Български хелзинкски комитетДата15.08.2018
Размер70.35 Kb.


Списък с имена на недохранени деца

в домовете за деца (и младежи) с умствени увреждания

Изготвен въз основа на събраната документация вследствие проверки в домовете, инициирани със Заповед № 523/02.03.2010 г. на Главния прокурор на Р. България

По-долу са посочени трите имена на детето. Ако данни за недохранване не се съдържат в доклада за съответния дом, срещу имената на детето е посочена датата му на раждане и диагнозата с бележка под линия, посочваща документа, в който се съдържа констатацията за недохранване.

Срещу имената на детето е отбелязано единствено: „в доклада“ ако данните за недохранване са цитирани в доклада за съответния дом.ДДУИ – Гомотарци

 1. А. Н. Д. - в доклада.

 2. Е. О. Б. - в доклада.

 3. Е. С. К. - в доклада.

 4. К. М. Н. - в доклада.

 5. М. Н. Ц. - в доклада.

 6. М. А. Н. - в доклада.

 7. Н. В. Х. - в доклада.

 8. Н. Д. А. - в доклада.

 9. П. П. С. - в доклада.

 10. С. Й. Д. - в доклада.

 11. Ю. Х. Х. - в доклада.

 12. А. И. Р. - в доклада.

 13. Б. Н. А. - в доклада.

 14. Б. А. Й. - в доклада.

 15. В. С. Т. - в доклада.

 16. В. Я. М. - в доклада.

 17. Д. М. М. - в доклада.

 18. Е. Е. С. - в доклада.

 19. М. С. Р. - в доклада.

 20. М. А. Д. - в доклада.

 21. Х. К. М. - в доклада.

 22. Х. М. Г. - в доклада.

 23. Ц. И. Ц. - в доклада.

ДДМУИ – Крушари


 1. И. Г. П., родена на 21.03.1992 г., "интраутеринна хипотрофия".1

 2. А. С. Д., родена на 26.10.1993 г., "хипотрофия с изоставане 70 % от теглото".2

 3. А. Х. Т., родена на 04.06.1994 г., "хипотрофия".3

 4. К. Н. И., роден на 03.12.1994 г., "хипотрофия със загуба на теглото 40%".4

 5. О. М. С., роден на 05.12.1994 г., "хипотрофия".5

 6. Г. М. С., родена на 12.12.1994 г., "хипотрофия тежка степен".6

 7. Т. С. Х., роден на 20.04.1995 г., "тежка хипотрофия".7

 8. Т. Р. М., роден на 20.05.1995 г., "хипотрофия".8

 9. А. И. К., роден на 11.09.1995 г., "хипотрофия".9

 10. А. С. Б., роден на 20.08.2004 г., "хипотрофия, по голяма от 30 %".10


ДДМУИ - Кула


 1. Й. Р. Й. – в доклада.

 2. Е. В. Е. - в доклада.

 3. В. Л. Б. - в доклада.

 4. О. Й. А.– в доклада.

 5. И. Ц. Н. - роден на 01.01.2000 г.11

 6. М. К. М.– няма данни кога е родена.12


ДДМУИ - Медвен


 1. Е. С. Ч.– родена на 06.11.1991 г., „хипотрофия“.13

 2. М. Н. П.– роден на 14.06.1993, „хипотрофия“.14

 3. В. В. В.– родена на 13.01.1995г., „хипотрофия“.15


ДДМУИ – с. Петрово, Стара Загора


 1. Д. Х. И.– роден на 27.09.2993 г., „редуцирана мастна тъкан”16

 2. Р. Б. Ш.– родена на 23.12.1996 г., диагноза - „слаба охраненост"17


ДДУИ - с. Рудник


 1. В. М. Н.– има го в доклада

 2. М. Ч. Я.– има я в доклада, починала.


ДДМУИ - Сладък кладенец


 1. В. К. Р. - роден на 22.07.2001 г., „БЕН I-ва степен“.18

 2. И. Д. С. - роден на 11.05.1998 г., „БЕН I - II-ра степен“.19


ДДУИ - с. Петрово – обл. Благоевград


 1. Н. Ж. С.– родена на 25.07.1988 г., БЕН I ст.20


ДДМУИ - Могилино


 1. Н. И. П.– в доклада.

 2. Н. С. М.– в доклада.

 3. А. Й. Г.– в доклада.

 4. Г. О. С.– в доклада.

 5. Ц. И. Н.– в доклада.

 6. Г. Х. Х.– в доклада.

 7. Е. Р. И.– в доклада.

 8. М. А. Т.– в доклада.

 9. Т. Г. Р.– в доклада.

 10. Л. А. Ж.– в доклада.

 11. С. Л. И.– в доклада.

 12. Р. Л. Д.– в доклада.

 13. С. С. Т.– в доклада.

 14. А. А. И.– в доклада.

 15. П. Г. Т.– в доклада.

 16. С. М. Х.– в доклада.

 17. Р. С. В.– в доклада.

 18. С. П. Г.– в доклада.

 19. Г. В. Ц.– в доклада.

 20. И. С. Д.– в доклада.

 21. М. Т. Х.– в доклада.

 22. М. А. М.– в доклада.

 23. К. С. М.– в доклада.

 24. Т. Д. Р.– в доклада.


ДДМУИ - Васил Друмев21


 1. В. Н. Д. - в доклада.

 2. Р. П. И.– роден на 02.05.2001 г.

 3. А. Е. Р. - в доклада.

 4. И. А. И. - в доклада.

 5. Х. Х. С., роден на 10.08.1998 г.

 6. Ц. А. Х., родена на 17.04.1997 г., "хипотрофия II степен"22

 7. Х. И. С., роден на 26.12.1997 г.

 8. Н. К. К., роден на 03.06.1998 г.

 9. К. К. К., роден на 06.08.1998 г.

 10. С. Р. В., родена на 28.10.1998 г.

 11. М. М. И., родена на 27.10.1991 г.

 12. С. С. А., роден на 04.09.1992 г.

 13. М. Н. С., роден на 08.03.1997 г.

 14. А. А. А., роден на 10.03.1997 г.

 15. С. Ц. Н., роден на 17.07.2004 г.

 16. Й. П. Й., роден на 10.09.2005 г.

 17. С. А. М., родена на 26.08.2003 г., "хипотрофия II-ра степен"23

 18. А. Е. А., родена на 15.09.2000 г.

 19. А. З. И., родена на 07.06.1999 г.

 20. А. Ю. А., роден на 04.06.2000 г., "хипотрофия II - ра степен".24

 21. Х. И. К., роден на 24.07.2002 г.


ДДМУИ – Търнава
Общо 10 деца (ДАЗД посочва само броя на хипотрофичните лица, без да сочи имената им).25

1Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

2Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

3Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

4Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

5Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

6Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

7Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

8Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

9Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

10Вж. Списък - диагнози на настанените лица и деца в ДДУИ, с. Крушари.

11Документите, съдържащи информация, че детето е недохранено (медицински документи, психолого-педагогически оценки, индивидуални планове), са предадени на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Видин, като в Български хелзинкски комитет (БХК) не се пазят копия от тях. БХК запазва копия единствено от документите, цитирани в бележка под линия в доклада за съответния дом.

12Вж. бел. под линия No 11.

13Списък на домуващите в ДДМУИ – Медвен.

14Пак там.

15Книга за домуващите в ДДМУИ – Медвен.

16Вж. Епикриза на Д. Х. И., изд. на 18.02.2005 г. от МБАЛ „Св. Марина” – Варна, I-ва Психиатрична клиника.

17Вж. Епикриза на Р. Б. Ш., изд. на 28.11.2008 г. от МБАЛ „Св. Марина” – Варна, I-ва Психиатрична клиника.

18Здравна карта за дете, изд. на 08.09.2004 г.

19 План за здравни грижи за 2010 г.

20Вж. Списък на децата в ДДУИ с. Петрово, общ. Сандански, обл. Благоевград.

21Срещу част от посочените имена на децата по-долу, няма посочен източник. Документите съдържащи информация, че децата са недохранени (медицински документи, психолого-педагогически оценки, индивидуални планове), са предадени на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Шумен, като в Български хелзинкски комитет (БХК) не се пазят копия от тях. БХК запазва копия единствено от документите, цитирани в бележка под линия в доклада за съответния дом.

22Вж. Психологическа характеристика на Ц. от 25.02.2010 г., изг. от Даниела Крумова, психолог.

23Вж. Заповед № 133 от 18.08.2008 г. за настаняване на С. в ДДМУИ, Васил Друмев, изд. от директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Шумен, към Агенция за социално подпомагане.

24Вж. Психологическа характеристика на А. от 25.02.2010 г., изг. от Даниела Крумова, психолог.

25Вж. Информационна карта за ДДМУИ/ ДДУИ за календарната 2009 г., Държавна агенция за закрила на детето.

София 1504, ул. “Върбица” № 7, ет. 4, регистрация по ф.д. № 3168/1993 на СГС, БУЛСТАТ 831091447тел.: (02) 943 48 76, (02) 944 06 70, факс: 0884 185 968, ел. поща: bhc@bghelsinki.orgПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница