Честита Новата 2012 година!страница1/4
Дата23.08.2016
Размер381.94 Kb.
  1   2   3   4

Честита Новата 2012 година!


Happy New Year!

Уважаеми колеги!

Измина още една тежка година за икономиката на страната ни. Силно намаля производството, строителството, ремонтно - възстановителната дейност, където нашите знания и умения се търсят. Редица фирми по безразрушителен контрол ограничиха своята дейност и се ориентираха към нови дейности.

Основна проява на ННТДД за 2011 г. бяха проведените Дни на безразрушителния контрол в Созопол с над 100 научни доклада и повече от 200 участници.

Дните на БК се утвърдиха като сериозна научна проява на специалистите в областта на контрола и изпитването на материалите. Участвуваха и повече млади специалисти които представиха своите разработки в рамките на дисертационни работи и проекти (национални и международни).

Провеждането на съвместни семинари (българо-руски) „Диагностика на електроенергийни системи” и на участниците в европейския проект „Shipinspektor” по 7 рамкова програма влязоха устойчиво в програмата на Дните”.

През 2011 г. Ръководството на ННТДД поде инициативата за консолидиране на силите на звената по БК в страната чрез организиране на клъстер „БК” който да участвува в конкурс за финансиране по програма „Конкурнтноспособност”. Чрез тази форма се разчита обединяване на звената които провеждат БК, на научните организации, центрове за обучение и сертификация с цел създаване на консорциум от фирми за участие в търгове. За съжаление тази съвременна форма на организация и инициативата се провали поради слабо изявено желание за участие. Може би през 2012 г. ще трябва да се продължи тази полезна за гилдията дейност.

В края на годината отново се заговори за бъдещата реализация на крупни проекти (АЕЦ „Белене”, газопроводи и др.) което зарадва дефектоскопистите. Да се надяваме на по-големи възможности за реализация през 2012 г. на нашите знания и умения.

2012 г. е юбилейна за ННТДД. Навършват се 50 години от създаването му. Ръководството на Дружеството планира тържествено чествуване на юбилея по време на Дните по БК 2012 г. в Созопол. Очакваме спомоществователство и идеи за чествуването от фирми и членове. ННТДД е едно от най-старите национални организации по БK в Европа и света.

През Новата 2012 г. Ви желая добро здраве, творчески успехи и лично щастие.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ННТДД:

/проф. дтн М. Миховски/

БЮЛЕТИН N 42
1. ВЕСТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ДРУЖЕСТВО ПО ЕФЕКТОСКОПИЯ

1.1. Заседания на Управителния съвет на ННТДД

На 07.12.2011 г. се проведе заседание на УС на ННТДД на което бяха разгледани следните въпроси: отчет за проведените Дни на БК 2011 г., приемане на план на честването на 50 годишнината на ННТДД, отчети за участието на представители на ННТДД на конференции на Украинското и Хърватско дружества по БК, финансов отчет на ННТДД за 9 месечието на 2011 г. , информация за работата по формиране на клъстер по БК, подготовка на отчетния доклад на ННТДД за 2011 г. който да се представи на Общото събрание, отчети на клон "Козлодуй", на секция "Бизнес", на СЦП КБР и на участниците в проект "Shipinspector", обсъждане на нов състав на Управителния съвет на ННТДД, насрочване на Общо събрание на ННТДД за 16.02.2012 г., кооптиране на нови членове на УС - доц. Йонка Иванова и Юрий Данев, подготовка на знаме на ННТДД. Избрани бяха временни комисии по провеждане на честването на 50 годишнината и по редактиране на устройствените документи на ННТДД.1.2. План и бюджет на ННТДД за 2012 г. /проект/

1.2.1. План за работа

  1. Научно-технически прояви

1.1. Дни на БК 2012 г. ХХVІI Международна конференция “Дефектоскопия 2012 и ХХIІI Международна младежка школа. - Орг. комитет с председател М. Миховски.

    1. Практически семинари – Отг. Р. Димитров.

1.3. Национален семинар по контрола и изпитването без разрушаване (заседания при поискване) – Отг. Ал. Алексиев.

1.4. Семинар на секция “Бизнес” – Отг. А. Русев и Р. Димитров.

1.5. Организиране на фирмени семинари – Отг. М. Миховски, Р. Димитров.

1.6. Избор на носител на наградата на името на Сл. Попов – Отг. А. Скордев.

1.7. Младежки конкурс за най-добра разработка – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев, Й. Иванова.

1.8. Честване на 50 годишнината на ННТДД – Орг. Комитет с р-ли М. Миховски и Р. Димитров2. Международна дейност

2.1. Поддържане на договорните взаимоотношения с IСNDT, EFNDT и дружествата с които ННТДД има подписани договори за сътрудничество – Отг. М. Миховски, Ал. Скордев.3. Издателска дейност

3.1. Издаване на Бюлетини № 43 и 44 – Отг. М. Миховски, Й. Иванова, И. Маринова.

3.2. Подготовка за издаване на материали на СЦП – Отг. Й. Мирчев.

3.3. Актуализиране на сайта на ННТДД – Отг. Й. Мирчев.

3.4. Издаване на докладите, представени на Дните на БК 2012.

3.5. Подготовка и представяне на История на БК в България – А. Скордев.4. Организационна дейност

4.1. Упълномощаване на експерти на ННТДД – Отг. В. Ничев.

4.2. Обсъждане в УС на дейността на комисиите – Отг. М. Миховски и председателите на комисии.

4.3. Заседания на УС – февруари, април, юни, септември и ноември.

4.4. Заседания на комисиите към УС – Отг. председателите на комисии.

4.5. Организиране на Общо събрание на ННТДД - Отг. Р. Димитров, М. Миховски..

4.6. Обсъждане на участието на представители на ННТДД в ТК към ИА БСА, ДАМС и БИС – Отг. М. Миховски, Р. Димитров, Ал. Скордев.

4.7. Организация на спонсорството на NDT 2010– Отг. А. Русев, Р. Димитров, Г. Петков, Хр. Чукачев.

4.8. Обсъждане на дейността на клоновете – Отг. Й. Мирчев.

4.9. Обсъждане на дейността на БНАКБ – Отг. Ив. Гайтанджиев.

4.10. Обсъждане на дейността на секция “Бизнес” – Отг. А. Русев, Р. Димитров.

4.11. Обсъждане на дейността на СЦП по КБР - Отг. А. Скордев.

4.12. Приемане на тримесечните финансови отчети на ННТДД - Отг. К. Мавракова, М. Миховски.

4.13. Обсъждане на участието на ННТДД в дейността на НТСМ - Отг. А. Скордев.1.2.2. Бюджет на ННТДД за 2012 г.

ПРИХОДИ

СУМА (лв.)

РАЗХОДИ

СУМА (лв.)

Индивидуален чл. Внос

1500

Бюлетин

1500

Колективен чл. Внос

2000

Колективно членство в НТСМ и в EF NDT

1000

Дни на БК 2012

12000

Дни на БК 2012

11000

Семинари

1000

Семинари

1000

СЦП по КБР

50000

СЦП по КБР

48000

Други дейности

1500

Други дейности

2500Остатък

3000

ВСИЧКО

68000

ВСИЧКО

68000
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница