Българското участие в процеса на вземане на решения в ес след присъединяванетоДата17.10.2017
Размер81.21 Kb.
Българското участие в процеса на вземане на решения в ЕС след присъединяването
24 октомври 2006,

хотел “Радисън”, зала “Александър”


Кратки биографии на участниците
Агнес Коваго

Агнес Коваго е завършила университета “Йотвьош Лоранд” в Будапеща. Защитила е докторат в Катедрата по нова и най-нова световна история на същия университет. През 2001 година работи като изследовател в Католическия университет в Милано, а през 2004 специализира в школата за млади дипломати към Холандския институт за международни отношения “Клигендал” в Хага.

Понастоящем г-жа Коваго е трети секретар по европейските въпроси в посолството на Унгария в София. Работи в Министерството на външните работи на Унгария от 2002 година. Заемала е длъжности в Дирекцията за европейско политическо сътрудничество (2002-2004) и в Кабинета на заместник-министъра на външните работи (2004-2006). Владее английски и италиански език.
Андре Уилкенс

Андре Уилкенс е роден в Берлин през 1963 година. От 2003 година е директор на институт “Отворено общество” – Брюксел, който представлява мрежата фондации “Сорос” в белгийската столица. Мисията на фондациите “Сорос” е да подпомага прехода от затворено към отворено общество и да утвърждава и разпространява ценностите на съществуващите отворени общества. Основен фокус в дейността на ИОО в Централна и Югоизточна Европа са проблемите на ромите, за чието решаване през последните 12 години са вложени близо 70 милиона щатски долара.

Преди да постъпи на настоящата си длъжност, Андре Уилкенс е бил част от екипа на частната комуникационна компания “Огилви”, където е отговарял за разработването и управлението на комуникационни стратегии за клиенти от нестопанския сектор като Европейската комисия, Световната банка и Европейския форум на хората с увреждания. Работил е в Европейската комисия и в Европейската фондация за обучение, като се занимавал със сътрудничеството между ЕС и бившия Съветски съюз в областта на образованието. Завършил е Потсдамския университет и е защитил магистърска степен в Лондонската висша школа по икономика. 

Ася Кавръкова

Ася Кавръкова е директор на програмите “Европейска интеграция и регионална стабилност” и “Гражданско общество” в институт “Отворено общество” – София.

Защитила е магистърска степен по право и магистърска степен по европейска интеграция в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Била е директор по въпросите на обществената политика в програма “Демократична мрежа” на Американската агенция за международно развитие, а също и изпълнителен директор на асоциация “Прозрачност без граници”, клон на “Трансперънси Интернешанъл” в България.

Ася Кавръкова има богат опит в областта на стратегическото планиране, оценката на проектни предложения, административното управление, наблюдението и оценката на проекти, оперативното управление на проекти, разработването на програми и организирането на обучителни курсове за работа с предприсъединителни финансови инструменти и хоризонтални програми на ЕС.

Г-жа Кавръкова ръководи аналитичната и изследователската дейност на Групата за европейски прогнози и изследвания. Председател е на Управителния съвет на фондация “Група на медийните юристи”.

Ася Чолашка

Ася Чолашка е родена на 04 август 1955 г. През 1980 г. завършва Висш икономически институт в София, а през 2006 г. – право във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Владее английски и руски език.

През 1995 г. започва работа като експерт в системата на Министерството на труда и социалната политика – Агенция по заетостта, а от 1999 г. – в дирекция „Европейска интеграция и международни отношения” като експерт, началник отдел и директор.

Ръководител на РГ 13 „Социална политика и заетост” към Съвета за координация и мониторинг. Представител на Министерството на труда и социалната политика към работни групи и комитети към ЕК.

Представител на Министерството на труда и социалната политика в Управителния комитет по социална кохезия към Съвета на Европа и негов заместник-председател.
Владимир Шопов

Владимир Шопов е старши анализатор в агенция “Алфа Рисърч” и хоноруван преподавател в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Възпитаник е на Софийския университет (политология) и на Лондонската висша школа по икономика и политически науки (политика на Европейския съюз). Специализирал е в Оксфордския университет, в Лондонския университет, и в Калифорнийския университет в Сонома.


Давид Стълик

Давид Стълик понастоящем работи като ръководител на звено “Беларус, Украйна и Молдова” и координатор на проекти за подпомагане на процеса на демократизация в Източна Европа в една от най-големите централноевропейски неправителствени организации – “Пийпъл ин нийд” (“Хора в нужда”). Преди това е бил ръководител на проекти във фондация “Развитие на гражданското общество”, чийто предмет на дейност е свързан основно с администрирането на проекти по програма “Фар”, насочени към развитието на гражданското общество в Чехия. Преподава в Департамента по проблемите на гражданския сектор към Карловия университет. След присъединяването на Чехия към ЕС е избран за член на Европейската комисия по икономически и социални въпроси, където представлява чешкия неправителствен сектор и изпълнява функциите на докладчик за Беларус.

По-рано е работил за Института за европейска политика “Еуропеум”, независим чешки аналитичен център, на който е съосновател. Г-н Стълик е бил също ръководител на проекти и изпълнителен сътрудник на главния вицепрезидент на евро-американския аналитичен институт “Изток – Запад”.

По време на следването си е заемал длъжността заместник-председател на Асоциацията на европейските студенти (AEGEE-Europe). Експерт е в областта на разширяването на ЕС, развитието на гражданското общество, социално-икономическите последици от прехода на посткомунистическите страни към демокрация.

Г-н Стълик е защитил магистърска степен по обществено развитие и политика в Централноевропейския университет и магистърска степен по международна икономика в Варшавския икономически институт.

Зинаида Велева-Златанова

Зинаида Велева-Златанова понастоящем е директор на дирекция “Европейска интеграция и отношения с международните финансови институции” при Министерския съвет. Преди това е ръководила отдел “Европейска интеграция” в Министерството на околната среда и водите.

Г-жа Велева е магистър по право от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и в момента се обучава в магистърската програма по европейска интеграция на Нов български университет – София. През 2000 година е специализирала “Присъединяване към Европейския съюз” в Центъра за европейски дипломатически изследвания в Лондон, Великобритания. Владее английски, немски и руски език.


Йованка К. Якубек

Йованка К. Якубек е завършила Института по политически науки към Варшавския университет и понастоящем е докторант в същия университет под ръководството на професор Гржегорж Ридлевски. Същевременно продължава обучението си в магистърската програма по право на Факултета по право и администрация към Варшавския университет. През 2005–2006 година се занимава с изследователска дейност като докторант в Департамента по управление на Лондонската висша школа по икономика и политически науки, където работи съвместно с професор Едуард Пейдж.

Г-жа Якубек е работила в администрацията на полското правителство като говорител на Главна инспекция “Пътен транспорт” към Министерството на инфраструктурата (2004-2005), където е отговаряла за координацията на международното сътрудничество в рамките на Евроконтрол. Преди това (2000-2001) е била сътрудник на Марек Островски, главен редактор на Международния отдел на най-влиятелното полско седмично списание – “Политика” (полски еквивалент на “Икономист”).

Експерт е в областта на координацията на европейската политика в Полша и в други държави членки на ЕС, европейското и административното право, управлението и политиките на Европейския съюз, държавното управление и политиката на Полша, обществената администрация и европейската политика. Член е на Университетската асоциация за съвременни европейски изследвания и понастоящем преподава в Института по политически науки на Варшавския университет.


Лотар Яшке

Лотар Яшке е роден 1966 година във Филах, Австрия. Завършил е бизнес администрация и икономика във Виена. От 1992 до 1994 работи в икономическата сфера, а в следващите четири години – в Австрийското федерално министерство на външните работи, където отговаря за Източна Европа и разширяването на ЕС. От 1998 до 2002 година е част от екипа на Секретариата на Съвета на Европейския съюз в Брюксел, а от 2002 е съветник в Посолството на Австрия в България.
Огнян Минчев

Огнян Минчев е политолог, ръководител на катедра “Политология” в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и изпълнителен директор на независимия политологически Институт за регионални и международни изследвания. Професионалната му дейност е насочена предимно към анализ на пост-комунистическия преход, изследване на проблемите на сигурността в Централна и Източна Европа и на Балканите, свързани с корупцията и организираната престъпност, демократизация и демократично развитие. Г-н Минчев е изнасял лекции в редица европейски и американски университети от началото на 90-те години насам. Доктор е по политология от Софийския университет (1991). Роден е през 1958 година, семеен, с едно дете – дъщеря Маргарита.


Проф. Петер Болаж

Проф. Петер Болаж е завършил Будапещенския университет “Карл Маркс” (по-късно Будапещенски висш институт по икономика, а днес университет “Корвинус”). Защитил е докторат и впоследствие се е хабилитирал в същия университет. Наред с кариерата си в държавното управление и дипломацията, проф. Болаж в продължение на повече от три десетилетия се занимава и с изследователска и преподавателска работа. Член е на Унгарската академия на науките. През 2000 година му е присъдена титлата професор на университета “Корвинус” в Будапеща, а през 2005 става част от постоянния академичен състав на Централноевропейския университет. Преподава в редица унгарски и чуждестранни университети, изнасяйки лекции на унгарски, английски, френски и немски език.

Проф. Болаж е заемал длъжността държавен секретар по въпросите на промишлеността и търговията (1992-1993) и държавен секретар по европейска интеграция (2002-2003). Бил е посланик в Дания, Германия и в ЕС в Брюксел. Бил е също представител на Унгария в Европейския конвент. През 2004 година е избран за първия унгарски член на Европейската комисия, където отговаря за регионалната политика.

Изследователската дейност на проф. Болаш е свързана преди всичко с външните отношения на ЕС. Неговата книга за външната политика на ЕС (на унгарски език) е одобрена от Европейската комисия като част от програмата на инициативата “Жан Моне”. Защитил е дисертация пред Унгарската академия на науките, в която разглежда теоретичните проблеми на европейската интеграция и по-специално взаимовръзките между късната модернизация и европейската интеграция в източната част на континента. Едно от последните му изследвания е посветено на проблемите на управлението на ЕС, включително бъдещето на Европейската конституция. В Централноевропейския университет проф. Болаж преподава “Външна политика на Европейския съюз” (през зимния семестър) и “Управление на ЕС” (през летния семестър). Основател е нов Център за изследвания в областта на разширяването на ЕС към Централноевропейския университет.Автор е на множество научни трудове и статии. Играе активна роля в унгарските и международните научни среди. Заема редица длъжности, сред които вицепрезидент на мрежата на Международната асоциация за изследвания на Европейската общност (ECSA World), от 2004 година насам.
Юлия Захариева

Юлия Захариева е доцент по право и философия в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и член на настоятелството на институт “Отворено общество” – София. Преподава “История и теория на международните отношения”, “Право на Европейския съюз” и “Европейско политическо сътрудничество и интеграция” в Софийския университет. Доц. Захариева има задълбочени познания върху процеса на европейска интеграция, институциите и политиките на ЕС и международното право и международните отношения. Тя е член на Съюза на учените в България, на Българската асоциация за международно право и на Българската асоциация за изследвания на Европейската общност.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница