Бунтът на роботитестраница18/20
Дата22.07.2016
Размер5.34 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
17

НАУКАТА НА ЗДРАВИЯ РАЗУМ

Говорим за "чудесата на съвременната наука". Ако само знаехме колко примитивни всъщност са някои от тези чудеса.

Съществува огромна разлика между "науката", която поз­наваме, и онази, за която не знаем. Институционалните ни учени вярват, че са режещото острие на човешкото разбиране, докато в тайните подземни бази съществуват технологии, от който умът им би хвръкнал. Буквално, част от него.

Да вземем източниците на енергия, създадени от науката, която ни е позволено да опознаем. Ние изнасилваме и опустошаваме Земята, събирайки петрол, газ и буци пръст. Ние освобождаваме енергията, съдържаща се в тях, като изгаряме онова, което сме събрали. Вършейки това, губим много или повечето от енергията, която съдържат, и предизвикваме ужасно замърсяване, което отравя нашия въздух и вода и уврежда нашите гори. Алтернативата е построяването на бе­тонни блокове, наречени атомни електростанции. Те създават отпадъци, които са смъртоносни в продължение на 24 000 години, а вероятно и далеч повече. Никой не знае какво да прави с тези отпадъци, но ние продължаваме да ги произвеж­даме. Един от вторичните продукти е плутоният. Една-хиляд-на от грама от него е фатална и ако достатъчно количество попадне в ръцете на някой терорист или диктатор, той би могъл да направи атомна бомба. О, да, и ако тези атомни станции пропускат или експлодират, както стана в Чернобил, значителни площи земя стават необитаеми и негодни за отг­леждане на храни. Хиляди, вероятно милиони хора ще умрат рано или късно от радиационно отравяне или рак, а съществува и голяма вероятност бебетата, родени от засегнатите, да бъдат с деформации. И това се нарича научен напредък? Това е по-скоро научна димна завеса. Смъртоносна.

На най-високо човешко ниво Братството твърдо е реши­ло да поддържа мита, че няма такова нещо като дух или вечен Аз. То знаело, че не е вярно, но това познание било само за него, не за хората, които искало да контролира. Религията била изживяла дните си и човечеството започнало да отхвърля нейните възгледи. Това, решило Братството, щяло да продъл-жи да се разраства. Друга сурова система от вярвания тряб­вало да замени мястото й, а те така или иначе предпочитали хората да мислят, че не са нищо повече от парчета месо. Едно от творенията на Братството било прочутото Кралско дружество във Великобритания. То отворило врати в края на XVII век и било прекрасно средство за продажба на доста хистеричната идея, че съществува единствено физическият свят. Сбогом, Боже. Медиите отново изиграли ролята си на добрите галени кученца, каквито избрали да бъдат, и те все още се отнасят към думите на "учения" като към солидна, златна истина. В края на краищата те са учени и са много умни хора, които знаят повече от нас. Знам, че не разбирате научните жаргони, но не си блъскайте главата. Просто продължете да си живеете и оставете учените да ви казват кое как е. Те знаят най-добре.

Какви отрицателни последици е имало това върху човеш-кия живот. Отново се връщаме на петте сетива. Колективният ум на "официалната" наука е убеден, че физическият свят е единственият съществуващ свят. Те са осмивали всеки (дори колегите си), който е поставял под съмнение това твърдение, а Братството се е погрижило за тази яростна атака срещу истинските учени. При това състояние на погрешно разбиране една наука явно би насочила своите изследвания към света иа петте сетива. Нейните "постижения" през последните двеста години или повече се заключават в разкриването на част от потенциала за експлоатиране на материалната природа. От гледна точка на това физическо ниво тя е постигнала някои забележителни подвизи. Тя се приземи на Луната (доста след като тайните учени са го направили обаче), разработи безброй кухненски и всякакви други уреди и намери начини за лекуване на симптомите и по-рядко на причините за някои заболявания. Но пренебрегвайки или отхвърляйки съществуването на други нефизически нива при хората и планетата, тя си е създала един много ограничен и изкривен възглед за Сътворението. Тъж­ното е, че същото е станало с милиарди хора. Далеч от придвижване напред на разбирането, тя го е задържала, под­копавайки усилията на по-просветените учени и на хората, работещи с ясновидски източници, които оспорват възгледа за живота "това-е-всичко".

Да речем, че някой изчезне и вие започнете издирване. Решавате да не търсите в района, където е изчезнал човекът, и обезсърчавате или пречите на всички останали да търсят там. Ако някой го направи, вие му се присмивате и го укоря­вате, когато каже: "Намерих го." Затова не намирате изчезна­лия човек и в умовете на участниците в издирването и на всички хора, на които те оказват влияние, този човек остава загубен. Отвеждайки издирващите в друг район, вие може да намерите други липсващи хора, за които не сте знаели, че са там. Ще "откриете" много неща, които ще бъдат нови за вас. Но няма да намерите онзи, който се предполага, че търсите, защото той се е загубил в района, който отказвате да претър­сите. Ако приемете, че "липсващият човек" е символ на мис­териите на живота и че участниците в издирването са преоб­ладаващата насока в науката, имате причината, поради която науката все още не е намерила отговора на тези т. нар. "мис­терии".

Ако те не бяха постъпили така и притежаваха смиреност­та да се вслушат, щяхме да сме далеч по-напред по пътя към разрешаване на нашите проблеми. Всъщност много от тях изобщо нямаше да съществуват, на първо място. Науката е част от проблема, докато би могла и трябва да е част от разрешението. Ако тя не беше толкова обсебена единствено от материалния свят или не беше толкова надменна, че да отхвърля алтернативния начин на мислене, вече щяхме да имаме технологията, която да ни осигури цялата енергия и топлина, от които се нуждаем, като впрегне океана от енергия около нас. Нямаше да унищожаваме планетата, за да се топ­лим и да си светим. Знанието как да се проникне в нефизическите, субатомни енергии, които ни заобикалят, е на разполо­жение, но научните институции и системата като цяло не искат и да знаят.

Причината е, че онова, което наричаме "наука", се води от системата. Тя се финансира от системата и Братството, което следва собствения си план и дължи живота си на тях. Когато писах "Не трябва да е така", половината от световните учени бяха замесени в оръжейни изследвания, а повечето от останалите проучваха технологии, които да обслужват "вземи, направи и изхвърли". Системата, контролирана от Луцифер, не иска ние да знаем кои сме и науката е изпълнила своята роля блестящо. Тя е отрекла съществуването на нашия истин­ски Аз и ни е насърчила да вярваме, че сме просто космическа случайност. Хората, които знаят, че са безсмъртни същества от светлина и любов, предприели едно безкрайно еволюцион­но пътешествие чрез преживяванията, не са лесни за манипу­лиране и контрол. Науката е и лудият професор на Системата, създаващ всички еликсири, отрови и технологии, засегнали планетата. Системата се основава на петрола и други изкопа­еми горива и с помощта на науката е успяла да запази тези енергийни източници от познанието, което би ги заменило с недеструктивни алтернативи. Не искам да омаловажавам пос­тиженията, които учените са постигнали в някои области, но общият принос на преобладаващата "официална" наука е да потиска човешкото разбиране и да използва своите познания за деструктивни, а не за конструктивни цели.

Историята на науката в много отношения е огледален образ на историята на религията. И двете избират едно верую и вярване, което след това налагат на света, и двете се опитват да блокират всички усилия за представяне на информация и доказателства, които излагат наяве техните погрешни разби­рания. Но тогава и двете са контролирани от едни и същи господари, които са се погрижили и двете да оцелеят чрез потисничеството. Веднъж издигнали своя флаг и прокламира­ли една твърда догма, техните империи, финансиране, власт и влияние стават зависими от оцеляването на тази догма в умовете на достатъчен брой хора. Прикриването на информа­цията и разбирането стават решаващи за продължаване на съществуването им. Ако сте учен, чийто живот зависи от съществуващата научна догма, желанието да блокирате ал­тернативните обяснения, които биха разбили тази догма, може да се окаже непреодолимо. Системата, със значителното вли­яние на Братството без съмнение, се е погрижила такива ключови области като наука, политика, икономика, медии и религии да прикриват истината, ако искат да оцелеят. Прик­ривайки тази истина, те трябва да пропагандират една деструктивна илюзия, върху която да се съсредоточи вниманието на роботите. Медиите угоднически ги подкрепят като разп­ространяват мита, че институционалната наука е на гребена на човешкото разбиране. Писах на всички научни програми на Би Би Си, обобщавайки работата на всички непредубедени учени, които са убедени, че общите теми за съзнанието и честотите, изложени в тази книга, са истина. Предложих да свържа програмите с тези хора. Писах на изследователски програми като "Света в действие", предлагайки им същата информация. Само една си направи труда да ми отговори и то само за да ми кажат, че всъщност не са открили заглавни теми, които да не са приети от преобладаващата насока в науката! Гейм, сет и мач за контрола над ума.

Джеймс Лавлок е един от непредубедените учени, които се противопоставят на конвенционалното. Той е изложил теорията за "Гея", гръцката дума за богинята на Земята. Тази теория предполага, че Земята не е мъртва материя, а жив, мислещ организъм. Аз бих отишъл много по-далеч от Лавлок, но много от нещата, които той казва, отговарят на общите теми, които аз излагам. В своята книга "Епохите на Гея" той обяснява защо науката се ръководи по-скоро от системата, отколкото от информацията:

"Може да мислите академичните учени за аналогия на независимия творец. Всъщност почти всички учени са наети от някаква голяма организация от рода на прави­телствен отдел, университет или мултинационална ком­пания. Само в много редки случаи те са свободни да представят своята наука като личен възглед. Те може и да си мислят, че са свободни, но всъщност повечето от тях са наемници; те са изтъргували свободата на мисълта за добри условия на работа, твърд доход, постоянен пост и пенсия. Те са ограничени от армия от бюрократични сили - от финансиращите агенции до здравните и охра­нителни организации. Учените са ограничени и от прави­лата за дисциплина на племето, към което принадлежат. За един физик ще е трудно да се занимава с химия, а за биолога ще е почти невъзможно да се занимава с физика. Като връх на всичко, през последните години "чистотата" на науката се пази още по-внимателно от самоналожената инквизиция, наречена "критика от равнопоставените". Тази добронамерена, но ограничена бавачка на институ­циите гарантира, че учените ще работят в съответствие с традиционната мъдрост, а не движени от любопитство или вдъхновение. Липсата на свобода ги застрашава да се поддадат на дребнава учтивост или да се превърнат в творения на догмата, подобно на средновековните тео­лози.

Като университетски учен за мен беше почти невъзможно да правя редовни проучвания на Земята като жива плане­та. Като начало, нямаше одобрени средства за такова рисковано проучване. Ако бях упорствал и бях работел през обедните почивки и в свободното си време, не след дълго щях да получа призовка от директора на лаборато­рията. В кабинета му щях да бъда предупреден, че карие­рата ми е застрашена, ако продължа да настоявам за една толкова неизискана тема за проучване. Ако това не по­действаше и аз упорито продължавах да настоявам, щях да бъда привикан втори път и да бъда предупреден, че работата ми застрашава репутацията на факултета и ка­риерата на самия директор."

Ако контролирате финансите и директора на лаборато­рията, вие контролирате онова, което се проучва, и това, което не трябва да се проучва. Така прави Братството. Тази всезиа еща наука е с нас от много малко време, измерено според човешката еволюция. Едва наскоро бяха "открити" някои от планетите. Нептун беше идентифициран чак през 1846 г., а Плутон стана познат чак през 1930 г. В Слънчевата система все още има много планети за намиране и хиляди, ако не и милиони от други системи из Вселената. Ако приемете, че Слънцето е с размер на портокал, по тази скала най-близката звезда извън тази слънчева система би била отдалечена на 3000 мили! Да се смятаме за авторитети по подробности за Вселената и да отхвърляме идеята, че има и други цивилиза­ции, е невероятно. Научното разбиране е в периода на ранно детство. То е като малко дете, налагащо своя възглед за света на всички останали. Ако се вгледате в неговата "бум-тряс" теория за Вселената, експлозията на "космическото яйце" от материя, от която, казват те, се е образувала Вселената, е невероятно наивна. Тя се основава на изчисления, според които другите галактики бързо се отдалечават от нашата. Според традиционния начин на мислене изводът е, че те все още са отблъсквани от силата на първоначалната експлозия. Това е много слаба кукичка, на която да провесиш една теория, приета от мнозина като "факт". Галактиките се движат, защо­то всичко се намира в орбита. Голяма част от научния "нап­редък" на съвременния свят е просто потвърждение на онова, което древните вече са знаели, защото посетители от космоса и контактьори са им разказали за тях.

Науката не е толкова умна, колкото си мисли, но без изобщо да демонстрира смирението, нужно за непредубедени изследвания, тя последователно отхвърля дори собствените си колеги, когато те предричат нови възможности. Ако не разбират нещо, те високомерно заявяват, че това не може да се случи. Един кралски астроном казва, че да се говори за пътуване в пространството са "пълно безсмислици" само осемнадесет месеца преди руският "Спутник" да излезе в. орбита около Земята, а това постижение е примитивно в сравнение с онова, което тайната наука върши! Както каза веднъж един друг астроном, Карл Саган: "Интелектуалните способности не са гаранция, че сте безпогрешен." Ако обаче алтернативните обяснения систематично се потискат, всички останали са насърчавани също да грешат.

Бентът на системата се е отприщил и тя върви към своя крах, както е с всички проявления на Системата. Чрез преживяванията на прага на смъртта и "необяснимите" явления от отвън продължават да се трупат доказателства, които разкри­ват ограниченията в разбирането и прозорливостта в основа­та на "официалната" научна теория. А отвътре непредубедените истински учени, които се опитват да отключат мистери­ите на Сътворението, се вдъхновяват от повишаващото се съзнание и започват да приемат онова, което медиумите го­ворят от дълго време. Тези принуди-близнаци върху научната догма ще доведат до рухването на сегашното научно "мисле­не" и неговата влиятелна и заблуждаваща империя през това десетилетие и следващото.

С настройването на истинските учени към по-високи чес­тоти, разбирането за това кои сме и за естеството на живота се пробужда в тяхното съзнание. Това ги отвежда към области за проучване, които ще отключат пред тях мистериите. Вър­хушката ще се опита да се противопостави на техните заклю­чения, но това ще е без значение. Законите на физиката ще бъдат пренаписани. Начинът, по който сега физиката се въз­приема от учените, които хората смятат за "истински", всъщ­ност са доста далеч от подобно определение. Поддръжниците на днешния възглед за физиката са затворили умовете си за нефизичните нива на съществуване и са пренебрегнали 99,99 процента от Сътворението. Нищо чудно, че тяхното разбиране е толкова ограничено. Колко трагично е, че учени като сър Уилям Крукс, сър Оливър Лодж и много други са открили по научен път основните отговори на много от мистериите много по-рано през този век, но са били пренебрегнати и атакувани от поддръжниците на Братството, подобно на медиумите, които от хиляди години са знаели онова, което днешните, обслужващи системата учени все още не знаят. Преди повече от две хиляди години гръцките философи са разбирали прин­ципите на живота и Сътворението преди християнството, ислямът и други религии да се появят на сцената.

Повишаващото се съзнание ще помете заблужденията и ще ни предостави технологии, надминаващи мечтите ни. Ня­ма да има нужда от изкопаеми горива, електрически пилони или дори "алтернативни" източници, като силата на вятъра и вълните. Всеки дом ще разполага с устройство, може би не по-голямо от кутия за обувки, което ще впряга енергийното поле на Земята за осигуряването на цялата енергия и топлина, от които се нуждаем. То няма да е включено в никаква мрежа. То ще работи самостоятелно, където и да го поставите. Тран­спортът ще се революционизира и повече няма да замърсява въздуха, използвайки същото разбиране. Ще притежаваме познания как да пътуваме през времето. Пътуването във вре­мето ще е като да хванеш автобус, днес. Представата, че сме сами във Вселената, ще изглежда толкова нелепа, колкото да вярваш, че Земята е плоска. По-късно ще се появят всички "чудодейни" подвизи, като материализиране и дематериализиране, за които вече говорих.

Откъде знам? Защото повечето от тези неща вече се случват, премълчавани са или са били пазени в тайна, и така е било от десетилетия. Свободната енергия е факт. Имам предвид технологии, които осигуряват неограничена доставка на енергия, без да се използват горива. Те имат достъп до океана от енергия в енергийното поле на Земята и другите енергии навсякъде около нас и не водят до замърсяване или каквото и да е израждане на околната среда. Няма да има нужда от въглищни мини, нефтени съоръжения, електроцент­рали, ядрени или други, нито от грозни тръбопроводи. Тези технологии могат да служат за отопляване и снабдяване с електричество на домовете, бизнеса, превозните средства, всичко. Говорим за "електрическо превозно средство", което работи с батерии, докато през 1931 г. забележителният хър­ватски учен Никола Тесла караше кола в Ню Йорк, използвай­ки един вид технология за безплатна енергия, а един мъж на име Джон Уоръл Кийли от Филаделфия демонстрира своята машина "Динасферична сила" с безплатна енергия през 80-те години на XIX век в Ню Йорк! Докато проучвал магнитните сили, протичащи между земните полюси, той открил, че "час­тиците материя" могат да бъдат разделени чрез вибрация и принципа, използван за задвижването на двигатели.

Изобретателите на технологията за безплатна енергия винаги са били спирани, а някои са били тормозени по други начини. Неприятностите вкарали един от тях - Джон Сърл от Великобритания, в затвора. През 1946 г., когато бил едва 14-годишен, той построил своя "генератор на последствия Сърл" (SEG), който бил вдъхновен от един негов момчешки сън. Той се основавал на магнитно устройство и генерирал използваемо електричество. Докато усъвършенствал творе­нието си, Сърл започнал да конструира летателен апарат, използвайки същата енергийна система, която би могла да надмине дори днешните конвенционални самолети и косми­чески кораби. Три месеца преди да построи запланувания апарат, в който да летят хора, бил затворен за това, че използва безплатно електричество и не плаща на електростанцията за консумиране на тяхното! Докато Сърл бил в затвора по това нечувано обвинение, властите изгорили всичките му писания. Същото се случило с един американски изобретател - Денис Лий, който открил, че Братството и Системата като цяло отчаяно се опитват да спрат тези технологии, защото те ще премахнат нашата зависимост от горивото и топлината и цялото прикритие на тяхната технология ще рухне. На много изобретатели на безплатната енергия са отказвани патенти, а делото им може да се класифицира от един международен закон за "отпадъците за военна употреба", който може да им попречи да публикуват своите разкрития или да рекламирал технологиите си. Но елитът на Братството знае всичко за това, защото информацията отива при техните тайни учени.

Ужасно е като си помислиш, че докато старите хора треперят от студ и умират от хипотермия, защото не могат да си позволят сметките за отопление, възможността за произ­веждане на неограничено количество безплатна енергия се потиска, за да се обслужват интересите на някакъв си извратен елит. Във Великобритания сметките за гориво са се увеличили многократно след добавянето на нов данък, а здравето на хората се влошава заради замърсяването, причинено от това примитивно изгаряне на изкопаемите горива. Междувремен­но отговорът се блокира и така е било в продължение на десетилетия. Къде сте, политици? Къде сте, журналисти? Къде сте, групи за защита на околната среда? Изобличете този скандал и настоявайте технологиите за безплатна енергия да се доразработят и да станат достъпни за всеки. Технологията за безплатна енергия на елита на илюминатите е далеч напред пред всичко останало, с което е запозната обществеността, както е и с други научни знания. Как ли се подсмихват на онова, което се преподава на учениците в училищата и уни­верситетите по света под названието "наука".

Братството знае, че законите на Сътворението, както бяха изложени в началото на книгата, са верни. Те знаят за енерги­ите и честотите. Версията може да е изопачена от други погрешно осведомени, но те познават истинските закони на физиката. Не твърдя, че следващата история е изцяло вярна, част от нея може да е дезинформация, но ще ви даде известна представа за това колко по-напред от учените "говеда" са учените на илюминатите.

Франклин Д. Рузвелт бил близък приятел на Никола Тес-ла, ученият гений, много от чиито знания дошли от извънзем­ните. Един от студентите на Тесла, Гилемо Маркони, основал тайна група, която твърдяла, че е конструирала "летящи чи­нии" през 40-те години и че се е приземила на Луната в началото на 50-те години. Интересното е, че абсурден брой учени като Маркони и други, работещи в сходни сфери, са починали по странен и необясним начин. Някои учени твър­дят, че Рузвелт помолил Тесла да стане ръководител на проект, сега познат като експеримента "Филаделфия". Негов заместник бил д-р Джон Фон Нойман и екипът се разположил в Принстънския университет, преди всичко да се пренесе във военноморската база в Бруклин през 1940 г. и да бъде закоди­рано под името проект "Дъга". Официалното поръчение било да се направят американските кораби невидими за радарите и за човешкото око. Те постигнали това с миночистач като генерирали силни магнитни полета. През 1942 г. Тесла полу­чил тежко въоръжен брониран кораб, но той протестирал, когато научил, че този път на борда ще има екипаж. Той смятал, че те ще бъдат в опасност и е сигурно, че е саботирал теста, който не проработил. Тесла напуснал и се говори, че десет месеца по-късно бил намерен мъртъв в хотелската си стая в Ню Йорк. Фон Нойман поел поста и на 20 юли 1943 г. провел експеримента отново под екскорта на американския разрушител "Елдридж".

Получило се, но екипажът изпаднал в истерия и се разбо­лял. Фон Нойман поискал още време за усъвършенстване на технологията, но командирът на военноморските операции настоял да приключи до 12 август 1943 г., защото искали да използват тази потенциална възможност във войната. Той обаче казал, че ще приеме само невидимост за радар. Това те постигнали в пристанището на Филаделфия, но тогава, след една синя искра, "Елдридж" изчезнал физически за три часа. Сега нещата се усложняват, защото ни предстои да пресечем честотите на времето и пространството. Двама млади учени - Едуард и Дънкан Камерън, които били на борда, излезли на палубата и открили, че екипажът е изпаднал в пълна истерия, а двама от тях се хвърлили през борда. Историята твърди, че те не паднали във водата, а във военната база "Монтаук" на Лонг Айлънд в Ню Йорк, където осъзнали, че било 1983 година - четиридесет години по-късно. Да, знам, че звучи налудничаво, но чуйте какво още имам да ви казвам!

Цялата подготовка за експеримента "Филаделфия" била филмирана и се говори, че основните теми в него са верни. В подземния център в "Монтаук" двамата Камерън били отве­дени да видят Фон Нойман, сега, естествено, много по-въз­растен мъж от онзи, който познавали през 1943 г. Било съоб­щено, че Фон Нойман е починал през 1957 г., но това било част от прикриването на работата му. Той им казал, че трябва да бъдат транспортирани назад във времето на борда на "Елд­ридж" през 1943 г., за да унищожат устройството, защото експериментът бил създал "балон в хиперпространството", който заплашвал с катастрофа на тази честота. По това време (1983 г.) Фон Нойман вече бил усъвършенствал технологията за пътуване във времето благодарение на сътрудничеството на извънземни от 50-те години, твърди историята. Двамата Камерън били транспортирани обратно на кораба и в 1943 г., където те разбили устройството. Когато това станало, "Ед-ридж" отново се материализирал. Виждате ли, казах, че е объркано, но става още по-заплетено, ако прочетете цялата история, както е документирана в други книги. Трудно е да се осмисли всичко това, ако продължаваме да се държим за нашата версия за времето, вместо за версия, според която минало, настояще и проектирано бъдеще протичат едновре­менно. Може би най-поразителен бил фактът, че когато Камерън се върнал в 1943 г. и казал на Фон Нойман какво се било случило с него през 1983 г., шефът му отказал да му повярва!

Пак повтарям, че не вярвам на всяка дума. Не знам. На бял свят излизат някои изумителни истории, но аз наистина вярвам, че учените на илюминатите най-малкото работят в подобни сфери, включително интер-честотите, а вероятно и пътуването във времето.

Говори се, че когато "Елдридж" се върнал във физическия свят на 1943 г. бил истински кошмар за гледане. Синхрониза­цията между време, пространство и молекули била толкова разбъркана от случилото се, че много членове на екипажа се превърнали в част от надстройката на кораба. Други били полудели, а трети щели да изчезнат или да избухнат в пламъ­ци. Говорим за интелигентност без мъдрост. Лудите професо­ри са изтървани. Изследователите, които правят тези твърде­ния, казват, че проектът бил спрян след като "Елдридж" изчезнал, а Фон Нойман отишъл в Лос Аламос, за да работи върху разработването на атомната бомба. Но към 1947 г. любопитството и потенциалните възможности за надмощие, които се разкривали от наученото по време на експеримента "Филаделфия", взели връх. Той отново бил стартиран като проекта "Феникс" под ръководството на Фон Нойман във военноморската лаборатории "Брукхевън" в Ню Йорк. Той работел и по възстановяването на разбития космически кораб и извънземните, подобно на онези близо до Розуел. Някои изследователи казват, че известен брой самолети умишлено били свалени от американските военни, когато осъзнали колко сериозна може да бъде дестабилизацията. Предполага се, че Фон Нойман и д-р Ваневар Буш са работели с извънземното от катастрофата в Розуел, известно като ИБИ.

Някои твърдят, че разработката на проекта "Феникс" през 80-те години довела до познания и технология за пътуване през времето. В една история се разказва, че били пътували напред във времето, но когато стигнали 2011 година, всичко заприличало на сън. 2011 година се свързва с предсказанията на маите и други за период на голяма промяна. Много се спекулира с това, че да разглеждаш темите, а не всички детайли, твърдения и контратвърдения, е вероятно далеч по-продуктивно. Освен това се говори, че Фон Нойман и тайните учени били усъвършенствали техниката за състаряване и под­младяване на хората, като се счупвала тяхната "ключалка на времето". Тесла работел върху ключалките на времето, преди да умре или изчезне. Ние сме заключени във времето от раждането си във версията за времето на тази честота. При физическата смърт ключалката на времето се счупва и ние сме свободни да се придвижим към светове с друго време и пространство. Без тази ключалка на времето по време на физическия живот ще настъпи хаос и нещата, случили се с екипажа на "Елдридж", щяха да се случват с всички нас. Но ако можете да отстраните ключалката на времето по контро­лиран начин, можете да увеличавате или да намалявате въз­растта на физическото тяло или поне така казват някои изсле­дователи. Елитът на Братството знае как да променя времето в ограничен мащаб, а от гротесктните експерименти, които извършват върху своите привлечени жертви, тези луди учени са се научили и да клонират. Някои от "малките сиви човече­та", които хората често съобщават, че са видели, може да идват от техните лаборатории и съм сигурен, че те имат способността да създават човешко тяло в стила на Франкенщайн. И ние си мислим, че провеждаме дискусии за морал­ността на генното инженерство, докато стават подобни неща! Хиляди хора изчезват по целия свят всяка година и никой повече не ги вижда. Не се съмнявам, че някои от тях са свършили в подземните лаборатории.

Тяхното разбиране за антигравитационната технология -космическия кораб - вече е много напреднало и много oт наблюденията на НЛО, за които чуваме, могат да се окажат самолет, тестуван и управляван от хора пилоти. Ярката светлина или зарево около НЛО, за каквито се съобщава от много хора, са причинени от магнитното поле, произведено от само-лета, което въздейства на гравитационното поле и поражда антигравитационност. Съществуват многобройни различни технологии, използвани от тези кораби, за да се впрегнат естествените енергийни полета.

Помислете какво би могло да се направи с това познание, ако попадне в подходящи ръце. То може да сложи край на бедността, страданията и унищожаването на околната среда. Бихме могли да пътуваме от Великобритания до Германия за пет минути, от Великобритания до Австралия за половин час или по-малко. Изоставянето на днешното деструктивно безумие след краха на сегашната система няма да означава бедност за всички. Ние имаме право на избор да направим живота по-лесен чрез изумителна, конструктивна технология, която ще помете бедността, глада и бездомните в кофата за боклук на историята, където им е мястото. Ще го направим, защото обърканите хора няма да спечелят. С помощта от всички нива трансформацията ще премахне тяхната манипулация и те ще трябва да чакат нова възможност да предизвикат огромна липса на равновесие. Те ще направят всичко възможно, за да предизвикат безредие през следващите двадесет години или повече, но контролът им над тази планета наближава своя край.

Необходим е бунт на студентите, занимаващи се с наука - на всички студенти - от всички университети, като се уста­нови координация помежду им. Те трябва да настояват да разберат с какви знания всъщност се разполага и да отхвърлят глупостите, които им се подават с лъжичка, за да ги държат в неведение. Същото се отнася и за лекторите, повечето от които също не знаят какво става. Хайде, приятели, раздвижете се. Направете го мирно и с любов, но се погрижете протестът да е подкрепен от несломима решимост. Роботите трябва да въстанат или ще съжалявате во веки веков.

Студентите по медицина и другите здравни служители трябва да направят същото. Страданията на хората, когато няма нужда от такива, е един от най-големите скандали в тази история. С напредването на трансформацията новите методи на лечение ще сложат край на днешните пристрастени към лекарства, пристрастени към операции здравни служби.

Отново медицинската наука е била насочвана да вижда единствено физическото ниво на съществуване. Тя лекува симптомите, а не причините, защото не разбира причините. Как е възможно, когато повечето болести се дължат на дисбаланс на нашите нефизически нива, медицинската наука да настоява, че тези нива не съществуват? Знае се, че хора, които живеят под или близо до електропроводи или са в тесен контакт с електромагнитни технологии, са по-податливи на определени заболявания, особено на някои видове рак. Хуман­ната наука няма представа защо е така. Но нашият нефизически Аз е поредица от електромагнитни енергийни полета, дейс­тващи като едно. Когато влезем в близък и последователен контакт с други мощни електромагнитни полета, изхвърляни от електропроводите и технологиите, нашият неуловим Аз бива засяган по различни начини. Този дисбаланс изкривява етерното тяло, което управлява действията на физическото. На свой ред етерната организация се разстройва, а физичес­кото губи равновесие, което води до рак или друга болест. Ето защо екипажът на "Елдридж"е бил засегнат на всички нива от силното електромагнитно поле, на което са били изложени.

Дори болестите се използват в служба на системата. Лекарствените компании, контролирани или притежавани от Братството, финансират научните изследвания и настояват финансираните от тях учени да търсят единствено начини за лекуване на болестите с лекарства или технологии, които могат да бъдат купени и продадени. Светът е залят от таблет­ки и еликсири, а лекарствените компании измерват печалбите си в милиарди. Брутното повишаване на цените при някои от тях достига до 90 %. Но здравните служби са заляти от хора, които са болни! Когато бах по-млад, имах лекар, който едва повдигаше глава да ме погледне, преди да напише рецепта за едно или друго лекарство. Представителите на фармацевтич­ните компании имат много начини за "насърчаване" на лека­рите да използват техните продукти. Толкова много хора са болни, физически или емоционално, че здравните служби при­личат на конвейерни ленти, разцепващи и предписващи лекар­ства за нескончаемия поток от породени от системата болес­ти, който минава покрай тях. Лекарите и сестрите са също такива жертви като пациентите. Те са като икономистите, политиците, учените и журналистите. Те са програмирани да мислят по начина, по който мисли Системата, и да изпълняват заповедите й в затвора от неправилни разбирания, който тя издига около тях. Но отново много се пробуждат от този сън.

Нищо не описва по-добре конвейерния манталитет на медицинските грижи от един рекламен проспект, изпратен от практикуващите лекари на остров Уайт. В него на пациентите се напомняше, че срещата с лекаря трае само пет минути и че това не е време за обсъждане на други проблеми. Толкова. Фактът, че "другите проблеми" вероятно са причината за тяхното заболяване, изглежда не се отчита. Ако нашият безс­мъртен Аз е в дисбаланс, особено на емоционално ниво, това се процежда надолу през системата от чакри и се проявява като физическа болест. Медицината реагира като замерва симптомите с лекарства, пренебрегвайки причината. Тя при­ема, че стресът и емоционалните проблеми могат да причинят заболяване, защото има необорими доказателства, но отхвър­ля идеята за вечно съзнание и затова не може да разбере защо стресът води до заболяване. Когато открият емоционален проблем, предписват валиум или други антидепресанти, опит­вайки се да потиснат симптомите. Онова, от което пациентът наистина се нуждае, е да се посочи причината за неговата депресия. Ако сте депресирани, защото битовите ви условия са лоши, не се нуждаете от лекарства, а се нуждаете от прили­чен дом. Но вместо да бъдат в служба на здравето, системата е превърнала лекарите и сестрите в медицински боклукчии, занимаващи се с човешките отпадъци, които системата все­кидневно изсипва. Аз не осъждам лекарите или който и да е от медицинската сфера. Какво друго могат да направят, кога­то работното им натоварване е толкова голямо, че не могат да отделят повече от пет минути на пациент и не разполагат с властта да осигурят на пациента онова, от което наистина се нуждае, за да се елиминира болестта му?

Превантивната медицина, която отстранява причините за болестта, преди да са се превърнали във физически проблем, е силно пренебрегвана от медицинските учреждения, защото да направиш необходимото би означавало да преосмисляш всички ценности и погрешни принципи. Вместо това дори предотвратяването на болестта - или поне така се твърди -се използва за подклаждане на огъня на финансовия опортюнизъм и експлоатация. Знаехте ли, че флуоридите, добавяни към питейната вода в името на борбата срещу разрушаването на зъбите, са били използвани като отрова за плъхове близо 40 години?

От началото на XX век индустриалните флуориди са основният замърсител на реките и потоците, отравяйки земя­та и животните. Те са вторичен продукт от алуминиевата промишленост. През 1939 г. институтът "Мелън" в САЩ помолили д-р Джералд Кокс да намери пазар за флоуридните отпадъци. Кокс, който бил биохимик, предложил идеята те да се изхвърлят в питейната вода за обществени нужди. Това удовлетворило неговите работодатели - института "Мелън", защото той бил собственост на семейството на Андрю Мелън - собственик на "Алуминиъм Корпорейшън ъф Америка" (ALCOA). През 1944 г. Оскар Юинг бил нает от ALCOA c годишна заплата от $750 000 и това станало преди петдесет години! Само за няколко месеца той станал шеф на Федерал­ната агенция за сигурност и повел кампания за добавянето на флуорид в общественото водоснабдяване. Към 1951 г. вече бил убедил Конгреса, че това е добра идея и бил получил два милиона долара като начало. Тази отрова за плъхове не може да се пуска в реки и потоци, защото се смята за твърде опасна, но може да се пуска във водата, която пият хората! Това било страхотно за ALCOA, но ужасно за хората, и подобен сорт прикрити машинации се извършват зад думите на политиците всеки ден. Интересното е, че е установено, че флуоридът води до затъпяване.

Това е мечтаното царство за фармацевтичните компании. Не е учудващо, че една единствена лекарствена компания, която наблюдавах, увеличи печалбата си за шест месеца с 1,7 милиарда долара. Това увеличава много богатството на хора като Рокфелер, които притежават половината от фармацев­тичната индустрия в САЩ, според списание "Нексус". Но това увеличение на печалбите става успоредно с нарастване на броя на заболяванията, причинени от лекарства. Д-р Брайън Сторм, помощник-ръководител на направлението "Медицина и фармакология" в Университета към училището по медицина в Пенсилвания, изчислява, че страничните ефекти от лекарс­твата убиват 160 000 американци всяка година, а 1,6 милиона постъпват в болница. Виждал съм хора, за които зная че са предписали хапчета за дадени симптоми, и други, които пред­писват такива, които да компенсират ефекта от тях. От това касите на лекарствените компании се пълнят още по-бързо. Ако медицината не разбира истинската природа на човешкото същество, как може да избегне създаването на лекарства. които причиняват повече вреди от първоначалната болест, която трябва да лекуват? Но в такъв случай, упоеното населе­ние е точно това, което Братството иска. И откъде да знаем какво слагат в тези лекарства?

Фармацевтичните компании са ужасени от алтернативите пред тази лудост. Те описват алтернативните лечители като "шарлатани", които са потенциално опасни, докато често самите те са смъртно опасни. Има хора, които се наричат алтернативни лечители, но не са нищо подобно и вие трябва да внимавате. Но аз не си спомням някой алтернативен лечи­тел да се е появил с "Талидомид", който е деформирал тол­кова много бебета; нито си спомням да са давали на хората лекарства със страничен ефект, който гарантира, че жертвите им никога повече няма да могат да излязат на слънце. Лекар­ствените компании правят и двете, и много повече. Точно както нефтените компании и Братството се опитват да спрат технологиите за безплатна енергия, така и фармацевтичните компании на Братството полагат всякакви усилия, за да дис­кредитират и унищожат всички лечения, които не включват лекарства. Те не искат лек за рака. Те правят прекалено много пари от продажбата на лекарства, които лекуват неговите симптоми. Не става въпрос за здравето. Става въпрос за богатство.

Фармацевтичната промишленост е една от най-корумпи­раните и корумпиращи организации, изобретени от човечест­вото. Тя се контролира от Братството и е една от неговите най-зловещи операции. В своята книга "Астмата може да се преодолее" Ян Сенклер казва, че през 1972 г. една комисия, организирана от чилийския президент Салвадор Алиенде (ле­кар), съобщила, че не повече от две дузини лекарства са наистина ефективни. Лекарите от комисията предложили драстично намаление на лекарствата, купувани от компаниите, предимно американски. След година хунтата с подкрепата на ЦРУ изгони с преврат Алиенде. Лекарите от комисията били убити, а новият режим подновил обичайния бизнес с лекарствените компании. Индустрията контролира цялата система - лекари, университети, изследвания, правителства, здравни министерства, съдбите. А когато са възпрепятствани да разпространяват лекарства, които са разобличени като опасни, те ги тръсват на Третия свят. Затова всички вие, замесени в медицината, ще продължите ли да приемате всич­ко това, или ще се обедините и ще направите нещо?

СПИН е невероятно средство за печалба за фармацевтич­ната промишленост. Те дори разнасят слухове за "лечебни средства", за да повишат цената на акциите си, докато хората инвестират в някоя компания, надявайки се, че ще спечелят куп пари, когато "лечебното средство" се пусне на пазара. Те постъпват така и с други "лечебни средства", а медийните пудели лаят в един глас със своя господар като разпростра­няват истории за изследователски проекти за лекарства, които са на прага да направят такъв или онакъв "пробив", но които никога не виждат бял свят. СПИН, този изпратен от небето ускорител на печалбите за лекарствените компании, не е ня­каква мистериозна болест, появила се от нищото. Тя почти сигурно е създадена в някоя лаборатория. Виждал съм някои доказателства, предоставени от д-р Робърт Стрекър, че СПИН по същество се причинява от амалгамацията на две болести по животните - волска левкемия сред говедата и вируса висна, който засяга овцете.

Д-р Стрекър казва, че гените на вируса, причиняващ СПИН, не съществуват в приматите или хората. Но те същес­твуват в тези два вируса, познати като ретро-вируси сред говедата и овцете. По време на изслушванията на Комитета по църковни въпроси през 1969 г. стана ясно, че Министерст­вото на отбраната е поискало десет милиона долара за създа­ването на нови вируси, които унищожават имунната система. През 1972 г. Бюлетинът на световната здравна организация (част от ООН) изнесе предположения от група вирусолози, че е създен вирус, който унищожава Т- и В-клетките в човека. Очевидно идеята е била, че ако са в състояние да създадат вирус, причиняващ рак и левкемия, това ще им помогне да намерят лечение за тези болести. Изследването на Стрекър го накарало да вярва, че волската левкемия и вирусът висна са били смесени в лабораторията, за да се създаде волски вирус висна. След това той бил отгледан в човешка тъкан, което го превърнал във вирус, засягащ човешкото тяло по начин, който разрушава имунната система. Ние го наричаме СПИН.

Властите отхвърлят това и дори отричат съществуването на комбинирания вирус по говедата и овцете, познат като волски вирус висна, но д-р Стрекър издирил доклади, в който подробно е описано точно това. Той казва:

"(Волският вирус висна) има точно същата форма като вируса на СПИН; той има същата молекулна маса; има абсолютно същата генна структура в известен смисъл; притежава същата магнизиева зависимост, която е срав­нително рядко срещана в този клас агенти. Той притежава абсолютно същата способност да убива Т-клетките се­лективно и при все това според кумулативните познания на световните експерти по СПИН такъв вирус не същес­твува. Е, това е лъжа.

Онова, което мислим, че е станало, е, че... през 1972 г. произведохме група вируси, които да причинят рак в лабораториите по целия свят, а след това, според нас, тези вируси вероятно са били тествани. Мислим, че са били изпробвани върху големи групи от хора в Африка, което обяснява как са се получили триста милионата африканци, които вероятно са заразени днес... Епидеми­ята в Африка не е започнала от инфекция, локализирана само на едно място. С други думи, броят на заразените е толкова голям, че в някой момент в средата на 70-те години трябваше да се предприеме масова ваксинация. Онова, което според нас наистина се е случило, е, че група учени са отишли в Африка и всъщност са тестували тези агенти там." (Под прикритието на ваксинация за едра шарка.)

Интересно е също, че според д-р Стрекър първоначално­то разпространение на СПИН в САЩ съвпада напълно с проучването на ваксина за хепатит В, поръчано от американ­ското правителство, което включвало млади бели хомосек­суалисти на възраст между двадесет и четиридесет години. СПИН се появил там, където се провеждало проучването на ваксината за хепатит - Ню Йорк, Сан Франциско, Лос Анджелис, Чикаго и Сейнт Луис. Ако вярвате, че никой никога не би направил подобно нещо, то е защото животът ви се определя от стандарти, които са далеч по-високи от тези на заблудените хора, които управляват света. Ако си помислите колко много страни са правили изпитания с атомни бомби, без да евакуи-рат нито войниците си, нито местното население, защото искат да проучат въздействията върху човешкото тяло, става ясно доколко уважават човешкия живот някои от тези герои. Отрови и радиация са изпускани умишлено сред местното население по света, за да се проучват последиците. Тестува-нето на бактериологичните войни е провеждано по този начин. Един от американските проекти във връзка с тях бил наречен МК-УЛТРА, за който говорих в една от предходните глави. Робърт Стрекър казва, че през 30-те години в Алабама те набрали чернокожи за продължително изследване върху прог-ресирането на сифилиса, а когато се появил пеницилинът, те попречили на мъжете да бъдат излекувани, защото смятали изследването за по-важно. Същият манталитет и още по-лош продължава да се шири и днес в научната общност на екстре­мистите. Между другото, това изследване в Алабама било провеждано от Американската служба за здравеопазване, ко­ято днес се е разположила в Атланта, Джорджия, под името Център за контрол на болестите и тя "води" правителствената битка срещу СПИН. Според мен лекарството за СПИН вече е изнамерено.

Не знам дали всички предположения на д-р Стрекър са верни, но той прави някои убедителни изводи и съм сигурен, че СПИН е възникнал в лаборатория. Една от темите, присъс­тващи в заключенията на изследователите за Новия световен ред, е, че съществува таен план за намаляване на световното население чрез геноцид и той включва опити за използването на болести като СПИН и техники за биологични войни. Както казах, има странни хора под влиянието на много заблудена сила. Какво се казва в "Протоколите" ? Те ще разклатят осно­вите на част от населението чрез "ваксинирането на болести".

Смята се, че идеята за намаляване на населението чрез разпространяването на болести се е родила на една среща на учени през 1957 г., които стигнали до заключението, че увели­ченото население, замърсяването и експлоатацията на окол­ната среда ще унищожат системите за поддържане на живота на планетата към 2000 година. Айзенхауер заповядал да се проведе проучване на алтернативните начини за реагиране на тази криза. Алтернатива номер едно била да се използват ядрени оръжия, които да взривят дупки в стратосферата, за да се позволи на топлината и замърсяването да изтекат и да се промени деструктивната човешка култура в култура, насочена към опазване на околната среда (това било отхвърлено). Ал­тернатива номер две била да се построят подземни градове, свързани чрез тунели, където избрани представители на раз­лични култури щели да продължат човешката раса. Алтерна­тива номер три била малцина избрани да се преместят в нови бази на Луната и други планети. Луната получила кодовото име "Адам" в този план, а Марс бил "Ева". И трите алтерна­тиви включват разпространяването на смъртоносни болести и се смята, че СПИН е една от тях. Не мога да потвърдя нищо от това и не го представям като факт, но е очевидно, че ние дори не подозираме цялата история на СПИН. Според едни вирусът HIV, за който се казва, че причинява СПИН, не е виновникът или поне не е единственият, и аз вярвам, че електромагнитното замърсяване, причинено от военните и тайните служби, уврежда човешката имунна система.

Лечението на СПИН и други човешки болести лежи в области, определяни като алтернативна медицина. Аз съм особено впечатлен от вибрационната медицина и използване­то на звука за ребалансирането и рехармонизирането на ума, тялото и духа. Вече казах, че всяка вибрация притежава свой собствен звук, цвят, символ и номер и ако можете да ги използвате за хармонизиране на тялото и човешкото енергий­но поле, болестта се заменя със здраве. Звукът, който предс­тавлява вибрацията на хармонията за Земята, е звукът "ОМ", а цветът е белият, смесица от всички цветове. Древните са знаели за това. Символът на вибрацията "ОМ" е три спирали, оформящи триъгълник. Той може да бъде открит в безброй древни селища, върху камъни и пещери. Тези знания сега отново изплуват в нашето съзнание и ще революционизират лечението.

Алтернативите, като акупунктура, хомеопатия, рейки, радионика, ароматерапия, рефлексо-логия и други отразяват да­леч по-широкото разбиране за човешкото същество. Те се опитват да отстранят дисбаланса на всички нива и лекуват причината, не симптома. Те предпочитат да определят потен­циалния проблем и да ребалансират енергийните полета, пре­ди да бъде почувстван физически дискомфорт. Акупунктурата, която е хиляди години по-стара от лекарствените компа­нии, използва иглите, за да балансира енергийните потоци, протичащи през чакрите и линиите на енергията, познати като меридиани. Древното лечение с полагане на ръце не е "лече­ние чрез вяра"; то пренася енергиите от лечителя през ръцете му до пациента. Един вид фотография, разработена от руската двойка на име Кирлиан, може да фотографира енергийните полета около тялото. Те са открили, че когато фотографират някой, страдащ от дадена болест, енергийните полета са сла­би. Когато фотографирали лечители, енергиите били особено живи и ярки. След лечебен сеанс енергиите на пациента ста­вали по-силни, а на лечители временно отслабвали. Всеки притежава потенциала да лекува до известна степен в зависи­мост от това какво са избрали да правят в този живот. През следващите няколко години милиони ще разберат, че са дош­ли на Земята, за да бъдат лечители, защото това ще бъде от решаващо значение по време на прехода.

Еволюцията на лекуването е друг пример за това защо системата трябва да рухне, ако искаме да постигнем истинска промяна. Разрастването на алтернативното лечение се уско­рява от провала на здравните служби като Националната здравна служба във Великобритания. Тя непрекъснато страда от липса на средства, защото системата не е в състояние да прави пари от "вземи, направи и хвърли", за да се справи с увеличаването на човешките болести, причинени от свръхконсумацията; а когато дадена здравна служба е зависима от лечения на базата на лекарства и скъпи хирургически опера­ции, тя никога няма да има достатъчно пари за всичко, което трябва да направи. Смъртта на икономическата система на­сърчава хората да търсят алтернативи като бартера и същото важи и за лекуването. Здравните служби се разпадат и хората се обръщат към алтернативите далеч по-бързо, отколкото при други обстоятелства. Промените в съзнанието ще ускоряват този процес всяка година, докато не стане сливане между знанията за физическото ниво, както са изразявани от днеш­ните лекари, и разбирането за по-висшите нива, притежавано от алтернативните методи. Не разбирам това сливане като баланс 50 на 50. Нищо подобно. Алтернативните методи ще се превърнат в непреодолими основи на грижите за здравето и ще се разработят други, още по-ефективни методи, когато по-висшето познание стане достъпно за нас и ние сме в състояние да контролираме процеса на стареене и да отстра­ним генетичните заболявания чрез препрограмиране на гене­тичния код на ДНК. Дните на "отрежи ги и им пробутай лекарства" са към края си.

Ще видим, че физическото тяло е далеч по-фантастично творение, отколкото го разбира науката, и че в основата на здравето и болестта е мисълта. Нашите етерни енергийни полета организират физическото тяло, както вече казах, и закодират всяка клетка с памет за онова, което е и което трябва да бъде. Клетката е класически пример за универсалния прин­цип, че "каквото е горе, такова е и долу". В енергийната система и памет всяко нещо е по-малка версия на цялото тяло. Нашите мисли непрекъснато въздействат на този процес по­ложително и отрицателно. Всичко, което става с нас и което засяга нашите мисли, се отразява върху генетичния код на ДНК, който ние предаваме на своите деца или, за да бъдем по-точни, на физическите тела, които създаваме за съзнанието на нашите деца. Ние можем да получим генетично заболяване заради емоционална травма или физическа злополука, която някой е преживял в същата генетична линия преди хиляди години. Въздействието на емоциите върху етерната организа­ция се предава до ДНК и надолу по линията, докато ДНК не се "почисти" от този наследен генетичен дисбаланс. Това може да стане много бързо и лесно, само за няколко

минути, ако знаете как, и продължителните болести изчезват след такова лечение. Когато то получи признание, вече няма да искате да купувате акции от фармацевтичните компании и традиционна медицина. Очевидно ние сме много силно засег­нати от генетичната история на наследствената линия на нашите генетични скафандри и всеки ден, всеки минута от деня умират хора поради липсата на елементарно лечение, което може да елиминира генетичната обремененост, носена от всяко тяло. Онова, което правим и което преживяваме емоционално и физически в този живот, се предава на нашите деца. Когато пречистването на ДНК се приеме масово, бъде­щите майки и татковци ще преминават през този процес, за да са сигурни, че предават само положителни генетични ко­дове на своите деца. Емоционалното състояние на майката по време на бременността оказва много голямо въздействие върху децата, защото бебето в утробата е свързано с кръво­носната система на майката и растящият зародиш бива гене­тично засегнат от емоциите, които тя преживява. Лечителите в това поле на вибрационната медицина и генетичното пре­чистване са години пред медицината, каквато я знаем. Вижте как с напредване на времето лекарствените компании се опит­ват да ограничат и обявят за незаконни алтернативните лече­ния пред техните империи на алчността. Те вече го правят и ние трябва да откликнем на това по обичайния начин - като пренебрегваме тях и всеки закон, който би могъл да се роди от тяхното лоби.

Разпространението на лечението и лечителите не може да стане твърде бързо. Някои болести ще изчезнат с повишаване на съзнанието, докато в същото време ще се развият нови, някои от които в резултат на ускоряващите се вибрации на онези, които решат да затворят умовете си за промяната. Вибрационната дисхармония между тези хора и съзнанието на планетата ще има много последици върху душевното, емоци­оналното и физическото здраве. Колкото повече хора активи­рат своите лечителски умения, толкова по-добре ще е за всички. Тази необходимост ще е още по-голяма заради после­диците от предписването на лекарства като бонбони. Написах "Не трябва да е така" заради опасността от "свръхмикроби". Това са вируси, които са си изградили имунитет към лекарс­твата от рода на антибиотиците, предписвани за почти всичко, което се движи. Ние вече виждаме тези свръхмикроби и мисля, че някои болести, за които мислехме, че са си отишли завина­ги, ще започнат да се връщат. Между другото свръхмикробите са включени в производството на храни. Селскостопанските методи, изобилстващи от лекарствени средства, способстват за създаването на имунитет у насекомите срещу отровите, разпръсквани върху посевите.

От другата страна на прехода ние ще притежаваме такива знания, че ще живеем на това физическо ниво стотици години, ако пожелаем, точно както е било в Атлантида. Ще слушаме истории за едно време на Земята, когато хората са казвали, че съществува единствено материалният свят; ще ни разказват за една толкова примитивна цивилизация, че представителите й грабели планетата за горива, разрязвали телата си и изпол­звали еликсири, които причинявали толкова болести, колкото и лекували. Ще се усмихваме на разказвачите. Ще поклащаме глави. И ще ни се струва трудно да повярваме.

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница