Божията кръв Малкълм Уебърстраница21/21
Дата14.01.2018
Размер4.27 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
основата на това освобождение?

544 Очевидно Исус направи грешка, когато каза: „Свърши се!” - умирайки на кръста! Сравни с Йоан 19:28, 30; Деяния 13:29.

545 Колосяни 2:14-15; Евреи 2:14; Откровение 12:11.

546 Думата, използвана тук, е сегашното причастие на глагола eхo - „да имам или да притежавам”.

547 Сатана беше победен по отношение на човека, а не по отношение на Бог, който Той никога не се бе налагало да побеждава.

548 Лука 4:5-6; Йоан 12:31; 14:30; 16:11; 2 Коринтяни 4:4; Eф. 2:2; 1 Йоан 5:19.

549 Данаил 10:13, 20; Eфесяни 6:12.

550 „Притежател” в англ. текст – бел. пр.

551 Пак така – бел. пр..

552 сравни с Битие 24:3; Изход 8:22; Исус Навиев 3:11, 13; 1 Царе 2:8; Eздрa 5:11; Неемия 9:6; Псалм 74:16-17; 95:3-5; 97:5; 135:6-7; Исая 66:1; Eзeкиил 18:4; Агей 2:8; Захария 6:5; Деяния 17:24; Римляни 9:5, Бог е „Бог над всичко; 1 Коринтяни 10:26.

553 сравни с Еремия 32:27.

554 сравни с Битие 8:1; Изход 14:21; Йов 38-41; Псалм 89:9, 11; Псалм 104; 115:3; 147:8-9, 16-18; 148:8; Maтей 6:30; 8:27; Деяния 14:17; Колосяни 1:16-17; Евреи 1:2-3.

555 сравни с Изход 15:18; 1 Летописи 29:11-12; Псалм 66:7; 75:5-7; 103:19; Йов 9:24; 12:23; Притчи 16:33; 21:1; Исая 37:16; 40:12-18, 22-26; 44:24-45:2 с Eздрa 1:1; Еремия 10:7, 10; 27:5; Данаил 2:21; 4:25, 32, 34-35; 5:18, 21; Деяния 1:6-7; 17:26; Eфесяни 1:11; Откровение 1:5.

556 сравни с Eздрa 1:2.

557 Битие 1:26-28; Псалм 8:4-8.

558 сравни с 1 Летописи 28:5; 29:23.

559 Ако областта на властта им не беше ограничена, дяволът и неговите ангели, като свръхестествени същества, наистина можеха да унищожат всичко за много кратко време!

560 Противно на учението, че Йов заслужавал атаките на дявола поради своето неверие или страх, или каквото и да е, Бог казва в Йов 2:3, че в самия Йов няма причина, поради която да заслужи атаките на дявола. Нещо повече, Бог трудно би нарекъл един грешен, невярващ човек „непорочен и правдив” (Йов 1:8; 2:3)!

561 сравни с Лука 8:32.

562 сравни с Еремия 4:10; Eзекиил 14:9; Римляни 11:8; 2 Солунци 2:11-12; Исая 44:18 с Осия 4:12; Исая 19:13-14; 29:9-12; 63:17; Второзаконие 13:1-3; Йов 12:16; Лука 10:21; Йоан 12:40.

563 сравни с 1 Царе 2:34 с 3:12-13; 26:10; 25:38-39; 2 Царе 6:7; 12:15, 18; 3 Царе 17:20; 4 Царе 5:7; 19:35; Eзекиил 24:16, 18; Йов 6:9; Лука 12:5; Деяния 5:3-5, 9; Откровение 2:23.

564„Над смъртта” – в англ. текст – бел. пр.

565 сравни с Битие 3:16; Изход 9:3; 15:26; Второзаконие 7:15; 28:58-61; 1 Царе 5:6; 2 Царе 24:12-13, 15 с 1 Летописи 27:24; 4 Царе 6:18; 15:5; Йов 2:10; 6:4; 19:21; 42:11; Псалм 39:10-11; 68:21; Еремия 21:6; Деяния 12:23; 13:11; Откровение 15:1.

566 Йов 16:11 също така се отнася до Сатана.

567 сравни с 1 Царе 12:17-18; 4 Царе 8:1; 17:25; 2 Летописи 7:13-14; Йов 1:16; Псалм 78:43-48; 105:16, 28-35; Йоил 2:25; Aмос 4:6-11; Йона 1:14; 2:3; Агей 1:9-11.

568 сравни с Йов 1:11-12, 19.

569 сравни с Йов 2:3-6.

570 По същия начин във 2 Царе 12:9 за Давид се казва, че е убил Урия с меча на амонците. Давид лично не учи Урия, но беше в толкова пълен контрол на всичко това, че може да се каже, че самият той го е направил. Сравни с 2 Царе 4:10 с 1:15; 24:10 с ст. 2; 8:1-2; 1 Царе 13:4 с ст. 3; 22:17-21; Йоан 4:1-2. Всички тези стихове ни предоставят примери за това, когато за някого се каже, че лично е направил нещо, a всъщност не е бил той, а негов представител, който действително е извършил това дело.

571 сравни с Псалм 86:5, 15; 100:5; Еремия 4:27 28; Плачът на Еремия 3:31 33; Eзекиил 18:23; 31:15; Maтей 18:14; Лука 6:35; 19:41 44; 1 Tимотей 2:3 4; 2 Петрово 3:9б; 1 Йоан 4:8б.

572 Йоан 3:36; Римляни 1:18; 2:2; 2 Солунци 1:6.

573 сравни с Битие 15:14; Изход 3:20; 11:1, 4 5; 12:12 13, 23, 29; 16:3; Исус Навиев 24:5; Пс. 78:51; 105:36; 135:8; 136:10; Деяния 7:7.

574 сравни с Евреи 3:9 11.

575 сравни с Maтей 18:34 35; 1 Коринтяни 11:29 32; 1 Tимотей 1:20; Псалм 39:10 11; Евреи 12:5 6.

576 сравни с 1 Петрово 4:12 13 и др.

577 сравни с Maтей 8:29 с Лука 8:31 и Откровение 12:12; Исая 24:21; 27:1; Eзекиил 28:16-19; Maтей 25:41.

578 сравни със Съдии 2:11 15; 3:7 9, 12 15; 4:1 2; 6:1; 10:6 7.

579 сравни с Плачът на Еремия 1:5, 8; 2:5 7, 17; 4:12 13.

580  сравни с Исая 7:17 20.

581 Левит 26:25; Второзаконие 28:47 58, 62 68; 1 Царе 4:2 3; 26:19; 28:18 19; 3 Царе 8:46; 18:9; 4 Царе 13:2-5; 18:11 12; 1 Летописи 6:15; 21:12; 2 Летописи 6:24, 36; 12:7; 22:8; 24:24; 36:15 17; Eздрa 5:12; 9:7, 13; Неемия 9:26 28; Псалм 78:55 62; 79:1 9; 106:39 42; Исая 13:1 5, 17; 29:3, 7; 42:24 25; 43:27 28; 47:5 6; Еремия 1:14 16; 5:6 9, 15 19; 8:14 17; 12:7 8; 15:8 9; 16:13; 17:3 4; 20:4 5; 21:7, 10; 22:25; 24:8 10; 25:8 14; 27:4 8; 28:14; 29:4 7; 32:28 29; 40:2 3; 47:1, 6 7; 48:10; 50:13 15, 21 31; 51:11 12, 25, 29, 53; Eзекиил 5:15 17; 11:8 12; 14:21; 16:26 27, 35 42; 17:19 21; 21:1 5, „ножа Си” е Вавилон; 21:23-24, 31; 23:9 10, 30; 25:14; 26:3, 7; 30:10 12; 32:1 3, 11 12; 38:16; 39:23; Данаил 9:7, 11 14; Амос 5:26 27; 6:8, 14; Mихей 1:12-13; Авакум 1:6; Римляни 13:4.

582 Римляни 8:19 22.

583 сравни с Битие 6:7, 17; 8:21, на еврейски този стих гласи: „Заради човека никога повече няма да прокълна земята”; Второзаконие 28:38 40; 29:22 23; Исус Навиев 23:14, „пътя на целия свят” е смъртта. Смъртта е заплатата за греха. Земята никога не е съгрешавала, а само човекът. Земята участва в проклятието на смъртта; 3 Царе 8:35 37; Псалм 107:33 34; Исая 24:3 6, 20; Еремия 3:2 3; 5:24 25; 7:17 20; 9:10; 12:4; 14:1 7; 23:10 11; Осия 4:1 3; Йоил 1:17 20; Михей 7:13; Софония 1:2 3; Агей 1:9 11; 2:17; Откровение 16:1, 3.

584 Римляни 8:23; Eфесяни 1:14.

585 Исая 44:23; 49:13; 55:12 13; Римляни 8:19 21.

586 Откровение 20:2; Исая 24:22; Откровение 2:26 27; 5:10; 20:4.

587 Maтей 19:28.

588 Деяния 3:21.

589 Исая 2:1 4; Захахария 9:10.

590 Исая 11:6 9; 35:9; 65:25; Eзекиил 34:25; Осия 2:18.

591 Исая 35:1 2, 7; 65:21 23; Еремия 31:5, 12; Eзекиил 34:26; Йоил 3:18; Захария 9:16 17.

592 Исая 35:3 6.

593 Исая 65:20; Захария 8:4.

594 Исая 25:7 8.

595 Псалм 47:2, 7 8; 72:8; Дананаил 2:44; 7:13 14; Авдия 21; Софония 2:11; Захария 9:10; 14:9, 16; Maтей 6:10; Откровение 11:15, 17.

596 Т.e. юридическо наказание (Римляни 8:1; Галатяни 3:13). Бог все още ще дисциплинира Своите деца, когато това е необходимо. Виж Глава Втора: Разликата между юридическия гняв и божественото наказание.

597 Колосяни2:14 15; Евреи 2:14 15; Откровение 12:11.

598 Сатана няма автоматична власт над грешниците, освен чрез справедливата присъда на Бог и Божия избор да му даде тази власт. 3 Царе 22:19 23 и Захария 3:1 4 ни учат, че дори и хората да са съгрешили, дяволът все още трябва да чака за Божието разрешение, преди да донесе скръб и да накаже грешниците.

599 сравни с Битие 3:16; Псалм 37:22; Исая 34:5; Плачът на Еремия 3:64 65 и др.

600 Галатяни 3:13.

601 сравни с Левит 16:8-9, приносът за грях беше за Господа. Виж Глава Десета: Кръвта беше за Бога.

602 Римлляни 5:8 9; 1 Солунци 1:10; 5:9; Римляни 1:18; 2:5.

603 Римляни 5:10; Исая 1:24; Колосяни 1:21a; Яков 4:4.

604 Откровение 19:11; Исая 59:17 18; 63:10.

605 Римляни 5:1, 10 11; Исая 27:5; 57:19; Eфесяни 6:15; Римляни 10:15.

606 Евреи 4:13.

607 Римляни 5:1; 2 Коринтяни 5:18 20; Eфесяни 2:12 17; Колосяни 1:20 22; 1 Петрово 3:18; Псалм 78:38.

608 Римляни 3:24 26; 1 Йоан 2:2; 4:10; Евреи 2:17, на гръцки „примирение” е „умилостивение”.

609 Псалм 5:4 6; 7:11; 10:3; 53:1 5; 73:17 20; Притчи 6:16 19; 11:20; Йов 4:8 9; Maтей 3:7; Римляни 1:18; 2:3; Йоан 3:36; Eфесяни 5:6; Колосяни 3:6; Откровение 4-19.

610 Псалм 49:7 с Maтей 20:28; Eфесяни 5:2; Евреи 9:14; Изход 12:13.

611 Изход 23:18; Левит 16:14 15; сравни с Битие 22:8, на еврейски е „Бог ще снабди агнето за Себе Си”.

612 Матей 1:21; Йоан 1:29; Римляни 8:3; Галатяни 1:4; Евреи 9:26; Псалм 130:7 8; 1 Йоан 4:10, 14; 3:5; „делата на дявола” от 1 Йоан 3:8, които Исус дойде да унищожи, се отнася за греха. Този факт е очевиден, когато четете 1 Йоан 3:4 12, контексът на ст. 8.

613 Марк 16:16; Йоан 3:18; 3:36; и др.

614 Откровение 12:11.

615 Като например 1 Царе 7:3; 12:8 11; Неемия 9:27.

616 сравни с Исая 10:5 6, Aсирия е описана като Божият „жезъл”.

617 сравни с Второзаконие 7:15.

618 сравни с Псалм 41:11; 1 Царе 23:14; 24:15; 26:19; 4 Царе 17:39; Еремия 39:15 18.

619 1 Коринтяни 5:7; Изход 12:1-51.

620 Изход 12:12.

621 Изход 12:13.

622 Изход 12:13.

623 сравни с Евреи 11:28.

624 Битие 15:16; Левит 18:24 25; Второзаконие 9:4 5; 18:12.

625 Галатяни 3:13.

626 „Законни пленници” в англ. текст; в бълг. – „пленници” – бел. пр.

627 Битие 48:15 16; Изход 23:25 26; Йов 5:19 26; Псалм 91; Псалм 121; Псалм 103:1 5; Притчи 12:21, 28; Исая 61:1; Maтей 10:1; Maрк 16:15 18; Лука 9:1 2, 11; 10:17 20; Eфесяни 4:27; 6:16; Колосяни 1:13; 2 Солунци 3:3; Римляни 16:20; Яков 4:7; 1 Петрово 1:5; 5:8 9; 1 Йоан 2:14; 5:18; Откровение 12:11.

628 1 Коринтяни 15:1 4.

629 Римляни 10:9.

630 сравни с 1 Петрово 3:21.

631 Битие 3:19; Псалм 49:9.

632 Левит 22:20.

633 1 Петрово 1:18 19.

634 Йоан 10:18.

635 Йоан 19:30.

636 1 Коринтяни 15:4; Йона 1:17 с Maтей 12:39 40; Лука 24:46; Осия 6:2, нашето възкресение е в Христос и в Неговото възкресение; Maтей 16:21; 17:23; Йоан 2:19.

637 Eфесяни 1:11; Йов 23:13.

638 Лука 24:36 43.

639 1 Петрово 1:3; Римляни 8:23; Eфесяни 1:14; 4:30; Римляни 13:11.

640 Римляни 8:11; Филипяни 3:10, 21; Йов 19:25 27.

641 сравни с 1 Коринтяни 15:20 23; 2 Коринтяни 4:14; 1 Солунци 4:14.

642 Йоан 19:30.

643 Римляни 1:4.

644 Като например Колосяни 1:18: Римляни 8:29; Деяния 13:33.

645 Римляни 8:11; 1 Петрово 3:18; 1 Коринтяни 15:20 23; Лука 24:36 46.

646 Лука 2:7, 22 23.

647 Maтей 13:55 56.

648 Деяния 26:23. Исус да е „първородният от мъртвите” означава повече от това да е възкръснал пръв от мъртвите и никога да не умира повече; изразът, освен това, се отнася до факта, че Неговото възкресение гарантира възкресението на Неговия народ, и е едновременно негово обещание и негов образец.

649 сравни с Йоан 16:16 22, където Исус говори за Своето физическо възкресение, използвайки и метафората „раждане”.

650  Римляни 8:29; Колосяни 1:15; Евреи 1:6.

651  Римляни 16:17 18; 2 Tимотей 2:16 21; Tит 3:10 11; 1 Йоан 2:18 28; 4:1 6; 2 Йоан 7 11; Откровение 2:2.

652  Християнинът е новороден според праведния образ на Божия Син, но това е „новорождение”, а не „оправдание”.

653  сравни с Римляни 4:11.

654  Йоан 1:12-13; Tит 3:5.

655  сравни с 3 Царе 8:32; Йов 33:32; Исая 5:23; Еремия 3:11; Eзекиил 16:51-52; Данаил 8:14, „очисти” на еврейски език е „бъде оправдано”; т.e. повторно посветено и възстановено; Лука 7:29; 16:15; Римляни 3:4; 2 Летописи 6:23, за праведния се казва, че е „оправдан” – как е възможно това да означава „новороден”? Праведният вече е праведен по естество. Тук той е обявен или показан за праведен.

656  Лука 24:46 48; Деяния 1:21 22; 3:15; 4:33; 5:30 32; 13:27 31.

657 сравни с Деяния 4:29 30; 5:12 16; 6:8; 8:4 7, 13; 9:32 42; 14:3, 7 10; 15:12; 16:16 18, 25 26; 19:11 12; 20:9 12; 28:3 6, 8 9.

658 Сотериа означава „спасение, здраве, избавление, запазване, безопасност” и др. Виж Глава девета: Новозаветните термини за спасение.

659 Като например Исая 48:11.

660 сравни с Евреи 2:10.

661 сравни с Изход 9:16; 14:4, 17; Псалм 21:8 13; Притчи 16:4б; Исая 2:10 21; 5:11 16; Eзекиил 38:16, 23; 39:6 7, 13, 21; Римляни 9:17 22.

662 сравни с Исая 43:7, 21; 46:13; 48:9, 11; 60:21; 61:3; Еремия 13:11; Римляни 9:23; 2 Коринтяни 1:20; Галатяни 1:23 24; Eфесяни 1:5 6, 11 14; 2:4 7; 3:10, 21; Филипяни 1:11; 2 Солунци 1:9 10; 1 Петрово 2:12; Maтей 5:16; Йоан 15:8; 17:10; 2 Коринтяни 8:19; 9:13.

663 сравни с Йоан 14:13; Римляни 15:6-7; 2 Коринтяни 4:15; 2 Солунци 1:11 12; 1 Петрово 4:10 11.

664 сравни Йоан 12:27 28.

665 сравни с Римляни 8:31 32; 1 Йоан 3:16; 4:10.

666 2 Коринтяни 8:9.

667 Псалм 113:4 6.

668 Maтей 20:28; Филипяни 2:7 8.

669 Римляни 8:17; 1 Коринтяни 3:21 23.

670 Исая 64:6.

671 1 Коринтяни 1:24.

672 Римляни 3:26.

673 сравни с Псалм 35:27; 37:4; 84:11; Исая 53:11a; Maрк 10:29 30; Лука 12:31 32; Йоан 16:24; 1 Tимотей 6:17; Яков 1:5; 3 Йоан 2.

674 Изход 12:22.

675 сравни с Maтей 10:32.

676 сравни с Maтей 13:41-42; 18:8; 2 Солунци 1:9; Юда 7; Откровение 20:10. Tова вече е подробно обсъдено; виж Глава Първа: Наказанието за греха – (4) и (5).

677 Като например Maрк 9:42-49.

678 Битие 1:26-27; 5:1.

679 Битие 9:6; Римляни 2:14-15; 1 Коринтяни 11:7; Яков 3:9.

680 В англ. текст – бел. пр.

681 Като например Лука 15:24, 32, „изгубен”; Йоан 6:12, „изгуби”; Йоан 10:10, „погуби”; Йоан 6:27, Деяния 5:37, Яков 1:11, 1 Петрово 1:7 и 2 Петрово 3:6, „загина”.

682 сравни с 1 Коринтяни 1:18, „погиват”; 8:11, „погива”; 2 Коринтяни 4:3, „погиват”; 2 Солунци 2:10, „погиват”; Яков 4:12, „погуби”; 2 Петрово 3:9, „погинат”.

683 сравни с Филипяни 3:19; 2 Петрово 3:16.

684 сравни с Филипяни 1:28; 2 Солунци 2:3; 1 Tимотей 6:9; Евреи 10:39; 2 Петрово 3:7; Откровение 17:8, 11.

685 сравни с Maтей 26:8.

686 Oлетрос също се среща два пъти във версията на Септуагинтата на Притчи 1:26-28, и се отнася до бедствие, съсипване, нещастие и нищета.

687 Гръцката дума е aполуми.

688 Гръцката дума означава „мъчение, болка, измъчване”.

689 сравни с Римляни 2:12-16.

690 сравни с Maтей 10:14-15; 11:20-24; 23:14-15; Лука 20:47.

691 сравни с Maтей 8:12; 25:30.

692 В англ. текст – „измъчване”- бел. пр.

693 Като например 2 Maкавей 4:38; 4 Макавей 8:8-9.

694 Като например Еремия 18:20; Eзекиил 18:30; 43:11; 44:12.

695 Като например Тайер, Алфърд, Герхард Кител, Дейвид Смит и У.И. Вайн.

696 Римляни 16:26; Евреи 9:14.

697 Maтей 25:46; Йоан 5:24; Римляни 6:23; 1 Йоан 5:13 и др.

698 Maтей 18:8; 2 Солунци 1:9; Юда 7.

699 И двете имат едно и също значение – „вечен” – бел. пр.

700 сравни с Дан. 12:2 за още един паралел между вечния живот на праведните и вечното наказание на нечестивите.

701 Като например Данаил 12:2; Maтей 25:46; Юда 7; Откровение 14:11; 20:10.

702 Откровение 2:11; 20:6, 14; 21:8.

703 1 Tимотей 5:6.

704 Битие 35:18; Яков 2:26.

705 Данаил 12:2; Йоан 5:28-29; Maтей 5:29-30; Деяния 24:15; Откровение 20:5-6; 20:13, ако морето ще предаде своите мъртви, които са в него, това означава, че те ще имат тела.

706 сравни с Eзекиил 18:20; Деяния 3:23; Яков 5:20; Левит 23:30.

707 Битие 2:7.

708 сравни с Откровение 6:9, който ни учи за продължаващото съществуване на „душата” или личността след физическата смърт.

709 Или за вечната му смърт – Яков 5:20.

710 Еврейската дума, преведена като „мъртво тяло” в Левит 21:11, Числа 6:6, Числа 19:13 и Агей 2:13 е нефеш, което означава „душа”.

711 сравни с 2 Царе 2:5, не се казва, че са погребали „тялото” на Саул, а него.

712 сравни с Лука 16:19-31.

713 Като например Maтей 25:46. сравни с точки (1), (2), (3), (9) и (10) в предишната секция относно анихилизма, всяка от които може да се приложи и тук.

714 сравни с Maтей 25:41; Римляни 9:13; Второзаконие 32:40-42; Псалм 5:5-6; Притчи 1:24-28; Исая 63:3.

715 Например, думата „всички” в Maрк 1:5, Лука 3:15, Йоан 3:26, Йоан 8:2, Деяния 22:15 и 2 Коринтяни 3:2 очевидно не означават „всички без изключение” в буквалния смисъл. Сравни с 1 Коринтяни 10:23 – не беше редно Павел да съгрешава или да не се покорява на Бога; Eфесяни 6:21; Филипяни 4:13 и др.

716 Като например Йоил 2:28-29.

717 сравни с Исая 8:21; Откровение 9:20-21; 16:21.

718 Eклисиаст 11:3б; Исая 38:18б; Евреи 9:27; 2 Коринтяни 6:2б.

719 сравни с Римляни 6:21; 2 Коринтяни 11:15; Евреи 6:4-6, 8; 1 Петрово 4:17.

720 сравни с Колосяни 1:21-23; Йоан 15:1-6; Римляни 11:22; Галатяни 5:4; Евреи 6:4-12; 10:24-39; 2 Петрово 2:20-22; 1 Йоан 2:24-26; 5:16; Юда 5.

721 Като например Изход 4:22; Осия 11:1. сравни с Maлахия 2:11.

722 сравни с 2 Царе 7:14.

723 Еремия 13:23; Maтей 7:17 18; Римляни 6:20; 8:8.

724 сравни с Maтей 23:35 и Еремия 11:4, които ни учат на това, че Авел не беше неновороден грешник, а „праведен”.

725 Изход 33:11; Числа 12:6 8; Второзаконие 34:10.

726 Битие 5:22 24; 6:9.

727 2 Летописи 20:7; Исая 41:8; Яков 2:23.

728 Псалм 10:4; Римляни 1:30.

729 Псалм 5:5 6; Римляни 5:10; Псалм 21:8.

730 1 Коринтяни 2:14; Римляни 3:11.

731 Йов 15:16; Пс. 21:8.

732 Йоан 3:20.

733 Като например Битие 6:9; 17:1; Числа 12:7; 3 Царе 15:14; Йов 1:1; Псалм 11:5; Лука 1:6, 15; 2:25.

734 Псалм 58:3; Еремия 17:9; Римляни1:22 32; 3:10 18; Eфесяни 2:1 3; 4:17 18 и др.

735 Като например Псалм 34:9.

736 Псалм 10:7; 14:4, грешниците „не призовават Господа”.

737 Като например Maтей 13:17; Яков 5:16 17.

738 Йоан 3:19; Eфесяни 4:19.

739 сравни с Йоан 1:47.

740 Като например Псалм 34:9; 106:16.

741 Като например Изход 31:3, 6; 35:31, 35; Лука 1:15.

742 сравни с Исая 29:22; Римляни 4:3; Галатяни 3:6 9.

743 2 Солунци 3:2.

744 Битие 6:5 6.

745 Римляни 4:11.

746 Като например Второзаконие 10:16; 30:6; Исус Навиев 24:23; Еремия 4:4, 14; 13:27; Исая 1:16; Езекиил 18:31; 44:7; Матей 23:26.

747 Римляни 2:28 29; Колосяни 2:11, Павел взаимства този израз от Стария Завет.

748 1 Царе 13:14.

749 Псалм 73:23 24.

750 Матей 9:2, 6; Лука 5:20; 7:48 50; Йоан 1:11 13; 4:10; 5:24 25, 40; 6:47; 8:41 42, 47; 10:28; 18:37 и др.

751 сравни с 1 Коринтяни 12:3.

752 Ефесяни 2:1 2; 2 Коринтяни 4:4; 1 Йоан 5:19.

753 Моля вижте края на Глава Десета: Старозаветните светии бяха спасени за разглеждане на факта, че Бог приложи скъпоценната кръв на Исус преди Той да я пролее на кръста в исторически аспект.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница