Част осма служители от администрацията на министерския съветстраница7/12
Дата28.04.2017
Размер1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
322

Ахавни Саркис Топакбашян

29.12.2008 г.

Началник отдел ЕИИДР, Дирекция ЕДВ

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.323

Илка Асенова Кайджийска

29.12.2008 г.

Главен експерт, Дирекция ЕДВ

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.324

Цветелина Ангелова Петрова

29.12.2008 г.

Главен специалист, Дирекция ЕДВ

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.325

Елена Иванова Гюрова

23.12.2008 г.

Държавен експерт, Дирекция ЕДВ

23.12.2008 г.
23.12.2008 г.326

Росица Любенова Панова

29.12.2008 г.

Държавен експерт, Дирекция ЕДВ

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.327

Мая Любенова Чолакова

05.01.2009 г.

Директор, Дирекция ЕДВ

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.328

Росица Живкова Иванова

05.01.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ЕДВ

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.329

Антон Желев Иванов

07.01.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ЕДВ

07.01.2009 г.
07.01.2009 г.330

Евелина Георгиева Досева

09.01.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ЕДВ

09.01.2009 г.
09.01.2009г., 30.05.2009 г., предприети действия331

Десислава Николаева Раянова

12.01.2009 г.

Главен специалист, Дирекция ЕДВ

12.01.2009 г.
12.01.2009 г.
20.05.2013 г.
Главен експерт, отдел „Приемна”

332

Анани Иванов Ананиев

05.01.2009 г.

Директор, Дирекция ППСИЕС

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.333

Цветко Огнянов Иванов

29.12.2008 г.

Старши експерт, Дирекция ППСИЕС

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.334

Юлиан Ивов Атанасов

29.12.2008 г.

Младши експерт, Дирекция ППСИЕС

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.335

Елина Стефанова Петрова

05.01.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ППСИЕС

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.336

Даниела Василева Драмбозова

05.01.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ППСИЕС

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.337

Калоян Светославов Димитров

05.01.2009 г.

Младши експерт, Дирекция ППСИЕС

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.338

Марияна Лукова Кордова

06.01.2009 г.

Директор, Дирекция ККДУСЕС

06.01.2009 г.
06.01.2009 г.339

Евдокия Георгиева Кръстева

07.01.2009 г.

Началник отдел, Дирекция ККДУСЕС

07.01.2009 г.
07.01.2009 г.340

Николай Йорданов Йонов

26.01.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ККДУСЕС

26.01.2009 г.
26.01.2009 г.341

Анелия Иванова Стойкова

27.01.2009 г.

Главен експерт, Дирекция ККДУСЕС

27.01.2009 г.

27.01.2009 г.

27.01.2009 г.342

Анелия Стоилова Грозданова

27.01.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ККДУСЕС

27.01.2009 г.
27.01.2009 г.343

Розалина Костадинова Дойчинова

28.01.2009 г.

Началник отдел ОП, Дирекция ККДУСЕС

28.01.2009 г.
28.01.2009 г.344

Мария Енева Йочева

28.01.2009 г.

Главен специалист, Дирекция ККДУСЕС

28.01.2009 г.

28.01.2009 г.

28.01.2009 г.345

Федя Райкова Филкова-Кънчева

28.01.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ККДУСЕС

28.01.2009 г.
28.01.2009 г.346

Дабринка Атанасова Караджова-Недкова

28.01.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ККДУСЕС

28.01.2009 г.
28.01.2009 г.347

Кръстина Петрова Тоткова

29.01.2009 г.

Старши експерт, Дирекция ККДУСЕС

29.01.2009 г.
29.01.2009 г.348

Надя Руменова Николова

29.12.2008 г.

Директор, Дирекция КБПЗФИЕО

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.349

Бойко Павлов Костов

29.12.2008 г.

Държавен експерт, Дирекция КБПЗФИЕО

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.350

Розалина Веселинова Тодорова

29.12.2008 г.

Старши експерт, Дирекция КБПЗФИЕО

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.351

Галина Георгиева Даргова

29.12.2008 г.

Главен специалист, Дирекция КБПЗФИЕО

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.352

Даниела Атанасова Атанасова

29.12.2008 г.

Младши експерт, Дирекция КБПЗФИЕО

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.353

Никола Стоянов Николов

29.12.2008 г.

Началник отдел АПО, Дирекция КБПЗФИЕО

29.12.2008 г.
29.12.2008 г.354

Иван Благоев Николов

05.01.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция ИСП

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.355

Христо Петров Градинаров

05.01.2009 г.

Съветник, Дирекция ИСП

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.356

Лора Димитрова Димитрова

05.01.2009 г.

Държавен Експерт, Дирекция ИСП

05.01.2009 г.
05.01.2009 г.357

Соня Тодорова Клисарска

06.01.2009 г.

Началник отдел ОСПД, Дирекция КБПЗФИЕО

06.01.2009 г.
06.01.2009 г.358

Георги Димитров Зайков

12.01.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция КБПЗФИЕО

12.01.2009 г.
12.01.2009 г.359

Емилия Димитрова Петрова

12.01.2009 г.

Държавен експерт, Дирекция КБПЗФИЕО

12.01.2009 г.
12.01.2009 г.360

Румяна Иванова Алексова

28.01.2009 г.

Младши експерт, Дирекция КБПЗФИЕО

28.01.2009 г.
28.01.2009 г.361

Георги Христофоров Мичев

19.03.2009 г.

Главен специалист, към главния секретар

19.03.2009 г.
19.03.2009 г.362

Весела Михайлова Бърдарова

31.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

31.03.2009 г.
31.03.2009 г.363

Красимир Василев Иванов

23.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.364

Марин Георгиев Михайлов

01.06.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

01.06.2009 г.
01.06.2009 г.365

Ани Делчева Шопова

23.03.2009 г.

Старши специалист-бюфетчик, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.366

Румен Василев Павлов

23.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.367

Емил Николаев Малинов

23.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.368

Георги Дончов Филипов

23.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.369

Александър Павлинов Спиридонов

23.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.370

Пламен Милчов Крумов

23.03.2009 г.

Старши специалист-шофьор, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.371

Милтиади Илиев Панайотов

10.06.2009 г.

Старши специалист-шофьор, Дирекция БАД

10.06.2009 г.
10.06.2009 г.372

Любомир Живков Василев

23.03.2009 г.

Старши специалист-шофьор, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.373

Янка Георгиева Крумова

31.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

31.03.2009 г.
31.03.2009 г.374

Капка Василева Петрова

23.03.2009 г.

Старши специалист, Дирекция БАД

23.03.2009 г.
23.03.2009 г.375

Марина Бончева Станиславова-Стайкова

04.02.2009 г.

Главен експерт, Дирекция БАД

04.02.2009 г.


Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница