Български език и литература Мес седм. Образ. Ядро тема очаквани резултати забележка ix-1


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервюстраница4/6
Дата21.07.2018
Размер1.05 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Музика“


Мес.

седм.

ОБРАЗ.

ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

IX–1
Проследяване постиженията на детето, стр. 1

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
IX–2

Възприемане
Възприемане

Отново заедно, стр. 2

Есен, стр. 2Има придобити навици за слушане на музика. Старае се да разбере за какво се разказва в песента. Емоционално реагира при слушане на весели песни.

Има представи за изразни средства в музиката. Свързва бързината (темпото) с характера на музиката. Реагира емоционално на промяна в темпото.

X–3

Възприемане
МИ


Международен ден на музиката,

стр. 3


Обичам да играя, стр. 3Знае как се слуша музика. Разпознава музикално произведение от посочени две и го свързва правилно със заглавието. Проявява интерес към музикални произведения.

Координира движенията си с тези на останалите участници при изпълнение на музикално-подвижни игри. Измисля ритмични движения според метрума и характера на музиката, движейки се в права посока и на зигзаг. Участва с желание в музикални игри.


X–4

Възпроизвеждане
ЕМИ

Пеем заедно, стр. 4

Забавни игри, стр. 4

Конкретни представи за изпълнение на песни – групово и индивидуално. Старае се да изпълнява песните интонационно точно. Обича да пее.

Елементарни представи за темпо в музиката – бързо и бавно. Определя темпото на непознати музикални произведения чрез съпоставяне. Преживява бързината като израз на съдържанието в музиката.


X–5

МИ
Възпроизвеждане

Марш, стр. 5
Тъпан бие, хоро се вие, стр. 5

Елементарни представи за равноделни размери – марш и право хоро. Марширува на непозната музика. Марширува с удоволствие.

Конкретни представи за свирене с детски музикални инструменти с неопределена височина на тона. Свири на детски ударни инструменти равни тонови трайности. Свири с желание на детски музикални инструменти.


X–6

ЕМИ
Възприемане


Да си направим концерт, стр. 6
Писнала гайда…, стр. 6

Конкретни представи за изпълнение на песни – индивидуално и групово. Отличава соловото изпълнение в различните жанрове музика. Изразява предпочитания към изпълнение на музика.

Има представи, свързани с възприемане на музикални инструменти. Разпознава гайдата по нейния тембър в солово изпълнение. Емоционално реагира при слушане на музика.


X–7

ЕМИ
Възпроизвеждане


Звуци, стр. 7
Хайде да запеем, стр. 7

Има знания за силата (динамика) на звука. Свързва силата (динамика) с характера на музиката в непознато произведение.

Конкретни представи за хорово-певчески навици. Пресъздава характера и тематиката на песента при солово изпълнение. Проявява желание за солово изпълнение.


XI–8

МИ
Възпроизвеждане

Обичам да танцувам, стр. 8
Обичам да свиря, стр. 8Има общи представи за равноделни двувременни и тривременни метруми и размери 2/4 и 3/4. Импровизира танцови движения и стъпки на маршова и валсова музика. Танцува с желание.

Познава детските музикални инструменти с неопределена височина на тона. Използва ДМИ, за да възпроизведе ритъм по зададен текст. Старателно изпълнява задачата, поставена от учителя.


XI–9

ЕМИ
Възприемане

Оркестър, стр. 9
Музиката разказва, стр. 9

Има общи представи за понятието „оркестър“. Отличава солово от оркестрово изпълнение. Слуша с желание изпълнения на познати музикални инструменти.

Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. Проследява развитието в програмни музикални произведения. Проявява предпочитания към музикални произведения.


XI–10

Възпроизвеждане

МИ

Народен оркестър, стр. 10

Да танцуваме, стр. 10


Знае как се свири на детски народни музикални инструменти. Използва детски музикални инструменти, за да пресъздаде метроритъма на позната мелодия. Изразява предпочитание към музикалната дейност свирене.

Има изградени представи за съвременни танци. Импровизира танцови стъпки на съвременни танци. Проявява критичност към своето и чуждо изпълнение.


XI–11

Възприемане

ЕМИ

В края на есента, стр. 11

Бързо – бавно, стр. 11

Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. Проследява развитието в програмни музикални произведения. Проявява предпочитания към музикални произведения.

Конкретни представи за бързината (темпо) в музиката. Свързва бързината (темпо) с характера на музиката. Преживява бързината и силата като израз на съдържание в музиката.


XII–12

Възприемане
МИ

Да пеем, стр. 12
Кой пристига, стр. 12

Има елементарни познания за вокалната музика. Пее до две песни на зимна тематика. Проявява интерес към песните и изпитва удоволствие от съпровода на пиано.

Конкретни представи за равноделни размери. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи на танц. Танцува с желание на позната песен, представена в съвременен аранжимент.


XII–13

Възприемане
Възпроизвеждане

Бъдни вечер, стр. 13
Бъдни вечер 1, стр. 13


Има знания относно възприемане на вокална музика (нова песен). Разбира ролята на певеца. Емоционално реагира при слушане на музика.

Конкретни представи за фолклорни празници и обичаи в семейството. Знае смисъла на Коледния празник и пресъздава характера на песента в своето изпълнение. Харесва темата „Бъдни вечер“.


XII–14

ЕМИ
Възприемане

Коледа е, стр. 14
Бяла Коледа, стр. 14

Има знания за понятието „хор“. Отличава хорово от солово изпълнение. Слуша с желание коледни песни.

Конкретни представи за вокална музика. Умее да проследява съдържанието на песента, която възприема. Коледа е любима тема.


XII–15

Възприемане
Възпроизвеждане

В новогодишната нощ, стр. 15
Класически зимен концерт на възглавници, стр. 15

Съществени представи за инструментална музика. Различава стилове жанрова музика. Проявява предпочитания към инструментална музика.

Конкретни представи за изпълнение на музика. Старае се да изпълнява интонационно и метроритмично точно песенния репертоар с оркестър „на живо“. Участва с голямо удоволствие в празника на групата пред публика.


I–16

Възприемане

Възпроизвеждане

Сурвакари, стр. 16

Зимна радост, стр. 16


Знае за сурвакарския празник и свързаните с него обичаи. Свързва песента със съответния български фолклорен празник. Обича да слуша песни, свързани с българските фолклорни празници.

Знае зимни песни от детската класическа съкровищница. Умее да пее „в хор“.

Обича да изпълнява песни на зимна тематика.

I–17

МИ

ВъзприеманеСнежен човек, стр. 17

Разходка с шейна, стр. 17Конкретни представи за равноделни двувременни метруми и размери. Импровизира текста на позната песен в равноделен размер с танцови движения и стъпки.

Импровизира артистично танцови движения.

Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика.

Проследява развитието в програмни музикални произведения. Проявява предпочитания към музикални произведения.


I–18

МИ
Възпроизвеждане

Да танцуваме, стр. 18
Зимно настроение, стр. 18


Знае за жанровете – марш, валс и хоро. Импровизира танцови стъпки и движения на маршова, хороводна и валсова музика. Танцува с желание на валсова и хороводна музика.

Конкретни представи за звънкови и ударни музикални инструменти. Използва детски музикални инструменти, за да възпроизведе метроритмично точно позната музикална пиеса. Свири с желание на детски музикални инструменти.


I–19

Възприемане
ЕМИ

Зима, стр. 19
Снежни топки, стр. 19

Има елементарен опит в рисуване по музика. Свързва музиката с нарисувания образ. Емоционално реагира при съчетаване на две изкуства.

Конкретни представи за мелодия – високи и ниски тонове, посока на движение на мелодия. Изпълнява с глас определени тонови височини. Проявява желание за индивидуално изпълнение.


II–20

Възприемане
МИ

Да чуем…, стр. 20
Най обичам да танцувам,

стр. 20


Конкретни представи, свързани с възприемане на музика – инструментална и вокална. Различава ролите на музикант, слушател и певец. Обича да слуша музика.

Има общи представи за танците – хоро и валс. Импровизира танцови стъпки на жанрова музика – хоро и валс. Забавлява се, докато танцува.


II–21

ЕМИ
Възприемане

Белоснежна зима, стр. 21
В очакване на Баба Марта,

стр. 21


Конкретни представи за мелодия – високи и ниски тонове. Изпълнява с глас кратки мелодии с високи и ниски тонове. Пее с желание, когато е в роля.

Конкретни представи, свързани с възприемане на познат музикален инструмент. Разпознава тембъра на гайдата в солово изпълнение. Емоционално реагира при слушане на музика.


II–22

Възпроизвеждане

МИ

Родина, стр. 22

Кукерски игри, стр. 22

Конкретни представи за свирене на детски музикални инструменти с неопределена височина на тона. Импровизира елементарен метроритмичен съпровод на песен. Обича да свири на детски музикални инструменти.

Конкретни представи за фолклорни празници и обичаи с участие на деца кукери. Знае смисъла и участва в изпълнение на народни обичаи – кукерство. Проявява заинтересуваност към празника.


II–23

Възприемане
ЕМИ

Хуморът в българското народно творчество, стр. 23

Празнична маршировка, стр. 23

Конкретни представи за хумористичните народни песни като част от българското народно творчество. Умее да проследи съдържанието на народна песен.

Емоционално реагира на хумора в песните. Представи за бързина (темпо) в музиката. Реагира на темпови промени (бавно – бързо) на звучаща музика. Реагира емоционално на промени в темпото.


III–24

МИ

Възпроизвеждане

Да посрещнем Баба Марта,

стр. 24
Мама, стр. 24Знае характерните особености на валс, марш и хоро. Има изградени умения за двигателно изразяване на характера на музиката с нейните жанрови белези. Изразява положително отношение към тържеството за Баба Марта със свои музикални предложения.

Общи представи за художественото изграждане на песните. Старае се да внесе своя интерпретация в художественото изпълнение на песента. Пее с желание за мама.


III–25

Възприемане
Възпроизвеждане

В музикалния магазин, стр. 25

Аз пея като звезда, стр. 25


Общи представи за групата на духовите музикални инструменти. Разпознава визуално музикалния инструмент – тромпет. Проявява интерес към музикални инструменти.

Има изградени хорово-певчески навици. Изпълнява изразително песни на различна тематика. Обича да пее.


III–26

МИ
Възприемане

Иде Пролет!, стр. 26
Пролет, стр. 26


Конкретни представи за равноделен тривременен размер 3/4. Импровизира танцови движения на валсова музика. Импровизира артистично танцови движения.

Има ясни представи за вокална музика. Умее да проследява настроението в песента и да го изрази с четка върху лист вместо с думи. Проявява интерес към дейността „рисуване по песен“.


III–27

Възпроизвеждане

МИ

Пролетно настроение, стр. 27

Съвременни танци, стр. 27

Конкретни представи за свирене с детски музикални инструменти с неопределена височина на тона. Импровизира елементарен метроритмичен съпровод на музика. Свири с желание на детски музикални инструменти.

Знае да танцува на съвременна музика. Импровизира танцови стъпки и движения на съвременни танци. Обича съвременните танци.


III–28

МИ

ЕМИ

Лазаруване, стр. 28

Звънят великденски камбани,

стр. 28Обогатяване на знанията за празника – лазаруване и свързаните с него обреди. Импровизира движения на хороводна музика. Проявява желание за участие в народни празници.

Представи за високи и ниски тонове. Разграничава високи и ниски тонове на основата на съпоставяне. Изразява положително отношение към творческото използване на инструменти с неопределена височина на тона.


IV–29

Възприемане

Възпроизвеждане

Палячо, стр. 29

Да облечем песента в

нова дреха“, стр. 29Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. Проследява развитието на образа в програмни музикални произведения. Проявява предпочитания към музикални произведения.

Елементарни хорово-певчески навици. Умее да пее без музикален съпровод. В процеса на работа изгражда свой предпочитан репертоар.


IV–30

МИ
ЕМИ

Танц на моливите, стр. 30
Солисти в оркестър, стр. 30

Общи знания за равноделни размери. Отразява метрума в непозната музика с моливи. Впечатлява се от нестандартното отразяване на метрума в музиката.

Различава понятията „солист“ и „оркестър“. Отличава солово от оркестрово изпълнение. Слуша с желание изпълнения на познати музикални инструменти.


IV–31

Възприемане
Възпроизвеждане

Моят Палячо, стр. 31
Звукова картина, стр. 31


Разпознава поне две произведения от програмата за слушане. Има конкретни представи за инструментална музика. Проявява предпочитания към музикални произведения.

Има представа за свирене с детски музикални инструменти. Използва детски музикални инструменти, за да пресъздаде действия в звукови картини. Участва с желание в озвучаване на текст.


IV–32

Възприемане

МИ

Бал на цветовете, стр. 32

Пъстроцветен бал, стр. 32

Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. Проследява развитието в програмни музикални произведения. Проявява предпочитания към музикални произведения.

Различава валса от други танци. Импровизира танцови стъпки и движения на валсова музика. Импровизира артистично танцови движения.


V–33

Възпроизвеждане
Възприемане

Народни песни, стр. 33
В концертната зала, стр. 33

Свири с детски музикални инструменти. Използва детски музикални инструменти, за да възпроизведе любима народна песен. Предпочита дейността свирене в музикалната ситуация.

Конкретни представи за „концертна зала“. Различава ролите на певец, музикант и слушател. Проявява предпочитания към ролите в концертната зала.


V–34

МИ
Възприемане

Всички танцуваме, стр. 34
Слушам музика, стр. 34


Конкретни представи за народна и съвременна музика. Изпълнява серия от повтарящи се ритмични движения като елементи на танц. Впечатлява се от танцовата форма „флашмоб“.

Конкретни представи, свързани с възприемане на инструментална музика. Свързва всяко от две посочени познати музикални произведения със съответното заглавие. Има свои предпочитани музикални произведения.


V–35

Възприемане
Възпроизвеждане

Празнична маршировка, стр. 35
На море, стр. 35

Конкретни представи за вокална музика. Характеризира звученето на музиката, като използва едно-две определения. Емоционално реагира при слушане на музика.

Конкретни представи за изпълнение на песни – индивидуално и групово. Изпълнява различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Пее с желание.


V–36
Проследяване постиженията на децата

Какво зная по музика?, стр. 36

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ

Установяване на равнището на знания и умения в образователни ядра Възприемане и Възпроизвеждане;

Установяване на равнището на знания и умения в образователни ядра Музика и игра и Елементи на музикалната изразност.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница