Бунтът на роботитестраница15/20
Дата22.07.2016
Размер5.34 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Помнете, че Илюминатите искат да приемете централ­ния световен контрол над правителства, банки, валута и войска. Всичко, което се опитва да оправдае това, са илюминатите в действие и ние трябва да откажем да го приемем.

Илюминатите искат да ви манипулират, за да им предос­тавите авторитарни правомощия, а веднъж като се стигне до крайност, не съм в състояние да наблегна достатъчно на думата крайност, на целия свят ще бъде наложено фашистко правителство."Когато най-накрая твърдо наследим нашето царство с помощта на държавните преврати, подготвяни пов­семестно за един и същи ден, след като безсмислието на всички съществуващи правителства бъде катего­рично признато... ние ще избием без милост всичкц, които вземат оръжие и се противопоставят на нас­тъпването на нашето царство. Всяка нова институ­ция, наподобяваща тайно общество, също ще бъде наказана със смърт." (Протокол на Илюминатите 15)

"Ние ще създадем правителство със засилена централи­зация с цел да държим в ръцете си всички сили на населението. [Новите закони]... ще премахнат една по една всички привилегии и свободи, разрешени на Гой, и нашето царство ще се отличава с деспотизъм в такива фантас­тични мащаби, че във всеки момент и на всяко място да бъде в състояние да очисти всеки Гой, който ни се противопоставя на дело или на думи." (Протокол 5)

"Гой са стадо овце, а ние сме вълците. А знаете ли какво става, когато вълците хванат стадото? Има още една причина, поради която те ще си затворят очите: защото ние ще продължим да им обещаваме, че ще им върнем свободите, които сме им отнели, веднага щом обуздаем враговете на мира и подчиним всички партии... Не си струва да споменаваме колко дълго време те ще трябва да чакат за връщането на свобо­дите им." (Протокол 11)

Ние трябва да вземем важно решение. Аз съм решил за себе си, а същото са направили и много други. Ще се проти­вопоставите ли и ще посветите ли остатъка от живота си на предотвратяването на този преврат и на ускоряване появата на любовта и свободата на тази планета? Или ще свиете рамене, ще отворите още една бира, ще смените телевизион­ния канал и ще позволите да бъдете още един служебен, компютъризиран, имплантиран с микрочипове робот? Седне­те на задните си части и размислете дали и следващия път ще гласувате за това. Ще осъдите своите деца и техните деца на същия този кошмар. Във втората част на книгата ще разгле­дам някои от нещата, които можем да направим, но думите са недостатъчни, ако не бъдат подкрепени с действия.

Ако някой разполага с повече информация - факти, не хипотези - за онова, което става, много бих искал да я чуя. Сигурен съм, че ще разберете, ако в началото съм внимателен към подобна информация, но въпреки това бих бил благода­рен да получа такава. Искам също така да изясня, че след публикуването на тази книга нямам намерение да се самоуби­вам, да изчезвам, да бъда заловен в компрометираща ситуа­ция, да правя контрабанда с наркотици, да нарушавам закона (освен открито!) или нещо друго, което би се отразило на способността ми да казвам на хората какво става по всякакъв възможен начин. Всъщност аз ще положа особени усилия, за да избягна всяко от тях. Освен това съм в много добро здраве, благодаря ви, никога не съм се чувствал по-добре.

Ако нещо подобно ми се случи, ще знаете защо и ще знаете кой.13

ЩЕ СЕ НАУЧИМ ЛИ НЯКОГА?

Тази първа част на книгата не е подробна история на света, нито има за цел да е такава. Аз просто се опитах да отсея някои основни теми, които според мен ще ни помогнат да сложим край на насилието, унищожението и контрола, скрит зад него.

Повечето хора, които са се прераждали на планетата през тези хиляди години, като индивиди не са били убиващи, прес­ледващи фанатици. Аз съм първият, който го казва, и сега отново го подчертавам. Повечето са изживели живота си по най-добрия начин, по който са могли, в рамките на тази плътна физическа форма и при ограниченията на света около тях. Повечето не се прераждат, за да причиняват страдания, това не е тяхното намерение. Те искат да служат на планетата, а не да я унищожават. Но веднъж преродили се, ние можем да заприличаме на картингите от някой панаир, хванати в прим­ката на едни и същи мисловни модели и в различна степен с Луциферното съзнание на кормилото.

Спомням си как веднъж, докато бях с моята приятелка Ева, тя получи ясновидско видение, което ми даде известна представа какво е да чакаш да се преродиш. Тя видя милиони хора, на които се разказваше какво става тук и как най-добре да си спомнят кои са след прераждането. Непреодолимото чувство, което я бе завладяло по време на това видение, бе неудовлетвореност от тези същества. Те знаеха какво трябва да се направи на Земята, но знаеха също, че след прераждане то натискът е толкова силен, че е много вероятно да действат по същия деструктивен начин като тези, които понастоящем са в плътните физически тела.

Преди да бъдем погълнати от вината за всичко, което е ставало през цялата човешка история, трябва да си спомним, че това е трудно за пребиваване място в момента и е било такова дълго време. Когато изтъквам деструктивното поведе­ние на хората през тези хиляди години, аз не произнасям присъда, нито обвинявам индивидите. Аз предизвиквам мис­ловните модели, дисбаланса и явния контрол над ума, които са мотивирали това поведение. Всичките Августиновци, Йеронимовци, Хитлеровци и разни папи също са жертви. Аз предизвиквам и се опитвам да изложа техните мисловни мо­дели, а не тях като безсмъртни същества. Дал съм на тази отрицателна сила символичното име Луцифер за удобство, но в действителност тя е краен дисбаланс, на който всички ние можем да бъдем подложени, ако позволим ценностите ни да се занижат. Това обаче не е естественото състояние на чове­чеството. Пак казвам: ние по природа сме добри, а не зли. Зад нашите действия стоят уникалната плътност на тази планета и сериозните негативни влияния и единственият начин, по който можем да променим това, е като мислим самостоятелно и се синхронизираме с нашите висши нива. Приемането, че тези нива съществуват, е първата и най-важна стъпка, която можем да направим.

Едно нещо става напълно ясно от моделите, споменати в тази книга досега. Всеки път, когато цялата информация сво­бодно е протичала към обществеността и всеки е уважавал правото на другия да интерпретира тази информация по пра­вилен според него начин, човешката еволюция се е изстрел­вала напред. Всеки път, когато свободният поток от информа­цията е бил възпиран и подправян и е била налагана една система от вярвания, човешката еволюция е спирала или западала. Това трябва да стои на първо място в нашия иачин на мислене, докато търсим начини да построим честен и балансиран свят през идващите години.

На някои хора може да им се струва, че виждам конспи­рация зад всеки ъгъл, но това не е така. Аз дълбоко вярвам във "фактора грешка" в историята и че не всяко събитие е дело на Братството. Но се опитвам да начертая пътека през пос­ледните двадесет хиляди години или там някъде, за да отсея общите брънки и връзки. В резултат на това повярвах, както и все повече хора по света, че наистина има една централна конспирация за манипулиране, която си проправя път през човешката история. Като се вглеждам във всички съвпадения, случили се за няколкото седмици, през които ме снабдиха с информация за тази конспирация преди завършването на кни­гата, става ясно, че другите нива съзнание искат хората да знаят, че има някакво сериозно дърпане на конците и че е време кукловодите да бъдат посочени. Те не могат да контро­лират събитията, ако ние не им сътрудничим. Властта е в нас, не в тях, само ако можехме да го осъзнаем.Надявам се, че в първата половина на книгата съм успял да изтъкна следното:

 1. Че в продължение на хиляди години са се появявали тайни общества на Братството, което е било използвано за манипулиране на човечеството за всичко най-същест­вено по ужасяващи начини, и че неговата цел да установи диктатура над света е планирана да се реализира в наше време.

 2. Че извънземните вероятно са оказали съществено въздействие върху човешката еволюция.

 3. Че християнството и други догматични, наложени религии съвсем не цивилизоват света, а тъкмо обратното - задържали са нашата еволюция поне за две хиляди години.

 4. Че свободният поток от цялата информация и знания е пътят към свободата и разбирането, факт, потвърден от непрекъснатите примери на Църквата и политическите диктатури, които унищожават алтернативните възгледи за тяхната догматика и контрол.

 5. Че злините по света са изцяло причинени от огромното мнозинство, което позволява да бъде сляпо водено от малцина.

 6. Че убеждението, че някой има монопол над истината и мъдростта, вероятно е най-унищожителното и глупаво вярване изобщо възможно.

 7. Че вярата, че нашите плътни физически тела са по-висши от друга раса или култура, е, наред с религията и алчността, причината за почти всяка война и конфликт, преживени от човечеството.

 1. Че добродетел като прошката е единственият начин, по който ще прекъснем циклите на мъст и отмъщение.

Бих искал да се спра по-подробно на последните три точки. Нашата вяра, че физическото тяло сме "ние" като цяло, трябва да се промени, ако ще се освобождаваме от тези цикли. Именно това вярване кара хората да търсят отмъщение в този живот за онова, което е причинено на предците на техните тела преди стотици и дори хиляди години, докато тялото е просто средство, чрез което тяхното съзнание преживява този плътен физически свят. То е като двама души в различни скафандри на Луната, които се бият заради нещо, което други двама космонавти са си направили един на друг, докато са носели същите скафандри преди години. Ще кажете, че е лудост и все пак погледнете Северна Ирландия, Средния Изток, бивша Югославия и т. н. - точно това правят те на практика. Само като разберем това, ще можем да го спрем. Това е една от причините, поради която илюминатите работят толкова уси­лено да държат настрана духовните истини от масите, а е от решаващо значение това прикрито познание, изложено в тази книга, да стане широко известно. Дори тогава това разбиране трябва да е по-широко и по-зряло от системите от вярвания като индуизма, който използва кармата и прераждането, за да оправдае някои ужасни начини на поведение. Освен това, като прехвърляме отговорността за нашите действия на някой друг, все едно, че предаваме смъртоносно оръжие. Като раз­читаме на други да ни ръководят и да ни казват какво да правим и мислим, ние полагаме основите за цялото насилие, болка и страдания, които съм документирал.

Голямото мнозинство от онези, които преследват невяр­ващите или друговерците, всъщност си мислят, че изпълняват Божиите желания. Те са позволили да бъдат обработени така, че всеки път, когато им се каже, че това е Божия заповед, те да я следват безпрекословно. Никой не би могъл да ги убеди, че постъпват неправилно. Те са хора на своето време, контро-лирани от системата от вярвания, програмирана в тях. Днес е същото с милиарди хора, които са обработени да мислят по начина, по който Братството иска, и те осмиват осъждат и дори убиват онези, които оспорят неговите глупости и конт­рол. Каква е разликата между това и ужасите на религиозното и политическо преследване в миналото, освен в средата и мащаба? И двете са резултат от едно и също немислене, същите реакции на роботи и желанието да се прехвърли отговорността за мисленето и действието на други. Силите на унищожението постигат толкова голям успех, защото хора, които не мислят, са убеждавани, че мислят. Нищо не е по-ог­раничено от ограничения ум, който мисли, че е непредубеден, и нищо не е по-манипулирано от манипулирания ум, който мисли, че е свободен. Това е пълна илюзия и при все това аз всеки ден срещам такива хора.

През по-голямата част от последните дванадесет хиляди години и повече ние сме залитали от крайност в крайност, защото на колективно ниво не сме имали скромността да признаем, че не знаем всичко или почти всичко. Няма начин да уравновесим цялото познание и разбиране, докато една група мисли, че разполага с всички отговори и другите мислят същото. Имали сме римокатолическата църква, която прес­ледвала неверниците, защото вярвала, че разполага с истина­та; после дошли протестантите , които преследвали католи­ците по същата причина; после протестантите се разцепили на фракции, предизвикани от незначителни различия помежду им, и те се преследвали едни други, защото всяка фракция вярвала, че тя притежава истината; после дошла материалис-тичната наука, която продължила да разграничава и осъжда онези свои представители, които оспорвали догмата този-свят-е-единственият-съществуващ. Всяка фракция и догма ре­шава, че тя притежава истината, изгражда империя на дохода и влиянието и я защитава срещу всички пришълци, особено ако носят нови знания, които да поставят под съмнение ста­туквото. Този манталитет смята запазването на привилегиите чрез статуквото за далеч по-важно от напредъка на човешкото разбиране. Всеки, който е на кормилото, се опитва да избута всички останали от колата.

Манталитетът "бее-бее", при който масите правят онова, което им кажат малцината, а понякога дори и един единствен човек, е в основата на контрола над човешкото съзнание. Разделяй и владей е велика всеизвестна истина. Следвайки тази политика, трябва да създаваш разделение. Ако има край­но десни, трябва да се създадат и крайно леви, за да ги противопоставите. Разделението има нужда от две крайности. Много хора се подвеждат по "радикалното" крило в полити­ката, докато си мислят, че са изобличили системата. Как е възможно една единствена или малка група от хора да е контролирала милиони от държавите и империите през цяло­то човешко съществуване? Какво беше казал Ганди? "100 000 англичани не могат да контролират 300 милиона индийци, ако тези индийци не им сътрудничат." Вместо това цели цивили­зации само са "блеели" и са следвали водача на стадото. Или са позволили да им бъдат предложени привилегии от дикта­тора, бил той мъж, жена или система, и са пренебрегвали несправедливостите, изстрадани от техните събратя. Това е чистата истина за днешния свят. Но аз си спомням какво пастор Ниймоелър, жертва на нацистите, е казал:

"Първо дойдоха за комунистите, но аз не реагирах, защо­то не бях комунист. После дойдоха за трейдюнионистите, но аз не реагирах, защото не бях трейдюнионист. След това дойдоха за мен, но не беше останал никой, който да се застъпи за мен."

Ако пренебрегваме несправедливостта към другите, ние сме точно толкова отговорни, колкото и онези, които пряко причиняват тази несправедливост. Както пак казва Ганди: "Мълчанието е мълчаливо одобрение." Време е разделението да отпадне и да се застъпим един за друг. Те може да са в състояние да хвърлят в затвора, да убиват или да дискреди­тират малцината, които казват достатъчно, но не могат да постъпят по същия начин с милиони, застанали един до друг заедно. Властта е единствено способността да убедиш една група от хора, че имаш власт над тях. Властта е илюзия и проличава, че е такава, когато всички хора се съберат и кажат с мирни средства не, това не е правилно и не е приемливо.

През вековете на човешко съществуване във всички тези теми присъства необходимостта от отмъщение. Ако не друго, то това е най-деструктивната от всички емоции. Всички ние я усещаме инстинктивно, когато чувстваме, че някой се е отне­съл към нас нечестно. Това е разбираемо при напреженията на тази планета. Много пъти през моя живот, когато хората са постъпвали зле с мен, съм имал желание да им го върна. Понякога това чувство все още ме обзема, когато се случи нещо, към което изпитвам силни чувства. Но ние трябва да поемем дъх и да помислим, преди да реагираме инстинктивно, търсейки отмъщение. Ако направите това, ще видите по-все­обхватните последици, които това деструктивно желание за отмъщение може да предизвика. Това не означава, че вече няма да се чувствате наранени, но нуждата да накажете онези, които смятате за отговорни, ще отпадне.

Това е толкова важно, че нямам думи да го опиша. Както казва вождът Сиатъл:

"Когато собственият ти народ се разгневи от някакво реално или въображаемо зло и обезобразят лицата си с черна боя, техните сърца също биват обезобразени и стават черни. Тогава тяхната жестокост е неумолима и не знае граници. Нашите старци не са в състояние да ги спрат. Истина е, че отмъщението се смята за печалба, дори и с цената на собствения им живот, но старците, които остават у дома по време на война, и стариците, които ще загубят синовете си, знаят по-добре."

Това, което видяхме досега в книгата, са циклите на отмъщение и мъст. Цикълът на преследване на един човек от друг и на необходимостта от поправяне на това зло чрез по-нататъшно, често по-голямо преследване в замяна. Главно невинните страдат, не преследвачите. Не всеки пуритан е искал да преследва хора от другата вяра, нито всеки католик или англикан. Но при все това те са жертви от другата страна, когато се върнат за отмъщение. Докато не простим на своите врагове, включително на илюминатите, няма да можем да прекъснем тези цикли от човешка и планетарна болка и уни­щожение, защото жаждата за мъст ще продължи да същест­вува. Прошката може да изглежда стара и позната тема, но мъдростта не е нова. Тя е толкова стара, колкото самото Сътворение. Прошката е била и винаги ще бъде ключът към човешкия прогрес. Нито за миг не твърдя, че е лесно да простиш при обстоятелствата, при които сме поставени, но това е единственият начин. Ако ще изграждаме нов свят, задача, която ще обсъдим в Част II, ще се измъкнем от циклите на мрака, като си простим един на друг, отхвърлим контрола над ума и откажем да бъдем овце, водени от овчари под човешки, извънземен или объркан нефизически облик.

Време е да отворим очите си и сърцата си и да поемем отговорността за нашите мисли и действия. Време е да се събудим и пораснем. Ако го направим, ни очаква изумително бъдеще и точно към това видение ще се насочим сега.
Част II СВЕТЛИНАТА

14

СБОГОМ НА ВСИЧКО ТОВА

През годините на "бума на бебетата" след последната Световна война е имало масово прераждане на души на доб­роволци.

Някои доброволци били дошли по-рано, а други пристиг­нали през четиридесетте години. Напливът на "доброволчес­ките" бебета, родени през тези следвоенни години, обаче бил от всички онези, които били избрани да бъдат на гребена на промяната и трансформацията. Ще цитирам едно послание от контактьор от "Истинските вибрации":

"Онези от вас, които са на предната линия, са по-скоро като снегорин. Вие сте тънкото острие на клина. Вие наистина имате, как да го кажа? Предполагам, че до известна степен имате гадни задължения. Трябва да свър­шите страшно много, но въпреки това вие сте в състояние да свършите страшно много. Затова сте били избрани да дойдете, затова сте тук, да изринете боклука и да разчис­тите място, за да улесните другите."

Трябва да отбележа, че когато нисшият Аз и мозъкът декодират мисли, формирани от висшите нива, те често се предават устно и писмено в стила на контактьора. Докато някои ще кажат, че сте дошли да отстраните негативното доминиране, други ще кажат, че сте дошли да изринете бок­лука. И в двата случая преродилите се доброволци, които живеят в това време - не само следвоенните бебета - са тук, за да изиграят ролята си за промяна на човешкото съзнание чрез връщането му към естественото му състояние на любов, мир, състрадателност и мъдрост. Задачата на доброволците е да помогнат на планетата да се излекува, да премахнат доминирането на Братството и да разчистят пътя пред днеш­ните бебета и малки деца, които да създадат един нов свят, в който Луциферното съзнание няма да им създава проблеми. Доброволците получават подкрепа от огромна мрежа от ви­соко развити същества от други честоти и от извънземни, които искат да освободят планетата от онези, които имат други, не толкова похвални амбиции за човешката раса. Това е време на избор. Доброволците са направлявани в изпълне­нието на три основни задачи: 1. Да повишат човешкото съзнание, като предават ин­формация, която отваря умовете и помага на хората да си спомнят онова, което дълбоко в себе си вече знаят за естеството на живота, Сътворението и протичащата в момента трансформация. Това им помага отново да вля­зат в синхрон със своя Висш Аз и да проникнат до вечните си знания.

 2. Да поправят енергийната мрежа и да подготвят сис­темата на Атлантида за приближаващия се момент, в който тя ще замени временната система, действаща от хиляди години. Това включва реактивиране на хармонич­ните ключове, които ще отключат онези невероятно сил­ни енергии, които са били изключени в края на Атлантида, както е описано символично в легендите за крал Артур.

 3. Да насочат към Земята енергии, които ще балансират силното отрицателно доминиране в нейната енергийна мрежа, причинено от цялата негативност, генерирана от болката, конфликтите и насилията, документирани в тази книга.

В тази глава ще разгледам някои от начините, по които се върши това и как всеки може да помогне; освен това ще разгледам и последиците, които можем да очакваме във все­кидневието си. Доброволци, колективно познати под името "работници на светлината", насочват енергии към мрежата. Всеки може да прави това, както обяснявам в книгата си "Да излекуваме света". Това не е клуб с ограничен достъп за избраници. Няма "избраници", само хора. Енергията премина­ва през техните енергийни полета и физически тела и се тран­сформира в честота, която Земята може да поеме. В тези случаи човешкото тяло заприличва на акупунктурна игла за планетата, която насочва и балансира енергийните потоци. От съзнател­ното ми пробуждане през 1991 г. съм посетил всяко кътче на Обединеното кралство и други части на света в изпълнение на тази задача: места като Перу, Боливия, Еквадор, Чили, Колум­бия, САЩ, Италия, Египет, Израел, Германия, Холандия, Да­ния, Ирландия и Франция. По пътя имах някои поразителни преживявания, както разказвам в автобиографията си "В свет­лината на преживяното". Десетки хиляди хора вършат тази работа съзнателно, а милиони - несъзнателно.

Постъпващите енергии, които ще повишат честотата на енергийното поле на Земята, са до голяма степен фотонният лъч, който споменах по-рано в тази книга. Орбитата на Слън­чевата система ни прекарва обратно през фотонния лъч -ребалансиращият лъч от частици с висок заряд, което дава шанс на онези, които са готови да се издигнат до по-високи честоти. Духът на Земята, енергийното поле на планетата, трябва да направи точно това. Периодът на благоприятни възможности за Луциферното съзнание наближава своя край и ще трябва да чака, докато му се предостави нова възможност било от човечеството, било от друг поток съзнание. Пресмет­нато е, че на Земята ще са й нужни две хиляди години, за да пресече лъча, така че всичко това няма да стане още утре, но ни предстоят големи промени. Навлизането в лъча е като пресичането на светлината, хвърляна от фар или фенерче. Първо навлизате в по-разсеяна, по-слаба светлина, а после пресичате центъра, където светлината е най-силна. Вярвам, че по някое време през нашия век Земята е започнала да навлиза в разсеяната "светлина" на фотонния лъч и към 60-те години това вече оказва явно въздействие върху онези, които са били отворени за това явление. Не се налага да се отваряте за него и за промените, които поражда в енергийното поле на плане­тата. Принуда няма, но има последици.

През 60-те години много хора, особено младите, се наст­роиха на вълната на тези енергии и това се прояви като периода, познат като "силата на цветята". Енергията е съзна­ние, а енергиите носят информация и познание, които вдъхно­вяват ценностите, скрити зад явлението от 60-те години. Ако се вслушате в музиката в стил "силата на цветята" и в протес­тните песни от онова време, ще чуете темите на вибрациите -добро, зло - на променящите се вибрации - любов за всички - и на времето, което променят. И трите отразяват познанието за онова, което става през този период на велико пробуждане на човечеството. През 70-те и 80-те години, докато Братството дърпаше в друга посока и се опитваше да разруши този начин на мислене, ние бяхме свидетели на повишаване на съзнанието по отношение на природата, засилване на движенията на природозащитниците, на вегетарианството и експлозиите от човешко милосърдие като "Жив щит". Сега, през 90-те години, докато навлизаме все по-навътре в лъча, идва времето да се събудим, като ребалансирането на енергийното поле на Земя­та ни помага отново да се свържем с нашите висши нива и така да станем "едно цяло".

Непрекъснато срещам хора, които внезапно са се пробу­дили и са започнали да виждат света в нова светлина. Те не могат да разберат защо преди не са могли да видят онова, което сега е очевидно за тях. Но причината е проста. По-рано в живота си те са действали предимно и единствено чрез съзнателното ниво, онази част от нас, която е подложена на жестоките ограничения на плътното физическо тяло. То може да е, и в повечето случаи е програмирано от съобщенията, които непрекъснато получава чрез очите и ушите в този контролиран от Луцифер свят и ние можем да повярваме на някои нелепости. Когато отново се свържем с всички нива, нашите възприятия отразяват напътствието на нашата по-висша мъд­рост и разбиране и ние виждаме в какъв побъркан свят жи­веем. Когато се осъществи това повторно свързване, то може да прилича на преливане на язовирна стена, докато познанието и информацията прииждат в съзнателното ниво, и това може да е травмиращо време, през което вие ще се опитвате да осъзнаете какво става с вас и вашия живот. Писал съм за това в "Да излекуваме света".

Колкото повече всички ние успеем да повишим собстве­ното си вибрационно състояние като мислим, стремим се към истината, мъдростта, любовта и разбирането и ги търсим, толкова по-високи ще са вибрациите, които могат да се пре­дадат чрез нас на Земята, и толкова по-бързо ще отстраним доминирането на Луцифер. В едно съобщение от контактьор във "Истининските вибрации" се обясняваше нещо такова. Във връзка с изключените енергии през последните дни на Атлантида, се казваше:

"С ускоряване на енергиите около вашата планета онези латентни енергии, които са били оттеглени, постепенно отново ще бъдат въведени. Ще бъдат постепенно разбу­дени. С повишаване на съзнанието на вашата планета онези от вас, "работниците на светлината", които рабо­тите заедно за повишаване на вашето съзнание, ще може­те да поддържате все по-пречистени вибрации, а ние ще можем да ви използваме като катализатор, за да захран­ваме все повече енергии. Колкото повече от вас повишат съзнанието си, толкова повече енергии ще можем да разбудим ние."

Книгите на тази тема, разговорите, интервютата в меди­ите, дискусиите с приятели и насочването на енергии, всичко това помага за пробуждането на хората и за повишаване честотата на енергийното поле. Пробуждането е предизвика­но до голяма степен от енергийните промени в нефизическите нива и дори когато говоря, мога да почувствам как енергията се излива през мен в аудиторията и обратно. Именно там става най-важният обмен. Но думите, написани или изречени, са също енергия и те могат да бъдат изключително силни за достигането на информацията до съзнателното ниво, за да се предизвика програмирането. С всеки човек, който променя своя начин на мислене, ние правим още една крачка към онзи момент, в който силата на това разбиране ще бъде достатъчно голяма в колективния ум на човечеството, за да бъде на разположение на всеки, както е при "синдрома на стоте май­муни". Най-силно предизвикателство към Луцифер може да се отправи именно чрез колективния ум. Вярвам, че ние се приближаваме към тази "критична маса", когато колектив­ният ум започва да действа като източник на положително, а не на отрицателно влияние върху нас, "индивидите", които сме свързани с него. Когато това стане, ще видим хората да се променят със скорост, която трудно може да се опише.

Аз обаче не внушавам, че това време на промяна ще е лесно за когото и да е. Тези, които са дошли тук, за да бъдат на гребена на трансформацията, често са били "тествани" до предела на своята издръжливост, особено на емоционално ниво. Това има за цел да даде воля на цялата им вътрешна емоционална и душевна сила и кураж. Сега е моментът, в който всичко преживяно в предишни физически животи ще трябва да бъде призовано на помощ, защото Луциферното съзнание и неговите проявления чрез икономическите, политическите, во­енните и промишлените учреждения няма да си отидат тихо­мълком. Но не се бойте, то ще си отиде. Вече е на път. Пробуждащите се хора се оказват скарани с обществото, в което живеят, и дори със собствените си семейства. С разши­ряването на тяхното съзнание те достигат до по-високи нива на познание, мъдрост и разбиране. Онези, които имат смелост­та открито да дадат израз на чувствата си, предизвикват кон­венционалното мислене и поведение от почти всеки вид. Те са наричани единствено с имена като "смахнати" или "опасни" от онези, които са все още хипнотизирани от физическия свят Луциферното съзнание работи упорито за уронване на прести­жа им, точно както е правело преди две хиляди години и в много други случаи от историята. Но то няма да успее.

Онова, което ще стане - и става - е, че броят на хората които се отварят за тези промени, ще се увеличава непрекъс­нато, докато не станат мнозинство. Онези, които се съпротив­ляват, накрая ще престанат да се прераждат и ще продължат своята еволюция на ниво, подходящо за сегашното им състо­яние. Те няма да спрат да съществуват, защото ние всички живеем вечно, но повече няма да могат да живеят на тази планета, тъй като нейната честота ще е далеч отвъд тяхната. Около планетата има множество честоти. Докато нейната честота се повишава, някои от по-ниските честоти ще отпад­нат. Може да си го представите като изкачване по стълба. С всяко следващо стъпало, до което достига ръката ви, краката ви оставят другите зад себе си. Съзнанието, което все още е настроено на долните "стъпала", докато Земята се придвижва напред, ще бъде засегнато по много начини. Тяхната скорост на вибриране няма да е в синхрон с енергийното поле на планетата, на която живеят. Това ще се отрази на тяхното поведение, душевна и емоционална стабилност и на физичес­кото им здраве.

Сред тях ще са Братството и хората, които все още държат на стария ред. Това ще породи напрежение между онези, които искат да донесат промяна и свобода на начина на живот и изразяване, и онези, които искат да се противопос­тавят на неизбежното, като се опитват да принудят хората да се подчиняват на старите структури. За онези със затворени умове, които се държат за статуквото, ще настъпи момент, когато вибрационната пропаст между тях и планетата ще бъде толкова голяма, че те ще престанат да се прераждат. Въздейс­твието върху тяхното поведение ще се прибави към негатив­ните аспекти на този преходен период и от всеки зависи да им помогне с любов и разбиране. Бих подчертал обаче, че не всеки, който изостави своята физическа обвивка през следва­щите години, ще пострада от последиците на вибрационната промяна. Много ще се придвижват към момента, който винаги са планирали, техните преживявания в това превъплъщение ще приключат. Но онези, които продължават с промените, и онези, които не го правят, ще стават все по-забележими с всеки следващ месец. В "Да излекуваме света" съм предложил на­чини, по които можем да увеличим скоростта на настройване, като излекуваме себе си и планетата. Защото без съмнение да се излекуваме, да се обичаме и да си простим е единственият начин, по който ще излекуваме Земята и ще позволим на Земята да ни излекува. Като се лекуваме духовно и емоцио­нално, ние променяме характера на енергиите, които генери­раме в света. Любовта е най-могъщата от всички енергии. Любовта е отговорът.

Промените във вибрациите, ускорявани в дадени момен­ти от конкретни астрологически групирания, ще засегнат це­лия свят. Нищо и никой няма да бъде отново същият. Всичко е едно и също съзнание в различни състояния на съществува­не. Така че ако съзнанието се променя в нашата част от Сътворението, то трябва да засегне всичко - начина, по който мислим; нашите емоции; нашите тела; физическата Земя; времето; а за онези, които избират да се противопоставят на промяната до края - дори способността им да останат в превъплъщението си. В едно съобщение, предадено от други нива на съзнание през 1990 г., се говореше за замесеността на взаимоотношенията и мненията. Тези теми ясно присъстват в писмата, които получавам, и при хората, с които се срещам:

"Сега чувствам, че усещате прииждащите енергии, енерги­ите, които заобикалят вашата планета. Това кара много от вас да си задават въпроси. Това кара много от вас да преоценят изцяло своя начин на живот, къде бихте искали да отидете, какво искате да правите. Това предизвиква огромни катаклизми. Ня­кои от тях са много объркващи, много тежки, много тревожни. Много хора, които имат връзка с друг човек, откриват, че повече не могат да продължават тази връзка, защото техните партньори не могат да се настроят към онова, към което се настройват те. То предизвиква огромна бъркотия. И аз съм казвал на този чувствителен (медиум) не веднъж, че вие трябва да се организи­рате в групи, за да се подкрепяте един друг..."

Дори някои продължителни връзки приключват, когато единият партньор избере да поеме духовната пътека, а другият - не. Хора, които винаги са имали много общо помежду си, внезапно стават като непознати един за друг. Те буквално са на различни вълни. Веднъж като единият партньор започне да реагира на промените и да върви в крак с тях, подтиците на неговия вътрешен Аз ще са далеч по-силни от желанието му да запази една връзка, колкото и много да обича партньора си. Някои ще си тръгнат за дълго", за да следват своя път, други ще се разделят за добро. Но когато и двамата партньори изберат да следват честотите, тяхната връзка ще стане по­здрава и ще се развие на ново ниво и разбиране за любовта. Виждам как естеството на връзките и ситуациите в семействата така и така се променят. Няма да има "норми" и хората ще избират да живеят и обичат по различни начини, които днес биха се сметнали за шокиращи и скандални. Нищо по­добно. Любовта е любов. Ще видим завръщането на голямото семейство и вече няма да се набляга толкова на днешния модел семейство от двама партньори и две деца.

В други книги съм правил връзка между онова, което се случва днес с енергийното поле на Земята, и чаша вода. Ако искате да повишите нивото на водата от дъното на чашата догоре, трябва да пуснете чешмата. Докато правите това, спокойствието на водата се нарушава и колкото по-силна струя пускате, толкова повече объркване, хаос и вълнение отприщвате в чашата. Когато чашата се напълни догоре и спрете чешмата, спокойствието бързо се връща, но на много по-високо ниво от преди. Ако от този пример разглеждате водата като енергийното поле на Земята, а крана като прииж­дащите енергии, ще видите, че са възможни много крайни последици. В "Истинските вибрации", написана през 1990 г., предавам предсказания на медиуми във връзка със следните теми през това и следващото десетилетие:

Нарастващи и често смущаващи крайности във времето и други природни бедствия, включително големи пожари.

Разрастване на конфликтите по целия свят до момента, в който Обединените нации ще бъдат съкрушени.

Срив на световната икономическа система.

Увеличаване на политическите права.

Разпадане на Съветския съюз и други големи държави и империи.

Край на Британската монархия, традиционната политика и държавните институции и на конвенционалното иконо­мическо и научно мислене.

Срив на религиозните империи, като римокатолическата църква, и увеличаване на религиозните права като после­ден отчаян опит за запазването им.

Чупещи рекорда земетресения, вулкани, огромни океан­ски вълни и обща геологична активност.


Времето като че ли минава по-бързо с всяка следваща година. Това е ефектът от ускоряването на вибрациите и забързването на "космическото време". Това не може да се забележи при часовниковите стрелки, които се движат по-бър­зо, но можете да го усетите и като че ли имате все по-малко време, за да свършите всичко.

Тези последици ще са резултат от две неща. Мрежата на Братството ще се опитва да причини колкото е възможно повече разрушения, за да спре трансформацията и да задържи енергийното поле на Земята, за да не може то да направи еволюционния скок и да ги остави зад себе си. Смятам, че те ще използват своите знания и технологии, за да се опитат да отслабят мрежата и да спрат повишаването на честотата. Те дори притежават технологии, които въздействат на времето в по-ограничени райони. Промените в енергийното поле на Земята също ще породят много от тези ефекти, но има нещо, което можем да направим. Ситуацията е следната и е доста лесно. Колкото по-малко баланс има в енергийното поле, толкова повече разрушения ще причинят ребалансиращите въздействия на фотонния лъч. Затова колкото повече ние, човечеството, помагаме за създаването на този баланс, тол­кова по-нетравмиращ ще бъде този период във всяко едно отношение. Колкото по-надолу натискате едното блюдо на везните, толкова по-драматично те ще "си го върнат" като се хвърлят да търсят равновесие. Принципът е същият и с енер­гийното поле на Земята. Колкото повече енергия, наречена любов, генерираме от нашата сърдечна чакра към Земята, хората и всички форми на живот, толкова повече ще помогнем на планетата да уравновеси отрицателното. Това ще смекчи процеса на преминаване през балансиращия лъч. Всички ние сме в състояние да го направим, нужна е само воля и промяна на възприятието. Вие можете да направите тази промяна сега, ако поискате. Обичайте себе си, обичайте врага си, обичайте света.

Ние не сме сами. Други потоци от извънземно съзнание се трудят в наша помощ. Но те няма да се натрапят на нашето право на свободна воля, както правят илюминатите. Ние трябва да помолим за тяхната помощ. Но повече от всичко имаме нужда да помогнем на себе си.

Ние определено се нуждаем от цялата подкрепа и любов, която можем да получим, защото Луциферното съзнание знае какво става и какъв е характерът на обрата в съзнанието, който се извършва. То отдавна знае за това и отдавна се приготвя за него. Следващите няколко години ще бъдат страхотно прежи­вяване. Отворете сърцата си и затегнете коланите.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница