Цел целта на тази стандартна оперативна процедура е да опише последователността на дейностите при измерване рН на разтвор. ОбхватДата01.08.2018
Размер96.5 Kb.


Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти

Версия: 02/ 11.06.2009г.

Лист


Стандартна оперативна процедура 040
ИЗМЕРВАНЕ НА рН НА РАЗТВОР

Изменение ......./……………


  1. ЦЕЛ

Целта на тази стандартна оперативна процедура е да опише последователността на дейностите при измерване рН на разтвор.


  1. ОБХВАТ

Процедурата регламентира начина на измерване на рН с наличните рН-метри в Института за контрол на ветеринаромедицински продукти:

    • рН-метър 211 HANNA – лаб. “Химия” ”

    • рН-метър, HANNA HI8519 – лаб. “Химия”

Измерванията се извършват съгласно инструкциите за работа.  1. ЧЕСТОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

При необходимост от измерване на рН  1. ОТГОВОРНОСТИ

Тази СОП се отнася за лабораториите, в които се извършва измерване на рН. Служителите в лабораторията са отговорни за нейното прилагане.


  1. ПРОЦЕСНА КАРТА  1. ПРОЦЕДУРАДействие

От кого се извършва

Кога се извършва

Как се извършва

1. Подготовка


Лаборант

Преди започване на работа

Ако са проверени заземяването и свързването на електрода и същите са изпълнени правилно рН-метърът може да се включи.
1.1. Проверка заземяването


Лаборант

Преди започване на работа

Преди започване на работа е необходимо да се провери дали рН-метърът е свързан към заземен електрически контакт.


1.2. Проверка свързването на електрода

Лаборант

След проверка заземяването

Преди започване на работа е необходимо да се провери дали електродът е свързан правилно с рН-метъра.


2. Калибриране

Лаборант

След извършване на необходимата подготовка

Калибрирането на рН-метъра се извършва всеки път преди работа с него, за да се осигури необходимата прецизност. Препоръчително е да се прави двуточково калибриране, като избора на втори буфер зависи от обхвата, в който ще се извършва измерването.


3. Работа


Лаборант

След калибрирането

При измерване на pH и при приготвяне на разтвор с определено pH.


3.1. При измерване на pH

Лаборант

При необходимост
3.1.1. Поставяне на електрода


Лаборант

В началото на процеса


Почистеният и подсушен електрод се потопява в разтвора, на който ще се измерва рН.

3.1.2. Определяне стойността на pH

Лаборант

След поставяне на електрода

Изчаква се около 30 секунди, за да се стабилизира показанието на дисплея.


3.1.3. Изваждане на електрода

Лаборант

След определяне стойността на pH

След приключване на измерването електродът се изважда и измива с дестилирана вода.

3.2. При приготвяне на разтвор с определено pH

Лаборант

При необходимост
3.2.1. Поставяне на електрода

Лаборант

В началото на процеса

Почистеният и подсушен електрод се поставя в приготвения буферен разтвор.

3.2.2. Определяне стойността на pH

Лаборант

След поставяне на електрода

Изчаква се около 30 секунди, за да се стабилизира показанието на дисплея.

3.2.3. Достигане на необходимото pH

Лаборант

След определяне стойността на pH

Ако pH е по-високо от желаната от нас стойност се използва подходящ киселинен разтвор, който се добавя бавно на малки порции и разбъркване до достигане на необходимото рН. Ако отчетената на дисплея стойност е по-малка от необходимата - към разтвора бавно на малки порции и разбъркване се добавя подходящ алкален разтвор.

3.2.4. Изваждане на електрода

Лаборант

След приключване на измерването

След приключване на измерването електродът се изважда и измива с дестилирана вода.

3.3. Съхранение на електрода

Лаборант

След приключване на работа и когато не се използва

За минимизиране на замърсяването и осигуряване на бързо получаване на резултатите не трябва да се допуска изсъхването на електрода. За целта след приключване на работа в предпазната капачка се добавя необходимото количество съхраняващ разтвор.

4. Поддръжка

Лаборант

Постоянно

Електродът и свързващият кабел се наблюдават периодично от работещите с рН-метрите.

4.1. Уведомяване на сервиза

Ръководел лаборатория

При установена нужда от ремонт

При възникване на необходимост от ремонт се уведомява сервизът, който извършва ремонтните дейности.

4.2. Смяна на електрода

Специалист

При нужда

Електродът трябва да се смени при установяване на драскотини и пукнатини.Разработил:
ИННОВА ЕООД

Утвърдил:
(име, подпис)

01/06/2009 г.


11/06/2009 г.


Каталог: SOP%20final
SOP%20final -> Процедурата за калибриране се прилага периодично за да възпроизведе и контролира основните метрологични характеристики на метода
SOP%20final -> Hp/Compaq computer system 6GHz piv processor, 512 mb ram, 80 gb hdd, 3
SOP%20final -> Цел целта на тази стандартна оперативна процедура е защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа с тях. Обхват
SOP%20final -> Цел определя се минималната подтискаща концентрация /мпк/ на даден антибиотик спрямо микроорганизмите. Обхват
SOP%20final -> Цел тази стандартна оперативна процедура регламентира микробиологичния метод за количествено определяне концентрацията на антибиотици. Обхват
SOP%20final -> Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ивмп
SOP%20final -> За оценка на ефикасността на ивмп и определяне напрежението на имунитета в серуми от опитни животни
SOP%20final -> Оценка на напрежението на имунитета, чрез свързване на антиген и антитяло и проследяване активността на ивмп, като скрининг тест
SOP%20final -> Цел тази стандартна оперативна процедура се прилага за поддържането на референтни бактериални щамове за нуждите на лаборатория Микробиология, чрез препосяването им през определени периоди от време в подходящи хранителни среди обхват
SOP%20final -> За контрол на качеството на почистването и дезинфекцията на лабораториите, помощните помещения, облекло и ръце на персонал работещ в тях, редовно се извършват микробиологични изследвания


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница