Цена на тръжната документация 15. 00лв с ДдсДата06.05.2017
Размер15.51 Kb.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Летница, на основание заповед № 277/04.10.2012г. на Кмета на Община Летница, обявява повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване - изоставени овощни, лозови и трайни насаждения в землище с. Горско Сливово, подробно описани по местност, площ, категория, съгласно Приложение 1 и 2 към документацията.

Депозит за участие в размер на 10% от годишната наемна цена се внася в касата, находяща се в центъра за информационно обслужване на граждани в Община Летница или по банкова сметка: Банка ДСК ЕАД гр. Летница, IBAN: BG 23 STSA 9300 3319 0120 10, BIC: STSABGSF

Цена на тръжната документация 15.00лв. с ДДС.

Право на участие имат физически и юридически лица.

Подробности по провеждане на търга са поместени в тръжната документация, която се закупува от Дирекция “УТ, ОС и ИР” при Община Летница срещу представена квитанция за заплатена сума.

Краен срок за закупуване на тръжната документация и внасянето на депозит за участие е 16.00 часа на 24.10.2012г. в Община Летница.

Търгът да се проведе на 25.10.2012 год. в Община Летница от 14.00 часа.

Имотите се отдават под наем по следните обособени позиции:

1. Трайни насаждения - изоставени трайни насаждения и лозови насаждения по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с. Горско Сливово, с обща площ 708.329 дка;

2. Овощни насаждения по чл. 19 от ЗСПЗЗ, с. Горско Сливово, с обща площ 105.054 дка;

Начална годишна тръжна цена 6.00лв./дка.

Земеделските земи се отдават под наем, за срок от 10 години.

Участниците могат да участват за една или всички обособени позиции.

Заявления за участие се приемат в запечатан непрозрачен плик, с изписани: пълното наименование и адрес на участника, обособена позиция, начина на трайно ползване, общата площ и землището на имотите, за които се кандидатства, в деловодството на общината до 16.00 часа на 24.10.2012г.

За всяка отделна обособена позиция се подава отделен комплект документи.Допълнителна информация на тел. 21 - 63.
Д-р Красимир Джонев

Кмет на Община Летница


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница