Български стандартДата12.04.2017
Размер82.8 Kb.

Ноември 2010
Български институт за стандартизация

БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТБДСEN 13108-5:2006/

Изменение 1


Асфалтови смеси

Изисквания ЗА материалите

Част 5: Сплит мастик асфалт

Изменение 1 на национално приложение (nА)

на БДС EN 13108-5

ICS 91.010.30Bituminous mixtures - Material specifications - Part 5: Stone Mastic Asphalt – National Annex to BDS EN 13108-5:2006

Asphaltmischgut – Mischgutanforderungen – Teil 5: Splittmastixasphalt – National Anhang für BDS EN 13108-5:2006

Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 5: Béton bitumineux grenu à forte teneur en mastic – Annexe nationale pour BDS EN 13108-5:2006

Този документ е одобрен от изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация на
     


Стр. 1, вс. стр. 5

© БИС 2010 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС.

1797 София, кв. “Изгрев”, ул. "Лъчезар Станчев”  № 13

www.bds-bg.org


Национален № за позоваване Изменение 1 на

БДС ЕN 13108-5:2006/NА:2010НАЦИОНАЛЕН ПРЕДГОВОР

Това изменение 1 на БДС EN 13108-1/NА:2009 е подготвено с участието на БИС/ТК 68 “Пътно дело”.1 Промяна в точка NА.4.3.2 „Дребнозърнест добавъчен материал”
В заглавието на т. NА.4.3.2 „добавъчен” се заменя със „скален”.

2 Промяна в точка NА. 6 Оценяване на съответствието
Заменят се таблици NА.9 и NА.10 със следните нови таблици NА.9 и NА.10:
Tаблица NА.9 – Минимална честота за осъществяване на входящ контрол

на съставните материали


Характеристика

Минимална честота на изпитване

Метод за изпитване

Зърнометричен състав

На 1200 t и при всяка промяна на материала

БДС EN 933-1

Коефициент на плоски зърна

На 1200 t и при всяка промяна на материала

БДС EN 933-3

Коефициент на формата

На 1200 t и при всяка промяна на материала

БДС EN 933-4

Устойчивост на дробимост - коефициент Los Angeles

Всяка календарна година и при всяка промяна на материала

БДС ЕN 1097-2

Устойчивост на полируемост

Всяка календарна година и при всяка промяна на материала

БДС EN 1097-8

Съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества

Всяка календарна година и при всяка промяна на материала

БДС EN 12697-11

метод С


Плътност на зърната

Всяка календарна година и при всяка промяна на материала

БДС EN 1097-6

Мразоустойчивост

Всяка календарна година и при всяка промяна на материала

БДС EN 1367-2

Абсорбция

Всяка календарна година и при всяка промяна на материала

БДС EN 1097-6

Пясъчен еквивалент

На 1200 t и при всяка промяна на материала

БДС EN 933-8

Битум: пенетрация,

Температура на омекванеЗа всяка доставена цистерна

БДС EN 1426

БДС EN 1427Битум - пълно изпитване

На 1 000 t

БДС EN 12591

Полимермодифициран битум: пенетрация, еластично възстановяване при 25 оС, температура на омекване

За всяка доставена цистерна

БДС EN 1426

БДС EN  13398

БДС EN 1427


Полимермодифициран битум - пълно изпитване

На 200 t

БДС EN 14023

Минерално брашно 

  • зърнометричен състав

  • стойност на метиленово синьо
При всяка доставка

Всяка календарна година и при всяка промяна на материалаБДС EN 933-1

БДС EN 933-9Хидратна вар – зърнометричен състав

При всяка доставка

БДС EN 933-1
Tаблица NА.10 – Минимална честота на изпитване за осъществяване на контрол

по време на производството


Проба от

Минимална честота на вземане на пробата

Минимално количество на пробата

Характеристика

Метод за изпитване

От топлите бункери на смесителната инсталация

Когато е

необходимоЕдрозърнест скален

материал

10 kg

Дребнозърнест скален материал5 kg

Зърнометричен състав

Зърнометричен състав

Пясъчен еквивалент


БДС EN 932-1 БДС ЕN 932-2

БДС EN 933-1

БДС EN 933-1

БДС EN 933-8Комбиниран топъл минерален материал

Когато е необходимо

15 kg

Зърнометричен състав

БДС EN 933-1

Неуплътнена смес

При дневно производство за вид асфалтова смес:

- над 50 t – изпитване на всеки 500 t, но не по-малко от веднъж на ден

- до 50 t – изпитване на всеки 50 t , но не по-малко от веднъж на пет работни дни


10 kg

Съдържание на свързващо вещество и зърнометричен състав

БДС EN 12697-1

БДС EN 12697-2Неуплътнена смес

При дневно производство за вид асфалтова смес:

- над 50 t – изпитване на всеки 500 t, но не по-малко от веднъж на ден

- до 50 t – изпитване на всеки 50 t , но не по-малко от веднъж на пет работни дни


10 kg

Остатъчна порестост


БДС EN 12697-8


Неуплътнена смес

При изготвяне на рецептата

15 kg

Чувствителност на вода

БДС EN 12697-12

Неуплътнена смес

На всеки

автомобил


Температура

БДС EN 12697-13

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница