Българският фармацевтичен съюз подкрепя въвеждането на генерично предписване на лекарства, които са заплащани с публични средстваДата19.01.2018
Размер184.15 Kb.
www.investor.bg, 01.03.2016 г.

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/farmacevti-iskat-otlagane-na-novite-pravila-za-predpisvane-na-lekarstva-212351/

Фармацевти искат отлагане на новите правила за предписване на лекарства

От Българския фармацевтичен съюз настояват за редакция на наредбата за достъпа до медицинска помощ

Българският фармацевтичен съюз подкрепя въвеждането на генерично предписване на лекарства, които са заплащани с публични средства. Това се посочва в становище на съсловната организация на фармацевтите във връзка с публикуваната за обществено обсъждане Наредба за достъпа до медицинска помощ.

Промените въвеждат нови правила за предписване на лекарства, платени напълно или частично от бюджета на НЗОК. Предвиден е и режим на генерично предписване на лекарствени продукти, които са заплащани 100% от бюджета на НЗОК и генерично или индикативно предписване според цена на продукта за тези, които са частично заплащани от бюджета на НЗОК.

Според БФС фармацевтите следва да имат гарантирано право да извършват генерично заместване в рамките на определената от изпълнителя на медицинска помощ терапия при съобразяване с възможностите на пациентите, като предписването на лекарствените продукти да бъде по международно непатентно наименование (INN) на активното вещество, а не по търговско наименование, както е сега. Така ще се намали тенденцията по нарастване на публичните разходи за амбулаторно лечение при навлизане на нови продукти и напрежението сред пациентите, посочват от БФС.

В допълнение се напомня, че прогенеричната лекарствена политика е утвърдена в държавите членки на ЕС като средство за стимулиране на пускането на пазара на нови продукти, намаляване на публичните разходи за лекарствена терапия и гъвкаво съобразяване с финансовите възможности на отделния пациент.

България е една от четирите държави членки на ЕС, които не дават реална възможност за генерично заместване от фармацевтите на предписани по търговско наименование лекарствени продукти, заплащани с публични средства. Тази възможност е налице към настоящия момент, но тя е само пожелателна и не се използва от нито един изпълнител на медицинска помощ по данни на НЗОК. Всички държави членки притежават законодателство, приемащо различни форми на задължителна инициатива за генерично предписване и/или заместване при отпускане на лекарствени продукти, с изключение на България.

Според Българския фармацевтичен съюз е необходимо прецизиране на видовете лекарствени продукти, за които се прилага предписването по международно непатентно наименование.

Те смятат за по-удачно и належащо въвеждането на задължителен режим на генерично заместване за частично заплащаните от бюджета на НЗОК лекарства, а не за напълно платените. При някои търговски марки доплащането от страна на здравноосигурени лица при 25% и 50% реимбурсиране е значително. Така пациентите ще имат право на избор в аптеките на лекарствен продукт с по-ниско доплащане, съобразено с финансовите си възможности.

При включването на частично платените лекарства в обхвата на генеричното предписване обаче се обезсмисля въвеждането на ценовия коридор от 1 септември, тоест доплащане на лекарство от пациента в рамките на максимум 60% от стойността му.

От БФС посочват още, че за част от лекарствата – най-вече напълно покритите от касата – генерично предписване или не е целесъобразно, или пък не е възможно. „Продукти като биотехнологичните, биоподобните и биологични лекарствени продукти и такива с тесен терапевтичен индекс следва да НЕ подлежат на предписване по международно непатентно наименование. Изискванията за проследяемост на лечението е особено важна при биологичните молекули и трябва да се извършва по време на предписването, отпускането, мониторирането и отчитането на резултатите от лечението“, казват фармацевтите.

Затова Българският фармацевтичен съюз предлага алтернативно решение на настоящите недостатъци в проекта със създаването на по-подробни правила за генерично заместване от страна на магистър-фармацевтите на определени групи лекарствени продукти, заплащани напълно и частично от НЗОК.

Те предлагат фармацевтът и пациентът да имат също така гарантирано от закона право да инициират генерично заместване на предписани по търговско наименование лекарствени продукти. Органът, който следва да определя кои продукти са включени в режима на генерично заместване, е Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Съветът следва да допълни Позитивния лекарствен списък с допълнителна колона с информация за всеки продукт с изрично посочване дали подлежи на генерично заместване по международно непатентно наименование (INN).

От съсловието предлагат да се отложи приемането на промените в проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване на право на достъп до медицинска помощ до 1 септември т.г.

Те настояват за създаване на работна група, която да подготви нов проект на наредба, който да предвижда въвеждането на прогенерична лекарствена политика чрез гарантирано право на магистър-фармацевтите за генерична субституция в съответствие с приетата през 2015 година Национална здравна стратегия 2020.По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Десислава Попова02.03.2016 г., с. 3

Фармацевтите искат отлагане на новото изписване на рецептите

По молекули да се пишат частично поетите от НЗОК лекарства, предлагат от съюза

Ана Атанасова

Изписването на лекарства не по търговско име, а по международно непатентно наименование да се отложи за 1 септември, предлагат от Българския фармацевтичен съюз. Дотогава промените трябва да се обсъдят, смятат оттам.

От съюза по принцип подкрепят идеята на МЗ на рецептите по линия на здравната каса да не пише търговска марка, а името на молекулата на активното вещество на лекарството. "Така ще се намали тенденцията по нарастване на публичните разходи за амбулаторно лечение при навлизане на нови продукти и напрежението сред пациентите", пише в становище на съюза. Според фармацевтите обаче по-добрият вариант е да се въведе задължително генерично заместване не за 100% платените от касата лекарства, а за частично поетите, за които МЗ не предвижда подобна промяна. Така пациентът ще може да избере колко да доплаща.

България е една от едва 4 държави - членки на ЕС, които не дават реална възможност за генерично заместване от фармацевтите на предписани по търговско наименование лекарствени продукти, плащани с публични средства. "Тази възможност е налице към настоящия момент, но тя е само пожелателна и не се използва от нито един изпълнител на медицинска помощ по данни на НЗОК", посочват фармацевтите. Затова от съюза предлагат фармацевтът и пациентът да имат гарантирано от закона право да "инициират генерично заместване на предписани по търговско наименование лекарства".

От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари пък искат промяната изобщо да отпадне, тъй като не лекари, а аптекари ще вземат решения за здравето на пациентите, без да носят отговорност за състоянието на болните. Те са и срещу това да са длъжни да информират пациентите дали има по-евтин препарат от този, който им изписват. "Лекарят не продава медикаменти, за да следи и съобщава за различните цени на хилядите продукти", мотивират се те.

http://medicalnews.bg/2016/03/01/%D0%B2%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0/

01/03/2016

Въвеждането на ценови коридор за лекарствата може да бъде заменено с генерично заместване от магистър-фармацевтите

Българският фармацевтичен съюз е изразил своето писмено становище до Министерството на здравеопазването относно публикувания на интернет страницата на министерството на 16.02.2016г. проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване на право на достъп до медицинска помощ.

Промените предвиждат да се въведат нови правила за предписване на здравноосигурените лица на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък, които са с ниво на заплащане напълно или частично от бюджета на НЗОК.

Предвиден е и режим на генерично предписване на лекарствени продукти, които са заплащани 100% от бюджета на НЗОК и генерично или индикативно предписване според цена на продукта за тези, които са частично заплащани от бюджета на НЗОК.

Българският фармацевтичен съюз подкрепя въвеждането на генерично предписване за продукти, които са заплащани с публични средства. 

В своето становище относно Националната здравна стратегия, БФС вече посочи, че магистър-фармацевтите следва да имат гарантирано право да извършват генерично заместване в рамките на определената от изпълнителя на медицинска помощ терапия при съобразяване с възможностите на пациентите, като предписването на лекарствените продукти да бъде по международно непатентно наименование (INN) на активното вещество.Така ще се намали тенденцията по нарастване на публичните разходи за амбулаторно лечение при навлизане на нови продукти и напрежението сред пациентите.

Прогенеричната лекарствена политика е утвърдена в държавите членки на ЕС, като средство за стимулиране на пускането на пазара на нови продукти, намаляване на публичните разходи за лекарствена терапия и по-доброто им управление, както и повишаване на отговорността на пациентите към собственото им лечение, съответно – гъвкаво съобразяване с финансовите възможности на отделния пациент.

Република България е една от четирите държави членки на ЕС, които не дават реална възможност за генерично заместване от магистър-фармацевтите на предписани по търговско наименование лекарствени продукти, заплащани с публични средства. Тази възможност е налице към настоящия момент, но тя е само пожелателна и не се използва от нито един изпълнител на медицинска помощ по данни на НЗОК.

Всички държави членки притежават законодателство, приемащо различни форми на задължителна инициатива за генерично предписване и/или заместване при отпускане на лекарствени продукти, с изключение на България.Трябва да се подчертае, че в повечето държави членки магистър-фармацевтите имат водеща роля относно иницииране на заместването на лекарствените продукти по лекарско предписание в процеса на отпускането им.

Според Българският фармацевтичен съюз е необходимо прецизиране на видовете лекарствени продукти, за които се прилага предписването по международно непатентно наименование. Считаме, че по-удачно и належащо е въвеждането на задължителен режим на генерично заместване за частично заплащаните от бюджета на НЗОК лекарства.

При някои търговски марки доплащането от страна на здравноосигурени лица при 25% и 50% реимбурсиране е значително. Генеричното заместване при тази група лекарства по международно непатентно наименование ще бъде съобразено с финасовите възможности и желание на пациентите.

Така здравноосигурените лица, посещавайки аптеката, ще има право на избор на лекарствен продукт с по-ниско доплащане, съобразено с финансовите му възможности.При включването на частично платените лекарства в обхвата на генеричното предписване/заместване се обезсмисля въвеждането на ценовия коридор от 01 септември. Здравноосигуреното лице при избора на лекарствен продукт в аптеката ще дава своето съгласие за частта, която ще доплаща за своята терапия.

За част от продуктите, най-вече напълно заплатените от бюджета на НЗОК генерично предписване, не е целесъобразно и/или възможно поради тяхното естество и липсата на основания и възможности за взаимното им заместване по медицински или производствени съображения и характеристики.Продукти като биотехнологичните, биоподобните и биологични лекарствени продукти и такива с тесен терапевтичен индекс следва да не подлежат на предписване по международно непатентно наименование.

Изискванията за проследяемост на лечението е особено важна при биологичните молекули и трябва да се извършва по време на предписването, отпускането, мониторирането и отчитането на резултатите от лечението.

 Българският фармацевтичен съюз предлага алтернативно решение на настоящите недостатъци в проекта със създаването на по-подробни правила за генерично заместване от страна на магистър-фармацевтите на определени групи лекарствени продукти, заплащани напълно и частично от НЗОК и включени в Позитивния лекарствен списък.

Магистър-фармацевтът и пациентът да имат също така гарантирано от закона право да инициират генерично заместване на предписани по търговско наименование лекарствени продукти. Органът, който следва да определя кои продукти са включени в режима на генерично заместване, е Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Съветът следва да допълни Позитивния лекарствен списък с допълнителна колона с информация за всеки продукт с изрично посочване дали подлежи на генерично заместване по международно непатентно наименование (INN).

 В заключение Българският фармацевтичен съюз предлага да се отложи приемането на промените в проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване на право на достъп до медицинска помощ до 1 септември т.г.

Необходимо е да се създаде специална работна група с включени представители на Българския фармацевтичен съюз, на сдружения на производители на лекарствени продукти и на Българския лекарски съюз.

Посочената работна група трябва да подготви нов проект на наредба, който да предвижда въвеждането на прогенерична лекарствена политика чрез гарантирано право на магистър-фармацевтите за генерична субституция в съответствие с приетата през 2015 година от 43-то Народно събрание Национална здравна стратегия 2020г.

www.dir.bg, 01.03.2016 г.

http://dnes.dir.bg/news/zdravnata-kasa-izbori2013-identifikator-21872264?nt=10

За идентификатора била избрана технически по-добрата оферта

До 10 дни ще стане ясно дали обществената поръчка за електронен идентификатор ще бъде оспорена, заяви Иванка Кръстева - подуправител на НЗОК.

Преди ден стана ясно, че на първо място е класиран консорциумът “Стемо Гама Консулт" с оферта за 477 000 лева с ДДС и цена от 286.80 лв. за брой четец, който ще бъде монтиран в болниците и аптеките.

Другата фирма “Контракс“ предложи цена на системата 109 000 лева с ДДС и цена на четеца 228 лева с ДДС.

Тежестта на цената при крайното класиране обаче бе по-малка от тази на техническите параметри и затова спечели фирмата с по-добра техническа оферта.

Пред bTV Кръстева обясни, че не би си позволила да коментира защо Здравната каса е избрала най-скъпата оферта. В качеството си на юрист тя обясни само това, което е публично известно от сайта на НЗОК - как протича процедурата, как е завършила и всъщност, че не става въпрос за пръстови отпечатъци.

Подуправителят на НЗОК изтъкна, че управителят на Касата е внесъл в Надзорния съвет документация за откриване на обществена поръчка за електронен идентификатор (така наречения по закон Уникален идентификационен номер).

"Част от елемента на обществената поръчка е методика за оценка на техническите предложения на фирмите. Избрано е да не е най-ниска цена, а да е икономически най-изгодна оферта, като на техническото задание е даден по-голям точков процент спрямо цената на предложението – 65 точки има за техническо предложение, 35 точки има за цена", обясни Кръстева.

Според нея фирмата с най-висока ценова оферта е спечелила на първия етап при оценка на техническото задание максималния брой точки. Поради това, смята Кръстева, четири пъти по-скъпа оферта е допустима, защото втората фирма е получила много малък брой точки при оценка на техническото задание.

Членовете на комисията са оценили архитектурното предложение на самата система по отношение на сигурността.

От средата на годината здравноосигурените ще могат да получават лекарствата си по Каса само с идентификатор. От министерството успокояват, че близки и роднини ще могат да получават лекарствата от името на пациентите. Според фармацевтите обаче реформата неминуемо ще затрудни достъпа.

"Въвеждането на електронния идентификатор е внезапна смърт за всеки един мошеник в системата. НЗОК трябва да даде обяснение за конкурса за пръстови отпечатъци", заяви вчера министърът на здравеопазването Петър Москов.

По повод обществената поръчка той каза, че ако няма достатъчно адекватен отговор на комисията, си запазва правото през квотата на държавата в надзора да интервенират.

"Това, което знам е, че нещата, свързани с поръчката, бяха свързани както с цена, така и със сигурността и достоверността на данните, което не е маловажно. Има си комисия в касата, тя трябва да даде адекватни отговори. Има методика, по която са класирани тези кандидати“, заяви Москов.www.zdrave.net, 01.03.2016 г.

http://www.zdrave.net/news/novini-210/prastoviyat-identifikator-formalen-povod-otkaz-63532

Д-р Ваньо Шарков:

Пръстовият идентификатор е формален повод за отказ да се подпише НРД

Надежда Ненова

Зам.-министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков не е разтревожен от отказа на Българския лекарски съюз да подпише Националния рамков договор 2016. „Има си разписани правила, според които Надзорния съвет на Здравната каса приема измененията в Националния рамков договор за 2016 г. Това, което ще направим, вчера го каза и министър Москов, ще имаме над 5 млн. изследвания повече, ще имаме над 700 000 направления за първични и вторични прегледи повече, ще има повече профилактични прегледи, ще има 200 млн. лева повече за болнична помощ, ще има нови клинични пътеки за продължително лечение в болничната помощ. От всичко това полза има пациентът“, заяви той пред журналисти.

Според Шарков спорът за пръстовия идентификатор е излишен и от БЛС го взимат като формален повод за отказа за подпишат договора. „През 2007 г. е разписан текст в здравното осигуряване, който гласи, че Здравната каса е длъжна да въведе уникален идентификационен номер. Технически как ще бъде изпълнено въвеждането му, зависи само от НЗОК. Защо не е въведен от 2007 г. до 2016 г. е друг въпрос. Замислете се, че винаги, когато искаш да има сериозен контрол върху една система, която харчи 3,5 млрд. лева, винаги има сериозна съпротива“, каза зам.-министърът.

На въпрос дали в служебния рамков договор ще отпадна текстовете, които бяха договорени с БЛС, Шарков отвърна: „Защо трябва да отпаднат. Ако регулативните стандарти в доболничната помощ - направленията, бъдат преразходени от някои от личните лекари, но в същото време в РЗОК няма преизпълнение, тогава няма да бъдат глобявани лични лекари. Това ли да отпадне и кой от колегите не е съгласен с този текст?! Трябва да има ново решение на Надзора, да бъдат разгледани всички предложения. Аз не мога да решавам еднолично, защото съм само един от членовете на Надзорния съвет“, завърши Шарков.www.investor.bg, 01.03.2016 г.

http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/nzok-izbranata-nai-skypa-sistema-za-prystova-identifikaciia-e-i-nai-sigurnata-212298/

НЗОК: Избраната най-скъпа система за пръстова идентификация е и най-сигурната

Системата не снема пръстов отпечатък, а прави код от три произволни точки на пръста, обясни подуправителят на Касата

Избрана е най-скъпата оферта за пръстов идентификатор, защото тази фирма е получила максимален брой точки за техническото предложение. Това обясни подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Иванка Кръстева пред bTV.

Както е известно, фирма „Консорциум СТЕМО - Гама Консулт“ спечели обществената поръчка за създаване на софтуера за пръстов идентификатор въпреки по-високата ценова оферта.

Кръстева признава, че спечелилата фирма е предложила четири пъти по-висока цена от фирмата, класирана на второ място, но уточни, че първата фирма е получила максималния брой точки за технически параметри – 65, а втората е получила минимален брой точки по техническото задание. В заданието цената е имала по-ниска тежест от техническите параметри, каза подуправителят на касата.

Кръстева обясни още, че новата система няма да снема пръстов отпечатък и няма да прави снимка на специфичните гънки на пръстите, а ще прави индивидуален цифров код на база три произволни точки на пръста.

Фирмата, класирана на второ място, има 10-дневен срок от 26 февруари да оспори избора на касата пред Комисията за защита на конкуренцията.По статията работиха: Евгения Маринова, редактор Бойчо Попов

www.bnt.bg, 01.03.2016 г.

http://news.bnt.bg/bg/a/po-nov-nachin-shche-izpisvat-lekarstvata-ot-zdravnata-kasa
По нов начин ще изписват лекарствата от Здравната каса
Проект на Здравното министерство предвижда лекарствата, покривани от Националната здравноосигурителна каса да не бъдат изписвани по търговската марка на продукта, а по наименованието на активната съставка в медикамента. Така пациентите ще могат да се информират за цените на различните лакарства и да изберат най-подходящото за тях.
Фармацевтичният съюз подрепя предложението. Лекарите обаче са против. Според председателя на съсловната организация д-р Венцислав Грозев, ако изборът на медикамент се осъществява в аптеката, няма да бъде ясно кой поема отговорност при появата на странични ефекти. Председатялт на Националната пациентска орагнизация д-р Станимир Хасърджиев смята, че е най-добре това да се въведе поетапно. Трябва да се вземе и предвид, че съществуват лекарства, които не са взаимозаменяеми.

www.zdrave.net, 01.03.2016 г.

http://www.zdrave.net/news/novini-210/otlagane-1-septemvri-naredbata-dostapa-63533

Отлагане до 1-ви септември и на Наредбата за достъпа предлагат от БФС

Българският фармацевтичен съюз подкрепя въвеждането на генерично предписване за лекарства, заплащани с публични средства. Това се казва в становище на съсловната организация във връзка с публикуваната за обществено обсъждане Наредба за достъпа до медицинска помощ.

„В своето становище относно Националната здравна стратегия, БФС вече посочи, че магистър-фармацевтите следва да имат гарантирано право да извършват генерично заместване в рамките на определената от изпълнителя на медицинска помощ терапия при съобразяване с възможностите на пациентите, като предписването на лекарствените продукти да бъде по международно непатентно наименование (INN) на активното вещество. Така ще се намали тенденцията по нарастване на публичните разходи за амбулаторно лечение при навлизане на нови продукти и напрежението сред пациентите“, смятат от БФС.

От там отбелязват, че страната ни е една от четирите държави членки на ЕС, които не дават реална възможност за генерично заместване от магистър-фармацевтите на предписани по търговско наименование лекарствени продукти, заплащани с публични средства. „Тази възможност е налице към настоящия момент, но тя е само пожелателна и не се използва от нито един изпълнител на медицинска помощ по данни на НЗОК“, посочват фармацевтите.

Становището им обаче е, че по-добрият вариант е да се въведе задължително генерично заместване не за 100% платените от касата лекарства, а за тези, които се покриват частично, за да има възможност пациентът да избере колко ще доплаща. Те отбелязват още, че ако тази стъпка се предприеме, тя би обезсмислила ценовия коридор, който предстои да влезе в сила от 1-ви септември. (Става въпрос за доплащане на лекарство от пациента в рамките на максимум 60%, б.р.)

От БФС посочват още, че за част от лекарствата – най-вече напълно покритите от касата – генерично предписване или не е целесъобразно, или пък не е възможно. „Продукти като биотехнологичните, биоподобните и биологични лекарствени продукти и такива с тесен терапевтичен индекс следва да НЕ подлежат на предписване по международно непатентно наименование. Изискванията за проследяемост на лечението е особено важна при биологичните молекули и трябва да се извършва по време на предписването, отпускането, мониторирането и отчитането на резултатите от лечението“, казват фармацевтите.

Гилдията има и алтернативно предложение: магистър-фармацевтът и пациентът да имат гарантирано от закона право да инициират генерично заместване на предписани по търговско наименование лекарства. „Органът, който следва да определя кои продукти са включени в режима на генерично заместване, е Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Съветът следва да допълни Позитивния лекарствен списък с допълнителна колона с информация за всеки продукт с изрично посочване дали подлежи на генерично заместване по международно непатентно наименование (INN)“, смятат от фармацевтичния съюз.

От там в крайна сметка предлагат промените и в тази наредба да се отложат до 1-ви септември, защото: „Необходимо е да се създаде специална работна група с включени представители на Българския фармацевтичен съюз, на сдружения на производители на лекарствени продукти и на Българския лекарски съюз. Посочената работна група трябва да подготви нов проект на наредба, който да предвижда въвеждането на прогенерична лекарствена политика чрез гарантирано право на магистър-фармацевтите за генерична субституция в съответствие с приетата през 2015 година от 43-то Народно събрание Национална здравна стратегия 2020 г."

VINF 16:46:01 01-03-2016

NZ1644VI.027

парламент - наркотици - промени

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

София, 1 март /Екатерина Панова, БТА/

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет.

В доклада на Комисията по здравеопазването се посочва, че целта на промените е да се изпълни решение на Министерския съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса с цел оптимизиране на регулаторните режими в областта на наркотичните вещества. С промените се предлага оптимизиране на контрола върху дейностите с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, и се прецизират текстове, свързани с лицензионните и разрешителните режими. Цели се и регламентиране на условията и на реда за лечение и психосоциална рехабилитация на малолетни и непълнолетни лица.

Проектът предвижда намаляване на сроковете за издаване, подновяване и промяна на лицензии за дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, от 60 на 50 дни. Въвежда се изискване за водене на публични регистри за издадените лицензии и разрешения по реда на закона.

С проекта се въвежда изискване за мандатност и се допълва съставът на Експертния съвет по лечение на зависимости с цел оптимизиране на дейността му. Условията и редът за определянето на поименния състав на съвета ще се уреждат с правилник, утвърден от министъра на здравеопазването. Предлага се въвеждане на административнонаказателна отговорност за нарушаване на условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Според вносителите с промените ще се постигне и оптимизиране на контрола при използването на наркотични вещества, в резултат на което се очаква да се предотвратят и да намалеят случаите на нарушения.www.dariknews.bg, 01.03.2016 г.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1556062

Личните лекари се обявиха против пръстовия идентификатор

След като Лекарският съюз е отхвърлил идеята да влизаме в болници, аптеки и при джипито с пръстов идентификатор, то тази мярка не трябва да се въвежда. В това са категорични от Сдружението на общопрактикуващите лекари, откъдето излязоха със свое писмено становище, в което се обявяват срещу идеята на ресорния министър Петър Москов.

Общопрактикуващите лекари смятат, че въвеждането на пръстова идентификация ще увеличи времето за чакане пред кабинетите на джипитата, а времето за първоначалното набиране на данните в идентификатора ще представлява допълнително утежняващ фактор. Оттам повдигат въпроса не се ли лишава българският пациент от правата си на избор и неприкосновеност, ако бъде задължен да положи пръста си върху устройството.

Според общопрактикуващите лекари не е ясно, когато бъдат въведени идентификаторите, какво ще се случва при срив в системата, както и при липса на електрозахранване или интернет.В декларацията си от сдружението припомнят, че финансовият момент тук не е свързан единствено с разработката на софтуера, но и със закупуването на четци за болници и ДКЦ-та.

След като се обръщат до здравното министерство с въпроса - как точно пръстовият идентификатор ще улесни достъпа до медицинска помощ, общопрактикуващите лекари настояват наредбата за достъп до медицинска помощ, в която идентификаторът е залегнал, да не бъде приемана, а да се преработи.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница