Цги хаздгса те сго нчдъДата29.04.2017
Размер23.24 Kb.
Тема 2.85

/ Первая цифра означает номер уровня (2 – студенты, уже успевшие начать заниматься Рунной грамматикой), вторая цифра – порядковый номер темы. /


сежъ име тюнфгм жымгзе хеи дъццъфо лгърито. име ууже хафозетгп хеи цг ва дъццъфо вгжоръ, мюзик, ба сежъ хафдглгм вг жеф. носъфу, име чзетгм ша тъе ле кикгва ти въцеъ си съофг жеаъфг, вакифа хг тг, бат си хафбгмгм вг фчтъфа ъкь, зг хадъфгс жеф въеъфо, жеаъфг, ыжгф теи мъ име фазоргмсе ваи ле суаъ сурчфин. ба жыццгт, жеаъфге жеф, име дъжгм ъкь си ва ле дъхе фазо ти ф-су. сги хгдъ хавпдежгтсе си хе ЪОСИН, теи ыч хчраз си хифгсе «ЫОО ти таъвъ ле хгдъ теи ЪСЪ». ба ле ыг традициа ти дыфъ въцеъ, та хамъжитгн хеи жеф земццгтсе хг цг хе ицегфи си ътдегфи хг ДИЬФО ЧЖЪ; руссиццы въюзу ццгнгсе ле цеъжи хеи лъф си хъки, ба теи ИНДИА цеъццгсе хе хаъфг (сотаки дъфгсе сг въ ховынъфи руццъ).

те сго нчдъ ша тъе ыоргтсе ЪОСИН (29 мчси), бат ууже те-теъ си рази чдь ти жчфъ. чдъхгм хгяфгс нчси хе чдь ти ЪОФГ. сг жыццгт, та фазодг нчдъ ице маъфгсе вахатергзе ва ле ЪОФГ яфъь, заджге ошан тесъу. ф-се ътгфг ытежо: «азоръ заджгвътофг си судюфг, гви заджгс си судюфгзе».

цги хаздгса те сго нчдъ:


  1. хафозетгте ва жь ти ле ъь: ъкь, жеф. ле ыг хаздгса земгн въ жь;

  2. хатццидгте ле хараъ аюрвгда фа ъкь си хафбгмгте: маъфгсе ви ице гт ошан хчфжувгс; хглъфгн ви ице хеи ле суаъ тъс си фатч;

  3. хчтдътгте разие въ рисгф ти дъццъфо кикгва (ти ле жгваъ, ыч хг цг ицегфо) ва РУНАЪЖИ.

бгдь
ле жгццъо юзу хгкидццгп зритъ ва го, та чзаъфи дъццъ си ле дыфъ ътгфгтсе аъхо ът аъхо ша тъе фа зефи сожива, ъжито, куътура си соф, бат си имгсе гжузи ътгфъ теи фчтъф, гсе хг ошан сожгсе зашэйдиш па чзаъ. юзу выъже, та су ле въбо ти сояаъфи жгваъ вабиъже хгдеъли хеи боъофо-чжеъфо хуусаъ, вазо ле въбо ти КАЗБИ ваьви юнчвъбо, ба вазо ле въбо ти жъирфи жгваъ вабиъже хчзфчжургн авитаминоз. ле суаъ съфгли, фа цеэтъ ти ле жгццъо, хихгъвгн хе мгтгсое теи ъкь. хглъфгн ви ице хеи сго тчдцци; хафдглгте вг сг хеи хграъдо си хчзхчбгте хг сур мгто земгсо ти фчцгссис фчтъфа ъкь. хафицегтзе хе рисгф су аъхо.


ле фраза, ыч маъфгсе хабомгс хг цг:
ыг дъццъфа кикгва хг цг киццгтсе ваьже;


хг мг киццгтсе кикгва ти ИНДИА: живе въегтсе ваьви хъси, фасгми жеф ътере беафо си ваьгсофо.

хг мг киццгтсе беа ти хъси, бат я ша кивгю остъфа ъки. ууза хг мг киццгтсе жгсувирфа традициа: павдчхгк хеи ле тариъ, пиала – хъеъфон!


сг ша тъе хъеъфон, бат имгсе ууза си жыццъь. хглъфу хг традициа ти аюрвгда хе хъ хги васытфъ яфътгтсе жеф, теи ыч ф-се шата аъфг жеаъ: хаъфг, кисъфо, хъкифг, шабфо, остъфо си вязгфо. гто жефгзи хасдыхгсе фаваь ваьфе васытфъ со вабиъфе киъсгжи ти жеф.
зг ицегфон! фасгми си ваьви ле тариъ – вг-азг 6 жеаъ!


жу.

дгжгсе ви ице татго въ кикгва ти ИНДИА;


я еофу дгжгю вчсур хеи хъси – панир: гцгм вчсур (дгжгм съи* ъви факопгм теи жувъин), варгзгм ва ле кубик, вгкоргм ошан теи хъси си жчргм ваи скврада – ору ражфу си жеаъфу жикгтсе!


* http://vedic-culture.in.ua/vegetarian-cooking/VKI/kulinariya/moloko/panir.htmlти диьфъ си фчтъф хг цг!


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница