Част осма служители от администрацията на министерския съветстраница10/12
Дата28.04.2017
Размер1.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
480

Петър Михайлов Михайлов

01.07.2011 г.

Главен сътрудник, дирекция „ПСЕС”

01.07.2011 г.
01.07.2011 г.

05.07.2011 г.
481

Стефан Симеонов Пеев

07.07.2011 г.

Главен експерт, дирекция „ПСЕС”

07.07.2011 г.
07.07.2011 г.482

Милан Радославов Томанов

01.08.2011 г.

Младши специалист, отдел „Управление на собствеността”

01.08.2011 г.
01.08.2011 г.483

Филип Стефанов Шулц

01.08.2011 г.

Младши специалист, отдел „Управление на собствеността”

01.08.2011 г.
01.08.2011 г.484

Ирена Бойкова Младенова

01.08.2011 г.

Младши сътрудник, дирекция „ПСЕС”

01.08.2011 г.
01.08.2011 г.485

Рая Димитринова Краева

22.08.2011 г.

Старши сътрудник, дирекция ОПТП

22.08.2011 г.
22.08.2011 г.486

Ирена Иванова Николова

16.09.2011 г.

Главен експерт, дирекция „ПСЕС”

16.09.2011 г.
16.09.2011 г.487

Мирослава Димитрова Владимирова

01.09.2011 г.

Държавен инспектор, дирекция „ Главен инспекторат”

01.09.2011 г.
01.09.2011 г.488

Александър Илиев Кацарски

01.09.2011 г.

Младши експерт, дирекция КВЕС

01.09.2011 г.
01.09.2011 г.489

Мартин Димитров Ненчев

01.09.2011 г.

Старши специалист, дирекция „Правителствена канцелария”

01.09.2011 г.
01.09.2011 г.490

Ангел Петров Досев

17.10.2011 г.

Старши специалист, шофьор в отдел „Управление на собствеността”

17.10.2011 г.
17.10.2011 г.491

Антоанета Иванова Първанова

24.10.2011 г.

Главен сътрудник, дирекция „ПСЕС”

24.10.2011 г.
24.10.2011 г.492

Деяна Йорданова Трендафилова

01.11.2011 г.

Старши специалист, дирекция „Правителствена канцелария”

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.493

Валя Альошева Минина

01.11.2011 г.

Младши експерт, дирекция „Бюджет и финанси”

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.494

Владислав Руменов Йорданов

01.11.2011 г.

Младши експерт, дирекция ИСУСЕС

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.495

Валери Недялков Петров

01.11.2011 г.

Младши експерт, дирекция „Вероизповедания”

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.496

Драгой Димов Драгоев

01.11.2011 г.

Държавен инспектор, дирекция „Главен инспекторат”

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.497

Ива Васкова Пелтекова

01.11.2011 г.

Младши експерт, Секретариата на Съвета по административна реформа

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.498

Вероника Красимирова Захаридова

01.11.2011 г.

Младши експерт, Секретариата на Съвета по административна реформа

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.499

Таня Христова Борисова

01.11.2011 г.

Младши експерт, дирекция „Стратегическо развитие и координация”

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.500

Явор Стефанов Йовчев

01.11.2011 г.

Младши експерт, Секретариата на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната (МВС по ВПК и МГС)

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.501

Савин Николаев Ангелов

01.11.2011 г.

Младши експерт, Секретариата на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната (МВС по ВПК и МГС)

01.11.2011 г.
01.11.2011 г.502

Тодор Благоев Бацанов

07.11.2011 г.

Държавен инспектор, дирекция „Главен инспекторат”

07.11.2011 г.
07.11.2011 г.503

Офелия Георгиева Клечерова

16.11.2011 г.

Старши експерт, дирекция „Правителствена канцелария”

16.11.2011 г.
16.11.2011 г.504

Радослав Емилов Миланов

22.11.2011 г.

Младши експерт, дирекция „Стратегическо развитие и координация” (СРК)

22.11.2011 г.
22.11.2011 г.505

Антоанета Петрова Иванова-Барес

22.11.2011 г.

Държавен експерт, дирекция „Административно обслужване”

22.11.2011 г.
22.11.2011 г.506

Владимир Златков Неделков

01.12.2011 г.

Държавен експерт, дирекция КВЕС

01.12.2011 г.
01.12.2011 г.507

Йоланда Еди Емирян

01.12.2011 г.

Младши сътрудник по УЕПП, дирекция ИСУСЕС

01.12.2011 г.
01.12.2011 г.508

Мария Пламенова Петрова

01.12.2011 г.

Младши експерт, дирекция КВЕС

01.12.2011 г.
01.12.2011 г.509

Георги Вихров Васев

21.12.2011 г.

Старши специалист, шофьор – отдел УС

21.12.2011 г.
21.12.2011 г., нова от 28.08.2012 г.510

Жанета Богомилова Йорданова

03.01.2012 г.

Държавен експерт, отдел Обществени поръчки, дирекция АО

03.01.2012 г.
03.01.2012 г.511

Валентин Валентинов Заяков

18.01.2012 г.

Младши сътрудник, дирекция ПСЕС

18.01.2012 г.
18.01.2012 г., нова от 22.02.2012 г.512

Полина Сашова Петкова

13.03.2009 г.

Главен специалист, дирекция „Правителствен протокол”

13.03.2009 г.
13.03.2009 г.513

Мария Владкова Бонева

24.02.2012 г.

Началник на отдел, дирекция „ПСЕС”

24.02.2012 г.
24.02.2012 г.514

Любомир Венциславов Ганчев

01.03.2012 г.

Младши сътрудник, дирекция „МСЕС”

01.03.2012 г.
01.03.2012 г.515

Галя Руменова Иванова

05.03.2012 г.

Държавен експерт, дирекция „ОПТП”

05.03.2012 г.
05.03.2012 г.516

Диана Бориславова Янева-Рашкова

05.03.2012 г.

Експерт, дирекция „Стратегическо развитие и координация”

05.03.2012 г.
05.03.2012 г.517

Румен Василев Симеонов

05.03.2012 г.

Главен сътрудник, дирекция „ПСЕС”

05.03.2012 г.
05.03.2012 г.

23.04.2012 г.
518

Митко Повлов Маринов

13.03.2012 г.

Главен сътрудник, дирекция „ПСЕС”

13.03.2012 г.
13.03.2012 г.519

Димитър Милчев Миланов

02.04.2012 г.

Старши специалист, отдел УС

02.04.2012 г.
02.04.2012 г.520

Александър Руменов Кордов

02.04.2012 г.

Младши специалист, отдел УС

02.04.2012 г.
02.04.2012 г.521

Олег Василев Пенев

02.04.2012 г.

Управител, ПБ „Боровец”

02.04.2012 г.
02.04.2012 г.522

Цветанка Василева Трайкова

06.04.2012 г.

Главен счетоводител, стопанство „Евксиноград”

06.04.2012 г.
06.04.2012 г.523

Наталия Кирилова Кирова

17.04.2012 г.

Държавен инспектор, дирекция „Главен инспекторат”

17.04.2012 г.
17.04.2012 г.524

Елица Мариянова Самуилова

17.04.2012 г.

Младши експерт, дирекция „ОПТП”

17.04.2012 г.
17.04.2012 г.525

Емил Жак Фархи

17.04.2012 г.

Държавен експерт, дирекция „ОПТП”

17.04.2012 г.
17.04.2012 г.526

Яна Огнянова Стоева

19.04.2012 г.

Младши експерт, отдел Административна и регионална координация (АРК)

19.04.2012 г.
19.04.2012 г.527

Георги Радостинов Стратиев

02.05.2012 г.

Младши експерт, дирекция ИСУСЕС

02.05.2012 г.
02.05.2012 г.528

Николина Стоянова Стоянова

02.05.2012 г.

Старши сътрудник, дирекция МСЕС

02.05.2012 г.
02.05.2012 г.529

Стефка Демирева Сарафова-Захариева

07.05.2012 г.

Главен сътрудник, дирекция МСЕС

07.05.2012 г.
07.05.2012 г.530

Лина Огнянова Стоева

15.05.2012 г.

Младши експерт, отдел Административна и регионална координация (АРК)

15.05.2012 г.
15.05.2012 г.531

Вержиния Симеонова Вълкова-Дичева

01.06.2012 г.

Държавен инспектор, дирекция „ Главен инспекторат”

01.06.2012 г.
01.06.2012 г.532

Силвия Данчова Благоева

01.06.2012 г.

Старши специалист, отдел „УС”

01.06.2012 г.
01.06.2012 г.Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница