Цел тази стандартна оперативна процедура се прилага за поддържането на референтни бактериални щамове за нуждите на лаборатория Микробиология, чрез препосяването им през определени периоди от време в подходящи хранителни среди обхватДата21.02.2018
Размер57.62 Kb.


Институт за контрол на ветеринарномедицински продукти

Версия: 02/ 11.06.2009г.

Лист


Стандартна оперативна процедура 032
ПРЕПОСЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЩАМОВЕ

Изменение ......./……………


  1. ЦЕЛ

Тази стандартна оперативна процедура се прилага за поддържането на референтни бактериални щамове за нуждите на лаборатория Микробиология, чрез препосяването им през определени периоди от време в подходящи хранителни среди  1. ОБХВАТ

За оценка на бактериалния растеж върху хранителни среди  1. ЧЕСТОТА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Препосяване на бактериалните щамове се прави през определен период от време, в зависимост от хранителната среда, върху която се култивира съответният щам:

  • култивиране върху обикновен бульон – през интервал от два месеца;

  • култивиране върху полегат агар – всеки месец;

  • култивиране на посявка в бод – ежегодно;


  1. АПАРАТУРА И МАТЕРИАЛИ

Апаратура: Ламинарен бокс, термостат, микроскоп, автоклав, хладилник;

Помощни материали: Епруветки, петриеви панички, платинено ухо, платинова игла, спиртна лампа

Консумативи: Обикновени или диференциращи и селективни / течни и твърди хранителни среди; стерилен течен парафин; бактериални култури;

5. ОТГОВОРНОСТИ

Отговорност за извършване на реакцията носят отговорникът на лабораторията и инспекторът, контролиращ анализа.
  1. ПРОЦЕСНА КАРТА


  1. ПРОЦЕДУРАДействие

От кого се извършва

Кога се извършва

Как се извършва

1. Аеробно култивиране на бактерии1.1 Посявка в епруветка с бульон


лаборант

За получаване на чисти култури от аеробни бактерии

След обгаряне на ръба на епруветката, инфекциозният материал се внася с платиново ухо в нея, като се внимава да не се докосне ръба на епруветката. Материалът се нанася върху стената на епруветката, над нивото на бульона. С бактериалното ухо се взема от бульона и се размива нанесеният материал. Бактериалното ухо внимателно се изважда от епруветката, обгаря се и се поставя памучна запушалка на епруветката. Епруветката се върти между дланите на двете ръце, но внимателно, за да не се намокри памучната запушалка. Епруветките се надписват и се поставят за култивиране в термостат за 24 часа при 37°С. След приключване на инкубацията се изготвя микроскопски препарат, оцветен по Грам и чрез метода на имерсионната микроскопия се доказват съответните видове бактерии.


1. 2 Посявка върху полегат агар


лаборант

За получаване на чисти култури от аеробни бактерии

Инфекциозният материал се внася с платиновото ухо до дъното на епруветката и там се размива в капката кондензна вода. Платиновото ухо се изтегля внимателно към горния край на епруветката чрез въртеливи движения по цялата повърхност на полегатия агар. Епруветките се надписват и се култивират в термостат за 24 часа при 37°С. Върху полегат агар чистите култури от бактерии загиват за кратко време, поради бързото изсъхване на хранителната среда, което налага ежемесечен преглед и препосяването им


1.3 Посявка в прав агар


лаборант

При продължително съхранение на чисти култури

Материалът се взема с върха на платинова игла и с нея се пробожда центърът на агаровия стълбец. Бактериалната култура расте по протежение на бода, получен след вкарване на платиновата игла в агара. Епруветките се инкубират в термостат при 37°С за едно денонощие. На следващия ден, след преглед на бактериалния растеж, агаровия слой в епруветките се залива с 1 мл течен парафин. За препосяването на един щам се изготвят повече от една епруветка. Така препосятите щамове могат да бъдат съхранявани в хладилник в срок до една година.


1.4 Посявка върху агар в петри


лаборант

За получаване на отделни изолирани бактериални колонии, определяне на ОББ

Материалът се нанася и се втрива върху част от повърхността на агара с платиново ухо. След това платиновото ухо се обгаря, охлажда се и с него се правят, без натиск, 3 – 4 гъсто разположени една до друга линии (щрихи). С едната си трета линиите засягат втрития в агара материал, а с останалите две трети са в стерилна повархност. Новите линии, които се правят под тъп ъгъл спрямо старите щрихи, застъпват с едната си трета старите, а с двете си трети са в стерилна повърхност на агара.

За определяне на общ брой на бактериите (ОББ), материал от бактериалната маса от различните разреждания /106-108/ се нанася с шпатула или стъклено бастунче равномерно върху агара в петрата чрез въртеливи движения. Петрите се поставят в термостат за 24 часа при 37°С. След приключване на инкубацията, прорасналите колонии от съответните разреждания се изброяват и се изчислява ОББ.2. Анаеробно култивиране на бактерии2.1 Култвиране в бульона на Тароци


лаборант

За получаване на чисти култури от анаеробни бактерии

Препоръчително е преди да се направи посявка, бульонът да се кипне и бързо да се охлади. В колби се поставя по 1-2 мл от анаеробната култура. За да се намали достъпът на кислород от въздуха, върху бульона се налива тънък слой стерилен течен парафин. Колбите се инкубират в термостат при 37°С за 24 - 48 часа. За изолиране на чисти култури от анаероби е необходимо да се направят посявки от анаеробната култура в бульона върху твърди хранителни среди. Петрите с твърдите хранителни среди се поставят в ексикатори за създаване на анаеробни условия. Ексикаторите се инкубират в термостат за 48 часа при 37°С


2.2 Анаеробно култивиране по Фортнер


лаборант

За получаване на чисти култури от анаеробни бактерии

По диагонала на специални плитки петри се изрязва тясна ивица. Върху обособената първа половина от агара се засява обилно съответният аеробен материал. Върху другата половина се посява сместа от анаеробни бактерии, която искаме да разделим на чисти култури. След извършване на посявката, петрито се захлупва върху стъклена плоча и ръбовете му се заливат с разтопен парафин или се облепват с пластелин.
Разработил:
ИННОВА ЕООД

Утвърдил:
(име, подпис)

01/06/2009 г.


11/06/2009 г.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница