Частично изменение на пуп-пр в с. Индже войвода, община Созополстраница1/49
Дата23.02.2017
Размер2.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
2014 г.
Публикувано на 21.3.2014 г.

Писмо с изх. № 1393/13.03.2014 г. относно "Частично изменение на ПУП-ПР в с. Индже войвода, община Созопол", с възложител: Димитър Станков.

Писмо с изх. № 1483/13.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ относно сграда с идентификатор 81178.501.236.13 в гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Община Созопол.

Писмо с изх. № 1484/13.03.2014 г. относно "Изграждане на надстройка на жилищна сграда в УПИ XV, кв. 26, ж.к. Черно море, гр. Несебър", с възложител: "Лада Ню инвест" ООД.

Писмо с изх. № 1367/13.03.2014 г. относно "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ III-505, 489, кв. Миньор, с. Атия, община Созопол", с възложител: "Кей Ей Би" ЕООД.

Писмо с изх. № 1534/13.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 040018, отдел 426 "в", землище с. Белеврен, община Средец", с възложител: Костадин Чолаков.

Писмо с изх. № 1025/12.03.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда с 19 ваканционни апартамента, магазини, басейн ПИ 53045.502.367, гр. Обзор, община Несебър", с възложител: "Билдинг Стройгруп" ООД.

Писмо с изх. № 198/12.03.2014 г. относно "Изменение на ПУП-ПЗ, кв. 10, гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: "Велина -Лара" ЕООД.

Писмо с изх. № 1464/11.03.2014 г. относно "Изменение на ПУП-ПЗ, кв. 53, гр. Обзор, община Несебър", с възложител: Константин Костадинов.

Писмо с изх. № 1359/11.03.2014 г. относно "Изграждане на външни водопроводни и комуникационни връзки за ПИ 77028, .м. Кокалу, гр. Несебър", с възложител: Христо Кехайов.

Писмо с изх. № 1161/06.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.510.28, м. Хонят, гр. Поморие", с възложител: "РТК" ООД, гр. Елин Пелин.

Писмо с изх. № 4068/06.03.2014 г. относно "Промяна на действащ ПУП-ПРЗ кв. 257, гр. Айтос", с възложител: Иванка Петрова, Светла Кавалджиева и съсобственици.

Публикувано на 19.3.2014 г.

Писмо с изх. № 1426/14.03.2014 г. относно "План-извлечение относно промяна вида и интензивността на сечта", с възложител: ТП "ДГС Котел".

Писмо с изх. № 1587/14.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ за ПИ 000163, м. Нанелика, кв. Банево, гр. Бургас", с възложител: Православа Гугучкова-Янчулева и съсобственици.

Писмо с изх. № 3748/13.03.2014 г. относно "Изграждане на две еднофамилни жилищни сгради в УПИ XIX-37 и УПИ-XVII-37 в кв. 7 по плана на с. Маринка, община Бургас", с възложител: "Голден тайм" ЕООД.

Писмо с изх. № 9352/13.03.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда в УПИ II-33 и УПИ-III-33 в кв. 15 по плана на с. Емона, община Несебър", с възложител: "МТ-Консалтинг" ЕООД.

Писмо с изх. № 1327/13.03.2014 г. относно "Изграждане на вилна сграда в УПИ VII-156, масив 3, м. Преводната, землище с. Каменар, община Поморие", с възложители: Светлана Чапарова и Атанас Чапаров.

Писмо с изх. № 1533/13.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 052020, землище с. Белеврен, община Средец", с възложител: Желязко Стоянов.

Писмо с изх. № 1531/13.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 051028, землище с. Белеврен, община Средец", с възложител: Петър Желязков.

Писмо с изх. № 1532/13.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за имот 051016, землище с. Белеврен, община Средец", с възложител: Петър Желязков.


Публикувано на 14.3.2014 г.

Писмо с изх. № 1590/12.03.2014 г. относно "Преустройство и надстройка на жилищна сграда в с. Дюлево, община Средец", с възложител: "БГ 2013" ООД.

Писмо с изх. № 1565/12.03.2014 г. относно "Изграждане на улична канализация по бул Янко Комитов, ПЗ "Север", гр. Бургас", с възложител: Община Бургас.

Писмо с изх. № 1411/12.03.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда в ПИ 07079.820.339, кв. Сарафово, гр. Бургас", с възложител: "Елит Строй 2" ООД.

Писмо с изх. № 1414/12.03.2014 г. относно "Изграждане на хотел в ПИ 58356.501.131, гр. Приморско", с възложител: "Еврос КиП" ЕООД.

Писмо с изх. № 1415/12.03.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда с търговско-административна част в ПИ 58356.506.414, гр. Приморско", с възложител: "Виктори Ко" ЕООД.

Писмо с изх. № 1407/12.03.2014 г. относно "Изграждане на нова оранжерия в ПИ 81178.501.367, землище гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Тодор Тодоров.

Писмо с изх. № 1528/12.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за ПИ 052018, землище на с. Белеврен, община Средец", с възложител: Пройко Димов.

Писмо с изх. № 290/12.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за ПИ 000157, землище на с. Кипилово, община Котел", с възложител: Цветелин Стоилов.

Писмо с изх. № 1591/11.03.2014 г. относно "Преустройство и надстройка на жилищна сграда в с. Дюлево, община Средец", с възложител: "БГ 2013" ООД.

Писмо с изх. № 1449/11.03.2014 г. относно "Разширение на съществуваща сграда в ПЗ "Север"", гр. Бургас", с възложител: "Елприбор" АД.

Писмо с изх. № 5060/11.03.2014 г. относно "ПУП-ПУР за обслужваща улица, м. Неравното, кв. Ветрен, гр. Бургас", с възложител: Деян Бялков - представител на възложителите.

Писмо с изх. № 1353/11.03.2014 г. относно "Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХI-411, кв. 49 , с. Ясна поляна, община Приморско", с възложител: Петко Желязков.

Писмо с изх. № 1070/10.03.2014 г. относно "ПУП -ПП на главен водопровод от деривация Камчия до водоем "Ханска шатра" - 2 етап", с възложител: Община Несебър.

Писмо с изх. № 1352/10.03.2014 г. относно "Изграждане на вилна сграда в УПИ-239, с.о. Червенка, землище гр. Черноморец, община Созопол", с възложител: Пауна Дойнова.

Писмо с изх. № 1337/10.03.2014 г. относно "ПУП ЧИ на ПРЗ за УПИVII-62, кв. 24 , с. Равадиново, община Созопол", с възложители: Георги Чобанов и Атанас Чобанов.

Писмо с изх. № 1530/10.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за ПИ 051012 в землището на с. Белеврен, община Средец", с възложител: Христо Христов.

Писмо с изх. № 1527/10.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за ПИ 041009 в землището на с. Белеврен, община Средец", с възложител: Христо Христов.

Писмо с изх. № 1529/10.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за ПИ 051019 в землището на с. Белеврен, община Средец", с възложители: Петьо Пеев, Станчо Станчев.

Писмо с изх. № 8414/10.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ за ПИ 51500.81.11, м. Кокалу, землище гр. Несебър", с възложител: Стефан Стратиев.

Писмо с изх. № 288/07.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за ПИ 161007 в землището на с. Кипилово, община Котел", с възложител: Цветелин Стоилов.

Писмо с изх. № 291/07.03.2014 г. относно "Горскостопанска програма за ПИ 000720 в землището на с. Кипилово, община Котел", с възложител: Цветелин Стоилов.

Писмо с изх. № 1265/07.03.2014 г. относно "ЧИ на ПУП-ПЗ за УПи IV-6006, кв. 4, ПИ 11538.502.108, гр. Св. Влас, община Несебър", с възложител: Ивелина Глинджурска.

Писмо с изх. № 1250/07.03.2014 г. относно "Задание за изработване на ПУП-ПП за трасе за кабели за захранване на ПИ 11538.15.196, м. Юрта, гр. Св. Влас, община Несебър"", с възложител: "ГЕО.Кад" ЕООД.

Писмо с изх. № 1245/07.03.2014 г. относно "План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. и 2015 г. в гори, собственост на община ТП "ДГС Звездец", с възложител: ТП "ДГС Звездец".

Писмо с изх. № 1267/07.03.2014 г. относно "ПУП-ПП за трасе за кабелна линия 20 kV на територията на община Айтос", с възложител: "ЕВН България Електроразпределение" ЕАД.

Писмо с изх. № 1272/07.03.2014 г. относно "ПУП-ПРЗ с цел обособяване на нови УПИ за туристическо бюро, парк, спортни площадки, съблекални, сладкарница, гр. Созопол", с възложител: община Созопол.

Писмо с изх. № 1273/07.03.2014 г. относно "Изменение на ПУП-ПРЗ за отреждане за канално-помпена станция, с. Равадиново, община Созопол", с възложител: община Созопол.

Писмо с изх. № 8990/06.03.2014 г. относно "Задание за изработване на ЧИ на ПУП-ПЗ за УПИ XVIII-260 и XIX-256, кв. 19, землише гр. Обзор, община Несебър", с възложители: Албена Станева, Ивелин Мирчанов и Светозар Калпаков.

Писмо с изх. № 1371/06.03.2014 г. относно "План-извлечение за промяна вида на сечта през 2014 г. в гори, собственост на община Созопол", с възложител: община Созопол.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница