Решение за регистрация, съобразено с българското законодателствоРешение за регистрация, съобразено с българското законодателство
«Асарел Медет» ад по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп
Решение 93.66 Kb. 1
чета
Одобрявам: вежди рашидов министър на културата д о к у м е н т а ц и яОдобрявам: вежди рашидов министър на културата д о к у м е н т а ц и я
BG161PO001 1-05/2008/001-017 «Национален музеен комплекс» и bg161PO001/5-01/2008/063 „Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация
Решение 1.09 Mb. 5
чета
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкаРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
«тец варна» еад, извършващо дейност по производство на електроенергия и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия на основание лицензия издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (дкевр)
Решение 1.12 Mb. 5
чета
Решение на Министерския съвет №122 от 02. 03. 2007 г. (обн. Дв, бр. 21 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Рила, с идентификационен код bg0000495Решение на Министерския съвет №122 от 02. 03. 2007 г. (обн. Дв, бр. 21 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Рила, с идентификационен код bg0000495
BG0000495, са следните типове природни местообитания на видове растения и животни (без птици)
Решение 44.21 Kb. 1
чета
Директор на цдг „Радост“, с. ОризареДиректор на цдг „Радост“, с. Оризаре
Решение 1.17 Mb. 6
чета
Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Средна гора, с идентификационен код bg0002054Решение на Министерски съвет №802 от 04. 12. 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.): Обявявам защитена зона „Средна гора, с идентификационен код bg0002054
Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка
Решение 38.04 Kb. 1
чета
Решение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 2013 г.): Обявявам защитена зонаРешение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 2013 г.): Обявявам защитена зона
Ii от Решение на Министерски съвет №678 от 07. 11. 2013 г
Решение 28.23 Kb. 1
чета
Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.Решение на Министерски съвет №122 от 02. 03. 2007 г.
BG0002006, в землището на с. Орсоя, община Лом, област Монтана, с обща площ 4754. 302 дка
Решение 71.81 Kb. 1
чета
Решение № / г на Общински съвет Троян. О б щ и н а т р о я н с ъ д ъ р ж а н и еРешение № / г на Общински съвет Троян. О б щ и н а т р о я н с ъ д ъ р ж а н и е
Троян е крайна гара на ж п линия. Най-близките граждански летища са Горна Оряховица (105 км) и София
Решение 0.49 Mb. 4
чета
Тема 1: Видове изображения, модели и форматиТема 1: Видове изображения, модели и формати
Bmp (Bitmap) и pcx(Personal Computer eXchange), при които не се извършва оптимизация
Решение 386.47 Kb. 3
чета
Решение №53 на Сметната палата и е окончателен. С ъ д ъ р ж а н и е списък на съкращенията 3Решение №53 на Сметната палата и е окончателен. С ъ д ъ р ж а н и е списък на съкращенията 3
Решение 0.55 Mb. 4
чета
Решение № / г на Общински съвет Гулянци. Община Гулянци съдържание на програматаРешение № / г на Общински съвет Гулянци. Община Гулянци съдържание на програмата
V ландшафтни характеристики, защитени територии, защитени зони, защитени растения и биологично разнообразие
Решение 1.18 Mb. 5
чета
Решение №143 /26 г на Общински Съвет гр. ЛетницаРешение №143 /26 г на Общински Съвет гр. Летница
Решение 0.72 Mb. 5
чета
Решение на подобни задачи са присъждани множество Нобелови награди по икономикаРешение на подобни задачи са присъждани множество Нобелови награди по икономика
Решение 86.26 Kb. 1
чета
Решение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценкаРешение № ва-26-ео/2007 на Директора на риосв варна от 11. 03. 08 год за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка
BG0002060 в резултат от реализацията на проект за пуп-прз за вилно строителство в съседни поземлени имоти №020014 и 020020 с обща площ 21 дка в местността „байрям бей”, в землището на с. Близнаци, община аврен, област варна
Решение 481.45 Kb. 3
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница