Център за култура и дебат „червената къща” годишен отчет 2007страница2/8
Дата22.07.2016
Размер1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

14 септември (петък) 2007, 19.00 ч. – 21.30 ч.
зала „Пеша Николова”
People’s Global Action
среща-разговор между активисти, участници в мрежата на PGA и всички, които са изкушени от спонтанни и автономни действия по смислени общи каузи
С участието на членове на лондонския колектив “Unimundo” и гръцкия „Install Autonomy”, вдъхновени от PGA.
Важните теми за обсъждане са свързани с екологичните борби и протести, нашествието на генно-модифицирани организми по света и съпротивата срещу тях, типовете протести в България и Европа, студентските движения, какво можем да научим от опита на Западна Европа, за да променим ситуацията у нас.

9 юли (понеделник) 2007, 18.00 ч.
Червена зала
Британски съвет и Екологично сдружение „За земята” представят:
Щеки срещу мури? Как се управляват защитените територии в България в интерес на хората и природата
дебат с всички заинтересовани страни за това можем ли едновременно да опазим интересите на общността и тези на природата. С участието на представители на местните общности, местната и изпълнителна власт, експерти и неправителствения сектор от България и от Националния тръст на Обединеното кралство (National Trust) – неправителствена, доброволческа организация, посветена на опазването и съхранението на крайбрежната ивица, природното богатство и недвижимите паметници в Англия, Уелс и
Северна Ирландия.
Част от проекта „Play It Green!”.
За повече информация:
http://www.zazemiata.org/youthadventure

4 юли (сряда) 2007, 14.00 ч.
зала "Пеша Николова"
Представяне на Центъра за съвременна култура в Барселона
представяне на Центъра и дискусия с неговия директор Йозеп Рамонеда
Центърът за съвременна култура в Барселона (CCCB) организира изложби, дебати, фестивали и концерти, филмови цикли, курсове и лекции и насърчава развитието на новите медии. Центърът промотира артистичните изследвания в областта на мултимедията, изложбените формати, изнася собствената си продукция навън и генерира дебати на теми, свързани с града и градското публично пространство, както и други важни обществени теми. CCCB поддържа архив, който е достъпен за публиката. Центърът е пространство, отворено към независими артистични групи и програматори. CCCB е публична организация, която работи с подкрепата на Diputació de Barcelona (съвета на провинцията) и на Ajuntament de Barcelona(общинския съвет на Барселона). Водещ срещата: Десислава Гаврилова, Център за култура и дебат "Червената
къща"
На испански език с консекутивен превод на български.

28 юни (четвъртък) 2007, 18.30 ч.
Червена зала
От каква културна стратегия има нужда България днес?
публична дискусия
За седемнадесет години преход българското общество не успя да артикулира визия за дългосрочно развитие на българската култура. С последните промени в Закона за закрила и развитие на културата обаче, на Министерство на културата е вменено да изработи културна стратегия. Как да мислим развитието на българската култура в перспектива? Как е възможен консенсус по посоките на развитие, които държавата трябва да подпомага? И какво трябва да се случи, за да се превърне бъдещата културна стратегия от мъртъв документ в мотор за развитие?
С участието на: проф. Пламен Джуров, съветник на Министъра на културата, Йорданка Фандъкова, заместник-кмет „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости” към Столична община, Мариана Проданова, представител на Фамилията от неправителствени организации, Йонко Йончев, доскорошен председател на Асоциация «Българска книга», Митко Тодоров,  председател на Българска асоциация за театър, Явор Койнаков, член на екипа,  разработил проект за културна стратегия и Ива Куюмджиева, член на Експертната група за прозрачна и ефективна културна политика.
С подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа

27 юни (сряда) 2007, 18.00 ч.
Червена зала
Фондация "Български адвокати за правата на човека" и Институт "Отворено общество" – София представят като част от серията обществени дискусии относно реформата на съдебната система и защитата на правата на човека в България:
Право на справедлив процес в разумен срок (гражданско-правни аспекти)
дебат
Съответствие на българския закон и практика с установените стандарти относно прилагането на чл. 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Въведение в темата и представяне на основните дискусионни въпроси от адвокат Здравка Калайджиева

26 юни (вторник) 2007, 19.00 ч.
Червена зала
Семантичната мрежа: как семантиката подобрява мрежата, търсачките и базите данни?
публична лекция на Атанас Киряков
През 80те г. на ХХ век се възлагаха огромни надежди на изкуствения интелект (ИИ). През 90те отнологията стана новата модна дума. В края на 90те Тим Бернерс-Лий (откривателят на www) посочи семантичната мрежа като “следващото голямо нещо” около Интернет. В своята лекция Атанас Киряков разказва за приложенията на формалното моделиране на семантиката в разработването на съвременни интернет търсачки, в системите за управление на бази данни и в други интернет приложения. Атанас Киряков е ръководител на Ontotext Lab, част от Sirma Group. В рамките на програмата “Дигитални пространства” (www.digitalspaces.info) - едногодишен цикъл от ежемесечни лекции, интерактивни сесии и изложба, с които Червената къща представя най-новите интерактивни технологии на българската интелектуално любопитна публика. С генералното спонсорство на VIVATEL.
С подкрепата на Немечек-България и Сирма груп и с медийното партньорство на сп. Digital World,
в-к Дневник и в-к Капитал.

25 юни (понеделник) 2007, 11.00 ч.
Червена зала
След Венеция – накъде?
дискусия
След повече от четиридесетгодишно прекъсване, на 52-то Венецианското биенале България е представена със свой национален павилион.  Две седмици след официалното откриване на биеналето ни се струва, че вече е време да обсъдим:
• Какво постигна българското участие във Венецианското биенале?
• Как можем да оценим усилията и подкрепата на българските институции в осъществяването на това представяне?
• Ще продължи ли България да присъства на Венецианското биенале занапред, или отново ще си "почиваме" за около четиридесет години?
С участието на Борис Данаилов (Национална художествена галерия), Деяна Данаилова (дирекция Международна дейност, Министерство на културата), Мария Василева (Софийска градска художествена галерия), Андрей Даниел (Съюз на българските художници), Недко Солаков (Институт за съвременно изкуство), Петко Дурмана (Интерспейс), Весела Ножарова (куратор на българския павилион на Венецианското биенале)
Модератор: Десислава Гаврилова, директор, Център за култура и дебат “Червената къща”

13 юни (сряда) 2007, 20.00 ч.
Червена зала
Преходни пространства: изкуството и oттатък или дискусия без заглавие
дискусия
Кого, какво и как “лекува” изкуството? Можем ли да си позволим несуетно изкуство, което дава нови изразни средства на хората, живеещи на улицата или в социален дом. Кои са „преходните пространства“ - между нас, вътре в нас и около нас? За работата чрез креативни методи с деца и младежи, живеещи на улицата или в социални домове. Как психодрамата, плейбек-театърът, уличният театър, социодрамата, музиката, танцът, изобразителното изкуство и др. помагат на децата и младежите в риск от социална изолация в търсенето на своята идентичност и мястото си в общите ни пространства. С участието на възрастни, интересуващи се от темата.
С подкрепата на програма МАТРА КАП на Посолството на Кралство Нидерландия в София.

6 юни (сряда) 2007
Червена зала, зала „Пеша Николова”
Фондация “Стъпка по стъпка” и проект ”Мрежа за грижа за деца” с медийното партньорство на bgmaps.com представят:
Изложение на организации за социални услуги
15.00 –18.00 ч., зала „Пеша Николова”
Доставчици на социални услуги в София излизат от анонимността си и представят пред общността и професионалните среди работата си. Първа по рода си платформа за обмен на информация, която цели по-качествено функциониране на системата за грижа за деца в риск.
Социалните услуги за деца в риск и техните семейства в София
18.30 – 19.30 ч ., Червена зала
дискусия
Целта е да се даде пространство за професионален дебат между работещите с деца в риск в София: Отдел за закрила на детето, специализирани институции за деца, Бюрата за социални услуги, лицензираните доставчици на социални услуги от София, представители на Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Столична община и др. Дебатът цели да повлияе върху процеса на предоставяне на социални услуги и професионалната социална работа с клиенти.

1 юни (петък) 2007, 19.00 ч.
Червена зала
Медии, политическа коректност, цензура...
дебат
Какво е общото между медийния скандал за Батак, датските карикатури за Мохамед и арменския геноцид?
Част първа: Граждански позиции „За” и „Против” по казуса с т. нар. проект „Митът за Батак”
Част втора: Позиции на историци
Част трета: Европейският контекст – симптом на какво е „случаят Батак”?
С участието на: акад. Иван Юхновски, председател на БАН; Велислава Дърева, журналист; Евгения Иванова, НБУ; проф. Илия Тодев, Институт по история, БАН; доц. Румен Даскалов, СУ “Св. Климент Охридски”; доц. Петя Кабакчиева, СУ “Св. Климент Охридски”. Модератор: Деян Кюранов
Един изследователски проект в областта на изкуството се превърна в повод за ожесточен сблъсък на историци, политически реакции и заплахи срещу авторите на проекта. В дебата се поставя въпросът какво виждаме в медийното огледало на скандала и се опитваме да си отговорим какви сме в отстояването на публично артикулираните до този момент позиции – национално-отговорни, провинциални, либерални, професионални или граждански мислещи хора.
Огледало на комплекси и нерешени битки ли е скандалът с т.нар. проект „Митът за Батак” или повод да отстояваме националното си достойнство и гордо да воюваме за него?
Част от серията дебати INFOWARROOM - проект, подкрепен от Програма Култура 2000 на Европейския съюз и Холандския културен фонд. INFOWARROOM предлага критичен поглед към медиите и анализ на доминиращата визуална култура. Случва се на три места в Европа - в De Balie (Амстердам), Червената къща (София) и Victoria Deluxe (Гент).

28 май (понеделник) 2007, 18.00 ч.
Червена зала
Фондация "Български адвокати за правата на човека" и Институт "Отворено общество" – София представят като част от серията обществени дискусии относно реформата на съдебната система и защитата на правата на човека в България:
Право на живот и забрана на изтезанията, нечовешкото или унизителното отношение или наказание, право на лична свобода и сигурност
дискусия с адв. Динко Кънчев, както и въведение в темата. Представяне на основните дискусионни въпроси за съответствието на българския закон и практика с установените стандарти, относно прилагането на чл. 2, чл. 3 и чл. 5 от Eвропейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

23 май (сряда) 2007, 17.00 ч.
Червена зала
Центърът за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания на НБУ и Центърът за култура и дебат „Червената къща” със съдействието на Trust for Civil Society организират поредица от дебати на тема „Невидимите общности: да бъдеш жена в чужбина, да бъдеш чужденец в България”. Втори дебат на тема:
Да бъдеш арабин в България
Водещ на серията дебати: доц. д-р Анна Кръстева, ръководител на Департамент “Политически науки” в Нов български университет и Директор на “Център за изследване на миграцията”

10 май (четвъртък) 2007, 17.30 ч.
Червена зала
Американска агенция за международно развитие (USAID), Католически служби за помощ Европа и Близък Изток (CRS), Устои АД и Микрофонд ЕАД представят:
Публичният образ на предприемача от ромската общност и предизвикателствата пред развитието на дребния бизнес сред ромските общности в страната
С участието на представители на неправителствени организации, медии, както и на предприемачи от ромската общност.
Модератор: Антоний Гълъбов

27 април (петък) 2007, 18.00 ч.
Червена зала
„Големият брат” гледа...какво вижда?
„За” и „против” reality форматите в електронните медии
Масово гледан и тихичко хулен, Биг Брадър трайно се настани в домовете ни. Как присъствието му в нашето ежедневие променя очакванията ни от медиите? Превръща ли се Биг Брадър в агент на промяна на самите медии? И ако да – как и в каква посока ги променя?
Част Първа: „За” и „Против” Big Brother в български контекст
Любомир Милчев, „действащо лице“ във „VIP Брадър” 1 срещу Десислава Гаврилова, директор на Център за култура и дебат „Червената къща”
Част Втора: „За” и „Против” в историята на Big Brother в Европа
Герт Верщрете и Дирк Холеманс, Център „Виктория Де Лукс”, Гент, Белгия
Модератор: Ирина Недева
Част от серията дебати INFOWARROOM - проект, подкрепен от Програма Култура 2000 на Европейския съюз и Холандския културен фонд. INFOWARROOM предлага критичен поглед към медиите и анализ на доминиращата визуална култура. Случва се на три места в Европа - в De Balie (Амстердам), Червената къща (София) и Victoria Deluxe (Гент).

16 април (понеделник) 2007, 11.00 ч.
Червена зала
Представяне на резултатите от Националния дебат „Политики към ромите в България”
Националният дебат „Политики към ромите в България” се организира от Центъра за либерални стратегии, Социологическа агенция „Алфа рисърч”, НПО Линкс и БНТ и се проведе на 14 и 15 април 2007 г. в София.
С участието на: Боряна Димитрова (Алфа рисърч), проф. Джеймс Фишкин (автор на Deliberative Poll, директор на Центъра за общественото мнение в университета Станфорд), Ралица Пеева (Център за либерални стратегии), Йонко Грозев (Център за либерални стратегии), Иван Кръстев (Център за либерални стратегии)

2 април (понеделник) 2007, 17.00 ч.
зала “Пеша Николова”
Горан Стефановски на живо
Отворена дискусия с Горан Стефановски за Изтока, Запада, театър, политика, географски карти, истории и други страсти...
Горан Стефановски е македонски драматург и сценарист, един от водещите автори на бивша Югославия. През 1986 г. основава курс по драматургия във факултета по драматични изкуства в Скопие, Македония, където преподава до 1998 г. Между 1998 г. и 2000 г. е преподавател в Dramatiska Institutet, Стокхолм. Днес е писател на свободна практика, живее в Кентърбъри, Великобритания и преподава в Университета в Кент и колежа Christ Church.
Посещението на Горан Стефановски в България се осъществява в сътрудничество между Червената къща, Театрална работилница “Сфумато”, Благоевградския театър и Американския университет в Благоевград.
На български и македонски език.
Вход: 2/1 лв.  

21 март (сряда) 2007, 18.30 ч. 
Червена зала
Медийното възраждане на патриотизма
За и против кампанията „Не сте сами”
дебат
Едва ли има българин, който да не е чул за кампанията в подкрепа на българските медицински сестри „Не сте сами“. Подкрепата за кампанията изглежда всенародна, но се чуват и критични гласове. Какви са механизмите, по които медиите произвеждат патриотични емоции? Един дебат върху възраждането на патриотично-националистичните теми, сюжети и кампании в българските медии.
С участието на журналистите Славка Бозукова (в-к "Стандарт") и Стояна Георгиева (www.mediapool.bg) и анализаторите Иван Илчев (историк) и Георги Каприев (философ)
Модератор: Копринка Червенкова
Част от серията дебати INFOWARROOM - проект, подкрепен от Програма Култура 2000 на Европейския съюз и Холандския културен фонд. INFOWARROOM предлага критичен поглед към медиите и анализ на доминиращата визуална култура. Случва се на три места в Европа - в De Balie (Амстердам), Червената къща (София) и Victoria Deluxe (Гент).
На български език.

21 март (сряда) 2007, 17.30 ч.
зала „Пеша Николова”
Младежкото дружество за Обединените нации в България, по случай 21 март, Международен ден против всички форми на расова дискриминация, представя:
Расова дискриминация и имиграция в България
дискусия
Дискусията е скромен принос към глобалните усилия за елиминиране на дискриминацията.
С участието на:
Незабравка Възелова, Правна клиника към СУ
Елисавета Манолова, “Китайската общност в България”
Деница Каменова, “Африканците в България - расизъм или интеграция?”
Фромоза Гелема Кайо, Дружество на етиопците в България
Линда Дейвид Ауанис, Съюз на жените-бежанки
Лична история
Назмие Ал Буржи, Съюз на жените-бежанки
Лична история
Дискусията ще завърши с прожекция на “Лунен сладкиш”, късометражен филм за китайската общност в България на Елисавета Манолова и Жана Попова.
На български език.

13 март (вторник) 2007, 17.00 ч.
Червена зала
Център за близкоизточни изследвания и Център за култура и дебат "Червената къща" представят:
Тероризъм, Ислям и медии
дискусия
С участието на: доц. д-р Весела Табакова, д-р Мохд Абуаси, д-р Антонина Желязкова, о.р.пол. Славчо Велков
На български език.

21 февруари (сряда), 18.00 ч.
Червена зала
Културното наследство - опазване или достъп?
Дебат за принципите и философията на подготвяния в момента закон за културното наследство. Възможна ли е хармония между интереса на държавата и този на бизнеса в опазването на културното наследство?
С участието на: Румян Ганчев, директор на дирекция “Музеи, галерии и изобразителни изкуства”, Министерство на културата, д-р Николай Михайлов, член на Комисията по култура към 40-то Народно събрание, Румен Драганов, Софийски съвет по туризъм, Тодор Чобанов, главен инспектор, Министерство на културата, проф. Николай Овчаров, археолог, д-р Риемер Кнооп, експерт по културно наследство на Н.В. Кралицата на Холандия
Модератор: Мила Минева

16 февруари (петък), 19.00 ч.
Червена зала
Не!зависимост: Непознатият Аз на зависимите
дебат
За нуждите на зависимите млади хора и техните близки от консултация, ориентация и рехабилитация. Възможно ли е постигането на автономен живот без психоактивни вещества и реинтегриране в обществото?
С участието на: д-р Александър Ангелов - Национален център за наркомании, Елена Николова - Дневен център за рехабилитация на зависими „Солидарност”, д-р Дорита Кръстева - Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, Добринка Вълкова - водещ на ателие „Креативност” към Дневен център за рехабилитация на зависими „Солидарност”, Юлия Георгиева - Фонадация „Инициатива за здраве” и наркозависими-участници в рехабилитационни програми.
Модератор: Ирина Недева
Прожекция на откъси от филми и видео записи.
В сътрудничество с Дневен център за рехабилитация на зависими „Солидарност”.

14 февруари (сряда), 20.00 ч.
Червена зала, зала “Гъливер”
Auditum
Звук и връзка
Състояния и случвания на звука – съвременна среда и експерименти
Auditum представя странен звуков дебат и проявление (говорене, звучене, гледане) на субекти и обекти на съвременния звук, представени от различни арт творци и изследователи.
Замесени: Александър Нишков, Ангелина Петрова, Анжела Тошева, Калина Гарелова, Милена Божикова, Силвия Чолева, Тамара Маврова, Цветелина Алексиева
Водещи: Георги Арнаудов, Десислава Стайкова, Калина Радичева, Петър Дундаков
За повече информация: www.auditum.org

1 февруари (четвъртък), 18.00 ч.
Червена зала
Патос или клише - образът на България в ЕС и обратно
Част ли сме вече от „европейската скука”?
Дебат върху взаимните отражения на клишета и интерпретации на готовността за доближаване на България и ЕС. Поглед към промяната в образите, с които се описва темата „България” в европейските медии и в образите на „Европа” в българските медии. Визуални интерпретации на влизането на България в ЕС, видени от двете страни на огледалото...
Дебат в две части и „Визуална Българо-Европейска пауза-шега” между двете части:
През погледа на анализаторите:
Румяна Бъчварова (социолог, агенция „Маркет линкс“), Георги Готев (зам. главен редактор на в-к ”Стандарт”)
През погледа на журналистите, произвеждащи медийни образи:
Мануела Манлихерова (журналист, RFI), Еми Барух, Инге Бел (журналист, Bayerischer Rundfunk (Bavarian Broadcasting Company), Германия)
Модератор: Александър Андреев (Българска секция,
Deutsche Welle, Германия)
Част от серията дебати INFOWARROOM - проект, подкрепен от Програма Култура 2000 на Европейския съюз и Холандския културен фонд. INFOWARROOM предлага критичен поглед към медиите и анализ на доминиращата визуална култура. Случва се на четири места в Европа - в De Balie (Амстердам), Червената къща (София), B-arts (Стоук-он-Трент) и Victoria Deluxe (Гент).
На български и английски език, с превод.

20 януари (събота), 19.00 ч.
Червена зала
150 години след раждането на Зигмунд Фройд: Психоанализа, психодрама и другите. Възможна ли е срещата?
Публична дискусия и представяне на д-р Алфред Приц, Австрия
Водещ – д-р Давид Иерохам
Д-р Алфред Приц е психотерапевт, eдин от основателите и Ректор на Зигмунд Фройд Университет, Виена. Той е инициатор и основен създател на Закона за психологията и психотерапията, приет от Народното събрание на Австрия през 1990 година. От 2005 година е президент на Световния съвет по психотерапия и Генерален секретар на Европейската асоциация по психотерапия. Водил е психотерапевтични обучителни програми в Албания, Сърбия, Русия и Украйна. Има различни публикации в книги и списания по психотерапия.
Д-р Давид Иерохам е психиатър, психотерапевт, психодрама-терапевт и супервизор, един от пионерите на психотерапията и психодрамата в България. Учредител и председател на фондация "Психотерапия 2000" и водещ обучител в нейната тренингова програма по психодрама, социометрия и групова терапия, член на Федерацията на европейските обучителни организации по психодрама; консултант и супервизор на международна програма “Изкуство за социална промяна”, Председател на Програмния съвет на Магистърска програма „Артистични психо-социални практики” на Нов български университет.
В сътрудничество с Австрийското посолство в София, Зигмунд Фройд Университет, Виена и Austrian Science and Research Office Sofia (ASO-Sofia).

18 януари (четвъртък), 18.00 ч.
Червена зала
Центърът за либерални стратегии и Институт „Отворено общество” – София представят: „Призракът на народа - новите форми на популизъм” – цикъл от публични лекции и дискусии. Шеста тема:
Новите пространства на българската политика
Има ли място за конкуренция между популистки платформи, новите и старите партийни лица на политическия популизъм, от “Атака” до “ГЕРБ”
Водещ на цикъла: Боян Знеполски


КРЪГЛИ МАСИ
27 юни (сряда) 2007, 15.30 ч.
зала „Пеша Николова”
Центърът за миграционни изследвания на НБУ и Центърът за култура и дебат „Червената къща” организират:
Жени, етничност, наука
кръгла маса
С участие на експерти от Министерства, представители на неправителствени организации, преподаватели и изследователи, както и на Филиз Хюсменова, член на Европейския парламент. Специален гост е проф. Джон Ийд, директор на Центъра за изследване на национализма, етничността и мултикултурализма във Великобритания. На кръглата маса ще бъде представен и проектът за изграждане на европейска мрежа от жени-учени от имигрантски и малцинствен произход. Водещ: Анна Кръстева, ръководител на Центъра за миграционни изследвания на НБУ.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница