Решение по дело c 32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt и др./Gazdasági VersenyhivatalРешение по дело c 32/11 Allianz Hungária Biztosító Zrt и др./Gazdasági Versenyhivatal
Legfelsőbb Bíróság (Върховен съд, Унгария), сезиран в рамките на касационното производство по делото, иска от Съда да установи дали въпросните споразумения имат за своя цел предотвратяването
Решение 43.49 Kb. 1
чета
Основно училище “ васил априлов “ – бургасОсновно училище “ васил априлов “ – бургас
Решение 42.88 Kb. 1
чета
Решение на телк/нелк. Основни дейностиРешение на телк/нелк. Основни дейности
Решение 97.56 Kb. 1
чета
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкаРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Hazmat” (опасни материали)” по стратегически проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав” (risk)
Решение 1.88 Mb. 13
чета
Решение по дело c-421/13 Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt Представяне на обзавеждането на търговско помещение като това на представителен магазин „Apple може при определени условия да бъде регистрирано като маркаРешение по дело c-421/13 Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt Представяне на обзавеждането на търговско помещение като това на представителен магазин „Apple може при определени условия да бъде регистрирано като марка
Решение 44.24 Kb. 1
чета
Документация за участие в открита процедура за периодични доставкиДокументация за участие в открита процедура за периодични доставки
Решение 0.71 Mb. 5
чета
Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.Решение на Министерския съвет №122 от 03. 2007 г.
Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка
Решение 137.48 Kb. 3
чета
Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предметРешение за откриване на процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет
Решение 0.64 Mb. 5
чета
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите – Приложение №2
Решение 2.21 Mb. 11
чета
Решение по следния въпрос: „Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателската правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл. 192, ал. 1 КтРешение по следния въпрос: „Допустимо ли е чрез упълномощаване да се делегира работодателската правоспособност за прекратяване на трудово правоотношение, извън случаите на налагане на дисциплинарни наказания по чл. 192, ал. 1 Кт
Решение 60.05 Kb. 1
чета
Решение за лъчелечение на пациенти Те получават законова сила след приемане от глб чрез общо съгласие ( консенсус)Решение за лъчелечение на пациенти Те получават законова сила след приемане от глб чрез общо съгласие ( консенсус)
Решение 230.2 Kb. 1
чета
Решение за промени в устава на дружеството; Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружествотоРешение за промени в устава на дружеството; Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството
Investor bg стартира нова услуга, чрез която ще предоставя в реално време минималната цена на откритите аукциони, провеждани от бфб-софия
Решение 90.54 Kb. 1
чета
Решение на Съвета за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга странаРешение на Съвета за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна
Policía y Seguridad Pública: в обхвата на дяла не попадат поръчките за стоки, класирани в сектор 2
Решение 2.2 Mb. 14
чета
Решението на Конституционния съд да отмени разделянето на медицинските услуги постави ново препятствие пред Петър МосковРешението на Конституционния съд да отмени разделянето на медицинските услуги постави ново препятствие пред Петър Москов
Решение 1.13 Mb. 17
чета
Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продуктРешение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
Решение 0.55 Mb. 3
чета

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница