Бунтът на роботитестраница13/20
Дата22.07.2016
Размер5.34 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20
12

НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД

Бих разбрал, ако някои от вас имат проблеми с гимнас­тиката на мисълта, изисквана от тази книга.

В края на краищата нашето съзнание е предизвикано да отхвърли приетата история на човечеството и да проникне през димната завеса, каквато е по-голямата част от нея. Това не винаги е лесно, след като си преминал през образователна­та (индоктрийиращата) система и утвърдената версия за ми­нало, настояще и бъдеще, която непрекъснато ни се подава чрез медиите. В един свят, в който е "правило" да се смееш на идеята за НЛО и извънземни, на вас ви се поднася възглед, който предполага, че извънземните не само съществуват, но са оказали съществено влияние върху човешките дела, водени от добри и лоши намерения.

Може би най-трудно е да се приеме, че преди хиляди години било създадено някакво си Братство, което да посве­щава елита в духовните "истини", като в същото време изопа­чава същите тези истини, за да подмами елита да манипулира останалите; и че днес същото това Братство е напреднало до етапа, в който контролира преобладаващата част от светов­ната политика, икономика и тайни служби. От гледна точка на живота, в който системата ни насърчава да вярваме, всичко това изглежда просто нелепо, доста скандално и върха на всичко. Тоя Айки май че е кандидат за лудницата, а? Но от вас се очаква да си помислите точно това. На човешките същества е втълпена толкова неправилна версия за историята и за реалността, че дори ако потулването на истината се провали и тя излезе наяве, истината ще е толкова различна от втълпената версия, че хората просто ще се изсмеят и ще кажат, че е налудничаво. Какво беше казал Хитлер? "Колкото по-голяма е лъжата, толкова повече хора ще й повярват."

"Що се отнася до външния враг, ако е позволено и не се смята за неморално... да държиш врага в неведение за плановете си, да го атакуваш през нощта или с надви­шаващ го брой войници, то защо тогава по-лошият враг, унищожителят на структурата на обществото и общественото благо (така), да не се нарече неморален и да не бъде забранен?" (Протокол на илюминатите 1)

Не намеквам, че това Братство е обработило своите ми­лиони членове по целия свят съзнателно да отдават живота си на "великото дело на епохите", наречено световно доминира­не. Както продължавам да подчертавам, преобладаващото мнозинство няма да знае от какво е част. За елита е жизнено­важно да ги държи на тъмно, както масата от населението се държи в невежество. Нищо нямаше да стане, ако членската маса знаеше плана на играта, тъй като повечето нямаше да искат да имат каквото и да било общо с него, а клоновете на Братството, като масоните, се нуждаят от приемлив общест­вен параван, зад който да се скрият. Техните членове под определени степени на посвещаване се грижат за това с орга­низирани балове и благотворителна дейност. Същото е и с повечето други. Дори долните степени на тайните общества се използват за манипулиране на местните съвети, съдилища, търговски и полицейски служители, но повечето поддръжни­ци на Братството са много скромни и любезни хора. Ние трябва да се погрижим за елита, а поне в повечето от случаите той дори не включва политиците. Те са пионки като всички други. Онези, които работят в обществата на Братството на по-долните нива и не са разбрали истинския дневен ред, вече нямат оправдание за невежеството си. "Протоколите на илю­минатите" изясняват, че масонските ложи и нисшите степени, населени с така наречените от тях "говеда Гой", просто оси­гуряват на елита "шоу-армия... за хвърляне на прах в очите на ближните им". Тези нищо неподозиращи, наивни масони трябва да разберат, че в очите на илюминатите те също са заменими. Всеки е заменим. Манията на елита за световно доминиране е техният единствен движещ мотив. В един протокол на илюминатите се посочва, че ще се разправят с т. нар. "Гой масони", които познаваме твърде добре, след като ели­тът "наследи своето Царство". В друг се казва:"Ние екзекутираме масоните по такъв начин, че никой освен братството да не подозира за неговото същест­вуване, нито дори самите жертви на нашите смъртни присъди, които умират, когато им дойде редът, все едно от обикновена болест. Като знае това, дори Братството не смее да протестира. Докато учим Гой на либерализъм, ние в същото време държим собстве­ните си хора и нашите агенти в състояние на безус­ловно подчинение." (Протокол 15)

Дори елитът на Братството не е имал - и все още няма -пълен контрол над всичко. Имали са няколко колосални про­вала, сигурен съм, и е имало периоди от историята, когато са имали по-малък успех, отколкото през други. Но тъй като всяко поколение от Братството е предавало на следващото ритуалното приемане и индоктринацията, способността му да въздейства върху изхода на събитията и да ги предрешава е нараснала, особено през последните двеста години, защото глобалните комуникации и световната финансова система дават възможност за съсредоточаване на огромна власт в ръцете на малцина. Сега Братството е проникнало във всяка сфера на нашия живот, а чрез контролираните от него медии е в състояние да захранва населението лъжичка по лъжичка по начини, с каквито не е разполагало никога преди. Техният план за доминиране в света, наречен Новият световен ред, приближава своя край, ако не се събудим бързо. По време на мандата си като президент на САЩ Джордж Буш дори изпол­зва думите "Нов световен ред", за да опише виждането си за бъдещето след Войната в залива, и сега този термин се изпол­зва широко от политиците като цяло.

Елитът на Братството, в който влизат империите на Рот-шилд и Рокфелер, вече разполага с шест основни организации паравани за тяхната тайна дейност. Това са: Съветът за между­народни отношения, Тристранната комисия, Римският клуб, Групата Билдерберг, Кралският институт по външни работи и Обединените нации. Всички те пряко или непряко са произ­лезли от "Кръглата маса", създадена от масона Сесил Родс, и "Кръглата маса" все още е в центъра на тази империя на контрола. Около тази символична маса седят онези, които направляват световните политически и икономически дела. На практика тази империя е изчакващото Световно правителство, т. е. изчакващо да се превърне в официално правителство.

Сградата, уместно наречена "Харолд Прат Хауз", на Из­точна 68-ма улица No 58 в Ню Йорк е щаб квартирата на Съвета за международни отношения. Началото й е сложено с парите на Рокфелер през 1921 г. Видяхме как този "мозък" е контролирал събитията по време на Втората световна война и продължава да го прави. Безброй видни личности са назна­чавани от Съвета за международни отношения в американс­ката администрация, банки, бизнес-среди, медии и универси­тети, а външната и вътрешната политика на една предполага­емо свободна и демократична нация се контролира от тази неизборна група параван на Братството. Ако те направляват американската политика, то естествено направляват и светов­ната. Съветът за международни отношения има филиали във всички щати на САЩ. Това е американският клон на Кралския институт по външни работи в Лондон, известен още като "Чатъм Хауз". Той е основан през 1920 г. и тези два "мозъка", действащи в съгласие, са причината за т. нар. "специални отношения" между Великобритания и САЩ и са отговорни за манипулирането на САЩ по време на Втората световна война. Но обратно на популярното схващане, именно Великобрита­ния е доминиращият партньор на ниво Братство. Ротшилд влияе на Рокфелер, а политиката на САЩ се предрешава до голяма степен от Великобритания чрез връзката Институт по външни работи/Съвет за международни отношения. Очевид­но Институтът оказва много голямо влияние върху външната политика на Обединеното кралство, което влияние се разпрос­тира и върху други страни с подобни организации. Кралският институт по външни работи е регистриран като фондация с патрон кралицата. Той е подкрепян от непрекъснат поток от глобални нефтени компании, мултинационални фирми и во­дещи медийни организации, включително Би Би Си и неговата Световна служба (Източник: Годишен отчет на Кралския ин­ститут по външни работи за 1992-93 г.). Тристранната комисия с образувана от Дейвид Рокфелер - председателят на "Чеиз Манхатън Банк" и глава на семейната империя Рокфелер. Тя става публично достояние през 1973 г., но почти сигурно е съществувала тайно от 1072 г. Комисията се състои от пока­нени финансисти, индустриалци, медийни магнати, лидери на професионални съюзи и политици от Северна Америка, За­падна Европа и Япония и нейната цел е да контролира хода на международните събития, за да защити и разшири интере­сите на елита в тези три части на света. Трябва да се отбележи символизма на триъгълника. Той е важен символ на Братст-мото. За три години, откакто стана обществено достояние, комисията постигна амбицията си да настани първия "трист­ранен" президент в Белия дом - Джими Картър, а негов "съветник по националната сигурност" бе Збигнев Бжежински, първият директор на комисията и главен вдъхновител за ней­ното формиране. Картър напълни своята администрация с тристранници, сред които вицепрезидентът Уолтър Мондейл и държавният секретар Сайръс Ванс.

"Групата Билдерберг" е друг форум на водещи европейс­ки и американски политици, финансисти, индустриалци, ме­дийни директори и военни лидери, където обсъждат хода на човешките дела. Ротшилд и Рокфелер стоят зад "Групата Билдерберг", която е връзката между Европа и НАТО в рам­ките на империята на Братството и е най-могъщата от тези организации-паравани. Началото на срещите на "Билдерберг" отново е положено с парите на Рокфелер и Ротшилд от принц Бернхард от рода на Оранжите в Холандия. Името Билдер­берг идва от хотела в Холандия, в който групата се събрала за пръв път през 1954 г., макар съществуването на групата да е било отричано в продължение на много години. Някои учени твърдят, че принц Бернхард бил член на СС преди войната и служител на "И. Г. Фарбен". След като се оженил за предста­вителка на рода Оранж, станал председател на "Шел Ойл". Той ръководел срещите до 1976 г., когато бил принуден да подаде оставка заради скандала за корупция "Локхиид". Сре­щите на "Билдерберг" се провеждат в пълна тайна и само ако познавате някой вътрешен човек, можете да разберете нещо от дискусиите им. Лорд Карингтън, бивш член на британското правителство и главен секретар на НАТО, е виден член на "Билдерберг", а през 1991 г. стана и неин председател. Той е и президент на Кралския институт по външни работи. Работи в тясно сътрудничество с фамилиите Ротшилд и Рокфелер и с Хенри Кисинджър, бившия американски държавен секретар. Кисинджър е член на "Билдерберг", тристранник и член на Съвета за международни отношения. Лорд Карингтън е член основател на борда на сътрудниците на Кисинджър. И двама­та са в борда на "Холингер Корпорейшън" (председател Конрад Блак, член на "Билдерберг" и собственик на лондонския "Дейли телеграф" и "Джерусалем Поуст").

"Римският клуб" е друга организация "мозък", която твърди, че разработва стратегия за оцеляването на планетата, и тя също подкрепя идеята за централизирано планиране и световно правителство. И накрая, Обединените нации, осно­вани в Ню Йорк върху площ, предоставена им от Рокфелер. Планът за Обединените нации бил замислен по време на последната световна война от тайно ръководство на Съвета за международни отношения. Обединените нации били про­дадени на света под прикритието на политика за мир сред нациите. За разлика от своя предшественик - Обществото на народите, тази организация щяла да се прилепи към Братст­вото и да обслужва неговите интереси. Ако една световна война не убеди правителствата да постъпят така, както иска елитът, дайте им още една; това правела тя. Защото Обедине­ните нации означава Съединени щати, а САЩ и Обединени нации означава Нов световен ред.

"Кръглата маса" и нейните филиали контролират Обеди­нените нации. Те са тяхно творение и всички важни решения са проконтролирани от тях. Наред с тях са и Международният валутен фонд и Световната банка, а сега се подготвя почвата за световна армия под контрола на Обединените нации (Брат­ството). НАТО вече се управлява от Братството. По целия свят се предизвикват и възпламеняват конфликти, за да се деморализира общественото мнение и то да приеме, че това е единственият начин за справяне с разрастващото се насилие. Колкото по-ужасяващи картини от проблемните точки на света разпространяват медиите, толкова по-добре е за онези, които искат централно контролирана световна армия. Глав­ният секретар на Обединените нации д-р Бутрос Гали (подс­тавено лице на Братството) вече издаде нареждане за създа­ването на постоянни тежковъоръжени сили на Обединените нации до 1995 г. На среща на Групата Билдерберг в Баден Баден, Германия, през 1991 г. Хенри Кисинджър е цитиран от американския вестник "Спотлайт", занимаващ се с разследва­ния, с думите: "Армията на Обединените нации трябва да може да реагира мигновено, без забавянията, характерни за всяка страна, като взима решенията си дали да участва въз основа на ограничени съображения."

Правителствата не управляват света - Братството го управлява. Човек дори не може да се кандидатира за прези­дент в собствената си партия в Америка - без огромни суми зад гърба му и без масирана финансова подкрепа няма ника­къв шанс да се състезава за президентския пост. Веднъж като приемеш това условие, има услуги, които трябва да се запла­щат, но ако не искаш да играеш играта, няма да бъдеш подкрепен по никакъв начин от финансистите. Политиците обикновено не са посветени в целия заговор на Братството, дори да са негови членове. На тях само им се казва онова, което трябва да знаят, а поканените да присъстват на срещите на "Билдерберг" са длъжни да поддържат курса на Братство­то по възможно най-добрия начин за управлението на света. Постоянният изпълнителен директор на "Групата Билдер­берг" командва парада, като положението е същото и в други­те организации-паравани. Между другото, един от поканените на срещата на "Билдерберг" в Баден Баден през 1991 г. бил тогавашният губернатор на Арканзас, някой си Бил Клинтън, който впоследствие стана президент. Той нямаше да стане президент, ако елитът не го искаше.1

Целта на илюминатите е индоктринирането на световно правителство, на което ще бъдат под-

1) Сред другите присъствали са холандската кралица Беатричс, испан ската кралица София, собственикът на "Вашингтон Поуст", Андрю Найт, по онова време председател на "Нюс Интернешънъл" на Рупърт Мърдок, редакторът на "Уол Стрийт Джърнъл" и много премиер-министри, политици, банкери и индустриалци. (Б. а.)

чинени всички континен­ти. То ще диктува външната политика и ще контролира све­товната армия. Основа на всичко ще бъде една световна централна банка, основаваща се на принципите на днешните национални централни банки, и ще има единна валута, изцяло контролирана от тях. Те биха искали да стигнат и по-далеч и буквално да превърнат населението на планетата в роботи по начини, които накратко ще набележа. Ако се вгледате в днеш­ния свят, ще видите, че нациите вече губят възможността да взимат решения по отношение на гигантските търговски бло­кове като Европейската общност и Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA). В Европа дви­жението е към единна валута и Европейска централна банка. Фигурите започват да се придвижват по дъската в подготовка на "ужилването". За да се разбули загадката, забележете също колко много политици, които се противопоставят на тази загуба на националния суверенитет, внезапно се оказват дис­кредитирани и лишени от власт. През май 1989 г. "Спотлайт" съобщава, че на срещата на "Билдерберг" този месец на остров Ла Тоя край Испания е решено Маргарет Тачър да бъде отстранена като премиер-министър на Великобритания заради "отказа й да предаде суверенитета на Великобритания на Европейската свръхдържава, която предстои да се появи през 1992 година". Точно това стана, когато през 1990 г. тя беше отстранена от поста й от нейната партия - Британската консервативна партия. Това не бе нищо друго, освен удар на Братството за улесняване пътя на САЩ към Европа. Послед­ното споразумение ГАТТ1 , което разширява границите за "свободна" световна търговия, е друго творение на елита на Братството за унищожаване способностите на държавите да взимат самостоятелни икономически решения.

Планът на играта е следният. Братството, манипулирано от своя елит от илюминати, работи за пораждането на конф­ликти по целия свят и на всички нива. Сега това се превръща в неудържим стремеж. Те подкопават и световната икономика, която контролират, за да унищожат и малкото останало у населението доверие към политици и правителства. Братст­вото се е погрижило хора с ограничени възможности, интелект и прозорливост - марионетки - да стигнат върховете в поли­тиката, което води след себе си две основни последици. Га­рантирано е, че те ще са лесни за манипулиране от "съветни­ците" на Братството, действащи зад кулисите, а очевидната им липса на способности би спомогнала за още по-голямото намаляване на доверието в политиката и политиците. Планът винаги е целял точно това, за да се подготви икономическият крах, който ще бъде организиран от тях."Омразата (към днешния ред) ще бъде още повече подсилена от последиците от икономическата криза, която ще спре сделките на борсите и ще докара индустрията до застой. Чрез всички известни нам тайни методи ние ще създадем... световна икономичес­ка криза, чрез която в същото време ще изхвърлим на улицата тълпи от работници. Тези тълпи ще се втурнат с възторг да проливат кръвта на онези, които в глупостта на своето невежество са мразели още от люлката, и чиято собственост ще могат да плячкосат. Нашата те няма да докосват, защото само ние ще знаем момента на атаката и ще вземем мерки да защитим своето." (Протокол на илюминатите 3)

Това е кулминацията на дългосрочния план за пораждане на зависимост чрез "държавата, обезпечаваща социални гри­жи за всички". Първо премахват независимостта на хората, като ги правят зависими от работата си в полза на военно-промишлената система. После намаляват броя на работните мес­та и правят все повече и повече хора зависими от т. нар. подаяния, като отнемат всички възможности за самостояте­лен начин на живот, независещ от икономическата система на Братството. Сега използват тази изфабрикувана зависимост за по-нататъшните си манипулации. Намаляват плащанията по социалните осигуровки и ще се опитат да принудят хората да работят за държавата в замяна на оскъдно подаяние, наре­чено "помощ за безработни" или другояче. Те искат да създадат чувство за горчивина, което ще предизвика гражданска война между тези, които имат, и тези, които нямат. Те освен това искат да сломят човешкия дух и да го изтощят до такава степен, че да не се съпротивлява на Новия световен ред, а дори да го приветства като свой спасител. Когато нещата станат толкова зле, що се отнася до икономика, войни и болести, и светът изпадне в пълен хаос, ще се появи Братството със своята маска на състрадание и великодушие и ще обещае да оправи всичко. Онова, което няма да кажат, е, че злините, които ще обещаят да премахнат, са злините, които самите те са нагласили, за да програмират човешкия ум. Те ще хвърлят цялата вина върху политиците, които са контролирали, и системата, която са създали. Бомбардирането на човешкия ум с непрекъснати ужаси чрез медиите е политика, известна като "шока на бъдещето". Тя има за цел да направи ума безчувствен и да го накара да повярва, че е


1) Общо споразумение по митническите тарифи и търговията. (Б. пр.)
безсилен пред такива огромни проблеми.

"Именно ние ще извършим насилието, което ще помете всичко. За нас работят хора с различни мнения, при­върженици на различни доктрини, монархисти, дема­гози, социалисти, комунисти и утопични мечтатели от всякакъв вид. Всички сме ги впрегнали в тази задача: всеки от тях за своя сметка прави пробиви в послед­ните останки от властта, стреми се да отхвърли всички установени форми на ред. Чрез тези постъпки всички държави са подложени на мъки; те призовават за спокойствие, готови са да направят всякакви жер­тви в името на мира, но ние няма да им дадем мир, докато те не признаят открито нашето международ­но свръхправителство и с покорство...

...За да се създаде възможност за изразяването на такива желания от всички нации, е необходимо да се нарушат връзките между народа и неговото прави­телство във всички страни, за да се изтощи човечест­вото до пълна степен от разногласия, омраза, борба, завист, дори с употребата на мъчения, чрез глад, чрез заразяването с болести [СПИН], чрез недостиг, така че Гой да не вижда никакво друго решение освен да потърси спасение в нашата пълна и върховна власт над парите и над всичко друго. Но ако дадем на народите по света шанс да си поемат дъх, моментът, за който дълго сме копнели, едва ли някога ще настъ­пи...

...След като извършим нашия държавен преврат, ще кажем на народите: "Нещата се объркаха ужасно, всичко е съсипано от изтърпените страдания. Ние унищожаваме причините за вашите мъки - национал­ности, граници, различия в монетарните системи"... Тогава тълпата ще ни възвеличае и ще ни понесе на ръце в единодушен триумф на надеждите и очаквани­ята. " (Протокол на илюминатите 10)

Време е онези политици и техните поддръжници, които искрено искат свобода, да се съберат и да спрат да се разпра­вят за незначителни, изфабрикувани от Братството различия. Всички вие сте използвани за воденето на измислена полити­ческа война! През нашия век във Великобритания и в други страни политическата битка се провеждаше между леви, дес­ни и център, докато през цялото време едни и същи хора дърпат конците на всеки политически призрак. Събудете се. Елементи от Фабианското общество манипулират Британска­та работническа партия, а профсъюзите и други "работничес­ки" организации, било то политически или неполитически, се използват за внедряването на фашисткото Световно прави­телство, като в повечето случаи те дори не осъзнават, че са използвани:"Ще повишим размера на надниците, което обаче няма да даде никакво предимство на работниците, защото в същото време ние ще предизвикаме и повишение на цените на стоките от първа необходимост... освен това ще подкопаем изкусно и издълбоко източниците на производство, като привикнем работниците към анархия и пиянство, и наред с това ще вземем мерки да изтрием от лицето на земята всички образовани от Гой. За да не бъдат Гой поразени от истинския смисъл на нещата преди настъпването на подходящия момент, ние ще ги прикрием зад маската на предпола­гаемо страстно желание да служим на работнически­те класи и великите принципи на политическата икономия, които енергично се пропагандират от наши­те икономически теории." (Протокол 6).

Зад този опит за завършване на "великото дело на епохи­те" стоят някои от същите мистични учения на инфилтрира­ното Братство и неговите мистични школи, възникнали още по време на Древен Египет и Вавилон. На едно ниво Новият световен ред изглежда ще включва коронясването на "Месия", Второто пришествие на царя на света към 2000 г. Планирано е коронясването да се състои в нанаво построения Соломонов храм в Йерусалим, който ще замени мюсюлманската джамия, издигаща се понастоящем на същото място. Този нов Месия изглежда ще бъде някой (поне в погрешните представи на Братството), който твърди, че има кръвна връзка с цар Давид през Христос, Мария-Магдалена и тяхното поколение. Точно на това дело се били отдали рицарите тамплиери (и все още са под маската на масонството), а "Приоратът на Сион" все още съществува и продължава да преследва тази ексцентрич­на амбиция, наред с отдавна подклаждания стремеж за "Обе­динени европейски щати". Друга цел на Новия световен ред е установяването на единна Световна църква - негова собстве­на - основаваща се на вярванията на тамплиерите. Някои изследователи смятат, че "Царят на света" е част от рода, чийто произход може да се проследи до последния римски император. Както казвам, няма значение дали вие вярвате в тези глупости, следвани от Братството, тъй като докато те вярват в тях, всички ние ще бъдем засегнати. Илюминатите не са глупави, но са много странни хора.

Според шумерските плочки и масонската легенда през древността в небето е имало свръхзвезда или колосална екс­плозия. Твърди се, че главната галерия в Голямата пирамида в Гиза е съсредоточена в областта на южното небе, където свръхзвездата би трябвало да се е виждала в триъгълника от звезди, наречени Зета Пъпис, Гама Велорум и Ламбда Велорум. Някои учени са открили импулси, които според тях са радиовълни, причинени от звезда, експлодирала към 4000 г. пр. Хр. Шумерският каталог на звездите, който се оказва много точен, предсказва, че ярката звезда ще бъде видяна отново на Земята след 6000 години - някъде сега. Може би Братството възнамерява да се възползва от предполагаемото завръщане на тази експлодираща звезда, за да възвести своя Нов световен ред и царя на света. Ако преди това успее да причини големи поразии в света, единственото, в което хората ще искат да повярват, е някакво си Второ пришествие, което да донесе "мир" на човечеството - особено ако е съчетано с поразителни гледки в небето. Не знам какво става в умовете на Братството, защото житейската реалност е дотолкова раз­мътена в тяхното съзнание от силите на Луцифер и многове­ковните индоктринации, че един бог знае в какво вярват и какво се опитват да постигнат. Всеобхватната амбиция обаче си остава същата - да се държи в душевен, емоционален, духовен и физически плен човешката раса.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница