Бюлетин на съобщенията по чл. 32 от допкДата21.01.2018
Размер168.1 Kb.
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
Уважаеми данъкоплатци , в случай че намерите съобщение за Вас в този бюлетин, моля посетете незабавно КДОО „ Местни данъци и такси „ – Община Харманли .

Във връзка с просрочени местни данъци и такси Общинската администрация е подготвила това съобщение за да Ви връчи Акт за установяване на просроченото задължение и заплащането му в определен срок.

С публикуването на това съобщение Ви уведомяваме , че съгласно чл.32 от ДОПК е започнала процедура „Връчване чрез прилагане към досието „ поради това, че не сте намерен на адреса за кореспонденция за да Ви бъде връчен документ / Акт за установяване на задължение по местни данъци и такси .

В случай че не се явите до изтичане на 14-дневния срок от поставяне на съобщението , съответния документ или акт се прилага към преписката и се счита за редовно връчен, след което се пристъпва към действия за принудително събиране на вземането / включително и чрез съдебен изпълнител /.


............................................................................................

община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000381/04.12.2013 г.

До ДОНЧО ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. Д-Р КОНСТ.СТОИЛОВ, №009, вх.В, ет.04, ап.034

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, УЛ.Д-Р КОНСТ.СТОИЛОВ(МАЛЧИКА, №001, вх.В, ет.04, ап.034

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000709/04.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г......................................................................................................................

община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000341/04.12.2013 г.

До РУМЯНКА ХРИСТОВА ЕНЕВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ (Г.ДИМИТРОВ), №013, вх.А, ет.04, ап.024

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ (Г.ДИМИТРОВ), №013, вх.А, ет.04, ап.024

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000728/11.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.....................................................................................................................

община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000590/04.12.2013 г.

До ВЕСКА ГРОЗЕВА ПЕНЕВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, Ж.К.ИЗГРЕВ, №304, вх.Ж, ет.01, ап.019

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, Ж.К.ИЗГРЕВ, №304, вх.Ж, ет.01, ап.019

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Акт за установяване на вземане от данъци по ЗМДТ

С изх. № 2013000590/18.10.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................

община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000294/04.12.2013 г.

До АПОСТОЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. ИВАН ВАЗОВ, №082

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. ИВАН ВАЗОВ, №082

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000378/1.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000293/04.12.2013 г.

До АПОСТОЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. ИВАН ВАЗОВ, №082

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. ИВАН ВАЗОВ, №082

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000737/11.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

332/04.12.2013 г.

До ЮЛИАН АНТОНОВ ЮЛИАНОВ

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, УЛ.22-РИ СЕПТЕМВРИ № 2

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, УЛ.22-РИ СЕПТЕМВРИ № 2

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при ТЕОДОР ДОЧЕВ на длъжност Главен инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000719/09.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000357/04.12.2013 г.

До НЕДЯЛКА НИКОЛОВА ТОДЕВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, УЛ.ЯНКО СЪКЪЗОВ (В.КОЛАРОВ), №053

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, УЛ.ЯНКО СЪКЪЗОВ (В.КОЛАРОВ), №053

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000732/11.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000388/04.12.2013 г.

До МАРИЯ КОЛЕВА КОСТОВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ (Г.ДИМИТРОВ), №047, вх.А, ет.02, ап.007

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ (Г.ДИМИТРОВ), №047, вх.А, ет.02, ап.007

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000764/18.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013. г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000306/04.12.2013 г.

До ГАЛЯ ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ (Г.ДИМИТРОВ), №048, вх.А, ет.02, ап.005

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ (Г.ДИМИТРОВ), №048, вх.А, ет.02, ап.005

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000712/04.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000580/04.12.2013 г.

До КАЛИНКА ГЕОРГИЕВА КАЗАКОВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, Ж.К.ДРУЖБА, №501, вх.Б, ет.04, ап.032

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, Ж.К.ДРУЖБА, №501, вх.Б, ет.04, ап.032

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Акт за установяване на вземане от данъци по ЗМДТ

С изх. № 2013000580/17.10.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000350/04.12.2013 г.

До НЕДКА РУМЕНОВА ВЕЛЕВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, №090

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ (Г.ДИМИТРОВ), №034

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000760/18.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

346/04.12.2013 г.

До ЗЛАТКА ГОСПОДИНОВА ЗАХАРИЕВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. СРЕДНА ГОРА, №017

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. СРЕДНА ГОРА, №017

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при ТЕОДОР ДОЧЕВ на длъжност Главен инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000720/07.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000297/04.12.2013 г.

До ГЮЛСЕРЕН МУСТАФА ЮСЕИН

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, №024

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ, №024

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000742/11.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000353/04.12.2013 г.

До МИХАИЛ СОТИРОВ ДЕЛЧЕВ

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. НЕОФИТ РИЛСКИ, №048

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. НЕОФИТ РИЛСКИ, №048

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000708/04.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000599/04.12.2013 г.

До БИСЕР ВЕСЕЛИНОВ ДИМИТРОВ

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ (ЛЕНИН), №068А

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, УЛ.НИКОЛА ПЕТКОВ (ЛЕНИН), №068А

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Акт за установяване на вземане от данъци по ЗМДТ

С изх. № 2013000599/22.10.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000343/04.12.2013 г.

До СВЕТЛИНА ВАСИЛЕВА РУСЕВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. КЛОКОТНИЦА, №011

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. КЛОКОТНИЦА, №011

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000729/11.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013г.


............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000397/04.12.2013 г.

До ЮЛИЯНА МИХАЙЛОВА АНГЕЛОВА

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. НАДЕЖДА, №021

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. НАДЕЖДА, №021

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000765/18.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

347/04.12.2013 г.

До АСЕН КОЛЕВ САШЕВ

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. МИНЗУХАР, №003

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. МИНЗУХАР, №003

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при ТЕОДОР ДОЧЕВ на длъжност Главен инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000721/07.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013г.


............................................................................................................................................................
община харманли

КДОО “ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

2013000342/04.12.2013 г.

До ХРИСТО МИТКОВ КОСТОВ

Име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

**********

Адрес за кореспонденция

гр. ПЛОВДИВ, общ.ПЛОВДИВ, БУЛ.БЪЛГАРИЯ, №121, ет.01, ап.105

Адрес по чл.8 от ДОПК

гр. ХАРМАНЛИ, общ.ХАРМАНЛИ, ул. СЪБОРНА, №019

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в КДОО -“МДТ “ гр.Харманли , при НАДЯ ДИМИТРОВА на длъжност Инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

Покана за доброволно изпълнение

С изх. № ПДП000761/18.11.2013 г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

Дата на поставяне на табло: 04.12.2013 г.

Дата на сваляне от табло и прилагане към досие: 17.12.2013 г.............................................................................................................................................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница