Бюлетин съдебна практика постраница4/4
Дата25.07.2016
Размер0.51 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4

Държавата е длъжна да остане неутрална при упражняването на регулаторните си правомощия по отношение на различни религии и вероизповедания. Нарушение на правата на три реформистки църкви по чл. 14 (забрана на дискриминацията) във връзка с чл. 9 от Конвенцията (право на свобода на мисълта, съвестта и религията).
Решение на Съда по дело Savez crkava "Rijec života" and оthers v. Croatia (no7798/08)  1. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ


  • ДЕЛА НА ЕСПЧ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ


Изпълнението на план за рекултивиране на хвостохранилище, разположено в близост до имоти на жалбоподателя, не нарушава правата му по чл. 1 от Протокол 1 (право на собственост), тъй като не са доказани твърденията му, че имотите са загубили от стойността си. Чл. 1 от Протокол 1 не гарантира правото на използване на притежанията в благоприятна околна среда.
Решение на Съда по дело Ivan Atanasov v. Bulgaria (no. 12853/03) - виж раздел 5


  • ДЕЛА НА ЕСПЧ СРЕЩУ ДРУГИ ДЪРЖАВИ


Законовата забрана собствениците да прекратят едностранно наемно правоотношение, продължило повече от 20 години, преследва значим обществен интерес и не е в нарушение на чл. 1 от Протокол 1.
Решение на Съда по дело Almeida Ferreira and Melo Ferreira v. Portugal (no. 41696/07)
Фактите: Жалбоподателите притежават апартамент, който през 1980 г. отдали под наем. През 2002 г. поискали да прекратят наемното правоотношение, но това се оказало невъзможно по силата на закон, приет през 1979 г. и забраняващ собствениците на жилища да прекратяват едностранно наемни договори в случаите, когато един и същ наемател е обитавал жилището повече от 20 години.
Решението: ЕСПЧ приема, че забраната жалбоподателите едностранно да прекратят договора за наем представлява намеса в упражняването на правото им на собственост по чл. 1 от Протокол 1. Съдът обаче намира, че законодателят, който разполага с широка свобода на преценка в тази област, е приел адекватни мерки за регулиране на жилищния пазар и закрила на определена категория наемодатели. Съдът е на мнение, че тези мерки не са лишени от разумно основание, като се има предвид, че намесата преследва общественозначим интерес. Съдът приема още, че абсолютният характер на оспорвания закон, непозволяващ изключения, сам по себе си не може да доведе до извод за нарушение на чл. 1 от Протокол 1, макар че подобно законодателство би следвало да бъде допускано само в изключителни случаи. При сключването на договора за наем през 1980 г. оспорваното законодателство вече е било в сила и г-н и г-жа Ferreira са били наясно с ограниченията, които то им налага. На основата на тези факти Съдът заключава, че в случая няма нарушение на чл. 1 от Протокол 1.
9. ДРУГИ ПРАВА
  • ДЕЛА НА ЕСПЧ СРЕЩУ ДРУГИ ДЪРЖАВИ


Анулирането на част от кандидатурите за местни избори на политическа партия, свързана със забранени по-рано подкрепящи тероризма формирования, не противоречи на разпоредбите на Конвенцията, включително чл. 3 от Протокол 1 (право на свободни избори).
Решение на съда по делото Eusko Abertzale Ekintza – Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) v. Spain (nos. 51762/07 and 51882/07)
Фактите: Жалбата е подадена от баска политическа партия, създадена през 1930 г. и защитаваща правото на самоопределение на баския народ. През май 2007 г. част от кандидатурите на партията за местните избори в провинция Навара били анулирани, тъй като властите сметнали, че възгледите на въпросните кандидати са идентични с тези на забранените през 2003 г. за тероризъм и подкрепа на насилието партии Batasuna и Herri Batasuna и че с тези кандидатури на практика се продължава дейността на тези две партии. Съдебните власти преценили всяка от кандидатурите на партията жалбоподател поотделно в състезателно производство.
Решението: ЕСПЧ е на мнение, че мярката преследва легитимна цел и е пропорционална и отхвърля оплакванията на партията жалбоподател за нарушение на чл. 3 от Протокол 1 (право на свободни избори). Съдът подчертава, че мярката не е насочена срещу всякаква проява на сепаратистки идеи, отчитайки, че партии, проповядващи такива идеи, участват реално в политическия живот в Испания.
Съдът стига до извода, че в случая няма нарушение и на чл. 10 (свобода на изразяването на мнение) и 11 (свобода на сдружаване) от Конвенцията.

Фондация „Български адвокати за правата на човека“
Гр. София 1000

Ул. „Гурко” № 3, вх. А, ет. 4

Тел.: 02/980 39 67

Тел./Факс: 02/980 66 33
e-mail: hrlawyer@blhr.org

www.blhr.org

Редактор на броя Даниела Ботева. За изготвянето допринесоха адв. София Разбойникова, адв. Йорданка Бекирска, Милена Ванкова и Габриела Горанова. Е-mail за връзка: hrlawyer@blhr.org

© Всички права запазени

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Институт „Отворено общество“ – София. Изложените в нея мнения и позиции принадлежат единствено на авторите на този материал. Те по никакъв начин не могат да се приемат за израз на мнения и позиции на Институт „Отворено общество“ – София.

1 вж. в този смисъл Решение от 5 октомври 2010 г. по дело McB., C 400/10 PPU, все още непубликувано в Сборника, точка 53.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница