Цени на роуминга: Повикванията от чужбина отново поевтиняват, но (още) не и изпращането на текстови съобщенияДата24.07.2016
Размер42.29 Kb.


IP/08/1276

Брюксел, 28 август 2008 г.Цени на роуминга: Повикванията от чужбина отново поевтиняват, но (още) не и изпращането на текстови съобщения

От 30 август осъществяването и приемането на повиквания при пътуване в ЕС стават по-евтини. Таванът на цените за повиквания в роуминг (т.нар. „Евротарифа“), въведен от ЕС през 2007 г., ще намалее от 0,49 EUR на 0,46 EUR на минута (без ДДС) за осъществяване на повикване и от 0,24 EUR на 0,22 EUR на минута (без ДДС) за приемане на повикване в друга държава от ЕС. Това намаляване на цените е в резултат на Регламента на ЕС относно роуминга, предложен от Европейската комисия през 2006 г., с цел намаляване на прекалено високите такси за роуминг, които потребителите плащаха за повиквания в роуминг (средно 1,15 EUR на минута по това време (IP/06/978)). Регламентът на ЕС относно роуминга, чийто срок на действие изтича през 2010 г., в момента се преразглежда. По изрично искане на Европейския парламент, Комисията трябва да предложи до края на 2008 г. дали срокът на действие на регламента да бъде удължен и дали обхватът му да бъде разширен. Публикуваната информация от националните регулаторни органи за далекосъобщенията през това лято показва, че цените за изпращане на текстови съобщения и пренос на данни в роуминг продължават да бъдат неоправдано високи (IP/08/1144).

Регламентът на ЕС относно роуминга бе въведен с цел европейците да могат свободно да говорят по своите мобилни телефони без страх от прекалено високи сметки, докато пътуват в рамките на единния пазар. В резултат на това повече от 400 милиона потребители от цяла Европа бяха облагодетелствани от значителни икономии на стойност близо 60 % при осъществяването и приемането на повиквания по време на пътуване, ваканция или командировка,“ сподели европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „Допълнителното намаляване на Евротарифата от 30 август е ново потвърждение за тенденцията към намаляване на цените за роуминг. Следващото предизвикателство е постигането на единен пазар за услугите по роуминг на данни и текстови съобщения. Надявам се френското председателство и Европейският парламент да подкрепят Комисията за бързото разрешаване на този проблем.“

Намаляването на цените за повиквания в роуминг от 30 август се прилага във всички 27 държави-членки. Новите цени за държавите-членки, които не са част от Еврозоната (България, Чешката република, Дания, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Швеция и Обединеното кралство), ще бъдат изчислени с помощта на обменния курс на еврото от 30 юли 2008 г. В Словакия, която ще се присъедини към Еврозоната през следващата година (вж. IP/08/1183), този обменен курс ще се прилага през преходния период до 31 декември 2008 г. От 1 януари 2009 г. Евротарифата ще се прилага в Словакия, като се използва обменният курс на еврото на тази дата.

Съгласно настоящия Регламент на ЕС относно роуминга, цените за повиквания в роуминг ще намалеят за последен път на 30 август 2009 г., като достигнат 0,43 EUR на минута за осъществяване на повикване и 0,19 EUR на минута за приемане на повикване в друга държава от ЕС.

По искане на Европейския парламент и на Съвета, Европейската комисия в момента преразглежда Регламента относно роуминга. Публикуваната наскоро информация от националните регулаторни органи за далекосъобщенията показва, че конкуренцията продължава да бъде прекалено малка под таваните на цените. Въз основа на независим анализ на разходите и като се отчитат намаленията в цените за терминиране, националните регулаторни органи също са изчислили, че договорените от Европейския парламент и Съвета горни граници на цените в настоящия Регламент на ЕС относно роуминга са с около 0,08 EUR на минута по-високи от нормалните, както при цените на едро, така и при цените на дребно. Данните показват също, че потребителите плащат в момента с 24 % повече от броя минути, който в действителност използват при осъществяване на повикване, и с 19 % повече при приемане на повикване. Националните регулаторни органи препоръчват също така в ревизирания Регламент относно роуминга да бъдат включени разпоредби за регулиране на цените на дребно и на едро за текстови съобщения в роуминг, което ще доведе до една максимална потребителска цена между 0,11 EUR и 0,15 EUR на текстово съобщение в роуминг (без ДДС).

Накрая, новият доклад на Групата на европейските регулатори (ГЕР) от 12 август (групата от националните регулаторни органи на 27-те държави-членки на ЕС) показва, че преносът на данни в роуминг продължава да бъде много скъп за голяма част от потребителите. През първото тримесечие на 2008 г., потребителят е заплащал средно 2,05 EUR на мегабайт за пренос на данни в роуминг, извършен от дружества от групата на неговия собствен оператор, и 5,40 EUR на мегабайт за пренос на данни в роуминг, извършен от други оператори извън групата на неговия оператор. Италианските и словашките потребители, които ползват услугите на други оператори извън групата на техния оператор, понякога плащат дори над 12 EUR на мегабайт.

Очаква се Комисията да вземе решение по всички тези въпроси през следващите седмици.

История на досието

Настоящият Регламент на ЕС относно роуминга (IP/07/870) ограничава цената за гласови повиквания в роуминг, която операторите могат да наложат на потребителите, при използване на услугата от други държави на ЕС (Евротарифата). Регламентът влезе в сила на 30 юни 2007 г. и въведе тавани от 0,49 EUR на минута за осъществяване на повиквания и 0,24 EUR на минута за приемане на повиквания от чужбина.

Регламентът относно роуминга е ограничен до гласови повиквания и срокът му на действие изтича на 30 юни 2010 г., ако Европейският парламент и Съветът не решат да го удължат след тази дата въз основа на предложение на Комисията. Комисията трябва да извърши преразглеждане на регламента и да докладва пред Европейския парламент и Съвета през 2008 г.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/roaming

Вж. IP/07/1445Сравнителни доклади на ГЕР относно роуминга:

Януари 2008 г.: IP/08/58http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_07_85_intl_roaming_rep.pdf

Август 2008 г.:http://erg.ec.europa.eu/doc/publications/erg_08_36_intern_roam_rep_080812.pdf

Публична консултация за преглед на действието и ефекта на Регламента на ЕС относно роуминга:

IP/08/718

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Annex

ERG benchmark data report for roaming voice calls (August 2008)

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница