Чез разпределение българия” адстраница5/15
Дата30.07.2018
Размер2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Технически данни

1. Характеристики на работната средапо

ред

Характеристика

Стойност

1.1

Максимална околна температура

+ 45°C

1.2

Минимална околна температура

Минус 5°С

1.3

Максимална средна околна температура за период от 24 ч.

+ 35°C

1.4

Относителна влажност

До 95 % (2,2 kPa)

1.5

Надморска височина

До 1000 m

1.6

Земетръсна устойчивост

0,3 g

2. Параметри на електроразпределителната мрежапо

ред

Параметър

Стойност

2.1

Номинално напрежение

3~10 000 V

3~20 000 V

2.2

Най-високо напрежение на мрежата

12 000 V

24 000 V

2.3

Обявена честота

50 Hz

2.4

Брой на фазите

3

2.5

Заземяване на звездния център

3. Общи технически параметрипо ред

Параметър

Изискване

Гарантирано предложение

3.1

Степен на защита на херметичната обвивка

IP 6X
3.2

Степен на защита на отделенията за кабелите СрН и за предпазителите ВН

min IP 2X
3.3

Степен на защита на отделенията за задвижващите механизми

min IP 2X
3.4

Максимално изтичане (загуба) на серен хексафлуорид - SF6 от херметичната обвивка

max 1% / год.
3.5

Материал на херметичната обвивка

PM/PI
3.6

Възможност за допълнително монтиране на моторно задвижване и окомплектоване с изключвателна бобина при заявка

Да
3.7

Експлоатационна дълготрайност

min 30 години
3.8

Възможност за допълнително монтиране на челния панел на индикатори на къси и земни съединения по кабелните линии

Да
3.9

Отделенията на кабелните изводи и защитните капаци/щитове позволяват допълнително монтиране в експлоатационни условия на металоокисни вентилни отводи с обявен разряден ток In = 10 kA

Да
3.10

Изпълнение

За монтиране на закрито
3.11

Брой на полюсите (фазите)

3
3.12

Шинна система

Единична
3.13

Обявено напрежение, Ur

24/25 kV
3.14

Обявена честота, fr

50 Hz
3.15

Обявен краткотраен издържан ток (1 s)

16 kA
3.16

Обявен върхов издържан ток

40 kA
3.17

Kлас на устойчивост на вътрешна електрическа дъга (IAC) AFL

16 kA (1 s)
3.18

Обявено краткотрайно (1 min) издържано напрежение с промишлена честота (50 Hz), Ud (ефективна стойност): спрямо земя, между полюси и между отворени контакти

50 kV
3.19

Обявено краткотрайно (1 min) издържано напрежение с промишлена честота (50 Hz) Ud (ефективна стойност): върху разделящо разстояние

60 kV
3.20

Обявено издържано мълниево импулсно напрежение Up (върхова стойност): спрямо земя, между полюси и между отворени контакти

125 kV
3.21

Обявено издържано мълниево импулсно напрежение Up (върхова стойност): върху разделящо разстояние

145 kV
3.22

Обявен ток на шинната система

min 630 A
3.23

Обявен ток Ir на кабелните присъединения

min 630 A
3.24

Обявен ток Ir на трансформаторните присъединения

min 200 A
3.25

Еднополюсна схема на челния панел, изобразяваща главните и заземителните вериги, в която са интегрирани устройствата за индициране на положението на контактните системи

Да
Функционална единица - Товаров прекъсвач за кабелна линия (съгласно БДС EN 60265-1)

3.26

Обявен краткотраен издържан ток, Ik (1 s)

16 kA
3.27

Обявен ток на включване при късо съединение, Ima

40 kA
3.28

Обявен ток на изключване на преобладаващ активен товар, I1

min 630 A
3.29

Обявен ток на изключване на затворена верига, I2a

min 630 A
3.30

Обявен ток на изключване на работещ на празен ход трансформатор, I3

min 16 A
3.31

Обявен ток на изключване на работеща без товар кабелна електропроводна линия, I4a

min 25 A
3.32

Обявен ток на изключване на земно съединение, I6a

min 16 A
3.33

Брой на комутационните цикли при изключване на преобладаващ активен товар I1

min 100
3.34

Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение Ima

min 5
3.35

Брой на CO комутационни цикли – механична износоустойчивост

M1 (min 1000)
3.36

Вид на задвижването

Ръчно, с мигновено действие
3.37

Дъгогасяща камера

SF6
Функционална единица - Товаров прекъсвач, комбиниран с предпазители, за трансформаторни присъединения (съгласно БДС EN 62271-105)

3.38

Обявен краткотраен издържан ток, Ik (с предпазители)

16 kA
3.39

Обявен ток на включване при късо съединение, Ima (с предпазители)

40 kA
3.40

Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение Ima

min 5
3.41

Заземяване на контактните части на предпазителите

Да
3.42

Брой на CO комутационни цикли – механична износоустойчивост

M1 (min 1000)
3.43

Задвижване

Ръчно, с мигновено действие с акумулирана енергия и автоматично изключване при наличие на изключвателна бобина
3.44

Дъгогасяща камера

SF6
Функционална единица - Заземителен разединител (заземител) на товаровите прекъсвачи за кабелни и трансформаторни присъединения (съгласно БДС EN 62271-102)

3.45

Обявен краткотраен издържан ток, Ik

16 kA
3.46

Обявен ток на включване при късо съединение

40 kA
3.46

Брой на комутационните цикли при включване на обявения ток на късо съединение

min 5
3.47

Брой на CO комутационни цикли – механична износоустойчивост

min 1000
3.48

Задвижване

Ръчно, с мигновено действие
3.49

Дъгогасяща камера

SF6
4. Технически параметри и др. данни на компактни КРУ 24/25 kV и 12 kV

4.1 Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 кА с SF6, с товарови прекъсвачи за три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение - КККТ

Номер на стандарта

Тип/референтен номер съгласно

каталога на производителя

20 24 2203

Да се посочи

Наименование на материала

Компактно КРУ в метален шкаф 24/25 kV, 630 A, 16 кА с SF6, с товарови прекъсвачи - КККТ

Съкратено наименование на материала

Комп. КРУ 24(25)/630/16, SF6, тов. прекъсв. - КККТпо ред

Технически параметър

Изискване

Гарантирано предложение

4.5.1

Модул

3хК (кабел) + 1хТ (трафо)
4.5.2

Обявено напрежение, Ur

24/25 kV
4.5.3

Обявен ток, Ir

min 630 A
4.5.4

Височина

max 1500 mm
4.5.5

Дълбочина

max 780 mm
4.5.6

Широчина

max 1620 mm
4.5.7

Лост/комплект лостове за управление

1 бр.
4.5.8

Общо тегло, kg

Да се посочи
Фиг. 1 – Компактно КРУ с SF6, с товарови прекъсвачи за три кабелни присъединения и едно трансформаторно присъединение – КККТНаименование на материала: Триполюсни автоматични прекъсвачи НН с лят корпус, от 160 А до 1250 А, с електронна защита, категория А
Съкратено наименование на материала: Трип. авт. прек. НН, с ел. защита, 160-1250 А, кат. А
Област: Н – Електрически уредби СрН/НН Категория: 17–Комутационни апарати

НН за защита


Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да

Характеристика на материала:

Триполюсните автоматични прекъсвачи НН с лят корпус представляват механични комутационни апарати от фиксиран тип с предно свързване на шинната система. Автоматичните прекъсвачи са способни да провеждат и да включват/изключват ръчно електрически токове във вериги при нормални условия и да включват, да провеждат за определено време и да изключват автоматично посредством защита от електронен тип токове във вериги при условията на претоварване и късо съединение.

Тялото (корпусът) на автоматичните прекъсвачи НН е изработено чрез формоване на устойчив на нагряване, на огън и на механични удари изолационен материал. Използваните в конструкцията изолационни материали съответстват на изискванията на т. 7.1. от БДС EN 60947-2 или еквивалентно/и.

Управлението се осъществява ръчно посредством лост. Включването/изключването на контактите на трите полюса се осъществява едновременно с висока скорост, която не зависи от действията на оператора. Автоматичният прекъсвач изпълнява разединяваща функция, която е обозначена със съответния символ. На челния панел на прекъсвача е разположен тест-бутон за проверка на изключвателния механизъм. Лостът за управление при вертикално монтиране на автоматичните прекъсвачи се движи в направление „нагоре – надолу”, при което контактите се затварят при движение „нагоре”. Лостът има три ясно индицирани положения, съответстващи на позицията на контактната система: „Включено”, „Изключено” и „Автоматично изключено от свръхтокове /Тест”. Конструкцията осигурява защита срещу проникване на твърди тела и вода до степен най-малко IP20 за клемните съединения и IP40 за челната повърхност на прекъсвача, съгласно БДС EN 60529+А1 или еквивалентно/и.

Стойностите на прегряването на частите на триполюсните автоматични прекъсвачи НН с лят корпус при нормален работен режим при температура до 40°С не трябва да надвишават посочените в таблица 7 от БДС EN 60947-2 стойности или еквивалентно/и. Прекъсвачите са маркирани с информацията съгласно т. 5.2 от БДС EN 60947-2 или еквивалентно/и и CE маркировка за съответствие.

Прекъсвачите се доставят с предпазни клемови капаци, изолиращи фазови сепаратори и разширители и удължители на входа и на изхода, които са подходящи за свързване към шинна система, която е изработена с алуминиеви шини с правоъгълно сечение.

Триполюсните автоматични прекъсвачи са пакетирани в картонени кутии, на които е залепен етикет с наименование на материала „Автоматичен прекъсвач”, техническите данни, годината на производство, партидните номера и стандарта, в съответствие с който са произведени и изпитани - БДС EN 60947-2 или еквивалентно/и.

Използване:

Триполюсните автоматични прекъсвачи НН с лят корпус се монтират в главните разпределителни табла в трансформаторните постове и се използват за защита на силови трансформатори СрН/0,4 kV с мощност до 800 kVA.


Съответствие на предлаганото изпълнение с нормативно-техническите документи:

Триполюсните автоматични прекъсвачи НН с лят корпус трябва да отговарят на посочените по-долу стандарти или еквивалентно/и, включително на техните валидни изменения и допълнения:  • БДС EN 60947-1:2007 “Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 1: Общи правила (IEC 60947-1:2007)” или еквивалентно/и;

  • БДС EN 60947-2:2006 „Комутационни апарати за ниско напрежение. Част 2: Автоматични прекъсвачи (IEC 60947-2:2006)” или еквивалентно/и;

  • БДС EN 60529+А1:2004 Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989+A1:1999) или еквивалентно/и; и

да бъдат оценени положително по реда и при условията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.

Изисквания към документацията и изпитванията:по

ред

Документ

Приложение № или

текст

1

Точно означение на типа, производителя и страната на производство (произход) и последно издание на каталога на производителя
2

Техническо описание и чертежи с нанесени на тях размери
3

ЕО декларация за съответствие
4

Протоколи от типови изпитвания на английски или български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория – заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език
5

Сертификат/акредитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела типовите изпитвания по т. 4 – заверено копие
6

Инструкции за транспортиране, складиране, монтиране, вкл. въртящия момент на затягане на клемовите съединения, обслужване и поддържане
Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от проверките и изпитванията могат да бъдат и само на английски.)

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница