Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложениеРешение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
Bic-sombbgsf по банкова сметка: bg28somb91303137007401. Във вносната бележка следва да се упомене постановлението, съответния член и името на фирмата и/или физическото лице, поземления имот, землище, местност
Решение 191.86 Kb. 1
чета
Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчкаРешение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
BG161РО003 07-0405-С0001-su-1 за безвъзмездна финансова помощ по проект Внедряване на иновативни технологии в ежедневната работа на Клиника по обща и клинична патология
Решение 473.58 Kb. 4
чета
Решение на проблема Първа нац сесия на младите научни работници, Габрово, 1975 гРешение на проблема Първа нац сесия на младите научни работници, Габрово, 1975 г
Решение 58.06 Kb. 1
чета
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение: „Изграждане на дом за възрастни хора в упи viii-общ, кв. 30 по плана на с. Равадиново, община Созопол, област БургасРешение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение: „Изграждане на дом за възрастни хора в упи viii-общ, кв. 30 по плана на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас
Bic-sombbgsf по банкова сметка: bg28somb91303137007401. Във вносната бележка следва да се упомене постановлението, съответния член и името на фирмата и/или физическото лице, поземления имот, землище, местност
Решение 312.05 Kb. 1
чета
Решение за откриване на процедурата Обявление за обществената поръчкаРешение за откриване на процедурата Обявление за обществената поръчка
Oперация 4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: bg161PO001 4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, съгласно договор: bg161PO001 4-09/2012/013
Решение 2.8 Mb. 17
чета
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
IV. Условия за изпълнение на поръчката и изисквания към участниците и офертите – Приложение №2
Решение 1.59 Mb. 9
чета
Решение за преосвидетелстване, съгласно което намалението на трудовата Ви работоспособност е определена на 90 и е пожизненаРешение за преосвидетелстване, съгласно което намалението на трудовата Ви работоспособност е определена на 90 и е пожизнена
Решение 98.32 Kb. 1
чета
Решение оп-028-00568 от 27. 06. 2014год с наименование: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол”Решение оп-028-00568 от 27. 06. 2014год с наименование: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол”
Iso 9001: 2008 за Система за управление на качеството, така и по стандартiso 22000: 2005 за Система за управление на безопасността на храните, т е участника следва да представи неразделно и двата сертификата
Решение 49.43 Kb. 1
чета
Решение по делото Van Gend en Loos Съдът постановяваРешение по делото Van Gend en Loos Съдът постановява
Enel, Съдът твърди, че Общността " има собствен правов ред, интегриран в правната система на държавите-членки"
Решение 135.26 Kb. 1
чета
Решение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на инфраструктурните услуги на Microsoft Active Directory и услугите за електронна поща на Microsoft Exchange ServerРешение за архивиране/възстановяване (Backup/Restore) на инфраструктурните услуги на Microsoft Active Directory и услугите за електронна поща на Microsoft Exchange Server
Microsoft Active Directory и Microsoft Exchange в ит инфраструктурата на Агенция по вписванията
Решение 62.66 Kb. 1
чета
Решение по данъчнооблагателни актове в размер на 450 хиляди лева и лихви в размер на 270 хиляди лева по претенция от 2001-2002 гРешение по данъчнооблагателни актове в размер на 450 хиляди лева и лихви в размер на 270 хиляди лева по претенция от 2001-2002 г
Решение 156.72 Kb. 1
чета
Решение за лъчелечение на пациенти Те получават законова сила след приемане от глб чрез общо съгласие ( консенсус)Решение за лъчелечение на пациенти Те получават законова сила след приемане от глб чрез общо съгласие ( консенсус)
Което е основната причина за увеличената смъртност, нараснала за 20 годишен период от 17,3 на 26,3 на 100000 жени (1980-2001)
Решение 2.67 Mb. 36
чета
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкаРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение 1.54 Mb. 7
чета
Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчкаРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Решение 0.93 Mb. 8
чета
Решение на проблема оператора deleteРешение на проблема оператора delete
Smart Pointer Techniques” които са създадени за да се осигури изпълнението на тази важна стъпка когато референциата към някои обект излезе от употреба, обектът автоматично се освобождава
Решение 170.64 Kb. 1
чета

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   80


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница