотата и скоростта на радиовълните... Има една поразителна разлика между новите радиолъчи и познатите лъчи, напр. светлината. Това епродължителното време, възлизащо на хилядолетия, през което тези вълни ще продължат да се излъчват от необезпокоена материя”.

99 Човек се чуди дали да използва думата „интуиция”. Хитлер, наред с по-мащабните си поражения, почти напълно я изопачи. Смисълът на латинския корен на думата е „вътрешна защита”. Санскритската дума агама означава интуитивно знание, родено от пряко възприятие на душата. Поради това определени древни трактати на ришите са се наричали агами.

100 Сат буквално значи „битие”, оттук „същност, реалност”. Санга означава „община”. Шри Юктешвар нарече организацията на своите ашрами Сатсанга – „приятелство с истината”.

101 „Затова, ако твоето око бъде чисто, И цялото твое тяло ще бъде светло” (Матей 6:22). При дълбока медитация, единственото или духовното око става видимо в централната част на челото. Това всевиждащо око се споменава по различен начин в Свещените писания като третото око, звездата на Изтока, вътрешното око, гълъб, спуснал се от небето, окото на Шива, окото на интуицията и т.н.

102 „Който е насадил ухото, няма ли да чуе? и Който е стъкмил окото, няма ли да види?... Който учи човека на знание, нима няма да изобличи?” (Псалом 93:9-10).

103 Във фолклора на всички народи се говори за магически заклинания за власт над природата. Добре известно е, че индианците са разработили звукови ритуали за предизвикване на дъжд и вятър. Тан Сен, велик индуски музикант, е можел да загася огън със силата на песента си. През 1926 г. Чарлз Келог, природоизследовател от Калифорния, демонстрира пред група пожарникари от Ню Йорк влиянието на звуковата вибрация върху огъня. „Прекарвайки бързо през алуминиев камертон един лък, подобен на голям лък за цигулка, той предизвика пронизителен шум, наподобяващ силни радиосмущения. Моментално жълтите, високи два фута огнени езици на газа, бушуващи в една празна стъклена тръба, спаднаха до височина шест инча и се превърнаха в пропукващо синьо пламъче. Още един опит с лъка, още една пронизителна вибрация – и то изгасна”.

104 От астрологическите указания в древните индуиски Писания учените са успели правилно да установят данните от живота на техните автори. Ришите са притежавали много голямо научно знание. В В Каушитаки-брахмана намираме откъси с точни астрологични данни, които показват, че през 3100 г. пр. Хр. индусите са били много напреднали в астрономията, която е имала практическа стойност при определяна на благоприятното време за астрологическите церемонии. В една статия от февруари 1934 г. в списанието Изток-Запад се дава следното резюме за Джиотиш или комплекса от ведически астрономически трактати: „Той съдържа научно знание, което поставя Индия на първо място сред древните нации и я прави Мека за всички търсачи на истината. Брахмагупта, един от трудовете в Джиотиш, който е много древен, представлява астрономически трактат, занимаващ се с такива проблеми като хелиоцентричното движение на планетите в нашата слънчева система, наклона на еклиптиката, сферичната форма на Земята, отразената светлина на Луната, денонощното въртене на Земята около оста си. наличието на неподвижни звезди в Млечния път, закона на гравитацията и други научни факти, които не са се били появили в западния свят до времената на Коперник и Нютон”.

Сега е добре известно, че т.н. арабски цифри, символи, без които развитието на математиката би било много трудно, са дошли в Европа през девети век посредством арабите, но първоизточникът им е Индия, където тази система на обозначение е била формулирана още в древността. Допълнителна светлина върху огромното научно наследство на Индия може да се намери в книгите на д-р П. С. Рей История на индийската химия и на д-р Б. Н. Сил Позитивните науки на древните индуси.105 Благословия, която се излива върху посетителя само при вида на светеца.

106 Едно от момичетата, които моето семейство беше избрало като възможна булка за мене, по късно се ожени за моя братовчед Прабхаш Гхандра Гхош.

107 Серия от тринадесет статии, посветени на историческото потвърждение на теорията на Шри Юктешвар за югите, излезе в списанието Изток-Запад (Лос Анжелис) през периода от септември 1932 г. до септември 1933 г.

108 През 12500 г.

109 Индуиските Писания определят съвременната световна епоха като калиюга, поставяйки я в много по-дълъг вселенски цикъл от простия 24000-годишен равноденствен цикъл, с който се занимава Шри Юктешвар. Според писаният вселенският цикъл е 4300560000 години и измерва Деня на Творението или продължителността на живота, предназначен за нашата планетна система в настоящата й форма. Тази огромна цифра, дадена от ришите, се базира на връзката между дължината на слънчевата година и величината Пи ¶ (3.14159265359, отношението на дължината на окръжността към нейния диаметър).

Продължителността на живот на цялата вселена според древните пророци е 314159000000000 слънчеви години или „един век на Брахма”.

Учените оценяват настоящата възраст на Земята на около два милиарда години, основавайки заключенията си върху изследване на оловни руди, останали в резултат на радиоактивността в скалите. Индуиските Писания заявяват, че планета като нашата се разпада по една от две причини: жителите й като цяло стават или напълно добри, или напълно лоши. По този начин световният разум генерира сила, която освобождава пленените атоми, държани заедно като Земя.

Понякога се публикуват страшни предсказания, вещаещи предстоящ „край на света”. Последното беше направено от преп. Дж. Лонг от Пасадена, който оповести, че „Денят на Страшния съд” ще бъде 21 септември 1945 г. Журналистите от United Press попитаха за моето мнение. Обясних им, че световните цикли следват определена прогресия в съответствие с божествения план. Не предстои никакво унищожаване на Земята. Все още нашата планета в настоящата си форма има в запас два билиона години на възхождащи и низхождащи равноденствени цикли. Числата, дадени от ришите за различните световни епохи, заслужават внимателно изучаване от страна на Запада. Сп. Time (17 декември 1945, стр. 6) ги нарича „надеждна статистика”.110 БГ VI.13:

Като държи тялото, главата и врата си

изправени и неподвижни

непоколебимият йогин приковава своя поглед

във върха на носа си, без да гледа наоколо.

Същото се твърди и в Йога-сутра, 1.35 вж. Йога-Даршана. С. Евразия, 1998, с. 457-464.111 Свтило за тялото е окото; затова, когато твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло ще бъде светло; а кога бъде лукаво, и тялото ти ще бъде тъмно; и тъй гледай: светлината що е в тебе, да не е тъмнина”. (Лука 11:34-45).

112 Една от шестте системи на индийската философия. Санкя учи на окончателн освобождене чрез познаването на двадесет и петте принципа, като се започне с пракрити, или природата и се свърши с пуруша, или душата.

113 Санкхя – правачана-сутра, 1:92.

114 Матей 24:35

115 Матей 12:50

116 Йоан 8:31-32. Свети Йоан свидетелства: „А на всички ония, които Го при­еха, - на вярващите в Неговото име, - даде възможност да станат чеда Божии" (Йоан 1:12).

117 „... плодове от дърветата можем да ядем, само за плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: не яжте от тях и не се докосвайте до тях, за да не умрете" (Битие 3:2-3).

118 „... жената, която ми даде Ти – тя ми даде от дървото, и аз ядох... Жената отговори: змията ме прелъсти, и аз ядох”. (Битие 3:12-13)

119 „И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори. И благослови ги Бог, като им рече: плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я”. (Битие 1:27-28).

120 „И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот; и стана човекът жива душа” (Битие 2:7).

121 „Змията (половата сила) беш най-хитра от всички полски зверове (всяко друго сетиво на тялото)” (Битие 3:1).

122 „И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде" (Битие 2:8). „Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет" (Битие 3:23). Съзнанието на божест­вения човек, създаден отначало от Бога, било съсредоточено във всемогъ­щото единично око в челото (на изток). Всесъзидателните сили на неговата воля, фокусирана в тази точка, били загубени за човека, когато той започ­нал да „обработва земята" на своята физическа природа.

123 Стремеж да се привлекат повече последователи на някое вероизповедание – Бел. прев.

124 През 1936 г. чух от един приятел, че Саси все още е в отлично здраве.

125 Мюсюлмански йогин; от арабското faqir – „беден”. Отначало се е употребявало за дервишите, дали обед за бедност.

126 Отлъчване от обществото. – Бел. прев.

127 По-късно Баща ми ми разказа, че неговата компания, железопътната компания Бенгал-Нагпур, била една от фирмите, измамени от Афзал Кан.

128 Не си спомням името на приятеля на Шри Юктешвар и съм принуден да го наричам просто „Бабу” – господин.

129 На бенгалски „довиждане“; буквално – многообещаващ парадокс: „Тогава аз идвам“.

130 Характерен шум при дематериализаци на телесни атоми.

131 Въпреки, че Учителят не даваше никакво обяснение, нежеланието му да посети Кашмир през тези две години навярни беше предвиждане, че още не е дошло времето за неговото боледуване там.

132 Буквално „планинска“. Парвати, митологично изобразявана като дъщеря на Химанат, или свещената планина, е името, дадено на шакти, или „съпругата“ на Шива

133 На много християнски светци, включително Тереза Нойман, е познато метафизическото пренасяне на болестта.

134 Христос казва малко преди да го отведат, за да го разпънат: „или мислиш, че не мога сега помоли Своя Отец, и Той ще ми представи повече от дванайсет легиона Ангели? Но как ще се сбъднат писанията, че тъй трябва да бъде?“ (Матей 26:53-54)

135 Немски атлет, известен като най-силния човек в света. - Бел. Прев.

136 Първа степен на лишена от превратни представи когнитивна медитация, която следва формите на витарла, ананда и асмита; вж. Йога- даршана 1.17, 42-44. - Бел. Ред.

137 Богиня

138 Индуиската съпруга вярва, че е признак на духовен прогрес, ако умре преди съпруга си, като доказателство, че предано му е служила. Това е умиране в „съпружеския впряг“

139 Трябва да бъда справедлив към професор Гхошал, като призная, че обтегнатите ни отношения се дължаха не на негови недостатъци, а единствено на отсъствието ми от занятия и липсата на внимание в час. Професор Гхошал беше и е забележителен оратор с огромни философски познания. По-късно ние достигнахме до сърдечно разбирателство

140 Въпреки че братовчед ми и аз имаме еднакво фамилно име: Гхош, Прабхас беше свикнал да транслитерира името си на английски като Гхоуз, затова тук следвам собствения му начин на изписване

141 В индийските ашрами учениците винаги събуват обувките си.

142 Матей 6:33

143 1 Коритяни 7:32-33

144 Буквално „Тази душа е Дух". Върховният Дух, Несътвореният, е абсолют­но необусловен (нети, нети: не е това, не е онова), но във Веданта често се обозначава като Caт- Чит-Ананда, т. е. Битие-Разум-Блаженство

145 Наричат го понякога Шанкарачаря. Ачаря означава „религиозен учител“. Данните, свързани с неговия живот, са предмет на обичайните научни дебати. Няколко записа свидетелстват, че несравнимият монист е живял от 510 до 478 г. пр. Хр. Западните историци го отнасят към края на осми век. Читателите, които се интересуват от известното изложение на Брахма-сутра от Шанкара, ще намерят точен английски превод в книгата на д-р Пол Джюсън Системата на Веданта (Чикаго, 1912). Кратки откъси от неговите писания могат да се намерят в Избрани творби от Шри Шанкарачаря (Natesan&Co. Madras) (на бълг. вж. Приказния живот на Шанкара и Брахма-сутра-благия. - Бел. Ред.)

146 „Читта вритти нарадха“ - Йога-сутра 1.2. Не е известно кога е живял Патанджали, въпреки че много учени го отнасят към втори век пр. Хр. Ришите са създали трактати върху всички въпроси с таква дълбока прозорливост, че времето е безсилно пред тях, но за ужас на историците светците не са се постарали да приложат към творбите си данни за самите себе си. Те са знаели, че животът им има само временно значение като проблясък от ве­ликия безкраен Живот, че истината е безвремева и на нея не може да се постави етикет, нито може да бъде нечие собствено притежание.

147 Шестте ортодоксални системи (шаддаршана) са: Санкхя, Йога, Веданта, Миманса, Няя и Вайшешика. Читателите с научна нагласа могат да се насладят на изтънчеността и мащабността на тези древни доктрини, изложени в съкратен вид на английкси език в История на индийската философия, т. I от проф. Сурендранат Дасгупта

148 Да не се смесва с „Благородния осморен път“ на будизма – ръководство за поведението на човека в живота посредством: (1) правилни възгледи, (2) правилни мотиви, (3) правилна реч, (4) правилно действие, (5) правилен начин на живот, (6) правилни усилия, (7) правилно припомняне (на Аза), (8) правилна медитация (самадхи)

149 Д-р Юнг участва в Индийския научен конгрес през 1937 г. И получи почетна степен от Калкурския университет

150 Тук д-р Юнг разглежда хатха-йога, специализиран клон от йога, който се занимава с телесни пози и техники за здраве и дълголетие. Хатха-йога е полезна и води до зрелищни физически резултати, но този клон от йога слабо се използва от йогите, склонни към духовно освобождение

151 В Платоновия Тимей се разказва историята на Атлантида и се говори за напредналото състояние на научното знание на нейните жители. Смята се, че изчезналият континент е потънал през около 9500 г. пр. Хр. поради природен катаклизъм. Някои автори метафизици обаче твърдят, че атлантите били унищожени в резултат на злоупотребата им с атомна енергия. Неотдавна двама френски автори съставиха Библиография на Атлантида, изброявайки над 1700 исторически и други указания

152 Красиво надиплена индийска женска дреха.

153 Тъй като повечето хора в Индия са тънки, една разумна пълнова се смята за доста желателна.

154 В индуиските писания се твърди, че тези, които обикновено казват истината, ще развият силата да материализират думите си. Каквата и заповед да произнесат от сърце, тя ще стане истина в живота.

155 През 1940 г. на събранието на Американската асоциация за научен прогрес видният учен д-р Джордж Крайл от Кливлънд описа експерименти, чрез които доказва, че всички телесни тъкани са електрически отрицателни, освен тъканите на мозъка и нервната система, които остават електрически положителни, тъй като с по-голяма скорост поемат възстановения кислород.

156 Бхагавадгита IV:29:

Тези, които се стремят към контрол върху дишаните,

като прекратяват вдишването и издишването,

принасят в жертва вдишването при издишването

и издишването привдишването.

(Пр. П. И. Градинаров)157 Бхагавадгита IV:1-2:

Аз преподадох вечната Йога на Вивасван,

който я предаде на Ману,

а Ману я предаде на Икшваку.

О, Парамтапа! Царствените мъдреци узнаха тази Йога,

Препредавана от уста на уста.

С течение на времето тази Йога изчезна от света,

(Пр. П. И. Градинаров)158 Авторът на Дхарма-шаста. Тези установки на канонизирания всеобщ закон и до днес действат в Индия, френският учен Луи Жаколио пише, че данните за живота на Ману „са загубени в предисторическата нощ на Индия и никой учен не би се осмелил да му откаже званието „най-древен законодател в света"". В своята книга La Bible dans I'lnde, стр. 33 - 37, Жаколио възпроизвежда паралелни текстови отпратки, за да докаже, че римският Кодекс на Юстиниан до голяма степен съответства на „Зако­ните на Ману"

159 Започването на материалистичната епоха според изчисленията на ин­дуистките Писания е 3102 г. пр. Хр. Това е началото на низходящата епоха двапара (вж. стр. 122 и следващите). Съвременните учени, щастли­во вярващи, че преди десет хиляди години всички хора са били потопени във варварската каменна ера, общо взето, отхвърлят като „митове" всич­ки писмени записи и традиции на много древните цивилизации на Ин­дия, Китай, Египет и други страни.

160 Йога-сутра, II: (Буквалният превод е:„Йога-сутра е тапас, самоовладяване и дейностно посвещаване на Ишварал" - Бел. ред.) 1. Изпол­звайки думите крия-йога, Патанджали има предвид или точно същата техника, на която учи и Бабаджи, или някоя много подобна на нея. Това, че става въпрос за определена техника за контрол върху жизнените про­цеси, се доказва от Афоризмите на Патанджали, 11.49

161 Йога-сутра, 1:27, с. 383-392.

162 „В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото... Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало" (Йоан 1:1-3). Аум (Ом) на Ведите става свещената дума Амен за мюсюлманите, Хум на тибетците и Амин на християните (смисълът й на староеврейски: несъмнено, вярно). “Тъй казва Амин, верният и истински свидетел, началото на Божието създание” (Откровение 3:14)

163 Йога-сутра II (свободен превод-Бел.ред.), 49.

164 I Коритяни 15:31. Според мен правилният превод е “нашето доволство”, а не както обикновено се дава „вашето доволство". (В българския превод на Библията е „вашата похвала", а в английския „вашето доволство" -Бел. прев.) Св. Павел говори за вездесъщността на Христовото съзнание

165 Калпа означава време или еон. Савикалпа означава - притежаващ превратни представи; тук остава известна връзка спракрити или матери­ята. Нирвикалпа означава определен, лишен от превратни представи; това е по-висше състояние на самадхи

166 Според Lincoln Library of Ecsential Information, стр. 1030, гигантските костенурки живеят между 200 и 300 години.

167 Шекспир, Сонет 146, пр. Валери Петров.

168 Бхагаватгита, VI.46

Йогинът стои по-високо от аскетите

И дори от познаващия шастрите,

Той превъзхожда тези, които действат.

Затова, о, Арджуна, бъди йогин!

(Божествената йога, с. 157)169 Видялая – училище. Брахмачаря тук се отнася към един от четирите етапа на ведическия план за човешки живот., който включва: (1) целомъдрения ученик (брахмачарин); (2) главата на семейство със светски задължения (грихастан); (3) отшелника (ванапрастхан); (4) обитателя на горите или странника, освободен от всякакви земни грижи (саннясин). Въпреки че тази идеална схема на живот не се спазва широко в съвременна Индия, тя все още има много преданни последователи. Четирите етапа се провеждат религиозно под пожизненото ръководство на гуру.

170 Много американски ученици също овладяха различни асани, или пози. Меж­ду тях е Бернард Коул, инструктор на Дружество за Самореализация в Лос Анжелис

171 Марко 10:29-30.

172 Йогода: йога – единение, хармония, равновесие; да – това, което се предава. Сатсанга: сат – истина, санга – приятелство. На Запад, за да се избегне използването на санскритско име, движението йогода сатсанга беше наречено Дружество за Самореализация.

173 Един от любимите изрази на Лахири Махасая, с които той поощрявал постоянството на учениците си. В свободен превод гласи: “Мъчиш се, мъчиш се и един ден – хоп! – Божествената Цел!”

174 Гуруто на Лахири Махасая, който все още е жив.

175 Втората крия, предадена от Лахири Махасая, позволява на този, който я е овладял, да напуска тялото си и да се връща в него по всяко време. Нап­редналите йогини използват техниката на втората крия при последното излизане - смъртта - момент, който те неизменно знаят предварително

176 Волята, излъчена от точката между веждите, е известна на йогите като радиопредавател на мисли. Когато чувството спокойно е концентрирано в сърцето, той действа като ментално радио и може да получава съобщения от други същества от близо и далеч. При телепатията тънките вибрации на мислите в ума на даден човек се предават чрез фините вибрации на астралния етер и после чрез по-грубия земен етер, създавайки електрически вълни, които на свой ред се преобразуват в мисловни вълни в ума на другия човек.

177 Всяка душа в своето чисто състояние е всеведуща. Душата на Каши си спомняше всички характеристики на момчето Каши и затова имитираше дрезгавия му глас, за да мога да я позная.

178 Пракаш Дас понастоящем е директор на нашия Йогога матх (ашрам) в Дакшинешвар, Бенгалия.

179 Английски писател и публицист, близък приятел на Махатма Ганди.

180 „Тъй като душата често се ражда, или както казват индусите, „пътешества по пътя на съществуването през хиляди раждания"... няма нищо, за което тя да не е придобила знание; няма чудо, което да не може да си спомни.... което преди това да не е знаела... Защото и изследването, и ученето изцяло - а възпоминания" - Емерсън

181 Робиндранат също през шестдесетте си години се зае със сериозно изучаване на живопис. Изложби на футуристичните му творби бяха показани преди няколко години в някои европейски столици и в Ню Йорк.

182 Този известен руски поет и философ е живял много години в Индия близо до Хималаите. „От върховете идва освобождение - пише той. - В пещери­те и по билата са живеели ришите. По снежните върхове на Хималаите горят светли отблясъци, по-светли от звездите и фантастичните пламъци на мълниите."

183 Този разказ вероятно има историческа основа. В забележка на издателя към нея се посочва, че епископът се срещнал с тримата монаси, докато пътувал от Архангелския към Соловецкия манастир, разположен край ус­тието на река Двина

184 Ключ за насоката, в която се движи геният на Айнщайн, може да ни даде фактът, че цял живот той е ученик на великия философ Спиноза, чието всеизвестно съчинение е Етика, доказана по геометричен начин

185 В смисъл на двойнственост (по повестта на Роберт Луис Стивънсън Странният случай с д-р Джекил и мистър Хайл) – Бел. на прев.

186 Почитаемата майка почина в Бенарес през 1930 г.

187 Тояга, символизираща гръбначния стълб, която ритуално носят някои монашески ордени.

188 Той бил муни – монах, който спазва мауни, духовно мълчание. Санскритският корен муни е родствен на гръзкото “монах” = “сам, единствен”, от което произлизат думите “монах”, “монизъм” и др.

189 Римляни 12:19.

190 Лука 19:37-40

191 Животът на Трайланга и други велики учители ни напомня думите на Иисус: “А повярвалите ще ги придружават тия личби: с Името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици, ще хващат змии, и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди, на болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави”.

192 Жертвите на холерата често са в пълно съзнание и разум до момента на смъртта.

193 Богът на смъртта.

194 Буквално “Върховна душа”

195 Шри е представка означаваща “свят”. Поставя се обикновено веднъж или три пъти преди имената на велики индийски учители.

196 Един от Божествената Троица - Брама, Вишну, Шива, - чиято вселенска дейност съответно е създаване, запазване и разрушаване-възстановяване. Шива (понякога се произнасял Сива), представен в митологията като Бог на отреклите се от земното, се явява във виденията на своите последователи в различни аспекти: като Махадева – Аскета със сплъстени коси, или като Натараджа – Космическия Танцьор.

197 Всемогъщият йогин, който беше видял, че не съм се поклонил пред светинята на Таракешвар (глава 19).

198 “Свята майка” Матаджи също е живяла много векове. Тя е почти толкова духовно напреднала, колкото и нейния брат. Тя пребивава в екстаз в скрита подземна пещера недалеч от гхита Дашасамедх.

199 Тази случка ни напомня за Талес. Великият гръцки философ учел, че няма разлика между живота и смъртта. Един критик го попитал: „Тогава защо не умрете?". „Защото, отговорил философът, няма никаква разлика."

200 Днес - военен санаториум. Към 1861 г. британското правителство вече било установило телеграфни връзки в Индия.

201 Раникет, намиращ се в окръг Алмора на Обединените провинции, е разпо­ложен в подножието на Нанда Деви, най-високия хималайски връх (25661 фута – 7821 м) в Британска Индия.

202 “Съботата е направена за човека, а не човек за съботата” (Марко 2:27)

203 Кармичният закон изисква всяко човешко желание да бъде осъществено. По този начин желанието е верига, която приковава човек към колелото на прераждането.

204 Какво е чудото? – То е упрек.

То е няма сатира към човечеството.

Едуард Янг, Нощни мисли


205 Теорията на атомната структура на материята е била изложена в древните индийски трактати на Вайшешика и Няя. “Съществуват огромни светове, разположени в пустотата на всеки атом, многообразни като прашинки в слънчев лъч”. – Йога Васиштха.

206 Тук по-скоро става дума за нирвичара-самадхи. – Бел.ред

207 Физическо, психическо и духовно страдание, изразяващи се съответно в болест, психическа неадекватност или “комплекси” и невежество по отношение на душата.

208 Дхарма – религиозен обред или правилно действие.

209 Глава II, 40

Тук, в сферата на Карма-йога,

Добрите начинания не се губят,

Нито пък човек може да бъде въвлечен във някакъв грях.

Дори съвсем малка част от този религиозен закон

Може да избави човека от огромната опасност.(Божествената Йога, с.48)

210 Гара близо до Бенарес.

211 По пътя към Безпределното дори такива просветлени учители като Лахири Махасая могат да страдат от излишно усърдие и да бъдат подлагани на дисциплиниране. В Бхагаватгита има немалко епизоди, когато Божествения гуру Кришна наказва принца на поклонниците Арджуна.

212 Каша, направена от запържен в масло и сварен в мляко грис.

213 Майтра, човекът за когото Лахири Махасая говори тук, по-късно много напреднал в самореализацията. Срещнах го наскоро след като завърших гимназия. Той посети обителта Махамандал в Бенарес, докато аз бях там. Тогава той ми разказа за материализацията на Бабаджи пред групата в Морадабад. “В резултат на това чудо, ми обясни Майтра, аз за цял живот станах ученик на Лахири Махасая”.

214 Много библейски пасажи показват, че законът за прераждането се е раз­бирал и се е приемал. Циклите на прераждането са по-разумно обяснение за различните състояния на еволюция, в които се намират хората, откол­кото разпространената западна теория, според която нещо (съзнанието за собствена личност) възниква от нищото, съществува с различни степени на енергия тридесет - деветдесет години и след това отново се връща в първичната пустота. Немислимото естество на тази пустота е проблем, който много би допаднал на един средновековен схоласт

215 Книга на пророк Малахия 4:5.

216 „Пред него", т. е. „пред Господа"

217 “Колко много видове смърт има в телата ни! Нищо друго няма в тях, освен смърт.” – Мартин Лутер. Разговор на масата.

218 Основната молитва на мюсюлманите, обикновено повтаряна 4-5 пъти на ден.

219 Търси истината в медитация, а не в плесенясалите книги. “За да видиш луната, гледай небето, а не езерото.” – персийска пословица.

220 Тъй като крия-йога може да бъде разделена на по различни начини, Лахири Махасая мъдро подбрал четири степени, които, както той прозрял, съдър­жат същината и са най-ценни в действителната практика.

221 Други титли, с които учениците наричали Лахири Махасая, били: Йогибар (най-велик йогин), Йогирадж (цар на йогите) и мунибар (най-велик светец), към които аз прибавям Йогаватар (въплъщение на йога).

222 Бил работил общо 35 години в държавното министерство.

223 В древноиндийските трактати могат да се открият обширни познания за билките. Хималайските билки били използвани за подмладяване. Това прикова вниманието на света през 1938 г., когато този метод бе използван от 78-годишния пандит Надан Мохан Малавия, заместник ректор в Хинди университета в Бенарес. За 45 дни видният учен си възвърнал в забележима степен здравето, силата, паметта, нормалното виждане, появили се признаци на никнене на нови зъби, всички бръчки изчезнали. Билковото лечение, известно като кая-калпа, е един от осемдесетте метода за подмладяване, посочени в индийската Аюрведа, или медицинска наука. Пандитът Малавия се подложил на лечение, проведено от Шри Калпачаря Свами Бесхундасджи, който твърдял, че е роден през 1766 г.. Той притежавал документи, потвърждаващи, че е на повече от сто години. Репортерите от Associated Press отбелязват, че изглеждал като 40-годишен.

Древните индийски трактати разделят медицината на осем канона: саля (хирургия), салакя (болести на врата), кая-чиакитса (телесна медицина), бхутавидя (знаие за лечебните субстанции), каумара (проблеми в младенческа възраст), агада (токсикология), расаяна (дълголетие), вагикарана (тонизиране). Ведическите лекари използвали фини хирургически инструменти, прилагали пластична хирургия, знаели медицинските средства за противодействие на влиянието на отровен газ, извършвали цезарово сечени и мозъчни операции, имали умения в активизацията на лекарствата. В своята Materia Medica Хипократ, известен лекар от V в. пр. Хр. е знаел много неща от индийските източници.224 Източноиндийско дърво. Неговата ценност за медицината вече е призната на Запад, където горчивата кора на ним се използва като тонизиращо средство, а маслото от семената и плодовете се е оказало изключително полезно при лекуване на проказа и други болести.

225 „На множество печати, открити напоследък при археологически разкопки в долината на Инд, датирани към третото хилядолетие пр. Хр., са изобра­зени фигури, седящи в медитативни пози, които сега се използват в систе­мата йога и това потвърждава предположението, че дори и тогава са били известни някои наченки на йога. Можем не без основание да заключим, че систематичното самонаблюдение с помощта на специално заучавани методи се практикува в Индия от пет хиляди години... Индия е разработи­ла ценно религиозно отношение към ума и етически норми, които са уни­кални, особено във връзка с широката им приложимост в живота. Една от тях е толерантността по отношение на интелектуалните вярвания и докт­рини, което изумява Запада, където от столетия преследването на ереси е било всеобщо, а кървавите войни между народите за сектантско надмо­щие са били постоянно явление." - Извадки от статията на професор В. Норман Браун, публикувана през май 1939 г. Bulletin of the American Council of Learned Societies, Washington, D.C

226 Тук можем да си припомним думите на Карлайл в Sartor Resartos “Човек, който не може да се учудва, който не се учудва (и не се прекланя), дори и да бъде президент на безброй краски общества и да носи… в главата си резюме от всички лабораторни изследвания и наблюдения с техните резултати, не е нищо друго, освен чифт очила, зад които няма очи”.

227 Шри Юктешвар по-късно е бил официално посветен в Ордена Свами от Маханта (главата на манастира) на /будх Гая

228 Велик цар“ - титла, изразяваща уважение

229 Всеки гуру обикновено се обръща към собствените си ученици просто по име, изпускайки всякакви титли. Затова Бабаджи казва „Лахири“, а не „Лахири Махасая“

230 Буквално „вечна религия“ - навание, дадено на основното ядро ведически учения. Санатан дхармае започнала да се нарича индуизъм от времената на гърците, които обозначавали населението по бреговете на река Инд като индуси или индуисти. Думата индуист фактически се отнася само до последователите на Санатан дхарма или индуизма. Терминът индийци е еднакво приложим както за индуистите, така и за мохамеданите и другите обитатели на земята на Индия (а също поради объркващата географска грешка на Колумб – за американските монголоидни аборигени (на английски език индийците и индиянците се обозначават с една и съща дума – бел.прев.))

Древното име на Индия е Аряварта, буквално - „дом на арийците“ Санскритският корен аря значи „достоен, свят, благороден“. По-късната неправилна етнографска употреба на думата арийци за обозначаване не на духовни, а на физически характеристики кара великия ориенталист Макс Мюлер да възкликне: „Според мен един етнолог, който гояори за арйска раса, арийска кръв, арийски очи и арийска коса, е също такъв грешник като лингвиста, който говори за долихоцефален речник или брахиоцефална граматика“.
231 Парамгуру – буквално „върхивен гуру“ или „по-висш гуру“, обозначава линията на приемственост на учителите. Бабаджи, гуру на Лахири Махасая, е парамгуру на Шри Юктешвар.

232 Посещението ми в ашрама на Кешавананда е описано в глава 42

233 26 септември 1895 г. е датата, на която Лахири Махасая напуска тялото си. След някоко дни той е щял да навърши 68 години.

234 Обръщането на север и трикратното завъртане на тялото са част от ведическия ритуал, използван от учителите, които предварително знаят кога ще удари последния час за физическото им тяло. Последната медитация, при която учителят се слива с Космическия Аум, се нарича маха (велика) самадхи

235 Кабир е велик светец от шестнадесети век, чиито многобройни последова­тели били както индуисти, така и мохамедани. Когато умрял, учениците му се скарали за начина, по който трябва да се проведат погребалните церемонии. Раздразненият учител се надигнал от последния си сън и дал своите инструкции. „Погребете половината от моите останки по мюсюл­мански обичай, казал той, „а другата половина нека бъде кремирана спо­ред индуисткото тайнство." После изчезнал. Когато учениците отворили ковчега, в който трябвало да бъде тялото му, там нямало нищо друго ос­вен смайващо количество златисти магнолиеви цветове. Половината от тях били погребани с почести от мюсюлманите, които и до днес тачат неговата гробница.

Когато бил млад, при Кабир дошли двама ученици, които искали незабавно интелектуално водачество по мистичния път. Учителят отговорил просто: „Пътят предполага разстояние. Ако Той е тук, не ви е необходим никакъв път. Наистина не мога да не се усмихна, като слушам за риба, жадна във вода!"236 В една градина от 70 акра, намираща се в Девгар, щата Бахар, Панчанон издигна храм, в който имаше каменна статуя на Лахири Махасая. Друга статуя на великия учител бе поставена от учениците му в малката му стая в дома му в Бенарес.

237 По-късно видях много от тези лица на Запад и ги познах.

238 Свами Премананда, сега ръководител на Църквата за Самореализация, обединяваща всички религии, във Вашингтон; беше един от учениците в школата в Ранчи по времето, когато тръгнах за Америка (Тогава той се наричаше брахмачарин Джотин).

239 Ние с Шри Юктешвар обикновено говорехме на бенгалски.

240 New Pilgrimages of the Spirit (Boston, Beacon Press. 1921).

241 Д-р и г-жа Робинсън посетиха Индия през 1939 г. и бяха почетни гости в школата в Ранчи.

242 Г-жа Гали-Курчи и нейният съпруг, пианистът Хомер Самюел, двадесет години са ученици по крия-йога. Наскоро бе публикуван вдъхновяващия разказ за певческия живот на известната примадона.

243 Бърбанк ми даде също своя снимка с автограф. Аз я ценя точно така, как­то някога един индийски търговец ценял портрета на Линкълн. Този ин­диец, който бил в Америка по време на Гражданската война, изпитвал такова възхищение пред Линкълн, че не желаел да се върне в Индия, преди да се сдобие с портрет на Великия Освободител. Настанявайки се неотс­тъпно на стъпалата пред дома му, търговецът отказвал да се махне, дока­то изуменият президент не му позволил да прибегне до услугите на извес­тния нюйоркски художник Даниел Хантингтън. Когато портретът бил за­вършен, индиецът триумфално го отнесъл в Калкута.

244 Йоан 1:47

245 Забележителното включване тук на точната дата се дължи на факта, че моят секретар, г-н Райт, си водеше дневник

246 Матей 4:4. Батерията на човешкото тяло се поддържа не само с груба храна (хляб), но и с вибрационната космическа енергия (словото или АУМ). Невидимата сила се влива в човешкото тяло през вратата на продълговатия мозък. Този шести център на тялото се намира на задната част на врата над петте гръбначни чакри. Продълговатият мозък е главния вход за снабдяване на тялото с универсална жизнена сила (АУМ) и е пряко свързан със силата на волята на човека, съсредоточена в седмия център на христовото съзнание (Кутастха) – в третото око между веждите. Космическата енергия след това се натрупва в мозъка като резервоар на безкрайни възможности, поетично наречен във Ведите “хилядолистен лотос на светлината”. Библията неизменно говори за АУМ като за “Свети Дух” или невидима жизнена сила, която божествено поддържа цялото Творение. “Или не знаете, че тялото ви е храм на Духа Светого, Който живее във вас и Когото имате от Бога, и че не принадлежите на себе си” (I Коритяни 6:19).

247 През часовете преди моето пристигане Тереза ве1е беше преминала през много видения от последните дни на живота на Христос. Екстазът и започваше обикновено със сцени от събитията след Тайната вечеря. Виденията й завършваха със смъртта на Иисус на кръста или понякога с неговото погребване.

248 Тереза преживяла нацистките гонения и все още живеела в Конерсройт според американското комюнике от Германия за 1945 г.

249 Един откъс от Евсебий разказва за интересна среща между Сократ и индийски мъдрец. Този откъс гласи: “Аристоксен, музикантът, разказва следната история за индийците. Един от тях срещнал Сократ в Атина и го попитал каква е целта на неговата философия. “Аз изследвам човешките явления”, отговорил Сократ. При тези думи индиецът избухнал в смях. “Как може човек да изследва човешките явления, казал той, когато не познава божествените?” Споменатият Аристоксен е бил ученик на Аристотел и известен музикант. Живял е през 4 век пр. Хр.

250 Прекъснахме пътуването си в Централните провинции, на половината път през континента, за да срещнем с Махатма Ганди във Вардха. Тези дни са описани в глава 44.

251 Прапхула е било момчето, което е било заедно с учителя, когато се е приближила кобрата.

252 Буквално – “свято име”, дума за поздрав между индусите, придружавана с приветствено издигане на събраните длани от сърцето към челото. Пранам в Индия е това, което в западния свят е ръкостискането.

253 Умствените тренировки чрез определени техники за концентрация създават във всяко поколение в Индия хора с изумителна памет. Във в. Hindustan Times г-х Т. Виджаярагхавахари описва опитите, проведени с хора от Мадрас, които професионално се занимават с демонстрация на способностите на паметта си. “Тези хора, пише той, имат необикновени познания по санскритска литература. Седнали сред една голяма публика, те се подла­гат на тестове, които няколко души от публиката едновременно им зада­ват. Тестът е следният: единият човек от публиката започва да звъни със звънче, а изпитваните трябва да преброят броя на звъненията. Втори чо­век им диктува от лист хартия дълго упражнение по аритметика, включ­ващо събиране, изваждане, умножение и деление. Трети им рецитира дъ­лъг низ стихове от Рамаяна или Махабхарата, които те трябва да възпро­изведат. Четвърти се насочва към проблемите на стихосложението, изиск­ващи съчиняването на стихове с подходящ ритъм върху даден предмет, като всеки ред трябва да завършва с определена дума. Петият и шестият провеждат теологичен диспут, като изпитваните трябва да изрецитират точните думи и реда на включване на участниците. През това време сед­мият върти едно колело, като трябва да се преброи колко са завъртанията. Експертът по помненето трябва да извърши всички тези подвизи едновре­менно единствено чрез мисловен процес, без да му е позволено да използ­ва лист и молив. Напрягането на способностите трябва да е изумително. Обикновените хора с неосъзната завист са склонни да омаловажават по­добни усилия, като се правят, че вярват, че в тях се упражняват само по-низшите функции на мозъка. Това обаче не е просто въпрос на памет. По-главният фактор е огромната концентрация на ума."

254 Г-ца Блетч, тъй като не бе в състояние да се движи така динамично като нас, остана в Калкута при мои роднини.

255 Този язовир, огромна ВЕЦ, осветява град Майсор и дава електричество на фабриките за коприна, сапун и сандалово масло. Сувенирите от сандалово дърво от този край притежават прекрасен аромат, който не се губи с времето – едно леко бодване го съживява. Майсор се слави с едни от най-големите индустриални предприятия в Индия, включително Коларските златни мини, Майсорската захарна фабрика, производството на железни и стоманени изделия в Бхадравати и евтините и експедитивни Държавни железници на Майсор, които покриват голяма част от площта на щата (30000 кв. мили).

256 В шесттомната книга Древна Индия (Calcuta, 1879)

257 Нито Александър, нито някой от неговите генерали, прекосили Ганг. Срещайки решителен отпор на северозапад, армията на Александър Македонски отказала да прониква по-нататък и той бил принуден да напусне Индия и да търси завоевания в Персия.

258 * От този въпрос можем да заключим, че „Синът на Зевс" от време на вре ме се е съмнявал дали е достигнал съвършенство.

259 Всички гръцки наблюдатели коментират липсата на робство в Индия – черта, съвършено различна от структурата на елинското общество.

260 Книгата Творческа Индия на проф. Беной Кумар Саркар дава изчерпател­на картина на древните и съвременните постижения на Индия и на отли­чаващите я ценности в икономиката, политологията, литературата, изкус­твото и социалната философия. (Lahore: Motilal Banarsi Dass Publishers, 1937.)

Друга препоръчителна книга е Индийската култура през вековете от С. В. Венкатешвара (New York: Longmans, Green & Co.)261 Ману е всеобщ законодател – не само на индуиското общество, но и на света. Всички системи на мъдра социална регулация и безпристрастна справедливост са създадени по неговия модел. Ницше му отдава заслуженото по следния начин: “Не познавам никоя друга книга, където да са казани толкова нежни и доброжелателни неща за жените, както в Законника на Ману; онези възрастни белобради мъдреци са имали такива галантни обноски с жените, които може би не могат да бъдат надминати… една несравнима интелектуална и недостижима творба… наситена с благородни ценности, тя е изпълнена с усещане за съвършенство, с утвърждаване на живота, с триумфиращото чувство за благополучие както по отношение на самия човек, така и по отношение на живота; слънцето свети в цялата книга.”

262 “Включването в една от тези четири касти първоначално е зависело не от рождението на човека, а от неговите естествени способности, демонстрирани от целта в живота, която си бил поставил”, пише в статия от сп. Изток-Запад от януари 1935 г. “Целта можело да бъде (1) кама – желание, активност на сетивния живот (нивото на шудрите); (2) артха – печалба, осъществяване, но и контролиране на желанията (нивото на вайшите); (3) дхарма – самодисциплина, живот на отговорности и правилни действия (нивото на кшатриите); (4) мокша – освобождение, живот на духовност и религиозно учене (нивото на брахманите). Тези четири касти служат на човечеството посредством: (1) тяло; (2) ум; (3) сила на волята; (4) дух. Тези четири нива съответстват на вечните гуни или природни качества: тамас, раджас и саттва – инертност, активност и просветленост или маса, енергия и интелект. В четирите естествени касти гуните се проявяват по следния начин: (1) тамас – невежество; (2) тамас-раджас – смесица от невежество и активност; (3) раджас-саттва – смесица от правилна активност и просветление и (4) саттва – просветление. По този начин кастата на всеки човек е естествено определена от това дали в него преобладава една или смесица от две гуни. Разбира се, във всеки човек са налице и трите гуни в различно съотноше­ние. Един гуру е в състояние правилно да определи кастата на човека или еволюционния му статус.

„В известна степен всички раси и народи се придържат на практика, ако не и на теория, към кастовостта. Там, където има голяма разпуснатост или т. нар. свобода, особено при смесени бракове между представители на крайните естествени касти, расата запада и изчезва. В Пурана-самхита потомците на такива съюзи се сравняват с безплодни хибриди, подобни на мулето, което не може да продължи собствения си вид. Изкуствените видове в крайна сметка се унищожават. Историята ни предлага изобилни доказателства за множество велики раси, които вече нямат живи предста­вители. Кастовата система в Индия, предписана от най-дълбоките й мис­лители в качеството на спирачка или предпазна мярка срещу разпуснатос­тта, е съхранила чистотата на расата и я е превела благополучно през хилядолетия на превратности, докато други раси са изчезнали в забвение."263 Буквално парама значи „върховен",ханса - „лебед". В Свещените писания ханса се представя като превозното средство на Брама, Върховния Дух. Смята се, че като символ на проницателността белият лебед ханса може да извлече истински нектар сома от сместа на мляко и вода. Хамса (про­изнася се хонг-сау) са две свещени санскритски думи, които притежават вибрационна връзка с вдишването и издишването. Ахам-Са буквално зна­чи „Аз съм Той"

264 Те обикновено заобикаляха трудността, наричайки ме „сър".

265 В ашрама в Пури Свами Севананда все още ръководи малка, процъфтява ща йогическа школа за момчета и групи по медитация за възрастни. Там периодично се провеждат срещи със светци и пандити

266 Район в Калкута

267 Йога-сутре II.0 (свободен превод)

268 Явно има много начини да се надхитрят тигрите. Един австралийски изсле­довател, франсис Бъртълз, разказва, че според него индийските джунгли са „разнообразни, красиви и безопасни". Негов защитен амулет била мухолов­ката. „Всяка нощ аз постилах множество лепкави листове около лагера си и никога не бях обезпокоен, обяснява той. Причината е психологическа. Тигъ­рът е животно с голямо чувство за собствено достойнство. Той кръстосва наоколо и предизвиква човека, докато не се натъкне на мухоловката. Тога­ва изчезва. Нито един уважаващ се тигър няма да дръзне да се изправи срещу човека, след като се е насадил на лепкава хартия за мухи!"

269 След като се върнах в Америка, аз свали 65 паунда (около 30 кг.)

270 Шри Юктешвар е напуснал света в този час – седем часа вечерта на 9 март 1936 г.

271 Индийските погребални обичаи изискват кремация на светските люде, свамите и монасите от другите ордени не се кремират, а погребват. (понякога има изключения). Символично се смята, че тялото на монаха е преминало кремация в огъня на мъдростта, когато е бил приет монашеския обет.

272 При савикалпа-самадхи поклонникът прогресира духовно до състояние на вътрешно божествено единение, но не може да поддържа своето космическо съзнание иначе освен в неподвижен транс. Чрез постоянна медитация той достига по-висшето състояние нирвикалпа-самадхи, при което свобод­но се движи по света и изпълнява външните си задължения, без да губи Богоосъзнаването. (И в двата случая става дума за медитация върху грубите и тънките елементи. - Бел. ред.)

273 Шри Юктешвар употребява думата прана, която аз превеждам като жизнетрони. В индуиските писания се говори не само за ану (атом) и за параману (висш атом) – по-фините електронни енергии, но също така за прана – творческата сила на жизнетроните. Атомите и електроните са слепи сили; на праната е присъща разумност. Праническите жизнетрони в сперматозоидите и яйцеклетката например насочват развитието на ембриона според неговия кармичен план.

274 Примери за такива способности се намират дори и на земята, какъвто е случаят с Хелън Келър и други редки същества.

275 Веднъж попитали Господ Буда, защо човек трябва да обича еднакво всики хора. „Защото - отговорил великият светец - в изключително многобройните и разнообразни жизнени периоди на всеки човек всяко друго същество по едно или друго време му е било скъпо."

276 Осемте основни съставки, които влизат във всеки сътворен живот – от атома до човека са: земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелект и индивидуалност (Бхагаватгита VII.4)

277 “Тяло” означава някаква обвивка на душата, независимо дали фина или груба. Трите тела са клетките на Райската Птичка.

278 Точно както Бабаджи е помогнал на Лахири Махасая да се освободи от подсъзнателното желание за дворец от някой минал живот, както е описа­но в глава 34

279 “А Той им рече: дето бъде тялото там ще се съберат и орлите” Лука 17:37. Винаги, когато душата е заключена във физическо тяло, в астрално тяло или каузално тяло – там ще се съберат и орлите на желанията, дебнещи човешките сетивни слабости или астрални и причинни привързаности – за да държат душата като пленник.

280 „Оногова, който побеждава, ще направя стълб в храма на Моя Бог, и той няма вече да излезе вън (т. е. няма повече да се преражда)... На оногова, който побеждава, ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол" (Откровение 3:12, 21).

281 Шри Юктешвар има предвид, че както в земното си въплъщение понякога е поемал върху себе си бремето на болестите, за да облекчи кармата на своите ученици, така и в астралния свят неговата мисия като спасител му позволява да поема определена астрална карма от жителите на Хиряналока и така да ускорява тяхната еволюция към по-висшия причинен свят.

282 Рожденото му име беше Мохандас Карамчанд Ганди. Той никога не гово реше за себе си като за „Махатма"

283 Буквалният превод от санскрит е „придържане към истината". Сатяграха е известното движение за ненасилие, възглавявано от Ганди

284 Напоследък се разпространяват неверни и уви, зложелателни съобщения, че г-ца Слейд е скъсала всичките си връзки с Ганди и се е отказала от обетите си. Г-ца Слейд, последователка на Сатяграха на Махатма в про­дължение на двадесет години, публикува подписано изявление в United Press от 29 декември 1945 г., в което обяснява, че поредицата от необосно­вани слухове е възникнала поради това, че се е оттеглила - с благослови ята на Ганди - в малка местност в Североизточна Индия, в близост до Хималаите, за да основе там своя сега процъфтяващ ашрам Кисан (център за медицинска и селскостопанска помощ на селяните). Махатма Ганди се готви да посети новия ашрам през 1946 г.

285 Дълги години в Америка аз спазвам периоди на мълчание за ужас на по­сетителите и секретарите

286 Непричиняване на вреда, ненасилие.

287 Хинди е универсален език за цяла Индия. Индоарийски език, базиращ се предимно на санскритски корени, хинди е основният местен говор в Се­верна Индия. Главният западен диалект на хинди е хиндустани, който сс пише както със санскритски (деванагари), така и с арабски букви. Негови­ят поддиалект, урду, се говори от мюсюлманите

288 Скоро след връщането ми в Америка аз изпратих корабна пратка за Вар дха. Но растенията, уви, загинали по пътя, неспособни да издържат суро­вото презокеанско пътуване

289 Уникалната черта на индуизма сред всичките религии е, че той произлиза не от един-единствен велик основател, а от безличните ведически писания. По такъв начин индуизмът дава простор за включване в него­вото лоно на култовете на пророците от всички страни и епохи. Ведическите писания регулират не само религиозната практика, но и всички важни социални обичаи, в усилие да приведат всяко действие на човека в хармо­ния с божествения закон.

290 Многостранно санскритско понятие за закон, спазването на закон или естествената справедливост; дълг, зависещ от обстоятелствата, в които човек се намира във всеки даден момент. Свещените писания определят дхарма като „естествените вселенски закони, чието спазване позволява на хората да се спасят от деградация и страдание"

291 “Нека човек не се слави с това, че обича своята страна, а се слави с това, че обича човешкия род” – персийска пословица.

292 Тогава Петър се приближи до Него и рече: Господи, колко пъти да проща­вам на брата си, кога съгрешава против мене? До седем пъти ли? Иисус му отговаря : не ти казвам до седем, а до седемдесет пъти по седем" (Матей 18:21-22).

293 Н. В. сър Биджай Чанд Махтаб, вече е починал. Семейството му без съм­нение разполага с някакъв запис на трите изследвания, проведени от ма­хараджата с Гири Бала

294 Отстраняващият препятствията, богът на добрия късмет.

295 “Това, което ядем е лъчение, нашата храна е квант енергия – казва д-р Джордж В. Крайл на събрание на медици на 17 май 1933 г. в Мемфис. Това така важно лъчение, което освобождава електрически токове за електрическата верига на тялото – нервната система, се захранва от слънчевите лъчи. Атомите са слънчеви системи. Атомите са носителите, пълни със слънчево лъчение, подобно на многократно навита пружина. Тези безбройни, пълни с енергия атоми, се поемат като храна. Щом влязат веднъж в човешкото тяло, тези заредени носители, атомите се разреждат в протоплазмата на тялото, лъчението доставя нова химическа енергия, нови електрически токове. Тялото ни е направено от такива атоми. Те са нашите мускули, мозък и сетивни органи, такива като очите и ушите.

Някой ден учените ще открият как човек може да живее направо от слънчевата енергия. “Хлорофилът е единствената субстанция, известна в природата, която по някакъв начин притежава способността да действа като “капан на слънчева светлина” – пише д-р Уилям Лоурънс. – Той “хваща: енергията на слънчевата светлина и я складира в растението. Без това не би съществувал никакъв живот. Ние получаваме енергията, от която се нуждаем за живот, от слънчевата енергия, натрупана в растението-храна, което ядем, или в месото на животните, които ядат растения. Енергията, която получаваме от нефта и въглищата, също е слънчева енергия, уловена от хлорофила на растенията, живели преди милиони години. Ние живеем чрез слънцето с посредничеството на хлорофила.”296 Главен ученик на христоподобния учител Шри Рамакришна.

297 Малко градче по главен път 101.

298 Открито от всички страни архитектурно съоръжение, което се състои от редица стълбове или арки, свързани помежду си в горния край и обкръжени с виещи се растения. – бел.прев.

Сканирано от www.spiralata.net

Каталог: 01-Bulgarian -> 14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга първа платон елевсинските мистерии Младостта на Платон и смъртта на Сократ
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> К. Г. Юнг Автобиография спомени, сънища, размисли Записани и издадени от Аниела Яфе Подготвената съвместно от Юнг и Аниела Яфе автобиография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Уолдън или Живот в гората Хенрих Дейвид Торо
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Вестителите на зората барбара Марчиняк
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Живот без принцип хенри Дейвид Торо Избрани произведения
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Образи и символи Размисли върху магическо-религиозната символика
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Sant Bani Ashram Sanbornton, New Hampshire, usa превод Красимир Христов, 2003 Художник на корицата Димитър Трайчев Кратка биография
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Писма на елена рьорих 1929 – 1932 Том 2 Един уникален по съдържанието си труд
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Митът за вечното завръщане Архетипи и повторение
14.Knigi%20i%20statii%20-%20Ezoterika -> Книга трета от библиотека „Вечност" представлява подбор от две произведения на големия френски спиритуалист и философ Жан Приор „Аурата на безсмъртното тяло"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница